Tagarchief: Valipac

Platform matcht verkopers van ­plastic ­verpakkingen en gebruikers

Lees het gehele artikel

Verpakkingen met recyclaat stimuleren

Materialen recycleren en recupereren is goed, zolang we met het recyclaat dan ook de kringloop kunnen sluiten. Valipac wil daar met zijn platform myRecycledContent een facilitator in zijn. Het brengt bedrijven die werk willen maken van meer circulaire verpakkingen in contact met gecertificeerde aanbieders van folies en films met recyclaat. Manager Circular Economy Filip Vangeel legt uit hoe het in zijn werk gaat.

De kringloop van bedrijfsmatige, kunststof verpakkingen sluiten is geen evident verhaal. In samenwerking met Vlaanderen Circulair bewees Valipac in een aantal projecten reeds dat het kan. “Er was een project met Wienerberger rond krimpfolies en een met Colruyt rond wikkelfolies. Daaruit leerden we dat het weldegelijk mogelijk is om kunststof verpakkingen van evenwaardige kwaliteit te maken met de toevoeging van recyclaat. De verpakkingen met recycled content konden perfect tegemoetkomen aan de eisen van de klant, bijvoorbeeld in verband met ladingzekerheid. En het is ook nodig dat we daar werk van maken, want sorteren en recycleren leveren pas echt op als die recyclaten weer nieuwe verpakkingen worden.” 

Minstens 30% PCR gegarandeerd

Valipac wil daarom de industrie stimuleren om meer recycled content te gebruiken in bedrijfs­matige kunststof verpakkingen. Het zette daar­voor het platform myRecycledContent op. “We willen matchmaker spelen. Noem het gerust Tinder voor bedrijven die op zoek zijn naar verpakkingsmateriaal dat recyclaat bevat. Wij brengen leveranciers en professionele gebruikers met elkaar in contact”, vat Vangeel het ludiek samen. Hoe werkt het? Leveranciers van verpakkings­materialen die minstens 30% post-consumer recyclaat (PCR) bevatten en waarvoor ze gecertificeerd zijn via onafhankelijke audits, worden toegevoegd aan het platform. “Het verschil tussen folies en films met of zonder recyclaat is soms moeilijk te zien. Daarom is het belangrijk dat de producent de nodige garanties krijgt. Bedrijven die bijvoorbeeld gecertificeerd zijn via certificatiesystemen onder de Polycert-paraplu, kunnen automatisch in de lijst komen.” 

Filip Vangeel: “Valipac klanten die producten in België op de markt brengen, krijgen een bonus van 50 euro per ton voor het gerecycleerd materiaal in bedrijfsmatige kunststof verpakkingen.”

Bonus van 50 euro per ton PCR

De website is voor iedereen toegankelijk, om de aanbieders de nodige visibiliteit te geven. Het loont bovendien voor een producent om over te stappen naar meer circulaire verpakkingen. Valipac klanten die producten in België op de markt brengen, krijgen een bonus van 50 euro per ton voor het gerecycleerd materiaal in bedrijfsmatige kunststof verpakkingen. “Dit is een korting op de Valipac bijdrage. Vanaf januari 2023 zullen de eerste klanten hun bonus ontvangen”, voegt Vangeel eraan toe. Op het moment van schrijven telt de site dertien aanbieders die zich overigens niet beperken tot de landsgrenzen. “Dat zijn degene die reeds over een certificatie beschikken. Er zijn momenteel certificatieprocessen lopende bij andere leveranciers, dus we verwachten dat het aantal aanbieders snel de hoogte in kan.”

Producenten beter informeren over circulaire opties

Valipac gelooft hard in het succes van zijn platform. Het werd in het najaar van vorig jaar als pilootproject opgestart in de bouwsector, maar krijgt nu al zijn uitrol over de sectoren heen. “Net omdat we daar al ervaring hadden door de proefprojecten. Daaruit merkten we dat de wil er wel is bij bedrijven om duurzamer te verpakken, maar dat ze niet goed weten waar te beginnen zoeken. Producenten van verpakkingen zouden deze producten meer in de kijker moeten zetten onder hun klanten en omgekeerd moeten bedrijven zelf ook meer vragen wat er mogelijk is. En hoeverre het platform die kloof kan helpen dichten is vooralsnog koffiedik kijken. Pas bij de declaraties van klanten in januari zullen we eerste conclusies kunnen trekken.”

Aanzetten tot beter sorteren en recycleren

Voor Vangeel zal de missie van Valipac geslaagd zijn als het bewustzijn bij bedrijven gegroeid is. “Vandaag matchen we vooral gebruikers met verkopers van folie en plastics. Op termijn willen we ook kijken naar harde plastics, maar daar zal de certificering wat moeilijker liggen. Zeker voor producten die rechtstreeks in aanraking komen met voedingsmiddelen. Maar voor andere sectoren is er al een duidelijke interesse. Het idee van het sluiten van kringlopen van bedrijfsmatige kunststof verpakkingen, krijgt dus meer en meer navolging in de praktijk. En dat kan alleen maar goed zijn om de hele bedrijfsmarkt verder aan te zetten tot beter sorteren en recycleren”, besluit Vangeel.  

Eindbestemming van 97% kunststof verpakkingsafval in kaart gebracht

recyclage-local1_0001
Lees het gehele artikel

Recycleren begint met sorteren.  Maar wat gebeurt er nu allemaal met selectief ingezameld bedrijfsafval? Het is de vraag waar Valipac zich nu al een aantal jaren over buigt om de eindbestemming van, in eerste instantie bedrijfsmatig kunststof verpakkingsafval, in kaart te brengen. Op die manier kan ze controleren of het materiaal ook effectief gerecycleerd en niet verbrand of gestort wordt. Een oefening waar ze voor kunststoffen vandaag al 97% in haalt en waar ze nu een vervolg aan wil breien met papier en karton.

De Belgische bedrijven lieten in 2020 maar liefst 58 kt kunststof verpakkingsafval inzamelen. Ongeveer 30% van het materiaal wordt door inzamelaars rechtstreeks vermarkt naar een eindbestemming. “Een tendens die we uiteraard van harte toejuichen. Hoe meer lokale toepassingen er zijn voor de recyclage van kunststofafval, hoe beter. Daarom krijgen afvalophalers een extra premie als ze binnen de Europese Unie (20 euro/ton) of binnen een straal van 300 km (10 euro/ton daar bovenop) hun bedrijfsmatig kunststof verpakkingsafval laten recycleren”, vertelt Jens Poelaert die binnen Valipac verantwoordelijk is voor de traceerbaarheid. Het gros van het kunststof afval (70%) komt echter bij traders terecht. Het transportdocument verraadt in dat geval niets over waar het afval terechtkomt. “In 2020 ging dat om 40,5 kt. Al sinds 2018 sluiten we daarom overeenkomsten af met traders om meer inzicht te krijgen in die eindbestemmingen en dus de uiteindelijke recyclage van dat materiaal.”

Jens Poelaert: “We beseffen dat de laatste tonnen, de moeilijkste zullen zijn om te traceren.”

Laatste tonnen wegen het zwaarst

Een grondig werk dat al veel vruchten afwerpt. In 2019 kon Valipac reeds 90% van de markt in kaart brengen door contracten af te sluiten met de voornaamste traders, in 2020 ging het al om 97%, goed voor 55,6 kt. “Daaruit blijkt dat 39% van het afval binnen Europa verwerkt wordt. De rest vindt zijn weg naar recyclagefaciliteiten in Turkije (24%) en Azië (37%). Een prestatie waar we best trots op zijn want we hebben op korte tijd bijna de volledige keten kunnen traceren. Al beseffen we wel dat de laatste tonnen, de moeilijkste zullen zijn”, aldus Poelaert. Maar het identificeren van de geografische locatie alleen volstaat niet.  Zo voert Valipac zelf ook audits uit bij traders om meer garanties te krijgen.  “In eerste instantie bij de traders ter plaatse waarbij we focussen op het bezit van de nodige vergunningen en controle uitoefenen op hun kwaliteitsmanagementsysteem en uiteraard ook op alle vergunningen van de recycleurs waarmee ze samenwerken.” 

Ter plaatse audits

Om ook die recycleurs onder de loep te nemen sloot Valipac een samenwerking met SGS. “Een internationaal opererend bedrijf op het gebied van inspectie, controle, analyse en certificering. SGS heeft, door zijn wereldwijde vertegenwoordiging, kennis van de lokale wetgeving en de controle-autoriteiten. Tevens spreken hun auditors de lokale taal en zijn ze beter geplaatst dan ons om ter plekke te controleren of het uit België geleverde materiaal effectief gerecycleerd wordt en of dat onder de ‘broadly equivalent conditions’ gebeurt. Dat wil zeggen dat de algemene regels rond veiligheid, kinderarbeid, milieubescherming … gerespecteerd worden.” Vandaag werd al 34% van het tonnage bedrijfsmatig kunststof verpakkingsafval dat buiten Europa terecht komt aan zo’n audit onderworpen. Tijdens de inspecties werden geen ‘major issues’ vastgesteld en werden er kleine aanbevelingen gedaan, bijvoorbeeld om de brandveiligheid te verbeteren. Een proces dat dit jaar verder wordt geïntensifieerd. “Tegen 2024 willen we van 90% van het tonnage dat naar trading gaat, kunnen aantonen dat alles volledig compliant is.” 

Uit de cartografie van Valipac blijkt dat 39% van het kunststof afval binnen Europa verwerkt wordt. De rest vindt zijn weg naar recyclagefaciliteiten in Turkije (24%) en Azië (37%).

Ook voor papier en karton

Een oefening die Valipac intussen ook begonnen is voor papier en karton. “Een heel andere markt omdat de recyclage van papier van oudsher goed is uitgebouwd in Europa. Er liggen lokaal meer verwerkingsmogelijkheden. Van de 455,6 kt die in 2020 werd ingezameld, werd 70% binnen Europa gerecycleerd en gaat slechts 30% naar traders. Op basis van de reeds bestaande samenwerking met Valipac operatoren kunnen we op de transportdocumenten de eindbestemming al terugvinden. Aangezien de vele recycleurs papier en karton over een ISO-certificering beschikken, zijn audits voorlopig niet aan de orde.”   

Circulariteit begint met transparantie

circular-economy
Lees het gehele artikel

De maatschappij is in volle verandering. Onze lineaire manier van produceren en consumeren moet plaats maken voor een circulaire aanpak. Op basis van deze evolutie stelde Valipac, in nauw overleg met alle stakeholders in de keten, zijn nieuwe erkenningsaanvraag samen voor de periode 2022-2026. We vatten de belangrijkste aandachtspunten voor u samen.

Xavier Lhoir: “We hebben intensief samengezeten met onze stakeholders om deze erkenningstekst op te stellen en te zorgen dat hij zo breed mogelijk gedragen wordt.”

Het model dat Valipac sinds zijn oprichting in 1997 tot nu toepaste legde de focus voornamelijk op het registreren en het stimuleren van de selectieve inzameling van het verpakkingsafval van bedrijven. Het ging aan de slag met een lineair model om de recyclagepercentages aan te tonen. En met succes. Vandaag haalt het een recyclageresultaat van 91,4%. “Maar net zoals de maatschappij, willen we nu meer evolueren naar een circulair model waarin we alle stakeholders mee in het bad trekken om de kringloop van bedrijfsmatige verpakkingen te kunnen sluiten. We willen onze financiële middelen in de toekomst dan ook breder inzetten om niet alleen selectieve inzameling, maar ook die korte keten circulariteit te stimuleren”, onderlijnt Xavier Lhoir, director Operations & Circular Economy bij Valipac.

Nog meer selectieve inzameling

Om dat te realiseren schuift Valipac in zijn nieuwe erkenningsaanvraag zes ambities naar voren (zie kaderstukje). Dat brengt een aantal wijzigingen met zich in de werking voor alle stakeholders van Valipac. Een bloemlezing langs de belangrijkste veranderingen. Lhoir: “Om meer bedrijven aan te zetten tot selectieve inzameling zal de startpremie verhoogd worden van 100 naar 150 euro. Voor metalen verpakkingen willen we proberen nieuwe actoren te overtuigen om bij Valipac aan te sluiten. Daarom komt er een recyclagepremie voor metaal van 10 euro/ton.” Met die gegevens kan Valipac dan weer aan de slag om een proces van continue verbetering op het getouw te zetten. “Op basis van de data die ons aangereikt worden, kunnen we bijvoorbeeld gerichte communicatieacties voeren om onze operatoren te ondersteunen en bedrijven verder te sensibiliseren rond selectief inzamelen.”

Maximaal inzicht in eindbestemmingen

Data is een cruciale pijler binnen Valipac 2.0. De organisatie wil immers ook maximaal inzicht in waar het selectief ingezamelde afval uiteindelijk belandt. “Elke ton afval waarbij er geen informatie is rond de eindbestemming, zal niet opgenomen worden in ons resultaat, wat dus zal gevoeld worden in de uitbetaling van premies. Voor kunststof hebben we dit al grotendeels zichtbaar gemaakt. Voor 2020 zijn we erin geslaagd om de eindbestemming van 97% van bedrijfsmatige kunststof verpakkingen in kaart te brengen. We willen dit nu doortrekken naar alle stromen van verpakkingsafval van bedrijven”, vult Lhoir aan. Voor het kunststof verpakkingsafval wil men nog een stapje verder gaan en ook de effectieve recyclage op de eindbestemming in kaart brengen. “Voor landen buiten Europa zijn we een samenwerking aangegaan met SGS om te zien of zowel de ecologische als maatschappelijke normen gerespecteerd zijn bij de eindverwerking. De eerste audits die bij Turkse recycleurs zijn uitgevoerd, hebben geen onregelmatigheden aan het licht gebracht en hebben aangetoond dat het materiaal effectief en integraal gerecycleerd wordt. Van zodra de coronapandemie wat luwt, zal SGS de audits hervatten.”

Om meer bedrijven aan te zetten tot selectieve inzameling zal de startpremie verhoogd worden van 100 naar 150 euro.

Lokaler recycleren

Maar hoe lokaler recyclage kan gebeuren, hoe beter natuurlijk voor het milieu. Valipac wil zijn operatoren daarom stimuleren om voor hun kunststof afvalstromen afzetmarkten dichter bij huis te vinden. “Wie in Europa recycleert krijgt een bijdrage van 10 euro/ton. Gebeurt dat in een straal van 300 km rond Brussel, dan komt daar nog eens 10 euro/ton bij. Wordt er gewerkt met recycleurs die EuCertplast gecertificeerd zijn (of vergelijkbaar), doen we er nog 5 euro/ton bovenop. Een tegemoetkoming die mogelijk is, omdat het voor ons minder zal kosten om de traceerbaarheid en de werkomstandigheden te controleren binnen Europa”, aldus Lhoir. De erkenningsaanvraag ligt nu bij het IVC voor beoordeling. Op basis van de feedback kunnen dan nog eventuele aanpassingen volgen. Voor de Valipac operatoren betekent dit dat ze een nieuwe samenwerkingsovereenkomst zullen moeten tekenen in het voorjaar. “We hebben intensief samengezeten met onze stakeholders om deze erkenningstekst op te stellen en te zorgen dat hij zo breed mogelijk gedragen wordt. We verwachten dan ook weinig weerstand met betrekking tot zijn implementatie. We trekken immers aan dezelfde kar. Om tot een circulaire economie te komen is er nood aan transparantie”, besluit Lhoir.   

Valipac 2.0

• Meer bedrijven aanzetten tot selectieve inzameling
Volledig inzicht in de eindbestemmingen voor alle materialen en bewijs effectieve recyclage van kunststof
• Stimuleren lokale en kwaliteitsvolle recyclage van kunststof
• Stimuleren recycled content in kunststof verpakkingen
• Bedrijven aanmoedigen tot preventie en herbruikbare verpakkingen
• Verpakkingen beter recycleerbaar maken, in evolutie naar een ecomodulatie van de bijdrage

Campagne krijgt meer bedrijven aan het sorteren

Iksorteerinmijnbedrijf
Lees het gehele artikel

Bedrijven zijn verplicht om hun afval te sorteren. Een van de stromen waar nog het meeste potentieel voor verbetering ligt, zijn de
kunststoffen en meer bepaald kunststof folies. Valipac lanceerde in september vorig jaar een sensibiliseringscampagne om bedrijven bewust te maken van het belang van sorteren en hen ook al op weg te zetten met drie gratis zakken voor de inzameling van plasticfolies. En met succes: reeds 5% van deze bedrijven bestelden sindsdien samen 22.000 zakken bij een aangesloten ophaler. De campagne zal daarom een vervolg krijgen in het najaar.

4.800 bedrijven kregen van Valipac een startpakket dat bestond uit drie gratis foliezakken, een poster en een folder met sorteerinstructies.

Wil Valipac zijn recyclagedoelstellingen halen, dan zal ook de bedrijfswereld een versnelling hoger moeten schakelen. “Vooral op vlak van de inzameling van plasticfolies, is er nog werk aan de winkel”, geeft Xavier Lhoir aan. Hij is actief als director Operations & Circular Economy bij Valipac. “Nochtans kan deze materiaalstroom vrij eenvoudig selectief ingezameld worden. Afvalproducenten die reeds een contract hebben met een inzamelaar voor papier en karton, hoeven niet eens een aparte container te plaatsen. Ze mogen de plasticfolies ook inzamelen in speciaal daarvoor bestemde afvalzakken en die meegeven. Een heel efficiënte en flexibele manier om in orde te zijn met de regelgeving, want er geldt voor bedrijven tenslotte een sorteerplicht voor folie.”

Gratis startpakketten bezorgd

Om mee aan de kar te trekken en de inzameling van plastic folies te stimuleren, zette Valipac in september 2020 een sensibiliseringscampagne op het getouw. In samenspraak met dertien aangesloten operatoren werden bedrijven geïdentificeerd die al klant waren met een rol­container voor papier en karton maar waar nog geen regeling bestond voor de inzameling van plastic folies en actief in sectoren waar folie vrijkomt. Lhoir: “4.800 bedrijven kregen van ons een startpakket dat bestond uit drie gratis foliezakken, een poster en een folder met sorteerinstructies. Een manier om enerzijds het bewustzijn bij bedrijven te vergroten en hen anderzijds op weg te zetten met de praktische uitvoering. Daar wringt het schoentje immers vaak.” Een half jaar na datum is het tijd voor de evaluatie. Dat gebeurt aan de hand van de aanvragen voor premies van de operatoren voor bedrijven die werk maken van een selectieve inzameling van bedrijfsmatig verpakkingsafval. En wat blijkt, de actie is bijzonder goed onthaald. “Op basis van de eerste aanvragen voor premies, stellen we vast dat reeds 5% van de gecontacteerde bedrijven achteraf zelf een bestelling voor foliezakken plaatste. In totaal ging het om 22.000 zakken. Een resultaat waar we toch fier op zijn”, vertelt Lhoir.

Afvalproducenten die reeds een contract hebben met een inzamelaar voor papier en karton, hoeven geen aparte container te plaatsen. Ze mogen de plasticfolies ook inzamelen in speciaal daarvoor bestemde afvalzakken.

Zelf startpakket aanvragen

Uiteraard ligt er nog veel meer potentieel in de bedrijfswereld. Een onderzoek van Valipac identificeerde daarnaast die sectoren waar naar alle waarschijnlijkheid veel plasticfolies terug te vinden zijn. Vooral in retail en distributie is dat bijvoorbeeld het geval. Lhoir: “Uiteindelijk werden er 12.300 extra bedrijven door ons gecontacteerd in diezelfde periode. We polsten daarin naar hun interesse om het systeem van foliezakken gratis uit te testen. Ze hoefden zich enkel in te schrijven via de website voor een startpakket en ontvingen dan ook drie gratis foliezakken.” Ook dit initiatief schoot niet aan zijn doelstelling voorbij. Bijna 4% van de bedrijven reageerden op het aanbod. 6% onder hen liet achteraf een bestelling optekenen voor nieuwe foliezakken. Tot grote tevredenheid van Valipac en zijn operatoren. 

Ook aandacht voor inzameling PMD

“Bedrijven hebben er vaak nog niet bij stilgestaan wat ze met hun folie kunnen doen. Deze acties bewijzen dat als we het bewustzijn kunnen vergroten, we weer mooie stappen kunnen zetten om de recyclagedoelstellingen te halen. Het is dan ook de bedoeling om de campagne dit jaar te hernemen. Dit zou niet mogelijk zijn zonder de goede samenwerking met de operatoren. Samen hebben we een enorme databank aan informatie samengebracht, zodat we heel gericht te werk kunnen gaan en de juiste doelgroepen contacteren. We hebben nu trouwens ook een samenwerking met Fost Plus en met de Valipac aangesloten operatoren actief in de PMD-inzameling bij bedrijven. Bedrijven die starten met de selectieve inzameling van PMD worden door ons geïdentificeerd. Zij kunnen dan via Fost Plus een welkomstpremie van € 75 uitbetaald krijgen. Belangrijk nu ook daar meer verschillende huishoudelijke plastic verpakkingsstromen in terecht kunnen. Samen met de operatoren zullen we bedrijven attent maken op de oplossingen die hiervoor bestaan”, aldus Lhoir. Dankzij deze samenwerking met Valipac, zal Fost Plus 58.000 bedrijven contacteren om de selectieve inzameling van PMD te promoten. 

Waar gaat ons bedrijfsmatig kunststof verpakkingsafval naartoe?

ship-1726383_1920 kopiëren
Lees het gehele artikel

Daarom wordt er vaak op hun diensten een beroep gedaan. Maar om hoeveel volumes gaat het en wordt het ingezamelde kunststof verpakkingsafval dan ook effectief gebruikt voor recyclage? Valipac is de eerste organisatie in Europa die daar een sluitend antwoord op geeft door het in kaart brengen van 90% de bestemmingen van het bedrijfsmatig Belgische kunststof verpakkingsafval.

Waar gaat deze ingezamelde stroom naartoe? Waar gebeurt de uiteindelijke recyclage?

In zijn nieuwe erkenning kreeg Valipac er aan aantal verplichtingen bij. De wetgever had door de rapportage van het ingezamelde bedrijfsafval reeds een goed idee over waar het afval ontstond. Nu was het zaak ook de volgende stappen in de keten duidelijk te krijgen: waar komt het uiteindelijk terecht? Wegwijs worden in de cartografie kadert immers in de algemene visie om op termijn lokale recyclage te stimuleren. Valipac director Materials and Operations Xavier Lhoir: “De grootste blinde vlek had te maken met het kunststofafval dat bij traders belandt. Zij zijn goed voor 41,5 kiloton van het kunststof verpakkingsafval dat in België wordt ingezameld. Waar gaat deze ingezamelde stroom naartoe? Waar gebeurt de uiteindelijke recyclage? Als je weet dat de hoeveelheid gerecycleerd bedrijfsmatig kunststof verpakkingsafval 58,8 kiloton bedroeg in 2019, dan besef je dat hoe groot de rol van de traders is. Twee jaar geleden zijn we daarom contacten beginnen leggen met traders om meer inzichten te krijgen in de bestemmingen van ons kunststof verpakkingsafval.” 

Wegwijs worden in de cartografie kadert in de algemene visie om op termijn lokale recyclage te stimuleren.

Informatie van acht traders: 85% van de markt

“Traceerbaarheid staat al veel langer op onze agenda. Aangezien de traders geen verplichtingen hebben ten opzichte van Valipac en gezien de commerciële gevoeligheid van de informatie was het echter een lang proces om de contracten tot stand te brengen. De onderhandelingen hebben zo’n twee jaar geduurd. Maar we zetten hiermee dan ook een enorme stap vooruit”, vertelt Lhoir. Begin 2020 kon Valipac beginnen met de verwerking van de informatie die door acht traders geleverd werd. Het ging om Broeckx Plastic Recycling, De Pauw Recycling Fischer RVG, Fremo, Gemini, Kras, Peute Recycling en Synergy Tradeco. Samen zijn ze goed voor een marktaandeel van 85%. Hebben we de garantie dat het materiaal effectief gerecycleerd wordt? En gebeurt dat onder ‘broadly equivalent conditions’?. Hieronder wordt verstaan dat de milieunormen van het land gerespecteerd worden en dat ook de sociale omstandigheden kloppen (geen kinderarbeid bijvoorbeeld). “We gaan in eerste instantie vooral controleren bij de grootste partners van de traders. In de huidige context is dat momenteel echter niet mogelijk, aangezien reizen niet kan. We zijn wel aan het overwegen om tijdelijk onze audits uit te besteden aan lokale auditbureaus”, geeft Lhoir aan.

Xavier Lhoir: “We willen streven naar een maximale traceerbaarheid door ook met andere traders contracten te sluiten en door de cartografie uit te breiden naar de anderen bedrijfsmatige verpakkingsmaterialen.”

Azië belangrijkste eindbestemming

In totaal kon Valipac op basis van deze gegevens 242 nieuwe recyclagebedrijven identificeren over de hele wereld. Uiteindelijk bleek 20,8 kiloton (39%) naar Azië te gaan en was 10 kiloton (19%) bestemd voor Turkije. De overige 22 kiloton (42%) blijft in Europa.” Valipac is bijzonder tevreden dat ze reeds 90% van de markt in beeld konden brengen door de bereidheid van bovengenoemde traders en de aangesloten operatoren. “Voor 2021 leggen we de lat weer wat hoger. We willen streven naar een maximale traceerbaarheid door ook met andere traders contracten te sluiten en door de cartografie uit te breiden naar de anderen bedrijfsmatige verpakkingsmaterialen. Vandaag kunnen we weinig incentives bieden voor die samenwerking, behalve een financiële tegemoetkoming. Maar op termijn zal transparantie over de eindbestemming een belangrijke voorwaarde worden om over recyclage te mogen spreken”, besluit Lhoir.   

Alle informatie rond bedrijfsafval op één website

rolcontainers-1-kopieren
Lees het gehele artikel

Wist u dat het restafval van bedrijven nog gemiddeld 50% materialen bevat die hadden kunnen gevaloriseerd worden? Dat heeft niet altijd met slechte wil te maken, er is nog veel onwetendheid over wat de precieze verplichtingen zijn en hoe bedrijven die kunnen vormgeven. Valipac heeft daarom alle mogelijke informatie over de voornaamste afvalstromen gebundeld op een handige website. Op iksorteerinmijnbedrijf.be vinden inzamelaars en verwerkers alles wat ze nodig hebben om hun klanten beter te laten sorteren.

Het idee achter de website iksorteerinmijnbedrijf.be was duidelijk. Communicatiemanager van Valipac Ingrid Bouchez: “In elk van de gewesten gelden er sorteerverplichtingen voor bedrijven. Als afvalproducenten moeten zij erover waken dat hun afval netjes gesorteerd wordt voor een vlotte recyclage. Maar uit de cijfers blijkt dat er nog heel wat marge voor verbetering is. Valipac wil daarom de afvalophalers ondersteunen door alle informatie rond de conventionele stromen samen te brengen op één platform.” Concreet gaat het om papier en karton, hout, plastic en piepschuim, metaal, glas en pmd. De redenen waarom deze stromen nog altijd in het restafval van bedrijven belanden zijn divers. “Bedrijven zijn niet altijd vertrouwd met de wettelijke verplichtingen of weten niet hoe ze eraan moeten beginnen. Die lacunes willen we met de website invullen.”

print-screen-home-page-ik-sorteer-in-mijn-bedrijf-kopieren

Op iksorteerinmijnbedrijf.be vinden inzamelaars en verwerkers alles wat ze nodig hebben om hun klanten beter te laten sorteren.

 

Welke container voor welke afvalstroom?

Sedert de lancering vinden gemiddeld 1.500 bezoekers per maand hun weg naar de website. Een duidelijk teken dat Valipac er een nood mee invult. Bouchez: “We doen meer dan alleen maar vertellen hoe het moet in elk gewest en wat er met het afval gebeurt. We reiken bedrijven ook oplossingen aan over hoe ze hun afval concreet kunnen sorteren. Dat gaat dan over de verschillende types container die per stroom kunnen dienen, maar ook over tips en tricks om met bepaalde stromen om te gaan en communicatiemateriaal om werknemers aan te moedigen tot beter sorteren. Deze affiches hebben we in nauwe samenwerking met onze Valipac operatoren ontwikkeld op basis van de acceptatievoorwaarden die gelden voor elke stroom.” Bedrijven kunnen op de website ook testen hoe goed ze de materie in de vingers hebben met het sorteerspel.

emballages-industriels-kopieren

Valipac reikt bedrijven oplossingen aan over hoe ze hun afval concreet kunnen sorteren, bijvoorbeeld over de types container die per stroom kunnen dienen..

 

In kaart brengen afvalproductie

Een andere belangrijk pijler voor Valipac is het in kaart brengen van de afvalproductie. Bedrijven kunnen er aangeven welk tonnage ze per stroom maandelijks laten ophalen. “Een goede manier om inzicht te krijgen in wat er precies aan afval geproduceerd wordt”, geeft Bouchez aan. “De tool zorgt ervoor dat ze automatisch een grafiek te zien krijgen om van maand tot maand te kunnen evalueren. Wij passen er de resultaten van de sorteerproef van OVAM op toe om een indicatie te geven van het sorteerpotentieel. En dat is dan weer interessante informatie voor onze operatoren.” Voor Valipac was het immers belangrijk om ook de afvalophalers mee te hebben in dit verhaal. “De eerste feedback was alvast positief. We hebben de website ontwikkeld om hun klanten optimaal te informeren om zo goed mogelijk aan hun sorteerverplichtingen tegemoet te komen. Dat komt de volledige keten ten goede. We willen hem nu via alle mogelijke kanalen onder de aandacht brengen, zodat iedereen weet hoe zijn bedrijf een sorteerkampioen kan worden”, besluit Bouchez.    

Nieuwe cijfers over afvalinzameling bij bedrijven

img_1656-kopieren
Lees het gehele artikel

Sinds januari 2017 heeft Valipac er een extra opdracht bijgekregen van de overheid. Het staat nu ook in voor de monitoring van de afvalproductie bij bedrijven. Tijdens het event op 26 november worden de cijfers van 2018 bekendgemaakt en zal duidelijk worden hoe de Belgische bedrijven hun afval sorteerden. De afvalinzamelaars, zonder wie deze cijfers niet mogelijk zouden zijn, krijgen voortaan als toemaatje toegang tot deze en extra informatie via een beschermde webapplicatie.

In nauwe samenwerking met de aangesloten afvalinzamelaars, houdt Valipac sinds 2017 nauwgezet data bij omtrent bedrijfsafval. Sindsdien worden er data over vijftien afvalstromen (bedrijfsrestafval, papier/karton, A-, B- en C-hout, ferro metaal, non-ferro metaal, gemengde metalen, holglas, vlakglas, gevaarlijk glas, folie, harde kunststof, eps en pmd) geregistreerd. Director Materials & Operations van Valipac Xavier Lhoir: “Dit gaat verder dan onze oorspronkelijke doelstelling die louter met verpakkingsafval te zien heeft. Maar door onze positie in de markt als schakel tussen de overheid en de afvalinzamelaars, zijn we ideaal geplaatst om deze oefening uit te voeren en de cijfers op te volgen. Het onderscheid tussen verpakking en materiaal is immers niet altijd even duidelijk. Bovendien kunnen we er zelf ook waardevolle conclusies uit trekken om terug te koppelen naar de inzameling van bedrijfsmatig verpakkingsafval.”

In nauwe samenwerking met de aangesloten afvalinzamelaars, houdt Valipac sinds 2017 nauwgezet data
bij omtrent bedrijfsafval. Sindsdien worden er data over vijftien afvalstromen geregistreerd.

 

Unieke webapplicatie

Om aan deze cijfers te raken, ging Valipac ten rade bij zijn aangesloten afvalinzamelaars. In totaal werkten er 164 aan mee, goed voor 190.000 inzamelpunten. Lhoir: “Voor elk bedrijf kregen we zo informatie over elke stroom die er selectief wordt ingezameld. De herkomst, het gewicht … noem maar op. De meting van 2017 geldt als een nulmeting, maar vanaf nu kunnen we de evolutie gaan analyseren.” Op 26 november organiseert Valipac een event om de cijfers van 2018 te onthullen. Daar zal ook een unieke webapplicatie voor de deelnemende afvalinzamelaars onthuld worden. “We konden onze afvalinzamelaars in ruil voor hun medewerking niet financieel compenseren, maar we wilden ze er wel iets voor in ruil bieden. Zij zullen voortaan toegang hebben tot zowel algemene als specifieke data die uit de oefening naar voren kan. Die kan hen helpen om hun bedrijfsvoering verder te gaan optimaliseren en de selectieve inzameling verder promoten”, vertelt Lhoir.

Van data naar informatie en toegevoegde waarde

De algemene cijfers zullen een beeld geven van de evoluties in de markt. De specifieke zullen iets vertellen over bijvoorbeeld hun marktaandeel in een bepaald werkingsgebied. “Vorig jaar kregen ze een powerpoint met de gegevens. Intussen is er een beschermde webapplicatie gebouwd, waarop ze kunnen inloggen, zodat ze altijd toegang hebben tot de meest actuele cijfers. Op die manier kunnen we voor hen een toegevoegde waarde aan de samenwerking bieden. Datacaptatie en -analyse zal de komende jaren een belangrijk instrument worden om selectieve inzameling verder te stimuleren en te verbeteren”, voorspelt Lhoir.

Op 26 november organiseert Valipac een event om de cijfers van 2018 te onthullen. Daar zal ook een unieke webapplicatie voor de deelnemende afvalinzamelaars onthuld worden.

 

Predictief model voor selectieve afvalinzameling

Valipac geeft alvast het goede voorbeeld van hoe ze er garen bij kunnen spinnen. In samenwerking met de Universiteit Hasselt werd een statistisch model gebouwd op basis van de gegevens, in eerste instantie toegespitst op folie. Lhoir: “Door een resem parameters te gaan vergelijken, kunnen we ontdekken in welke bedrijven er nog folie aanwezig is, maar waar het nog niet selectief wordt opgehaald of in welke bedrijven er nog potentieel aanwezig is voor extra tonnage (ondanks het feit dat ze reeds sorteren). Informatie die we dan uiteraard terugkoppelen naar de afvalinzamelaars, zodat ze hun dienstverlening verder kunnen uitbreiden en wij nog betere inzamelcijfers kunnen voorleggen.” Ook Deloitte werkte mee aan het neerzetten van deze benchmarks. In de volgende versie zal gekeken worden naar pmd en papier/karton. De andere stromen volgen ongetwijfeld nog.  


Wenst u meer te weten over de resultaten van de analyses van Valipac? Schrijf u dan in voor het seminarie dat op 26 november in Brussel wordt gehouden.

Vier grote uitdagingen in afvalinzameling en recyclage van bedrijfsafval

lob_1523-kopieren
Lees het gehele artikel

De circulaire economie in de praktijk brengen zal niet zonder slag of stoot verlopen. Valipac heeft vier grote uitdagingen geïdentificeerd waar het de komende jaren oplossingen voor wil zoeken. Twee zaken staan daarin centraal: het vergaren en analyseren van data om tot betere inzichten te komen en het inzetten op samenwerking met alle actoren in de waardeketen op de weg naar meer circulariteit.

Tegen 2030 zal men voor kunststoffen en metalen verpakkingen een recyclagegraad van respectievelijk 65% en 90% moeten aantonen. Momenteel kan Valipac daar cijfers van 53% en 74% tegenover stellen. Werk aan de winkel dus. Xavier Lhoir, Director Operations bij Valipac: “We hebben de voorbije jaren al enorme inspanningen geleverd, vooral voor kunststoffen, maar dat weerspiegelt zich vooralsnog niet in een positieve impact. Er zijn helaas geen quick solutions, dus willen blijven inzetten op samenwerking met alle actoren in de keten en op het vergroten van het aandeel van materialen die selectief worden aangeboden door de bedrijven en naar recyclage gaan (in plaats van verbranding).” Om dat te bereiken, zoekt Valipac zijn heil in data. “Samen met operatoren en federaties willen we dankzij data gerichte communicatiecampagnes op het getouw zetten voor specifieke doelgroepen. Als uit de cijfers blijkt dat een bepaalde regio of een bepaalde sector achterop hinkt, kunnen we selectieve inzameling stimuleren langs verschillende invalshoeken; informatiecampagnes,  projecten op het terrein in samenwerking met de operatoren …”

Vier grote uitdagingen in  afvalinzameling en recyclage van bedrijfsafval

Sinds het sluiten van de piste naar het Verre Oosten zullen wij moeten inzetten op meer lokale toepassingen voor het gebruik van gerecycleerd materiaal.

 

Effectiviteit van recyclage aantonen

Gekoppeld aan de hogere recyclagedoelstellingen zal een nieuwe methode moeten worden gebruikt om de recyclagepercentages op een geharmoniseerde wijze te berekenen. Hiervoor zullen de hoeveelheden afval in aanmerking komen die effectief in de recyclageproces binnengaan met mogelijke correcties voor onzuiverheden en vocht aanwezig in de materialen die de sorteercentra verlaten. “Het is vooralsnog koffiedik kijken welke factoren Europa in deze nieuwe rekensom wil inbrengen”, stelt Lhoir vast. Daarbovenop wil Europa meer zekerheid of al het ingezamelde materiaal wel degelijk gerecycleerd wordt. Men zal in de toekomst moeten aantonen dat recyclage onder ‘broadly equivalent conditions’ gebeurt. “Concreet zal er meer informatie over de eindbestemming nodig zijn. Hiervoor zullen soms extra info moeten vragen aan de traders en recycleurs”, vat Lhoir samen.

Naar meer circulaire bedrijfsmatige verpakkingen

Ten derde zullen we moeten evolueren naar meer circulaire bedrijfsmatige verpakkingen. Sinds het sluiten van de piste naar het Verre Oosten zullen wij moeten inzetten op meer lokale toepassingen voor het gebruik van gerecycleerd materiaal. Valipac wil hier een stimulans zijn geven. “We zijn daarvoor een project opgestart om te bewijzen dat er mogelijkheden liggen om de waarde van plastic afval voldoende hoog te houden”, opent Karel Gemmeke, Director Business Development bij Valipac. Zo zijn we erin geslaagd om een krimphoes te ontwikkelen die voor de helft bestaat uit gerecycleerd materiaal. De sleutel tot het welslagen van dit project zat hem in het betrekken van alle spelers in de waardeketen, waardoor het sluiten van de materialenketen verzekerd was. Dit willen we nu verder finetunen om zo het circulaire wiel aan het draaien te brengen. Een tweede project zal bijvoorbeeld onderzoeken of het technisch mogelijk is om dit te herhalen met rekfolies.”

Vier grote uitdagingen in  afvalinzameling en recyclage van bedrijfsafval

Circulariteit zal pas in een stroomversnelling geraken, als we meer inzetten op het gebruik van regranulaat.

 

Data valoriseren

Circulariteit zal pas in een stroomversnelling geraken, als we meer inzetten op het gebruik van regranulaat. “Daarom is het cruciaal om meer aandacht te hebben voor data rond recycled content. Enerzijds om de geloofwaardigheid te versterken en anderzijds om ook andere verpakkers aan te moedigen om dezelfde weg op te gaan”, vertelt Gemmeke. “Dit zal echter een Europees verhaal moeten worden. Als Valipac zijn we echter wel in een unieke positie om hier een voortrekkersrol in te nemen. We zijn de enige Europese instantie die zich louter op deze materie focust. Dat brengt unieke competenties met zich mee die we graag inzetten om kennis in andere landen te verhogen. Wie met vragen zit rond deze materie of ideeën heeft voor nieuwe projecten, kan altijd bij ons terecht om circulariteit vooruit te helpen. Onze sterkte ligt in het samenbrengen van stakeholders want uiteindelijk moeten we allemaal, producenten, operatoren en wij, aan het zelfde zeel trekken om de wereld een beetje duurzamer te maken”, besluit Gemmeke.  

De harde cijfers

valipac_logo_nl_rvb-kopieren
Lees het gehele artikel

Meten is weten geldt het cliché. In elke editie van 2019 pakt RecyclePro daarom uit met cijfers over de afvalsector. Aan u om er inzichten uit te destilleren die uw productieproces kunnen optimaliseren of uw rendement kunnen verhogen. Valipac bijt de spits af en pakt meteen uit met een primeur: voor het eerst heeft een land een zwart-op-wit overzicht van hoeveel afval 170.000 bedrijven produceren en hoe ze sorteren. De cijfers zijn bovendien gebaseerd op effectieve gegevens bij de afvalophalers, ze zijn geverifieerd en gebaseerd op duidelijke definities die overal uniform zijn toegepast.

Valipac en zijn operatoren zamelen sinds 2018 informatie in over 14 stromen bedrijfsafval. “Deze monitoring is de uitvoering van een verplichting die opgelegd is in onze erkenning. Toch willen we de afvalophalers danken voor hun constructieve samenwerking in dit proces”, zegt operationeel directeur Xavier Lhoir. Voor het eerst krijgen we zo inzicht in werkelijke tonnages van bedrijfsafval. De rapportage leverde een totaalcijfer van 3.899 kton ingezameld bedrijfsafval op voor heel België (referentiejaar 2017). Francis Huysman, CEO van Valipac, geeft duiding bij de cijfers. “Op basis van de veertien stromen die geregistreerd zijn, kunnen we stellen dat twee derden van het bedrijfsafval selectief ingezameld wordt. Toch geven deze cijfers nog niet het volledige beeld. Om een voorbeeld te geven, er zijn ook bedrijven die hun papier- en karton met de deur-aan-deur inzameling van intercommunales meegeven. Door een uitgebreidere registratie kan de monitoring alleen maar aan nauwkeurigheid en accuraatheid winnen.”

Nulmeting als vertrekpunt voor optimalisatie

De verschillen in de cijfers tussen de verschillende stromen, bedrijven en gewesten moeten dus enigszins genuanceerd worden. “Niet alle bedrijven hebben dezelfde afvalstromen, niet alle inzameling is gemonitord en geregistreerd. Het is dus zaak om voorzichtig te zijn met conclusies. In feite moeten we deze bevindingen zien als een nulmeting. Ze vellen op zich geen oordeel, maar zijn het vertrekpunt om nu de evolutie in bedrijfsafval te gaan opvolgen en optimaliseren”, benadrukt Huysman. “Op basis van de activiteit van een bedrijf, de schaalgrootte, de afvalstroom en de regio kunnen we benchmarks opmaken en terugkoppelen. In de eerste plaats naar de operatoren (potentieel voor meer selectieve inzameling, verbeteren logistiek, …) maar ook naar federaties (gerichte communicatie). De analyses die we doen op deze dataset kunnen leiden tot waardevolle inzichten voor de Belgische industrie en maatschappij”, besluit Huysman. 

Valipac

Aantal ingezamelde stromen per activiteitensector

 

Valipac