Tagarchief: verpakkingen

Vierde Belgisch recyclagecentrum voor plastic verpakkingen uit de blauwe zak

PETflessengranulen2
Lees het gehele artikel

Een mijlpaal in de creatie van een circulaire economie voor huishoudelijke verpakkingen in België

In het kader van haar doelstellingen voor de circulaire economie, kondigt Fost Plus de gunning aan van een contract voor de bouw van een vierde recyclagecentrum op Belgische bodem. Het beheer van deze fabriek, die in de provincie Luxemburg zal worden gevestigd, werd toevertrouwd aan het Nederlandse bedrijf Morssinkhof Rymoplast Groep. De nieuwe fabriek zal PET-schaaltjes en -flessen recycleren tot secundaire grondstoffen, grotendeels met het oog op de productie van nieuwe schaaltjes en flessen.

Toekomstige fabriek in Neufchâteau

Door de invoering van de Nieuwe Blauwe Zak in alle intercommunales sinds oktober 2021 zorgt Fost Plus ervoor dat bijna alle plastic huishoudelijke verpakkingen kunnen worden ingezameld. De materialen worden vervolgens gesorteerd in vijf hoogtechnologische sorteercentra. Om een circulaire economie voor huishoudelijke verpakkingen in België te creëren, is het echter belangrijk om deze ook op Belgisch grondgebied te kunnen recycleren. Hoewel al 79% van de huishoudelijke verpakkingsmaterialen in België wordt gerecycleerd, is dit aandeel voor kunststoffen nog beperkt. Na de aankondiging in 2020 van de ondertekening van contracten voor drie nieuwe recyclagecentra voor plastic verpakkingsmaterialen, vormt dit vierde contract een nieuwe mijlpaal. Deze aanpak voldoet aan een duurzame visie, zowel uit ecologisch als economisch oogpunt, door onder meer de creatie van lokale werkgelegenheid in een stabiele sector.

Céline Tellier, Waals minister van Leefmilieu: “Ik ben verheugd dat deze nieuwe recyclagefabriek op Waalse bodem wordt gevestigd en zo bijdraagt tot de stabiliteit van de werkgelegenheid in het gewest en lokale investeringen mogelijk maakt. De gunning van dit contract positioneert België duidelijk als koploper in de recyclage van huishoudelijke verpakkingen in Europa.”

Europese voorloper in de recyclage van PET-schaaltjes

Fost Plus heeft vandaag aan het Nederlandse bedrijf Morssinkhof Rymoplast Groep een 9-jarig contract gegund voor de recyclage van jaarlijks 10.500 ton PET-schaaltjes en 17.000 ton PET-flessen. MOPET België, de nieuwe recyclagefabriek die hiervoor in Neufchâteau gebouwd zal worden, mag zich daardoor tot de Europese voorlopers rekenen wat betreft de efficiënte recyclage van PET-schaaltjes, op grote schaal. Het grootste deel zal bovendien naar een tray-to-tray toepassing gaan. Daarbovenop recycleert MOPET België heldere transparante, blauwe transparante, gekleurde transparante en opake PET-flessen; voor een belangrijk aandeel tot nieuwe flessen.

Stefan Morssinkhof, eigenaar van Morssinkhof Rymoplast: “Wij investeren 30 miljoen euro in de bouw van deze fabriek, die een nieuwe norm zal vaststellen voor de recyclage van complexe PET-verpakkingen zoals PET-schaaltjes en opake PET-flessen. Wij zijn er trots op dat wij onze activiteiten kunnen uitbreiden in België, als recyclagehub in het hart van Europa.”

Wim Geens, Managing Director van Fost Plus: “Met de gunning van dit contract en de garantie van een efficiënte recyclage tot secundaire grondstoffen in ons land, wordt de cirkel gesloten. 95% van het door Fost Plus aangeleverde volume is overigens opnieuw bestemd voor de Belgische markt. We bieden invulling aan de Belgische en Europese doelstellingen inzake recyclage van plastic verpakkingen en bieden een concreet antwoord aan burgers die willen weten wat er met de inhoud van hun blauwe zak gebeurt.”

Joëlle Bastin, Inspecteur-Generaal van het Waalse Departement Bodem en Afvalstoffen: “Ik ben verheugd dat de sorteerinspanning van de burger het mogelijk maakt lokale banen en activiteiten met een toegevoegde waarde te creëren voor Wallonië. Dit zou niet mogelijk zijn geweest zonder de sterke en gedeelde wil van de Gewesten en van Fost-Plus die tot stand kwam via haar erkenning. Een heel mooi voorbeeld van de circulaire economie.”

Economische ontwikkeling

De fabriek heeft een totale jaarlijkse capaciteit van 40.000 ton. MOPET België zal deel uitmaken van het bedrijventerrein Ardenne Logistics van intercommunale IDELUX in Neufchâteau. Bij opstart eind 2023, worden er 50 voltijdse banen gecreëerd.

Elie Deblire, Voorzitter van IDELUX: “Deze nieuwe recyclagefabriek vormt een belangrijke schakel in de economische ontwikkeling van de provincie Luxemburg. Er worden niet alleen duurzame jobs gecreëerd in een toekomstbestendige sector, dit project zorgt ook voor indirecte werkgelegenheid en langdurige industriële activiteit in lijn met de uitdagingen van onze maatschappij.”

Fost Plus recycleerde in 2020 bijna 95% van alle huishoudelijke verpakkingen

Lees het gehele artikel

Van de ruim 805.000 ton verpakkingen die in 2020 op de Belgische markt kwamen, kon 94,9% gerecycleerd worden. De recyclagecijfers voor huishoudelijk verpakkingsafval stijgen dan ook voor het vijfde jaar op rij. Dat is voornamelijk toe te schrijven aan de uitbreiding van de sorteerboodschap voor plastic verpakkingen. Dankzij de Nieuwe Blauwe Zak zamelen we gemiddeld 8 kg meer PMD in per inwoner voor recyclage. Daarmee stijgt de recyclagegraad voor plastic verpakkingen tot 51%, en dat vijf jaar vóór de Europese doelstelling van 50%. We recycleren ook steeds meer verpakkingen in eigen land.

“België is Europees koploper in de recyclage van huishoudelijke verpakkingen”, zegt Patrick Laevers, managing director van Fost Plus, dat instaat voor de recyclageketen van huishoudelijke verpakkingen. “Dankzij uniforme systemen en een eenvoudige sorteerboodschap wordt er nergens meer verpakkingsafval ingezameld dan bij ons. En we zorgen ook voor de effectieve recyclage. Door die recyclage maximaal naar België te halen, garanderen we bovendien de beschikbaarheid van hoogkwalitatief recyclaat voor de lokale productie-industrie. Zo bouwen we aan een lokale circulaire economie voor verpakkingen.”

Meer PMD en glas gerecycleerd  

In 2020 recycleerden we 32,2 kg glas, 16,9 kg verpakkingen in papier-karton en 15,8 kg PMD per inwoner.  Het aantal tonnen gerecycleerde verpakkingen in plastic en glas stijgt daarmee ten opzichte van 2019, terwijl de recyclage van verpakkingen in papier-karton nagenoeg stabiel blijft. Het recyclagepercentage voor plastic verpakkingen gaat zo van 46% in 2019 naar 51% in 2020. Daarmee vinken we een belangrijke doelstelling van het Verpakkingsplan 2.0 af. Opvallend: Europa legt de doelstelling van 50% plastic recyclage pas op voor 2025.

Patrick Laevers licht toe: “In 2020 ging de uitgebreide plastic inzameling in voege voor nog eens 900.000 inwoners, wat het totaal op 4,1 miljoen in 14 intercommunales bracht. Daardoor wordt een aanzienlijke hoeveelheid extra verpakkingsmateriaal selectief ingezameld voor recyclage. Bovendien kwamen de intercommunales die al langer van de Nieuwe Blauwe Zak gebruik maken op kruissnelheid. Het gemiddelde inzamelrendement via de Nieuwe Blauwe Zak ligt effectief 8 kg per inwoner hoger dan in de intercommunales die de Nieuwe Blauwe Zak nog niet gebruiken.”

3.000 ton extra PMD ingezameld buitenshuis ondanks lockdown

Hoewel we slechts beperkt ‘uit ons kot’ konden komen, bereikten we in 2020 een nieuwe mijlpaal in het buitenshuis inzamelen. De doelstelling was om tussen 2018 en 2023 het aandeel buitenshuis ingezameld PMD zo goed als te verdubbelen tot 26.000 ton. Voor 2020 tekenen we 19.000 ton op, oftewel 3.000 ton extra ten opzichte van het jaar ervoor. Het gaat vooral om PMD dat ingezameld werd bij bedrijven.

Patrick Laevers: “Het grootste aandeel PMD zit in de huishoudens. Slechts 10% van het PMD ontstaat door consumptie buitenshuis, het merendeel daarvan op onze werkplek. Dat is logisch, want daar spenderen we – in normale tijden toch – een groot deel van onze tijd. Ondanks de sorteerplicht verdwijnt jaarlijks nog zo’n 20.000 ton aan PMD in het gemengde bedrijfsafval. Met gerichte acties en communicatie gaan we in het tegenoffensief. En met succes, zo blijkt.”

In 2020 kregen 1.247 bedrijven een premie uitbetaald voor het opstarten van een sorteertraject voor PMD. Die startpremie loopt door in 2021 in het kader van een wervingscampagne rond de uitbreiding van de sorteerboodschap voor bedrijven en organisaties. Bovendien zetten we in 2020 specifieke projecten op met ‘staycation’ locaties zoals pretparken, dierentuinen en vakantieparken om daar de kwaliteit van de ingezamelde materialen te verbeteren. De aandacht ging onder meer uit naar meertalige communicatie en het correct sorteren van mondmaskers, die bij het restafval horen. In de meeste gevallen werden op strategische plaatsen ook bijkomende sorteereilanden geïnstalleerd. Met resultaat: op elke locatie zamelden we per bezoeker minimum 50% meer PMD in.

Meer recyclage in eigen land

98% van de recyclage gebeurt in België en de buurlanden, waarvan 79% in eigen land – dat is bijna 4% meer dan in 2019. Het gaat voornamelijk over papier-karton, glas en metalen. Vandaag worden plastic verpakkingen nog voornamelijk in Frankrijk, Duitsland, Nederland en een klein percentage in Spanje gerecycleerd. Zo’n 9% van de plastic verpakkingen wordt gerecycleerd op eigen bodem. Dat aandeel zal tegen 2023 al stijgen naar meer dan 50%, met de opening van de aangekondigde recyclagelijnen voor PET-flessen en PE-films.     

Tot slot, de recyclage van huishoudelijk verpakkingsafval heeft een maatschappelijke kost van 15 euro per inwoner. Dat is bij het laagste in Europa, terwijl we met bijna 95% bij de Europese koplopers horen qua recyclagepercentage.

Voor meer informatie en duiding, lees het activiteitenverslag van Fost Plus 2020.