Werkt u al conform de nieuwe privacywetgeving?

Binnen vijf maanden treedt de nieuwe Privacyverordening (GDPR) in werking. Vanaf 25 mei 2018 dient ieder bedrijf dat persoonsgegevens verzamelt hieraan te voldoen. Zowat alle bedrijven, verenigingen en overheidsinstanties vallen onder de GDPR.

Lees meer »

“De afval- en recyclagesector is onmisbaar voor een duurzaam België”

Het is Europa menens. Het wil absoluut werk maken van een circulaire economie, en met haar Circular Economy Package zette de Europese Commissie die wens extra kracht bij. Het is nu wachten tot die wens zich ook vertaalt in concrete doelstellingen en hoe de overheden in ons land die doelstellingen in hun beleid zullen opnemen.

Lees meer »
IFAT

Speciale IFAT editie voor Eddy-Current scheider

Speciaal voor de IFAT 2018 brengt Goudsmit Magnetics uit Waalre een zwarte editie van de EddyFines® 38HI Eddy-Current scheider uit. Deze vernieuwde scheider heeft een anti-kleef aanvoermodule die zorgt voor een verhoogde non-ferro scheiding uit onder meer IBA (Incinerator Bottom Ashes) stromen.

Lees meer »

Gesubsidieerde veiligheid

De aangekondigde subsidieregeling voor verkeersveilige maatregelen in bedrijfsvoertuigen is eindelijk rond. Transporteurs die extra investeren in veilige trucks kunnen vanaf dit jaar financiële steun krijgen van Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts.

Lees meer »

Zandkorrels worden steeds schaarser

In oktober verscheen een paper in het gezaghebbende Science waarin wetenschappers waarschuwen voor een nakend tekort aan zand. De bouwsector gebruikt volgens recente cijfers wereldwijd ongeveer 15 miljard ton zand per jaar. Daarnaast eisen ook microchips, banden en schaliegaswinning bijvoorbeeld hun deel van het zand op.

Lees meer »

Op weg naar een lagere waterfactuur

Als bedrijf tracht men de kosten optimaal te beheersen. Het verbruik van water binnen de bedrijfsvoering is een kost die heel snel kan oplopen. Het loont echter om stil te staan bij het gebruik van diverse waterbronnen op uw site. Profex cvba ondersteunt bedrijven in elke fase van hun exploitatie met een doordachte beschouwing over het gewenst waterverbruik en de financiële consequentie ervan.

Lees meer »

Impact strengere Chinese importregels op recyclage kunststoffen

Ongeveer de helft van alle kunststof afval dat Europa verzamelt vond tot voor kort zijn weg naar China om daar gerecycleerd te worden. China roept dit echter een halt toe. Enkel ladingen met kunststofafval die hun vervuilingsgraad onder 0,02% kunnen houden zullen voortaan de grenzen mogen overschrijden.

Lees meer »