Tagarchief: Vakblad recycling

Digitale vrachtbrieven voor afvaltransport verhogen uw efficiëntie

ves_transport-secundaire-brandstoffen-kopieren
Lees het gehele artikel

Elektronische vrachtbrieven (ook wel e-cmr genoemd) staan al in heel wat sectoren garant voor efficiëntiewinst. Met de strenge regelgeving inzake traceerbaarheid die geldt voor afvaltransport was dat vooralsnog niet mogelijk in deze sector. Daar brengen sectorfederaties  go4circle, Coberec en IT-partner Pionira nu verandering in. Met de lancering van ewastra kunnen afvalbedrijven voortaan op een laagdrempelige manier en aan een gunstig tarief hun transportdocumenten digitaliseren.

Elk afvaltransport moet gedocumenteerd worden. De papieren geven aan waar de afvalstoffen vandaan komen, wie ze meeneemt en waar ze weer worden afgeleverd voor een perfecte traceerbaarheid. Het helpt de wetgever en ordehandhavers ook om in geval van calamiteiten de juiste maatregelen te kunnen treffen. “Maar dat brengt de nodige administratieve rompslomp en een papierslag met zich mee”, geeft Stany Vaes, algemeen directeur van go4circle aan. “Het bedrijf moet de documenten voorbereiden, de chauffeur moet overal uitstappen en de juiste bon laten ondertekenen, overal moeten er dubbeltjes voor ontvangst worden achtergelaten … Om die traceerbaarheid mogelijk te maken, zijn er dus heel wat manipulaties nodig. Dat kon volgens ons beter.” Go4circle en Coberec sloegen daarom de handen in elkaar met Pionira voor de ontwikkeling van een digitaal platform voor e-documenten voor afvaltransport: ewastra.

Recycling afvaltransport vrachtbrieven go4circle vakblad

Eerste stap in digitalisering

Twee essentiële voorwaarden stonden voorop in de ontwikkeling van ewastra: de goedkeuring van alle regelgevende instanties en de creatie van een laagdrempelig, flexibel systeem. “Digitalisering is sowieso de weg van de toekomst, ook voor onze bedrijven”, gaat Vaes verder. “Daarom wilden we meer dan louter de papierstroom vervangen. Het moest vooral makkelijk in gebruik zijn en de deur openen voor nog meer efficiëntieverbeteringen. Met een digitaal systeem, zou een vrachtwagen zich ook buiten de kantooruren kunnen aanmelden met zijn handheld toestel of badge. De automatische weegbrug verifieert de gegevens en leidt hem vervolgens naar de juiste container. Die kan dan op basis van de nummerplaatherkenning zijn deuren openen om de lading in ontvangst te nemen. Dat kan de toekomst van afvalinzameling en -verwerking worden. De digitalisering van de afvaltransportdocumenten is de eerste cruciale stap in dit verhaal. In een volgende stap hopen we dit verhaal Europees te kunnen uitrollen voor grensoverschrijdend transport.”

Winst in tijd, efficiëntie en transparantie

Recycling afvaltransport vrachtbrieven go4circle vakblad

Go4circle en Coberec sloegen de handen in elkaar met Pionira voor de ontwikkeling van een digitaal platform voor e-documenten voor afvaltransport: ewastra.

 

Ewastra moest vooral ook heel eenvoudig in gebruik worden. En daar zijn de federaties samen met hun IT-partner ruimschoots in geslaagd. “Het is een web-based systeem, wat wil zeggen dat het vanop gelijk welk toestel en gelijk welke locatie gebruikt kan worden. Het begint met het aanmaken van een transport dat de eigenaar, de transporteur en de verwerker vermeldt. Het systeem stuurt vervolgens automatisch een notificatie naar alle betrokken partijen met alle informatie digitaal bij de hand.” Alle gegevens zijn automatisch beschikbaar voor alle betrokken partijen van de opdracht en tegelijk voor de gewestelijke en federale overheden die bevoegd zijn voor de handhaving van afvaltransporten, maar niemand anders krijgt toegang tot die gegevens. Commerciële en persoonlijke gegevens (GDPR) worden dus voor 100% beschermd. “De chauffeur kan dan met een app op zijn smartphone, tablet of boordcomputer toegang krijgen tot alle gepaste documenten en ze door de bevoegde personen of systemen digitaal laten ondertekenen bij het ophalen of afleveren van het transport.” Dat dit garant staat voor een flinke winst in efficiëntie en tijd is vanzelfsprekend. Het systeem zal immers al heel wat zaken automatisch invullen. Maar het verhoogt ook de veiligheid en de flexibiliteit. Vaes ziet nog een bijkomende troef: “Door alles digitaal te maken, zullen bedrijven na een tijdje over big data beschikken. Analyse van die gegevens kan tot verdere optimaliseringen leiden.”

Gunstig tarief

En het kostenplaatje van dit alles? Go4circle en Coberec hebben een gunstig tarief afgedwongen door de transacties van alle gebruikers die via hen intekenen te globaliseren. “Een soort groepsaankoop dus”, vertelt Vaes met een knipoog. “U krijgt op het einde van de maand een overzichtelijke factuur met het aantal transacties op vermeld.” De komende maanden staan er verschillende informatiesessies op het programma om geïnteresseerden een demo te geven van hoe ewastra precies werkt. 

De top en flop in elke schakel van de circulaire economie

valomet-kopieren
Lees het gehele artikel

In een circulaire economie staat recyclage centraal, zodat producten (en hun bestanddelen) steeds een nuttige toepassing krijgen. Dat kan maar door op verschillende momenten in de levensfase van een product doordacht te werk te gaan. Er zijn in België heel wat circulaire topvoorbeelden te vinden: productontwikkelaars die aandacht hebben voor ecodesign, bedrijven die producten maken met gerecycleerde materialen, initiatieven die de selectieve inzameling van verschillende soorten afval bevorderen … Maar voor elk van die goede voorbeelden zijn ook tal van flopvoorbeelden te vinden. Wereldwijd komen er nog elk jaar miljarden tonnen nieuwe producten op de markt die niet recycleerbaar zijn, waar geen selectieve materialen aan te pas kwamen, die niet selectief worden ingezameld … Deze rubriek toont voor elke schakel van de circulaire economie enkele mooie realisaties en ook enkel uitdagingen, of anders gezegd: de top en de flop.

Top: laatste restjes sorteren uit het afval van afval

Valomet heeft een in Europa uniek procedé om uit de bodemassen (de resten die overblijven na afvalverbranding) nog metaal- en non-ferroconcentraten (van 0 tot 20 mm) te halen en te uit te sorteren. De fabriek staat in de Gentse haven. Het koperconcentraat wordt bijvoorbeeld teruggewonnen met een zuiverheid van ongeveer 70%. Dat is circa dertigmaal hoger dan de zuiverheid van koperconcentraat dat door traditionele mijnbouw wordt verkregen. Deze fijne metaaldeeltjes worden opnieuw ingezet door smelterijen en raffinaderijen bij het maken van nieuwe producten.

Flop: run-flat banden

Circulaire economie SUEZ

Run-flat banden zijn handig voor wie een lekke band heeft, maar zijn vanuit circulair oogpunt eerder een probleem dan een oplossing. Deze banden zijn voorzien van een versterkte flank, waardoor ze zelfs bij volledig drukverlies niet worden samengedrukt. Daardoor kan men nog 80 km verder rijden aan maximaal 80 km per uur. Door de aanwezige vulstof en het feit dat deze banden visueel moeilijk te onderscheiden zijn van andere banden verstoren ze de recyclage van afvalbanden.

Oude matrassen krijgen nieuw leven als isolatiemateriaal

recticel-4
Lees het gehele artikel

Vanaf 2021 geldt er in Vlaanderen een aanvaardingsplicht voor matrassen die stelt dat matrassen moeten worden ingezameld en nuttig toegepast. Recticel wil als belangrijkste producent van polyurethaan ook het voortouw nemen in de recyclage en heeft daarom een baanbrekende recyclagetechniek op punt gesteld. Een eerste resultaat is nu al op de markt in de vorm van akoestische isolatiepanelen. Vanuit het innovatiecentrum in Wetteren wordt de technologie verder ontwikkeld voor een brede waaier aan nieuwe toepassingen.

Sinds de aantrede van Olivier Chapelle als CEO bij Recticel en de aanstelling enkele jaren later van Jean-Pierre De Kesel als Chief Sustainability Officer staat duurzaamheid meer dan ooit centraal bij Recticel. Met een aantal structurele wijzingen onderstreept het management zijn ambitie om van polyurethaan een duurzaam product te maken in alle betekenissen van het woord. Dr. Bart Haelterman, innovation manager  corporate sustainability en corporate HS&E manager legt uit: “Polyurethaan is een lang leven beschoren waardoor het op zich al duurzaam mag genoemd worden vergeleken met andere kunststoffen. Net wegens die lange levensduur moeten we ook nadenken over oplossingen om het efficiënt te recycleren en het een tweede leven te kunnen geven. Dat is waar duurzaamheid anno 2019 voor staat.” Duurzaamheid is daarom de rode draad doorheen de vier businesslijnen van Recticel geworden (automotive, flexible foams, bedding en isolatie). “Hoewel elk segment een eigen strategie heeft, liggen er drie gemeenschappelijke pijlers aan ten grondslag. Duurzame innovatie is daar één van, naast vereenvoudiging en internationale uitbreiding. In onze duurzaamheidsrapporten willen we communiceren over de doelen die we ons voor de toekomst stellen en wat er de afgelopen jaren al is gebeurd. We nemen daarmee vandaag al een voortrekkersrol op.”

Slechts 1% matrassen gerecycleerd vandaag in Europa

Recyclagelijn Recticel

“We proberen voor elke toepassing de machine perfect in te stellen om tot een materiaal met de juiste mix van eigenschappen te komen.”

 

Recticel heeft zich onder meer tot doel gesteld om 100% meer gerecycleerd schuim te gebruiken in de eigen productie tegen 2020. In de eerste plaats gaat het om trim foam. “Dit zijn eigenlijk de afvalresten uit het productieproces”, verduidelijkt Haelterman. “Een matras wordt eigenlijk gesneden uit een blok van schuim, vergelijkbaar met een brood. Wat overblijft is trim foam, een beetje zoals de korsten van het brood. Dit kan uitstekend dienen als geluids- en vibratie-isolerend materiaal, bijvoorbeeld onder parket.” Recticel wil echter nog een stapje verdergaan en ook uit gebruikte matrassen deze materialen kunnen recycleren. Haelterman: “In België komen er ongeveer 1 miljoen matrassen terug na gebruik. Om een idee te geven over het volume, mocht je ze allemaal opstapelen dan zit je 92 km hoog in de thermosfeer. Vandaag zien we slechts 1% daarvan terug in recyclage binnen Europa.” Dat heeft enerzijds te maken met de logistieke kosten door het lage gewicht en het hoge volume, anderzijds zijn er technische uitdagingen die moeten overwonnen worden naast het juist krijgen van het businessmodel. Daarenboven is er de negatieve perceptie bij de consument. “Mensen associëren gebruikte matrassen met vuil. Nochtans blijkt uit studies dat de polyurethaan kern quasi geen vervuiling kent.”

Voortouw nemen in recyclage

Recyclagelijn Recticel

Hoe homogener de vezels en de vlokken uit de mengkamer komen,
hoe beter het eindresultaat.

 

Als leider binnen Europa in de productie van poly­urethaan, wil Recticel ook het voortouw nemen in de recyclage om de toekomst van de volgende generaties veilig te stellen. In zijn innovatiecentrum in Wetteren werkte het daarom aan een pilootinstallatie voor de mechanische recyclage van polyurethaan uit matrassen. Dat verloopt grosso modo in drie stappen. “De in balen geperste materialen worden afhankelijk van de eindtoepassing eerst geshredderd in vlokken van 3 mm à 30 mm. Hoe hoger de gewenste densiteit, hoe kleiner de vlokken. Daarna worden ze aan mekaar gehecht met vezels die extra sterkte aan het materiaal geven. Het geheim van de smid zit hen net in die mix van materialen Hoe homogener de mix uit de mengkamerkomt, hoe beter het eindresultaat. In de laatste fase wordt deze mix dan onder lucht terug neergelegd om daarna in de oven op 140 à 160 °C de lijmvezels tot smelten te brengen.” Het enige wat dan nog moet gebeuren is het op maat verzagen van het materiaal.

Finetunen proces en materialen

Recyclagelijn Recticel

Dr. Bart Haelterman: “We willen niet wachten op een wettelijk kader en vandaag al een voortrekkersrol opnemen.”

 

Op de Franse site van Recticel in Angers draait er momenteel al eenzelfde installatie op industriële schaal op volle toeren met trim foam. Daar kan nu al 5.000 ton materiaal per jaar worden afgewerkt. In Wetteren werkt men op de pilootinstallatie volop aan het finetunen van de parameters en het optimaal afstemmen van de materiaalkeuzes. “Er zijn meer dan voldoende toepassingen waar onze gerecycleerde materialen een tweede leven in kunnen krijgen als het economisch model juist zit. Denk aan akoestische isolatie in bouw en industriële toepassingen zoals compressoren of in de automobielsector. We proberen voor elk van deze de machine perfect in te stellen om tot een materiaal met de juiste set van eigenschappen te komen. De eindmarkt is er klaar voor, wij als belangrijkste producent van polyurethaan binnenkort ook”, besluit Haelterman.. 

Geld verdienen met balenpersen

dsc09070_-kopieren
Lees het gehele artikel

Besparingen van meer dan 100.000 euro/jaar, een return on investment van negen maanden en ook nog eens lagere personeelskosten. De fabrikant van hulpstoffen en kruiden Van Hees is gelukkig met zijn vijf HSM balenpersen. De persen helpen het bedrijf transportkosten te vermijden en interne processen te optimaliseren. Van Hees verdient vandaag zelfs geld met zijn afval.

“Wij bezaten een schat die we nog niet ontdekt hadden.” Marc Wohlbold, projectleider productie bij Van Hees heeft geholpen de schat te openen. Het goud lag in de containerpersen van 20 m³, waarin al het verpakkingsafval uit de productie ongesorteerd en ongeperst werd afgevoerd. De dienstverlener voor recyclage heeft dit materiaal niet één keer vergoed. Daar kwam bij het hoofdkantoor van Van Hees te Walluf/Hessen nog een proces bij. Het verpakkingsafval uit productie en verzending werd los in containers van 1,1 m³ uit de werkplaats opgehaald. Het materiaal werd niet samengeperst, af en toe werd een container met 15 kg afval buiten gezet – wat ook nog eens een lange weg was, de vul- en mengafdelingen bij Van Hees in Walluf bevinden zich namelijk op de eerste verdieping, waardoor de 30 containers dus met een lift werden verplaatst. Jaarlijks in totaal 12.480 lifttrajecten. “Vijftien minuten werktijd om de containers te legen, inclusief wachttijd bij de lift, komt per maand op 175 uur, grofweg een manjaar alleen voor het heen-en-weer verplaatsen van afval”, rekent Wohlbold uit. “

Afval potentieel voor besparing

HSM

Wohlbold vestigde de aandacht van de firma op het thema afval. “Misschien niet zo’n sexy thema, maar wel een met veel potentieel voor besparingen”. Vooral als je zo veel afval behandelt als Van Hees. De 4.000 producten van de firma worden in Walluf met 1.400 recepten gemaakt, die allemaal in big bags of zakjes zijn verpakt. Vanwege de grondstoffen zijn de jaarlijkse afvalhoeveelheden omvangrijk: 113 ton big bags, 90 ton folie, 90 ton karton en 60 ton papier. Wohlbolds eerste stap met betrekking tot het afvalbeheer: het scheiden van de fracties. Daarna wisselde Van Hees van afvalinzamelbedrijf en kreeg het voortaan een vergoeding voor zijn recycleerbaar materiaal. De derde stap in de afvalontwikkeling was de optimalisering van de bedrijfsinterne procedure en de overweging balenpersen in de productie op te stellen, zodat voortaan alleen nog maar geperste balen van 400 kg door het bedrijf worden getransporteerd.

Verticale balenpers

Wohlbold bekeek drie fabrikanten en liet een machine van een marktdeelnemer als proef plaatsen. Deze balenpers heeft de praktijktest echter niet doorstaan. Daarom besloot Van Hees in 2012 voor een HSM V-Press 860 S te gaan. “Een aangenaam en overtuigend koopgesprek met HSM, een zeer goede verwerking en een duidelijk zichtbare goede kwaliteit en niet in de laatste plaats het predicaat ‘Made in Germany’”, lagen volgens Wohlbold ten grondslag aan de keuze. “We waren op zoek naar iets robuusts en iets fraais.” HSM paste de verticale balenpers aan de behoeften van de nieuwe klant aan en voorzag de machine van een hydraulische olie, die voor de levensmiddelensector is toegestaan. Bovendien kreeg Van Hees een machine met een verticale schuifdeur voor het vullen, omdat deze gewoon sneller gesloten kan worden dan een zijdeur. Ten slotte bestelde Van Hees een S-versie van de HSM V-Press 860 met een versterkte perskast. Wohlbold: “Regelmatig onderhoud en één keer per jaar een intensieve basisreiniging en we kunnen weer verder.”

Van één naar vijf krachtige nieuwe helpers

HSM

Het begon met één balenpers, vandaag de dag bewijzen vijf HSM V-Press 860 bij Van Hees hun dienst. Drie in de mengafdeling, één in de vulafdeling en één bij de goederenontvangst en -afgifte voor kartonnen dozen. Daar komen nog twee handbediende mobiele balenpersen HSM V-Press 60 bij, die bij de verzending voor orde en netheid zorgen. In Walluf is men tevreden met de dienstverlening van de fabrikant. In het geval van service is uiterlijk twee dagen later iemand van HSM ter plaatse. “Maar grote uitvallen hebben we nog niet gekend”, vertelt Wohlbold. Ook het personeel is snel vrienden geworden met de nieuwe krachtige helpers. Na slechts een paar dagen wisten de medewerkers de voordelen van de balenpersen al op waarde wisten te schatten. Dat de verticale balenpersen van HSM ook nog eens weinig ruimte innemen in de smalle productie, zorgt voor een nog grotere reputatie.

Besparing van 12.4801 lifttrajecten

De persen bij Van Hees werpen goed verhandelbare balen van 320 tot 420 kg uit. Omdat nu nog maar om de paar dagen balen getransporteerd moeten worden, bespaart het bedrijf 12.480 lifttrajecten per jaar. Daarbij komen de opbrengsten (naargelang de marktsituatie) van gemiddeld 90 euro/ton voor de big bags. Van Hees verkoopt het recycleerbaar materiaal zelf of gebruikt daarvoor een handelsfirma, al naargelang het aanbod. Bij het recycleerbaar materiaal in big bags heeft men bij Van Hees daardoor een ROI van negen maanden bereikt, bij recycleerbaar materiaal dat minder duur is, zijn het twaalf maanden. “Deze resultaten, hebben uitsluitend betrekking op de commercialisering, hierbij is nog geen rekening gehouden met de besparingen op lifttrajecten en personeelskosten.”

Geld verdienen met afval

Ook Wohlbolds baas is tevreden met de innovaties in het afvalbeheer op het hoofdkantoor. “De verwachtingen zijn uiteindelijk overtroffen en wanneer de prijzen goed zijn, verdient Van Hees met het afval uit de productie zelfs geld. Het concept in Walluf zou daarom ook voor andere productielocaties van de groep interessant kunnen zijn.” En in het geval er in Walluf een verbouwing plaatsvindt, worden nog eens twee balenpersen van HSM aangeschaft, om de verzameling van recycleerbaar materiaal te centraliseren en om grote loopafstanden te voorkomen. “Conclusie: Vandaag de dag is het thema afval iets waarover wordt nagedacht bij Van Hees, niet in het minst dankzij de ervaringen met de exploitatie van geperst recycleerbaar materiaal. De schat is ontdekt en geopend”, aldus Wohlbold.

Rendabel en efficiënt recycleren begint met juiste machinekeuze

unadjustednonraw_thumb_51a-kopieren
Lees het gehele artikel

Om stilstand tot een minimum te beperken in de recyclagesector heb je de juiste krachtpatsers nodig. Door zijn jarenlange ervaring in afvalverwerking weet Naessens Hydraulics als geen één welke machine of combinatie van machines het verschil kunnen maken voor een maximaal rendement. Met de zeer ruime voorraad zijn klanten ook verzekerd dat ze snel geholpen zijn bij problemen. Een win-win dus.

Naessens Hydraulics ontstond in 1989 als herstellings- en revisiebedrijf voor hydraulische machines en installaties. Die technische expertise besluit zaakvoerder Filip Naessens vanaf 2003 uitsluitend ten dienste van de recyclagesector te zetten. “Het vereist kennis van zaken om klanten te helpen om efficiënter en rendabeler te recycleren. Door ons helemaal in deze sector te werpen, konden we dat bewerkstelligen.” Naessens koos meteen voor een gereputeerd leverancier en werd leverancier van het Canadese McCloskey International. Later volgden onder andere ook Integra windzifters, Rematech machines en installaties en de shredders van Arjes. “Stuk voor stuk gereputeerde kwaliteitsmerken die samen het volledige recyclageproces bij klanten kunnen verzorgen. En aangevuld met onze technische knowhow kunnen we ook instaan voor eigen ontwerp en bouw van machines en installaties op maat van de klant”, vult Naessens aan.

Maximale rendement, minimale stilstand

Naessens Hydraulics

Tot het gamma behoren vandaag onder meer mobiele en vaste brekers (kaakbrekers, kegelbrekers, VSI …), mobiele en vaste zeefinstallaties (trommelzeven, vlakdekzeven …), sorteerinstallaties (optische scheiders, ferro en non-ferro scheiders, leesbanden …) en wasinstallaties (voor zand, granulaat, bouw- en sloopafval …). Het uitgebreide portfolio is slechts een deel van de service die Naessens-Hydraulics zijn klanten biedt. Samen met acht medewerkers is de zaakvoerder voortdurend in de week om klanten te ondersteunen om het maximale rendement uit hun investering te halen. “Dat begint met de juiste keuze van machines. Omdat wij al jaren met dezelfde merken werken, kennen we de machines die we leveren door en door. Daardoor weten we wat de klant nodig heeft om rendabel te kunnen produceren en wat de cruciale onderdelen zijn om op stock te houden. Dankzij onze zeer grote voorraad aan onderdelen kunnen we ook bij problemen de stilstand tot een minimum beperken. Op die manier willen we onze klanten de best mogelijke service kunnen bieden.” 

Naessens Hydraulics

 

Voorbreker met dubbelrotor bewijst zich als ultieme allrounder

Lees het gehele artikel

Recyclagebedrijven worden regelmatig geconfronteerd met een belangrijke vraag met betrekking tot het verkleinen van verschillende soorten afval: Welke breker is geschikt voor het complete assortiment, wat is de beste allrounder? Haas biedt nu antwoord op deze vraag: De machine met de Viking de HAAS TYRON is de ideale oplossing voor het verkleinen en volumereductie van verschillende soorten materiaal zoals houtafval, huishoudelijk en industrieel afval, spoorwegliggers met of zonder ijzeren platen, matrassen, papierrollen, wortels en groenafval. Lybover is de exclusieve partner van Haas voor de Benelux.

Afhankelijk van de configuratie van de werktuigen verkleint de HAAS TYRON verschillende soorten materiaal tot een finale productgrootte van 150 – 500 mm. Al deze materialen kunnen worden versnipperd met hetzelfde shredderwerktuig. Als bijvoorbeeld matrassen eerst worden verkleind, gevolgd door houtafval, is het mogelijk het shredderprogramma van de machine te wijzigen door op één knop te drukken en het verkleiningsproces zonder enige vertraging voort te zetten. Drie standaardprogramma’s zijn vooraf geïnstalleerd voor het verkleinen van houtafval, groenafval en huishoudelijk of industrieel afval. Een vierde programma kan door de klant zelf worden ingesteld voor het verkleinen van moeilijk materiaal. Elke as wordt aangedreven door een afzonderlijke hydraulische motor met een afzonderlijke hydraulische tandwielkast waardoor het dus mogelijk is om elke as afzonderlijk te laten draaien met betrekking tot het aantal rotaties per minuut en de rotatierichting.

Speciaal reinigingssysteem vermijdt machineblokkade

HAAS heeft ook het probleem opgelost met betrekking tot het omhullen van lange materialen zoals plastiek folie, vleugelprofielen, matrassen of composietpanelen rond de assen die tot machineblokkades leiden. De HAAS TYRON is daarom uitgerust met een speciaal reinigingssysteem dat deze omhulsels vermijdt. De assen draaien asynchroon achteruit en garanderen het zelf­reinigende effect, zelfs bij het verkleinen van deze moeilijke lange materialen. De HAAS TYRON is beschikbaar in stationaire en mobiele versies in drie verschillende maten: TYRON 1500, 2000 en 2500. Dit vertaalt zich in respectieve aslengtes van 1.500, 2.000 of 2.500 mm. De handeling wordt uitgevoerd door een afstandsbediening met twaalf kanalen vanop de laadeenheid. Het geoptimaliseerde geluidsisolatiesysteem (maximaal 92 dBA) en het functionele display (in verschillende talen met een geïntegreerd foutdetectie­systeem) zijn standaard voorzien in de basisversie.

Dieselbesparing van 25%

De door diesel aangedreven mobiele machine is beschikbaar op haakliftframe, op rupsbanden of op een aanhanger met extra opties. Een ander voordeel van de HAAS TYRON met dieselmotor is de verfijnde HES (= HAAS Energy Saving): de machines lopen met verschillende omwentelingssnelheden afhankelijk van de laadfactor en bereiken een dieselbesparing van ongeveer 25%. In stationaire installaties is de HAAS TYRON de ideale eerste shredderstap in een recyclagelijn. In dit geval is de mogelijke optie een afzonderlijke aandrijfeenheid (Powerpack) die onafhankelijk van de machine zelf kan worden geplaatst.

Bespaar geld met mobiele hamermolen ARTHOS 1600

HAAS ARTHOS 1600 – de eerste mobiele hamermolen – was een van de hoogtepunten op IFAT 2018! De hamermolen zal voor de eerste keer mobiel zijn, op rupsen en zal moeiteloos presteren, zelfs in de moeilijkste omgevingen. In de stationaire sector is de HAAS ARTHOS hamermolen eerder bekend als de ‘HSZ’ en is hij al jaren een populaire nabreker. De ontwikkelaars van HAAS zijn er nu in geslaagd om de technologie van de stationaire versie ideaal aan te passen aan mobiele technologie. Dankzij de speciaal door HAAS ontwikkelde ballistische scheider worden massieve delen in het inputmateriaal automatisch geweerd. Het systeem is al vele duizenden uren in stationair gebruik en heeft zichzelf bewezen. De machine hoeft niet te worden gestopt om de massieve delen te verwijderen, waardoor stilstanden aanzienlijk worden beperkt en de kosten daardoor worden verlaagd! Een ander hoogtepunt van de hamermolen van HAAS is de zeer eenvoudige zeefwisseling omdat de machine hydraulisch kan worden geopend. De operator heeft de mogelijkheid om de zeef binnen zeer korte tijd te veranderen en zo de grootte van het outputmateriaal te variëren. In combinatie met de TYRON voorbreker verkleint de nieuwe innovatie van HAAS houtafval, groenafval, RDF- en PVC-afval grondig en snel tot minder dan 30 à 150 mm op elke locatie. 

Prijswinnaar binnengehaald

recyclepro-thema-vanderspek-rm100go-kopieren
Lees het gehele artikel

Het jaar 2018 kon niet mooier worden dan in augustus. Toen haalde Van der Spek Ternat NV met Rubble Master een echte prijswinnaar in huis haalde. Voortaan moeten we voor machines van het bekroonde Oostenrijkse merk toch echt naar Ternat.

In juli 2018 werd de Oostenrijkse producent van brekers, zeven en mobiele transportbanden bekroond met een belangrijke exportprijs. In de categorie ‘handel’ werd door de Oostenrijkse Federale Economische Kamer en het Bondsministerie van Digitalisering en Economische Zaken een gouden medaille overhandigd aan Rubble Master HMH GmbH. Terecht, want het in Linz gevestigde bedrijf maakt al vanaf 1991 breekinstallaties voor steen en puin, vulde die in de afgelopen jaren aan met eveneens kwalitatief hoogstaande zeefinstallaties en mobiele transportbanden en verkoopt die inmiddels wereldwijd. De machines van RM zijn te vinden in meer dan honderd landen. België hoort daar uiteraard ook bij en het is de bekende firma Van der Spek Ternat die sedert augustus vorig jaar de nieuwe invoerder is.

Mooie aanvulling

Vakblad recycling

De compacte RM60 is met zijn 12 ton en haakarmsysteem de ideale maat
voor op locatie verwerken van kleine charges stenen, asfalt enzovoort.

 

RM is een een mooie aanvulling op het reeds uitgebreid portfolio in recyclage, met merken als Genesis (scharen), Lindner en Peterson (brekers voor hout en kunststof, Backers (sterrenzeven) en zeker niet te vergeten Telestack, met z’n hoogstaande lijn mobiele transportbanden en Terex-Fuchs met de bekende overslagmachines.

Krachtig maar ook compact

Het programma brekers van RM is in de loop van de jaren verder uitgebreid en dan met name richting groter. Want kun je met de kleinste breker, de RM 60, nog maximaal 80 ton per uur verwerken, bij de supergrote en zelf ruim 35 ton zware RM 120GO! is dat opgelopen tot een indrukwekkende 350 ton per uur. Dat uitroepteken staat er niet zomaar achter! Toch moeten we de RM 60 niet meteen terzijde schuiven. Want er komt steeds meer vraag naar compacte machines die kleinere hoeveelheden kunnen verwerken en bij voorkeur zeer mobiel zijn. Met zijn 12 ton eigen gewicht is de RM 60 als haaklifter snel over de weg te vervoeren en nagenoeg overal te plaatsen. Hij wordt niet voor niets aangeduid als de slimme probleemoplosser. 

De go to leverancier voor mini- en midi-zeven

recyclepro-thema-smo-02-kopieren
Lees het gehele artikel

Waar de afgelopen jaren de zeven en brekers steeds groter, zwaarder en krachtiger werden, kiest SMO er bij de Flexiever zeven juist voor om te groeien in het mini- en midi-segment. Zo vertelt ons Michael De Craene van de bekende machinebouwer uit Eeklo. Hij legt graag uit hoe dat zit.

Voor SMO was 2018 een goed jaar, waarin het Flexiever gamma maar liefst werd verdubbeld. Het omvat nu vijftien machines, van de kleinste stationaire eendeks schudzeef MS10, tot de samen met twee transportbanden op een containerchassis gemonteerde mobiele Skid driefracties zeefmachine. De Craene zegt daarover: “De uitbreiding van ons gamma was vooral gericht naar de meer budgetvriendelijkere modellen, machines onder de 20.000 euro en we praten dan al gauw over ongeveer negen stuks.” Maar er is meer aan de hand: “Groter blijkt in deze tijd niet altijd meer de beste keuze, niet bij het transport, maar zeker ook niet bij de kleinere ladingen die we voortaan zullen gaan verwerken. De eisen worden immers steeds strenger.” De Craene doelt daarmee onder andere op de groeiende markt rond asbestverwijdering en bodemonderzoek en hij kijkt ook vooruit naar de almaar verder uitdijende verhuurmarkt.

De go to voor mini en midi

Vakblad recycling SMO

Een kijkje op het nieuwe demoterrein van SMO in Eeklo.
Er staan diverse machines klaar om getest te worden.

 

De veranderingen in de markt doen SMO beseffen, dat het belangrijk is om het gamma nog verder uit te breiden en, we laten het De Craene zelf zeggen: “Zo een breed mogelijke range van machines te hebben in de markt van de mini en midi zeefmachines.” Dit jaar gaan we daar natuurlijk meer over horen, met als hoogtepunt de deelname aan de Matexpo in september. “We hebben een stand van 600 m² in Kortrijk en daar willen we echt naar voor komen als de go to leverancier voor de mini en midi zeefmachines.”

Maatwerk en demoterrein

Vakblad recycling SMO

Kleine charges van specifieke materialen verwerken, daar zit toekomst in.

 

Vorig jaar is bij de fabriek in Eeklo een eigen demoterrein in gebruik genomen, waar demonstraties worden gegeven met een tiental machines en een tweetal kranen (een 3,5 ton rupskraan en 15 ton bandenkraan). Door klanten rechtstreeks uit te nodigen kunnen ze op dit demoterrein zelf direct verschillende machines testen. Er is basismateriaal aanwezig: grond, stenen, compost, maar klanten mogen desgewenst ook hun eigen materialen mee­nemen. Dan kunnen ze ter plekke zien of de opbrengst en productkwaliteit is wat ze in hun dagelijkse praktijk nodig hebben. Maar SMO doet met plezier nog een stap verder.

Op maat gemaakt

‘Machinebouw op maat’ is een trefzekere ondertitel bij SMO, de producent van de uitgebreide range Flexiever zeven. Klanten kunnen in Eeklo hun wensen en ideeën op tafel leggen en zo een optimaal op de dagelijkse werken afgestemd eindproduct in handen krijgen. Machinebouw op maat is namelijk de corebusiness van de fabriek in Eeklo. De Craene legt uit: “Wanneer een klant na een demonstratie eigen wensen heeft, kunnen we direct aan de slag. Wij hebben alles intern voorhanden, alsook kunnen wij als machinebouwer onmiddellijk met een ingenieur rond de tafel gaan zitten om (zeef)machines op maat uit te werken.” Het is al vaker gezegd, maar hij herhaalt het graag tot slot: “Als machinebouwer op maat gaan wij verder waar anderen stoppen.”  

De productie flink opvoeren

recyclepro-thema-gmrecycling-03-warrior-2100-kopieren
Lees het gehele artikel

Een productieverhoging van zo’n 40% door de inzet van één enkele machine, dat hoor je niet vaak. Bij GM Recycling is dat gelukt met de Powerscreen Warrior 2100. De zeefbox met zijn drie verstelbare assen maakt dat mogelijk. Andere bijzonderheid is de Gipokombi RC 130 FDR, want die kan werken met een driedeks nazeef met afzonderlijke reiniging.

Freddy Gillis van GM Recycling kan er honderduit en vol passie over praten als er weer zo’n fraaie machine klaar staat om te worden overgedragen aan de klant. In dit geval gaat het om een Powerscreen Warrior 2100 die is voorzien van een drietal qua hoek verstelbare excenterassen. Dat maakt het mogelijk om bij het instellen van de hoek en de amplitude een optimum te vinden voor het te zeven materiaal. Doordat de hoek nu hydraulisch beter is in te stellen rollen de te zeven materialen niet meer meteen omlaag, zoals gebruikelijk, maar gaan ze enigszins omhoog. Doordat ze langer op de zeef blijven is de reinigingsgraad veel hoger. De verschillende fracties worden beter van elkaar gescheiden en ook het verwijderen van aanhechtend materiaal verbetert, zodat het eindresultaat aanzienlijk schoner is. Met name voor granulaten die in beton moeten worden verwerkt is dat van groot belang.

Net wat agressiever

Door de verstelbaarheid van de assen is, in plaats van een gebruikelijke amplitude van 10 à 12 mm, nu een amplitude tot circa 20 mm te bereiken. Dat betekent nogal wat in performance. Gillis noemt de zeefbox met reden “daardoor net wat agressiever”. Om te zien wat het verschil is, zette hij een Warrior 1800 naast de Warrior 2100. Ze hebben beide eenzelfde zeefoppervlak en vergelijkbare maasopening (beide met een onderdek van 6 mm), dus ze zijn in productiviteit goed met elkaar te vergelijken. Ook werd dezelfde wiellader gebruikt om de machines te vullen. Het resultaat van deze praktijktest was ook voor Gillis boven verwachting: “We constateerden een productieverhoging van zo’n 40%, alleen maar door de betere instelmogelijkheden van de drie assen.”

Lagere investering

Vakblad recycling GM Recycling

Met zijn 96 ton werkklaar eigen gewicht is de Gipokombi
RC 130 FDR DA een van de zwaarste brekers in zijn categorie.

 

De dubbeldeks zeefbox van de Powerscreen Warrior 2100 meet 4,88 bij 1,5 m. Door de betere instelmogelijkheid kan ook bij grote hoeveelheden materieel nog heel efficiënt worden gezeefd, tot wel 700 ton per uur. Gillis ziet grote voordelen in die productieverhoging: “Voor een vergelijkbare productie zou je normaliter een veel grotere machine nodig hebben, zeg een 40-44 tonner waar de Warrior 2100 net de 35 ton aantikt. Bij het transport maakt dat een fors verschil en ook de investering is een stuk lager. Dat spreekt kopers wel aan natuurlijk. Bovendien ben je op deze manier veel flexibeler bezig.”

Gipo percussiebreker

Vakblad recycling GM Recycling

Nieuw en bijzonder aan de Gipokombi RC 130 FDR DA is, dat elk dek van de nazeef afzonderlijk wordt gereinigd.

 

Een andere interessante breker is volgens Gillis de Gipokombi RC 130 FDR DA en de Gipo-Giga 131 FDR DA met zijn vaste of onafhankelijke dubbeldeks voorzeef van 3,5 m en een twee- of driedeks nazeef van 1,8 bij 5,5 m. Bijzonder is dat elk dek afzonderlijk wordt gereinigd; op het dek zelf met aparte blowers-windzifters, voor de overkorrel is een aparte blower gemonteerd van 35 kW. Door de combinatie van een direct drive met een verzwaarde rotor van 8,8 ton zonder hamers heeft deze Gipo een grote breekcapaciteit en extreem laag verbruik. Doordat er meer volumetons per uur doorgaan moet men werken met een topmagneet om alle gebroken materiaal voldoende ontijzerd te krijgen. De Gipo-Giga RC 131 FDR DA trok in 2017 veel bekijks tijdens de Matexpo en sindsdien zijn er de nodige van verkocht, uiteraard met de service en nazorg die klanten van GM Recycling verwachten. Want die geven toch vaak de doorslag. 

Een circulair leven voor vliegtuigen

copy-of-12-kopieren
Lees het gehele artikel

Vliegtuigen op het einde van hun economische leven belanden nu vaak in boneyards. Uitgebreide gebieden in de woestijn waar ze roest staan te verzamelen, nadat enkel de meest kostbare materialen zoals de motor eruit gehaald zijn. Nochtans bevatten ze nog tal van andere materialen die een nuttige herbestemming kunnen krijgen. Dat is meteen de bestaansreden van Aerocircular. Het zoekt voor eigenaars van Boeings 737 en Airbus A320 nieuwe bestemmingen voor de materialen om ze zo hoog mogelijk weer in te zetten en de economische en ecologische waarde te verhogen.

Eind januari 2019 vloog het team van Aerocircular naar Duitsland om hun eerste vliegtuig te ontmantelen. Er schuilt ongeveer vier jaar van denkoefeningen maken, investeerders zoeken en onderzoek uitvoeren achter die eerste taak. “Alles is begonnen vanuit een gezonde interesse voor vliegtuigen en de vaststelling dat het zonde is om al die waardevolle materialen verloren te laten gaan in de woestijn en ze kilometers verderop weer opnieuw te ontginnen”, opent CEO Koen Staut. “We wilden kunnen verdergaan dan er enkel de beste kersen uithalen en de rest te laten verkommeren. Van meet af aan hebben we gezocht naar manieren om meer materialen terug te winnen en voor de vliegtuigeigenaar tegelijk een waarde te creëren die vele malen hoger ligt dan de schrootwaarde.” Het koppelen van een economisch terugverdienmodel aan dit groene verhaal was in 2015, toen het idee voor het eerst begon te rijpen, cruciaal. “Toen was duurzaamheid wel mooi meegenomen, maar ging het om de harde cijfers. Vandaag is de tijdsgeest aan het veranderen, is het wel een doorslaggevende factor in onderhandelingen en willen bedrijven betalen voor een circulair imago”, kijkt Staut terug.

Zo hoogwaardig mogelijk terug in de keten

Aurocirculair

De Belgische thuisbasis van Aerocircular wordt Oostende, maar er is ook een site in Amerika en in Oman. (Beeld: Paul Soons)

 

De manier van werken van Aerocircular bestaat uit een opdeling in drie stromen. Staut: “De eerste is de meest evidente piste, die ook het meeste geld oplevert. De materialen worden gebruikt zoals ze ontworpen zijn en voor het doel waarvoor ze bestemd zijn. Het mooiste voorbeeld daarvan is de motor. We halen hem eruit in ‘serviceable condition’. Dit certificaat bewijst dat de motor nog perfect functioneerde en functioneert, waardoor hij weer dienst kan doen als vliegtuigmotor.” Voor die certificatie werkt Aerocircular samen met Lufthansa Technics Brussels. Bij de tweede stroom behouden de materialen wel hun oorspronkelijke vorm maar krijgen ze een ander bestemming. “Denk aan een cockpit. Samen met gereedschapsspecialist Hilti zijn we aan de slag gegaan om een specifieke portaalzaag (8 m x 8 m) te ontwikkelen die garant staat voor 1 cm nauwkeurige zaagsneden, zonder rafelingen of schilfers. Daarmee kunnen we de cockpit van de romp halen en onder brengen bij bouwers van vliegsimulatoren. De afname is nu al verzekerd voor de komende vier jaar”, vertelt Staut trots. Ten derde zijn er de restmaterialen. “Daar zoeken we permanent naar interessante bestemmingen als (secundaire) grondstof, in samenwerking met de Belgische universiteiten, hogescholen en Europese onderzoeksinstellingen.”

De cirkel is rond

Aurocirculair

De motoren worden er in ‘serviceable condition uitgehaald’, waardoor ze weer dienst kunnen doen als vliegtuigmotoren.

 

Aerocircular concentreert zich in eerste instantie op de romp en het interieur. Uit de romp wil men het aluminium zo hoogwaardig mogelijk recupereren. Dat zou normalerwijs beginnen met het verwijderen van de rivetten, een proces dat we momenteel bestuderen samen met de KULeuven. “Het kan toch niet dat de aluminium legeringen alleen maar een frisdrankblikje zouden kunnen worden. Daarvoor is het van te goede kwaliteit. Veel van onze tijd voor opstart ging naar het testen van de samenstellingen van de legeringen om een interessante nieuwe herbestemming te vinden. Een deel ervan zal nu weer de grondstof kunnen worden waaruit vliegtuigonderdelen gebouwd worden. De cirkel kan niet mooier rond worden”, vertelt Staut met een knipoog. Omdat Aerocircular louter een dienstverlener wil zijn, heeft het rond zich een ecosysteem van partners en bedrijven verzameld die meer waarde creëren met de materialen. In België is dat op de luchthaven van Oostende. Maar Aerocircular zal op elk continent aanwezig zijn. “In 2017 hebben we een plekje gevonden op de Mesa Gateway Airport nabij Phoenix (Arizona). De aanwezigheid van technische universiteiten die fel bezig zijn met innovatieve technieken, maakte het de beste keuze. In Azië kozen we voor Oman, vanwaar we ook de Indische en Chinese markt kunnen bedienen. Hadden we voor het typische Vlaamse start-up patroon gekozen om eerst hier te testen en dan uit te rollen, dan waren we te laat geweest”, weet Staut.

Innovatief verwijderen en duurzaam bestemmen

Aerocircular wil in eerste instantie per site ongeveer 25 vliegtuigen per jaar ontmantelen. “Een realistisch doel. Dat betreft nog geen 3% van de markt. We zullen dat team met een operationeel team van 35 medewerkers per site.” Daarnaast is er tewerkstelling in R&D. “Bij ons heet dat het Industrial Circularity Lab. We wilden het bewust zo breed mogelijk houden. Vandaag verwerken we vliegtuigen maar morgen kunnen we evengoed als Terracircular of Aquacircular ons richten op treinen en schepen. We willen blijven innovatieve manieren voor verwijdering en duurzame bestemmingen vinden voor materialen.” Staut en Aerocircular mogen zich met hun disruptief model in een conservatieve wereld pioniers noemen. Ook op vlak van wetgeving botsten ze vaak tegen nieuwe grenzen aan. Staut: “Sommige regels strookten niet met onze nieuwe insteek. Gelukkig konden we bij onder andere OVAM rekenen op zeer constructieve gesprekspartners die hielpen om tot een sluitende wetgeving te komen. Die ruggensteun is belangrijk om uit de startblokken te komen. Nu is het aan ons om het verschil te maken. Als 70 à 80% van de vliegtuigen in de circulariteit terechtkomen, dan is onze missie helemaal geslaagd.”