Tagarchief: Veilig

Een vloeistofdichte werf zonder onderhoud

img_2821-1-kopieren
Lees het gehele artikel

Een vloeistofdichte vloer voor een recyclagewerf is essentieel. RvB ontwerpt en realiseert vloeistofdichte verhardingen voor recyclagebedrijven. Op de terreinen van deze bedrijven wordt vaak gewerkt met bodembedreigende materialen, daarom is een vloeistofdichte vloer vaak vereist.

Traditioneel is een terrein met een vloeistofdichte vloer uitgevoerd in vloeistofdicht beton of vloeistofdicht asfalt. Dagelijkse werkzaamheden op de terreinen veroorzaken beschadigingen die snel gerepareerd dienen te worden om bodemverontreiniging te voorkomen. De oplossing van RvB zorgt ervoor dat de beschadigen die ontstaan geen effect hebben op de vloeistofdichte functie. Het bedrijf realiseert vloeistofdichte terreinen door een speciale vloeistofdichte laag als afdichting onder het terrein dat aangelegd wordt, aan te brengen. Zo kunt u overal op het terrein schroot, afval en ander materiaal opslaan zonder u zorgen te maken over de vloeistofdichtheid. Ook al vertoont de verharding aan de oppervlakte beschadigingen en gaten, het terrein blijft op deze manier vloeistofdicht. Deze vloeistofdichte verhardingen zijn onderhoudsarm en gaan meer dan honderd jaar mee! Doordat u niet langer structureel beschadigingen hoeft te laten repareren, bespaart u op de onderhoudsbegroting en bent u verzekerd van snelle afhandeling van de periodieke controles.

Een vloeistofdichte werf zonder onderhoud

RvB zorgt ervoor dat uw terrein van toplaag tot terreinfundering veilig,
duurzaam en vloeistofdicht is.

 

Van toplaag tot fundering veilig, duurzaam en vloeistofdicht

Periodiek worden bedrijven die een bodembedreigende voorzieningen hebben gecontroleerd op de vloeistofdichtheid van het terrein. Bij aanleg van onze vloeistofdichte vloer wordt deze gekeurd door een onafhankelijke instantie. Dit bureau toetst de werkzaamheden op uw terrein. Aan de hand van deze toetsing wordt er een door bevoegd gezag geaccepteerde verklaring afgegeven. RvB zorgt ervoor dat uw terrein van toplaag tot terreinfundering veilig, duurzaam en vloeistofdicht is. Het eigen ingenieursbureau maakt een plan op basis van uw bedrijfsactiviteiten en terreinbelasting. Ook wordt rekening gehouden met de onderzochte bodemgesteldheid en ervoor gezorgd dat de voorziening compleet voldoet aan de normen van een Verklaring Vloeistofdichte Voorziening (VVV). Dankzij de ervaring van RvB in de realisatie van engineeringsprojecten in de recyclage komt u niet voor verrassingen te staan tijdens of na de uitvoering.

Vakbeurs Recycling maakt thema’s voor 10e editie bekend

vakbeurs-recycling
Lees het gehele artikel

De boodschap is duidelijk: het recyclingpercentage in Nederland moet omhoog. De verhoging van de afvalstoffenbelasting, de last op dwangsom voor 2.100 meer glasbakken en ambitieuze doelstellingen in het Plastic Pact geven hier bijvoorbeeld richting aan en ook meer ruimte voor. Maar hoe kan de afvalmarkt hier handen en voeten aan geven? Uit welke nieuwe technieken en kennis kunnen de afvalverwerkers, -inzamelaars en bedrijven met grote afvalstromen meer waarde en recyclaat uit de afvalstroom halen? En hoe kunnen deze bedrijven hun processen veiliger en duurzamer inrichten? De 150 exposanten en de verschillende sprekers van de vakbeurs Recycling in Gorinchem gaan op 19, 20 en 21 november 2019 in op praktische antwoorden en mogelijkheden om als sector samen vooruit te komen.

Thema’s: veilig, kunststof en duurzaam

Naast de ontwikkelingen en kennis die te vinden zijn bij de exposanten is er in het kennisprogramma op de beursvloer extra aandacht voor de praktische kant van de meest actuele thema’s binnen afvalverwerking. Dit jaar zijn dat: Veilig en gezond afval verwerken voor een inkijk in de nieuwe manieren en technieken voor duurzame inzetbaarheid en veiligere omgeving in de afvalsector, Kunststof recycling naar 2025over de operationele stappen die we nu moeten zetten voor een circulaire kunststofketen en Voorsprong door techniek over de meest duurzame en effectieve recyclingtechnieken en -processen van vandaag de dag.

Het programma is gericht op praktische handvatten voor de afvalketen en wordt samengesteld in samenwerking met o.a. de brancheverenigingen en kennispartijen als BRBS Recycling, VERAS, NRK Recycling en AfvalGids.nl.

“Samen slimmer afval verwerken”

Het motto van deze jubileumeditie is ‘Samen slimmer afval verwerken’ en onderstreept de noodzaak van ketensamenwerking en het gebruik maken van het nieuwste in processen en techniek. De kracht van de vakbeurs Recycling is al jaren het laagdrempelige en gastvrije netwerken tussen leveranciers en afnemers van recyclingtechniek en afvalmanagement. Dit jaar komt daar een uitgebreider kennisprogramma voor gemeenten, afvalverwerkers en bedrijven met grote afvalstromen bij. Ook zet de organisatie een spotlight op de innovaties in de sector, omdat de combinatie van nieuwe samenwerkingen met kennis van de nieuwste ontwikkelingen nodig zijn om naar 100% circulair te kunnen in 2050.

Over Vakbeurs Recycling

Recycling is de nationale vakbeurs voor recyclingtechniek en afvalmanagement. Het jaarlijkse vakevenement combineert de marktplaats voor de afvalketen met laagdrempelig netwerken en gratis catering. De vakbeurs Recycling trekt jaarlijks ruim 5.000 professionals binnen de afvalbranche en de verantwoordelijke(n) voor het afvalbeheer van bedrijven met grote afvalstromen. In 2019 viert de vakbeurs Recycling op 19, 20 en 21 november alweer de 10e editie. Op woensdag 20 november wordt voor de 8e keer voorafgaand aan de beurs het toonaangevende Recyclingsymposium georganiseerd door BRBS Recycling, Federatie Herwinning Grondstoffen en ENVAQUA.

Ga voor meer informatie naar www.vakbeursrecycling.nl.