Tagarchief: Vakblad Recyclage

De Pen | Janez Potočnik

j-potocnik
Lees het gehele artikel

Duurzaam grondstoffenbeheer is de missing link

We zijn de derde generatie die leven en werken in een globale context en dat zorgt voor een hogere individuele en collectieve verantwoordelijkheid dan ooit tevoren. Waar werk en infrastructuur voorheen de beperkende factoren in welzijn waren, is die rol vandaag weggelegd voor duurzame ontwikkeling. Verstandig materialenbeheer vormt de kern van het probleem, maar draagt meteen ook de oplossing in zich.

Het menselijk kapitaal wordt vandaag ondergewaardeerd in economische modellen. Volgens alle cijfers gaat de globale economie met 2% omhoog. Maar dat cijfer geeft een vertekend beeld want een aantal kosten zijn er niet in berekend. Wanneer we niet binnen onze ecologische limieten leven, levert dat meer kosten op in gezondheidszorg of presenteren we de rekening aan de volgende generatie. Daarom heeft de Verenigde Naties de SDG’s, oftewel de Sustainable Development Goals geïdentificeerd. Zeventien in totaal die de basis moeten vormen om de planeet terug op koers van duurzaamheid te plaatsen.

Op twaalf staat verantwoorde consumptie en productie. De missing link binnen dit thema is een duurzaam grondstoffenbeheer. Wanneer we erin slagen om materialen te ontkoppelen van de economische activiteit en het welzijn, zullen we de eerste stap zetten om onze toekomst te verzekeren. De principes van de circulaire economie zijn het instrument bij uitstek om die ontkoppeling te realiseren. Het besef dat bepaalde grondstoffen stilaan uitgeput beginnen raken door een onverantwoord gebruik of dat sommige grondstoffen een te grote milieu- of gezondheidsimpact hebben, zal een belangrijke driver in die transitie worden.

Als we erin slagen om onze materialeneconomie te transformeren van lineair naar circulair, dan ligt de maatschappelijke winst voor het rapen. Met slechts vier materialen kan er al een reductie van 56% aan CO2-emissies mogelijk zijn. De stap van ieder zijn eigen wagen naar gedeelde mobiliteit zal zelfs een verbetering van 70% teweegbrengen. Maar om dit te realiseren moet men op alle niveaus aan hetzelfde zeel trekken. Veel circulaire initiatieven gebeuren lokaal. Het volstaat dus niet dat alle VN-leden hun circulaire roadmaps klaar hebben om een SDG conforme economie te realiseren, ook gewesten en steden en gemeenten moeten aan deze weg timmeren.

Europa kan hier de leiding in nemen. De generatie parlementsleden en commissarissen die in mei zal verkozen worden moet de rest van de wereld helpen om in de juiste richting te evolueren. Dat zal in de eerste plaats moeten gebeuren door de link te leggen tussen SDG’s en de concurrentiekracht van de bedrijven. Daarnaast moeten er nieuwe coalities komen om kennis samen te brengen en optimaal te gebruiken en moet men de verantwoordelijkheid doorheen de keten, van producent tot consument uitbreiden. Wie het beste met verandering omgaat, zal het meest competitief zijn. Had Darwin dit al niet voorspeld? Het zal een Herculische inspanning vragen, misschien wel de belangrijkste in de geschiedenis van de mensheid. En net als Poirot, die andere Hercules, zullen we onze grijze cellen optimaal moeten gebruiken..

Janez Potočnik Column Vakblad Recycling België

Co-chair International Resource Panel van de Verenigde Naties, voormalig EU-Commissaris voor Milieu

 

Oprichting nieuw orgaan in strijd tegen plastic afval

Lees het gehele artikel

“Als we de manier waarop we kunststoffen produceren en gebruiken niet veranderen, dan zal er in oceanen tegen 2050 meer plastics dan vis zitten.” Deze uitspraak van Frans Timmermans, de eerste vice-president van de Europese Commissie en verantwoordelijk voor duurzame ontwikkeling, is het grondvest achter de ontwikkeling van de Europese Kunststoffen Strategie. Om de handschoen op te nemen en deze uitdaging te beantwoorden heeft de Europese Confederatie van Recyclage Industrieën Euric besloten om de European Plastics Recycling Branch te lanceren.

Het regende de voorbije maanden en jaren mooie beloften om het probleem van kunststofvervuiling een halt toe te roepen. Zo wil Europa alle kunststof verpakkingen tegen 2030 herbruikbaar of recycleerbaar maken. Tegen 2040 wil de Europese Unie ook de helft van zijn kunststof afval gerecycleerd zien. De recyclage-industrie heeft zichzelf dan weer een target van 10 miljoen ton plastics opgelegd om te hergebruiken in de productie van nieuwe producten voor de Europese markt tegen 2025. “Dit laatste wordt het voornaamste werk­domein voor de European Plastics Recycling Branch (EPRB). Het wil mee helpen de uitdagingen die verbonden zijn aan de verwerking van kunststoffen voor recyclagedoeleinden identificeren en oplossingen formuleren. In elke schakel van de keten wil het zo het circulaire niveau van deze materialen optrekken”, aldus Ion Olaeta, vice-­president van de EPRB. Het nieuwe orgaan zal mee toezien op het uitrollen en implementeren van de EU Kunststoffen Strategie. “Er zal onder meer gestreefd worden naar een betere interface voor de Europese regelgeving rond afval- en chemische producten, zodat recyclagebedrijven kunnen anticiperen op mogelijke veranderingen en langetermijninvesteringen uitvoeren.” Daarnaast staan ecodesign, verbetering van de logistieke mogelijkheden en engagementen voor het gebruik van gerecycleerde materialen hoog op de agenda.

Plastic Afval artikel vakblad recycling recyclage sector belgië

“Als we de manier waarop we kunststoffen produceren en gebruiken niet veranderen, dan zal er in oceanen tegen 2050 meer plastics dan vis zitten.”

 

Uitdagingen en mogelijkheden

De leden van het EPRB zullen de nationale recyclagefederaties over heel Europa zijn. Coberec is een van de stichtende leden. Zij spreken in naam van honderden kleine, middelgrote en grote bedrijven actief in de inzameling, de verwerking, de recyclage en de handel van verschillende stromen van kunststoffen. Kunststoffen die onder andere komen uit end-of-life voertuigen, e-waste, verpakkingsmaterialen … Maar de uitdagingen, technisch, economisch en wetgevend om kunststoffen efficiënt en op een grote schaal een tweede leven te geven zijn niet gering. “De timing voor de kick-off van EPRB is niet toevallig”, vertelt Emmanuel Katrakis, secretaris-generaal van EuRIC. “Kunststoffen zijn in Europa en wereldwijd een van de voornaamste prioriteiten geworden. Dat brengt enerzijds onzekerheid met zich mee, maar biedt tegelijkertijd heel wat nieuwe mogelijkheden.” Het bevorderen van de recyclage van kunststoffen zal sowieso een positieve impact hebben. Het bevordert de lokale werkgelegenheid en levert een aanzienlijke bijdrage tot een beter klimaat. De recyclage van 15 miljoen ton plastics zou jaarlijks een vermindering in CO2-emissies opleveren die het equivalent is van 15 miljoen voertuigen. Daarenboven verwacht de EU dat verbeterde inzamelsystemen en recyclagetechnieken voor kunststoffen een besparing zullen teweegbrengen van ongeveer 100 euro per ton.

Leidend zijn in evolutie naar circulaire economie

“Met de oprichting van EPRB toont de recyclage-industrie eens te meer dat het een leidende rol wil spelen in de globale transitie naar een nieuwe model van circulaire economie. Alle stakeholders in de waardeketen van kunststoffen zullen hun engagement wat dat betreft opnemen. Dat is de enige manier om het goede voorbeeld te geven aan de burger, zodat hij zelf ook geen excuus meer heeft om bij te dragen aan deze ontwikkeling. Deze verandering moet de tragedie van 13 miljoen ton kunststoffen die jaarlijks in de oceanen van onze planeet terechtkomen verhinderen”, besluit Olaeta.   

Kunststof profielen krijgen tweede leven en besparen 90.000 ton CO2

deceuninck-diksmuide-2019-auteursrecht-valerie-clarysse-02-versie-b-kopieren
Lees het gehele artikel

Pvc is een nobel materiaal dat bijzonder veel voordelen brengt in toepassing. De raamprofielen van Deceuninck zijn daar een mooi voorbeeld van en zorgen voor sterkte, isolatie, bescherming en esthetiek. Maar mooier nog, pvc is ook een duurzaam materiaal dat mits een goede recyclagemethode in principe oneindig maal gerecycleerd en dus hergebruikt kan worden. In het streven naar een zo laag mogelijk ecologische voetafdruk, investeerde Deceuninck fors in een nieuwe recyclagelijn. Een technisch huzarenstukje waar Lybover Recycling een belangrijke hand in had.

Deceuninck is een wereldspeler in raam- en deurprofielen in kunststof met productievestigingen in vijftien landen. Met meer dan 3.800 medewerkers wordt er een omzet gegenereerd van 674 miljoen euro. In Diksmuide prijkt Deceuninck Compound, de plek waar de pvc grondstof zijn formulatie van pvc hars en additieven meekrijgt om aan specifieke eisen te voldoen. Het was dan ook een strategische keuze de recyclageactiviteiten daar neer te poten. Sourcing and sustainability manager Margot Lannoo: “We zetten reeds jaren in op verduurzaming, en het streven naar circulariteit is daar een belangrijk onderdeel van. Door de kringloop volledig te sluiten verkleinen we aanzienlijk onze ecologische voetafdruk. Voor elke kg gerecycleerd materiaal sparen we om en bij de 2 kg CO2 uit. En het recyclage proces verbruikt tot 90% minder energie dan het aanmaken van virgin grondstof.”

Expertise van Lybover Recycling (Bulk .ID)

Kunststof PVC Artikel Recycling Recyclage RecyclePro Vakblad België

De recyclagelijn die er  sinds 2012 stond had een capaciteit van 10.000 ton, goed voor het verwerken van het eigen productieafval en de snijresten van klanten. Om in te spelen op de toenemend aanbod van eerste generatie ramen en deuren en om ook voor deze, meer vervuilde fractie, de kringloop te sluiten, was een nieuwe installatie aan de orde. Hierbij stonden drie sleutelwoorden voorop: kwaliteit, capaciteit en efficiëntie. Deceuninck deed voor de nieuwe proceslijn een beroep op de expertise van Lybover Recycling.

Technisch huzarenstukje

Operations manager van de Divisie Compound Tom Driessens wist op voorhand dat de nieuwe lijn een technisch huzarenstukje zou moeten worden. “Wat we willen realiseren is eigenlijk nog nergens ter wereld gebeurd. Lybover Recycling kreeg dus van ons een enorme puzzel in handen om alle technieken samen te brengen om de vooropgestelde tonnages, efficiëntie en zuiverheid te halen. Met de bijkomende uitdaging dat de bestaande installatie de hele tijd moest kunnen blijven draaien en dat het om moeilijk te verwerken kunststof stromen ging.” De sleutel tot succes lag dan ook in enerzijds het ruime aanbod van kwalitatieve machines en anderzijds de eigen engineeringcapaciteit van Lybover Recycling. “Door hun expertise en hun ruime portfolio kunnen ze zich echt onderscheiden in totaalprojecten. We apprecieerden ook de openheid en transparantie waarmee ze tewerk gingen en het uitstekende time- en projectmanagement. In maart 2018 zijn we begonnen en aan het einde van het jaar waren we al operationeel.”

Circulaire economie dichterbij brengen

Kunststof PVC Artikel Recycling Recyclage RecyclePro Vakblad België

“Het werk dat Lybover Recycling geleverd heeft is in overeenstemming met onze doelstellingen”, vat Lannoo samen. Grosso modo kunnen er tien stappen in onderscheiden worden. Alles begint met een grote breekinstallatie die het materiaal terugbrengt tot fracties van 30 à 50 cm. Na een eerste metaalsortering gaat het naar de hamermolen die zorgt voor een verdere verkleining van het materiaal. In de volgende sectie komt een veelvoud van scheidingstechnieken aan bod die andere kunststoffen, folies, metalen, glas, rubbers, siliconen en glasvezels uit het pvc halen. Het stof dat daarbij vrijkomt wordt ook vakkundig aangepakt door een ontstoffingsinstallatie. Na een natte en een droge maling schiet er nog materiaal over in fracties van enkele mm. Vervolgens worden de materialen op kleur gescheiden en gaan ze de laatste verwerkingsfases in: granulatie of micronisatie. Voor elke stap gebeuren de nodige kwaliteitscontroles, één van de drie speerpunten van Deceuninck.

Lannoo: “De lijn heeft een capaciteit van 45.000 ton per jaar, goed voor 2,3 miljoen ramen die zo jaarlijks van het stort gered zullen worden. Vandaag bevatten ons profielen reeds 12% gerecycleerd materiaal. Tegen 2021 willen we dat percentage optrekken tot 25% wereldwijd. Op die manier willen we tonen dat het ons menens is de circulaire economie dichterbij te brengen en onze eigen ecologische voetafdruk te verlagen.”