Awards tonen hoe innovatief de milieu- en recyclagesector wel is

Dat Vlaanderen goed heeft begrepen waar het met de circulaire economie naartoe moet, bleek eens te meer op 21 juni. Toen reikte sectorfederatie Go4Circle in drie categorieën zijn jaarlijkse awards uit aan projecten die innovatie in de sector het beste onderstreepten.

Lees meer »

Unieke samenwerking bespaart 60 km per dag

Gouda kennen we van de kaas die ze er maken. Maar er is meer dan dat. Sinds juni is er een uniek experiment aan de gang in de sector van de afvalinzameling. Om hun duurzaamheidsambities waar te maken hebben Renewi en SUEZ er de handen in elkaar geslagen om de inzameling van bedrijfsafval (restafval, papier en karton) bij hun klanten gezamenlijk uit te voeren.

Lees meer »

Partnership SUEZ en Containers Maes voor verwerking bouw- en sloopafval

SUEZ, wereldleider op het vlak van hergebruik van afval en voorloper in de circulaire economie, gaat een partnership aan met Containers Maes voor de verwerking van bouw- en sloopafval.

Lees meer »

“Verontreinigingspercentage van 0,5% moeilijk haalbaar voor post-consumer afval”

Met de intentie van China om zeer kritisch naar binnenkomende afvalstromen te kijken, hing er een zwaard van Damocles boven de papierrecyclagesector. Het Chinese voorbehoud draaide onder meer om het toegelaten percentage verontreiniging in de afvalstromen die ze importeren.

Lees meer »

SUEZ pioniert met digitale en geconnecteerde oplossingen voor afvalbeheer

‘Smart’ dienstverlening voor ondernemingen, overheden en particulieren: het is een nieuwe stap aan de hand waarvan SUEZ haar pioniersrol in de circulaire economie waarmaakt.

Lees meer »

SUEZ bouwt nieuwe installatie in Aalst

SUEZ zet met de bouw van een nieuwe sorteer- en verwerkingsinstallatie in Aalst niet alleen opnieuw een stap in de ontwikkeling van circulaire economie maar zorgt op die manier ook voor een steviger regionale verankering.

Lees meer »

SUEZ en OPRUIMEN.NET bundelen krachten in SUEZ O.N. PROJECTS

SUEZ en Opruimen.net slaan de handen in elkaar onder de naam SUEZ O.N. PROJECTS.

Lees meer »

SUEZ gaat in zee met vrienden die afval opruimen met behulp van surfboard en peddel

Al peddelsurfend afval opruimen: Wim Pyl en Jan Moermans gaan op 24 april de uitdaging aan. De twee vrienden starten in Hasselt op de Demer en peddelen in vijf dagen tijd naar de Noordzee.

Lees meer »

SUEZ versterkt zijn positie in de productie van hernieuwbare energie met vier nieuwe sites voor energetische valorisatie

Met de ingebruikname van vier nieuwe sites (drie in het VK en één in Polen), die samen 1,2 miljoen ton extra restafval zullen verwerken, geeft de Groep een boost aan zijn valorisatiecapaciteit en bevestigt het zijn rol als grote producent van hernieuwbare energie.

Lees meer »

SUEZ en Recyc-Matelas Europe recycleren al bijna twee jaar matrassen na intensieve research & development

In België worden er jaarlijks duizenden matrassen afgedankt. Vandaag bestaat er nog geen selectieve inzameling van matrassen. Maar vanaf 2018 wil de Vlaamse overheid verkopers en fabrikanten..

Lees meer »