Tagarchief: Verzekering

Unieke collectieve verzekering milieuaansprakelijkheid

milieuaansprakelijkheid
Lees het gehele artikel

Dankzij de Vlaamse Confederatie Bouw kunnen aannemers zich nu verzekeren tegen milieuschade.

In de startnota voor de Vlaamse regeringsonderhandelingen staat: “We zetten ons in voor een 100 procent circulaire economie …” “Maar daarmee gaan uitdagingen gepaard.” zegt Marc Dillen (directeur-generaal VCB).

Vlaanderen recycleert al ongeveer 95 procent van het bouwafval en is daarmee een Europese koploper. Maar nu is het tijd om voluit in te zetten op de bescherming van onze gezondheid, het milieu en op de kwaliteit en de zuiverheid van de gerecycleerde materialen. Belangrijk aandachtspunt hierbij is de verwijdering van asbest.”

Om de gebouwenkringloop te sluiten is het belangrijk asbest selectief uit te faseren. Bij de sloop van Vlaamse woningen en gebouwen ouder dan 2001 blijkt immers in meer dan 90% asbest aanwezig. De Vlaamse overheid wil dat gefaseerd tegen 2034 en 2040 alle risicovolle asbestmaterialen verwijderd zijn. Hiervoor heeft OVAM een actieplan asbestafbouw opgesteld om Vlaanderen asbestveilig te maken tegen 2040”

Henny De Baets, administrateur-generaal van de OVAM: “Vlaanderen asbestveilig maken tegen 2040 is noodzakelijk én realistisch: via de invoering van een asbestattest, gefaseerde verwijderingsdoelstellingen en ondersteuningsprogramma’s voor o.a. onderwijs en burgers willen we de 2,3 miljoen asbesthoudende materialen die nog in omloop zijn verwijderen. Recent is de OVAM alvast gestart met haar informatiecampagne over het afbouwplan.”

We merken ook een toenemend bewustzijn en een hogere alertheid bij consumenten en bedrijven voor de impact van schadelijke stoffen zoals asbest op mens en milieu”, zegt Marc Dillen. “Een bouwbedrijf kan bij het uitvoeren van werken aansprakelijk gesteld worden voor schade aan het milieu, onder meer bij het verwijderen van asbest. Deze werken worden niet enkel door gespecialiseerde asbestverwijderingsbedrijven uitgevoerd, in sommige gevallen mogen ook gewone aannemers zoals dakwerkers asbest verwijderen.

De Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) stelde vast dat traditionele verzekeringen milieuschade nauwelijks dekken en asbestschade al helemaal niet. Marc Dillen: “Dit was het signaal voor ons om samen met de milieuafdeling van verzekeringsconsulent en -makelaar Marsh Environmental Practice, een collectieve verzekering milieuaansprakelijkheid op te stellen. Het gaat om een collectieve verzekering. De organisatie Immoterrae nv treedt op als verzekeringnemer ten behoeve van de aannemers. Door deze manier van werken stonden we sterker in de onderhandelingen met de verzekeraars en hebben we de premies voor de leden van de Confederatie Bouw kunnen beperken.

Immoterrae werd opgericht door de VCB om milieutechnische en juridische expertise te kunnen aanbieden voor vastgoed- en bouwprojecten en het vlotter te bekomen van financierings- en verzekeringsmogelijkheden in de bouwsector.

De collectieve verzekering milieuaansprakelijkheid dekt eveneens “schade aan de biodiversiteit”, een begrip dat de voorbije jaren ook steeds meer aan belang gewonnen heeft, maar de focus van de verzekering ligt dus op asbestschade tijdens diverse aannemingswerken.