Tagarchief: VIL

Primeur: Concurrenten werken samen om stedelijk bedrijfsafval op te halen

pilot-imog-vanheede-a3-kopieren
Lees het gehele artikel

In het project Urban Waste Collection heeft VIL nagegaan hoe de ophaling van bedrijfsafval in steden efficiënter kan verlopen. Tijdens het project werden de knelpunten geïnventariseerd en werden twee pilots uitgewerkt waarbij concullega’s samenwerken om bedrijfsafval op te halen in verschillende regio’s in Vlaanderen.

Bedrijven waarvan de activiteiten gevestigd zijn in een stad genereren verschillende afvalfracties, vaak in aanzienlijke volumes. Het ophalen van dit bedrijfsafval wordt een steeds uitdagendere taak voor de afvaloperatoren: gemeentebesturen creëren steeds meer beperkingen om zwaar vervoer te weren binnen hun stadsmuren.

Gebrek aan spelregels en uniformiteit

Vanuit logistiek oogpunt wordt afvalinzameling alsmaar moelijker: de afvalbedrijven worden geconfronteerd met een wildgroei aan regels opgelegd door de stadsbesturen, waarbij eigen lokale accenten worden gelegd: tijdsvensters, lage emissiezones, toegangsverbod voor zwaar vrachtvervoer in het centrum, circulatieplannen,… Het gebrek aan uniformiteit en snel wijzigende spelregels blijken de grootste pijnpunten voor de operatoren.

Een mijlpaal in Vlaanderen

Tijdens het project werden deze pijnpunten verder onderzocht met 13 bedrijven actief in de afvalophaling in steden. Er werden negen oplossingspistes naar voor geschoven die op deze problematiek een antwoord konden bieden: gaande van ‘Hubs in de stadsrand’ naar ‘Multimodaliteit’ tot een ‘Uber concept voor afval’. Uit workshops en analyse kwam het concept van de ‘neutrale’ of ‘witte wagen’ naar voor als meest haalbare kaart. Vervolgens werd dit concept verder uitgewerkt door middel van een pilot waarbij concullega’s samenwerkten om stedelijk afval op te halen: een mijlpaal in Vlaanderen.

Twee pilots

Projectdeelnemers SUEZ en Renewi werkten het pilootproject ‘Collecting together for you’ uit. De doelstelling bestond erin om gezamenlijk, door inzet van eigen wagens met vermelding van een gezamenlijk logo, PMD-rolcontainers bij bedrijven in Oost-Vlaanderen op te halen.

Ook Imog, Vanheede en A3 Verhuur hebben het concept van de witte wagen uitgetest. In deze pilot werd in Waregem de ophaling van restafval bij zowel gezinnen als bedrijven met één en dezelfde wagen uitgevoerd.

“Bij Imog zijn wij al van bij ons ontstaan geëngageerd met maatschappelijke vraagstukken zoals reductie van emissies, efficiënter en milieuvriendelijker inzamelen van afvalstromen, mobiliteitsproblemen, verkeersveiligheid enz. De pilot samen met Vanheede en A3 Verhuur in Waregem hebben wij dan ook als zeer positief ervaren. Voor ons is dit zeker geen eindpunt, we plannen nu al hoe we dit verder kunnen uitbouwen in de toekomst”, aldus Johan Bonnier, Algemeen Directeur Imog.

Unieke vorm van samenwerking

Het feit dat rechtstreekse concurrenten de handen in elkaar slaan om elkaars klanten te gaan bedienen in een bepaalde geografische regio, waarbij vertrokken werd van de geografische inplanting van hun depots, kan beschouwd worden als een mijlpaal. Het maakt de rondes minder lang en efficiënter. Dat beaamt ook projectleider Ludo Sys: “Wat de meeste interesse wegdraagt en tegelijk ook veel potentieel biedt, zijn vormen van samenwerken die tot voor kort totaal ondenkbaar waren. Beide pilots tonen aan dat ook op dat vlak de geesten rijpen.”

Projectdeelnemers: Bebat, Imog, Inovim, Ivago, Ivbo, MCA Recycling, Mirom, Recupel, Renewi, Stad Genk, Stad Mechelen, SUEZ en Vanheede Environmental Services.

Dit project wordt gesteund door VLAIO, het Agentschap Innoveren en Ondernemen van de Vlaamse overheid.

Vijf expediteurs engageren zich met Lean & Green om uitstoot fors te verlagen

leangreen-kopieren
Lees het gehele artikel

Een groep van vijf expediteurs is gestart met een nieuw Lean & Green-traject. De bedrijven gaan daarmee de uitdaging aan om in vijf jaar tijd hun CO2-uitstoot fors te verminderen. VIL werkt hiervoor samen met de expediteursvereniging Forward Belgium.

Duurzaamheid in de logistiek is een thema dat sterk aan belangstelling wint. De logistieke sector zet zich dan ook meer en meer in om op een verantwoorde manier om te gaan met energie, infrastructuur en grondstoffen.

Carga, Intertrans, Reuse, Universal Express en Ziegler zijn de vijf expediteurs die met het Lean & Green-traject starten. Tijdens het traject zal vanuit de specifieke rol van de expediteur bekeken worden op welke manier hij kan bijdragen aan duurzame transportoplossingen en zo aan het verminderen van de eraan gerelateerde CO2. Door deelname aan Lean & Green verwerven de expediteurs kennis om CO2-gunstige alternatieven aan te bieden, en deze ingang te doen vinden bij hun klanten.

Architecten van duurzame logistiek

Expediteurs kunnen gezien worden als de architecten van duurzame transportketens. Met dit initiatief willen we de expediteurs bijstaan om zich internationaal in de markt te zetten als aanbieders van duurzame logistieke oplossingen”, vertelt Olivier Schoenmaeckers, Directeur van Forward Belgium.

Lean & Green in Vlaanderen

Sinds 2012 ondersteunt VIL binnen het project ‘Lean & Green’ bedrijven die zich ertoe verbinden om in hun transport- en logistieke activiteiten de energie-efficiëntie te verbeteren en hun CO2-uitstoot met minstens 20 % te reduceren binnen een periode van vijf jaar.

VIL begeleidt bedrijven bij het opstellen van een plan van aanpak waarin zij gedetailleerd beschrijven hoe zij die doelstelling zullen behalen. Reeds 88 bedrijven ontvingen in Vlaanderen de Lean & Green award op basis van een positieve evaluatie van hun plan van aanpak door de VUB-dienst MOBI, die in dit project optreedt als neutrale evaluator.

Bedrijven die de Lean and Green award behaalden en ondertussen hun 20 % CO2-doelstelling daadwerkelijk hebben gerealiseerd, kunnen sinds 2015 met de procedure starten om de Lean and Green Star te verkrijgen. Intussen hebben reeds twintig bedrijven de Lean and Green star in Vlaanderen ontvangen.

Logistics Sustainability Index®

Omdat duurzaam ondernemen meer is dan het beperken van CO2-uitstoot, gaat VIL een stap verder. Op 24 oktober wordt de Logistics Sustainability Index (LSI)® voorgesteld. De LSI is een tool die de duurzaamheidsperformantie van de logistieke activiteiten van een bedrijf berekent en toont wat de sterke punten zijn en waar er nog verbetering mogelijk is. De LSI index is gebaseerd op een afgebakende set van zowel kwantitatieve als kwalitatieve criteria om tot een objectieve score te komen. Bedrijven zullen hun LSI-scores met elkaar kunnen vergelijken en zich op die manier profileren als echte duurzame spelers.