Gesubsidieerde veiligheid

De aangekondigde subsidieregeling voor verkeersveilige maatregelen in bedrijfsvoertuigen is eindelijk rond. Transporteurs die extra investeren in veilige trucks kunnen vanaf dit jaar financiële steun krijgen van Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts.

Lees meer »

Zandkorrels worden steeds schaarser

In oktober verscheen een paper in het gezaghebbende Science waarin wetenschappers waarschuwen voor een nakend tekort aan zand. De bouwsector gebruikt volgens recente cijfers wereldwijd ongeveer 15 miljard ton zand per jaar. Daarnaast eisen ook microchips, banden en schaliegaswinning bijvoorbeeld hun deel van het zand op.

Lees meer »

Op weg naar een lagere waterfactuur

Als bedrijf tracht men de kosten optimaal te beheersen. Het verbruik van water binnen de bedrijfsvoering is een kost die heel snel kan oplopen. Het loont echter om stil te staan bij het gebruik van diverse waterbronnen op uw site. Profex cvba ondersteunt bedrijven in elke fase van hun exploitatie met een doordachte beschouwing over het gewenst waterverbruik en de financiële consequentie ervan.

Lees meer »

Impact strengere Chinese importregels op recyclage kunststoffen

Ongeveer de helft van alle kunststof afval dat Europa verzamelt vond tot voor kort zijn weg naar China om daar gerecycleerd te worden. China roept dit echter een halt toe. Enkel ladingen met kunststofafval die hun vervuilingsgraad onder 0,02% kunnen houden zullen voortaan de grenzen mogen overschrijden.

Lees meer »

Groene kunststoffen lokaal oogsten en verwerken

Ongeveer 99% van de kunststoffen is afkomstig uit fossiele bronnen. Als u op zoek gaat naar de bron van herkomst, zal u een eind van België verwijderd zijn. Vanuit die vaststelling is B4Plastics ontstaan. Door gebruik te maken van verschillende technieken wil het bedrijf kunststoffen produceren uit groene grondstoffen die lokaal ontgonnen kunnen worden.

Lees meer »

De Pen | Liesbeth Geysels, algemeen directeur VIL

We zitten volop in een transitie van een lineaire ‘maak-consumeer-en-werp-weg’-aanpak naar een circulaire economie waar wordt ingezet op hergebruik van grondstoffen. Grondstoffen worden schaarser en bijgevolg wordt het naar continuïteit van activiteiten toe en ook op kostenvlak een noodzaak.

Lees meer »

Code van Goede Praktijk voor inzameling afvalolie: vervuiler betaalt

Hoewel de afvalolie van Vlaamse bedrijven voor het grootste deel voldoet aan de geldende normen, blijven contaminaties met PCB’s toch geregeld opduiken. Sectorfederatie Go4Circle ging daarom aan tafel zitten met zijn leden actief in de inzameling en de verwerking van minerale afvalolie en -emulsies.

Lees meer »

Shredder viert twintigste verjaardag

Afvalverwerking vraagt om machines die tegen een stootje kunnen. Rentec uit het Westvlaamse Pittem, heeft een stevige reputatie als machineleverancier in deze branche. Het bedrijf is gespecialiseerd in het ontwerp en de bouw van shredders.

Lees meer »