Stedenbouwkundige handhaving neemt nieuwe start

Sedert 1 maart 2018 zijn nieuwe spelregels van toepassing in het kader van de handhaving van de ruimtelijke ordening, dit in navolging van het intussen gekende (en algemeen ingevoerde) Omgevingsvergunningsdecreet. De nieuwe handhavingsmogelijkheden wijzigen en vervangen het bestaande handhavingskader zoals gekend uit de VCRO (Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening). 

Lees meer »

Externe partner ondersteunt De Vocht bij debiteurenbeheer

Ook in de recyclingbranche is het voor de financiële dienst van ondernemingen geen plezante klus om telkens achter klanten met onbetaalde facturen te moeten aanhollen. Het was een problematiek waar ook De Vocht, dat recent werd overgenomen door het Duitse Remondis, mee sukkelde. De krachtenbundeling met TCM, dat ook partner is van Go4Circle, zorgt ervoor dat de kopzorgen bij De Vocht over deze delicate materie voltooid verleden tijd zijn.

Lees meer »

Waals afvalplan (eindelijk) goedgekeurd

Op 22 maart heeft de Waalse regering het ‘Plan Wallon des Déchets - Ressources’ goedgekeurd. Het kwam er op voorstel van Waals minister van Milieu en Ecologische transitie Carlo Di Antonio. Het omvat maar liefst 751 acties via 157 maatregelen op het gebied van huishoudelijk afval, bedrijfsafval en openbare netheid.

Lees meer »

Restafval zo goed mogelijk uitsorteren

Een goed draaiende economie betekent ook meer afval. En net nu we in Vlaanderen de bouwsector en de maakindustrie zien opleven, is de capaciteit om restafval te verbranden of te storten aan het teruglopen.

Lees meer »

Restafval moet Europese capaciteit beter benutten

Afval moet de grondstof van morgen worden. Maar voor heel veel fracties is er nog geen oplossing voorhanden om die transformatie waar te maken. Het afval dat overblijft kan echter nog van energetisch nut zijn door het te verbranden. Momenteel zitten de meeste installaties echter aan hun limiet. RecyclePro sprak met Stefaan Pillen van Remondis om te zien welke oplossing er voor handen zijn om werk te maken van deze problematiek.

Lees meer »

Wat te doen met restafval?

De afvalverwerkende sector lijkt de voorbije maanden te kampen met een overschot aan restafval. Er zou stilaan weer sprake zijn van een afvalberg. Volgens de meest recente cijfers uit 2016 bleek de hoeveelheid restafval zich echter net te gaan stabiliseren. Wat is er dan aan de hand? In de volgende artikels reikt de sector ook zelf enkele oplossingen aan.

Lees meer »

De Pen | Peter Sabbe, CEO Recupel

Niets nieuws onder de zon: België is een van de best presterende landen in de wereld als het gaat over de inzameling en de recyclage van elektro. Uitermate performant omdat verschillende actoren samenwerken op vlak van logistiek en technologie en dit met één gemeenschappelijke visie: zich samen engageren voor een circulaire maatschappij, ten gunste van milieu en de medemens.

Lees meer »
Renewi

Renewi rapporteert verdere vooruitgang op het gebied van MVO en ambitieuze doelstellingen vanuit zijn sleutelpositie in de groeiende circulaire economie

Het internationale waste-to-productbedrijf, Renewi plc (LSE: RWI) rapporteert voor het jaar eindigend op 31 maart 2018 een verdere vooruitgang op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) en kondigt daarbij ambitieuze nieuwe doelstellingen aan in het eerste MVO-rapport over het eerste volledige jaar als één Renewi dat vandaag is gepubliceerd.

Lees meer »