Uw oude batterijen maken het verschil

Is het echt wel beter voor het milieu om batterijen in te zamelen en te recycleren? Wegen de kosten van de inzameling op tegen de baten ervan? Met die vragen namen onderzoekers van de Universiteit Gent het inzamelingssysteem van Bebat onder de loep.

Lees meer »

European Battery Recycling Week

Van 3 tot en met 9 september wordt de European Battery Recycling Week gevierd in verschillende Europese landen. Dit is een initiatief van de leden van Eucobat, waaronder Bebat, de organisatie van nationale initiatieven voor de inzameling en recyclage van batterijen in Europa.

Lees meer »

Fysico-chemisch proces recycleert batterijen tot waardevolle grondstoffen

Batterijen inzamelen en sorteren is één deel van het werk. Daarna moeten ze nog gerecycleerd geraken. Een bedrijf heeft zich alvast gespecialiseerd in deze materie: Revatech. Het ontwikkelde een speciaal procedé om nog waardevolle materialen uit alkaline- en zin-bruinsteenbatterijen te halen.

Lees meer »

Nieuw leven voor gebruikte batterijen

Batterijen behoren tot het klein gevaarlijk afval. Een Belgisch gezin heeft gemiddeld 125 batterijen in huis, waarvan er dertien leeg zijn. Om de waardevolle metalen en materialen die in batterijen vervat zitten te kunnen hergebruiken, moeten ze eerst naar een verwerkingsinstallatie geraken.

Lees meer »