De top en flop in elke schakel van de circulaire economie

In een circulaire economie staat recyclage centraal, zodat producten (en hun bestanddelen) steeds een nuttige toepassing krijgen. Dat kan maar door op verschillende momenten in de levensfase van een product doordacht te werk te gaan.

Lees meer »

Vacature | Legal Advisor (m/v/x)

De federaties Go4Circle en COBEREC zoeken een veelzijdige legal advisor (m/v/x) die van aanpakken weet en samen met ons mee wil bouwen aan een circulaire economie. Iets voor jou?

Lees meer »

Ambitie om circulaire economie op de kaart te zetten

Sedert 1 juni heeft Patrick Laevers het roer van Fost Plus overgenomen. Deze vzw staat sinds jaar en dag in voor de promotie, coördinatie en de financiering van de selectieve inzameling, sortering en recyclage van huishoudelijk verpakkingsafval in België.

Lees meer »

Circulair denken inbouwen in aankoopbeleid

Om de transitie naar een circulaire economie in Vlaanderen succesvol door te zetten werd Vlaanderen Circulair in het leven geroepen. Deze organisatie vormt het knooppunt, de inspirator, de matchmaker voor de circulaire economie in Vlaanderen. Een belangrijke hefboom om dit te realiseren is het circulair aankopen door overheden, bedrijven en andere organisaties.

Lees meer »

De top en flop in elke schakel van de circulaire economie

In een circulaire economie staat recyclage centraal, zodat producten (en hun bestanddelen) steeds een nuttige toepassing krijgen. Dat kan maar door op verschillende momenten in de levensfase van een product doordacht te werk te gaan.

Lees meer »

“De afval- en recyclagesector is onmisbaar voor een duurzaam België”

Het is Europa menens. Het wil absoluut werk maken van een circulaire economie, en met haar Circular Economy Package zette de Europese Commissie die wens extra kracht bij. Het is nu wachten tot die wens zich ook vertaalt in concrete doelstellingen en hoe de overheden in ons land die doelstellingen in hun beleid zullen opnemen.

Lees meer »

Groene kunststoffen lokaal oogsten en verwerken

Ongeveer 99% van de kunststoffen is afkomstig uit fossiele bronnen. Als u op zoek gaat naar de bron van herkomst, zal u een eind van België verwijderd zijn. Vanuit die vaststelling is B4Plastics ontstaan. Door gebruik te maken van verschillende technieken wil het bedrijf kunststoffen produceren uit groene grondstoffen die lokaal ontgonnen kunnen worden.

Lees meer »

De Pen | Liesbeth Geysels, algemeen directeur VIL

We zitten volop in een transitie van een lineaire ‘maak-consumeer-en-werp-weg’-aanpak naar een circulaire economie waar wordt ingezet op hergebruik van grondstoffen. Grondstoffen worden schaarser en bijgevolg wordt het naar continuïteit van activiteiten toe en ook op kostenvlak een noodzaak.

Lees meer »

Is er nog plaats voor afval in een circulaire economie?

Op 16 november vindt de zesde editie plaats van het afval- en materialencongres. Dit jaar buigen de organiserende partijen Go4Circle, VVSG en Interafval zich over de vragen hoe we onze economie meer circulair kunnen maken en welke rol afvalinzamelaar of -verwerkers daarin kunnen opnemen.

Lees meer »

Vakbeurs rond circulaire economie

Op 24, 25 en 26 oktober vindt de achtste editie plaats van de vakbeurs Recycling in Evenementenhal Gorinchem.

Lees meer »