Tagarchief: Vakblad belgië

De Pen | Janez Potočnik

j-potocnik
Lees het gehele artikel

Duurzaam grondstoffenbeheer is de missing link

We zijn de derde generatie die leven en werken in een globale context en dat zorgt voor een hogere individuele en collectieve verantwoordelijkheid dan ooit tevoren. Waar werk en infrastructuur voorheen de beperkende factoren in welzijn waren, is die rol vandaag weggelegd voor duurzame ontwikkeling. Verstandig materialenbeheer vormt de kern van het probleem, maar draagt meteen ook de oplossing in zich.

Het menselijk kapitaal wordt vandaag ondergewaardeerd in economische modellen. Volgens alle cijfers gaat de globale economie met 2% omhoog. Maar dat cijfer geeft een vertekend beeld want een aantal kosten zijn er niet in berekend. Wanneer we niet binnen onze ecologische limieten leven, levert dat meer kosten op in gezondheidszorg of presenteren we de rekening aan de volgende generatie. Daarom heeft de Verenigde Naties de SDG’s, oftewel de Sustainable Development Goals geïdentificeerd. Zeventien in totaal die de basis moeten vormen om de planeet terug op koers van duurzaamheid te plaatsen.

Op twaalf staat verantwoorde consumptie en productie. De missing link binnen dit thema is een duurzaam grondstoffenbeheer. Wanneer we erin slagen om materialen te ontkoppelen van de economische activiteit en het welzijn, zullen we de eerste stap zetten om onze toekomst te verzekeren. De principes van de circulaire economie zijn het instrument bij uitstek om die ontkoppeling te realiseren. Het besef dat bepaalde grondstoffen stilaan uitgeput beginnen raken door een onverantwoord gebruik of dat sommige grondstoffen een te grote milieu- of gezondheidsimpact hebben, zal een belangrijke driver in die transitie worden.

Als we erin slagen om onze materialeneconomie te transformeren van lineair naar circulair, dan ligt de maatschappelijke winst voor het rapen. Met slechts vier materialen kan er al een reductie van 56% aan CO2-emissies mogelijk zijn. De stap van ieder zijn eigen wagen naar gedeelde mobiliteit zal zelfs een verbetering van 70% teweegbrengen. Maar om dit te realiseren moet men op alle niveaus aan hetzelfde zeel trekken. Veel circulaire initiatieven gebeuren lokaal. Het volstaat dus niet dat alle VN-leden hun circulaire roadmaps klaar hebben om een SDG conforme economie te realiseren, ook gewesten en steden en gemeenten moeten aan deze weg timmeren.

Europa kan hier de leiding in nemen. De generatie parlementsleden en commissarissen die in mei zal verkozen worden moet de rest van de wereld helpen om in de juiste richting te evolueren. Dat zal in de eerste plaats moeten gebeuren door de link te leggen tussen SDG’s en de concurrentiekracht van de bedrijven. Daarnaast moeten er nieuwe coalities komen om kennis samen te brengen en optimaal te gebruiken en moet men de verantwoordelijkheid doorheen de keten, van producent tot consument uitbreiden. Wie het beste met verandering omgaat, zal het meest competitief zijn. Had Darwin dit al niet voorspeld? Het zal een Herculische inspanning vragen, misschien wel de belangrijkste in de geschiedenis van de mensheid. En net als Poirot, die andere Hercules, zullen we onze grijze cellen optimaal moeten gebruiken..

Janez Potočnik Column Vakblad Recycling België

Co-chair International Resource Panel van de Verenigde Naties, voormalig EU-Commissaris voor Milieu

 

Oprichting nieuw orgaan in strijd tegen plastic afval

Lees het gehele artikel

“Als we de manier waarop we kunststoffen produceren en gebruiken niet veranderen, dan zal er in oceanen tegen 2050 meer plastics dan vis zitten.” Deze uitspraak van Frans Timmermans, de eerste vice-president van de Europese Commissie en verantwoordelijk voor duurzame ontwikkeling, is het grondvest achter de ontwikkeling van de Europese Kunststoffen Strategie. Om de handschoen op te nemen en deze uitdaging te beantwoorden heeft de Europese Confederatie van Recyclage Industrieën Euric besloten om de European Plastics Recycling Branch te lanceren.

Het regende de voorbije maanden en jaren mooie beloften om het probleem van kunststofvervuiling een halt toe te roepen. Zo wil Europa alle kunststof verpakkingen tegen 2030 herbruikbaar of recycleerbaar maken. Tegen 2040 wil de Europese Unie ook de helft van zijn kunststof afval gerecycleerd zien. De recyclage-industrie heeft zichzelf dan weer een target van 10 miljoen ton plastics opgelegd om te hergebruiken in de productie van nieuwe producten voor de Europese markt tegen 2025. “Dit laatste wordt het voornaamste werk­domein voor de European Plastics Recycling Branch (EPRB). Het wil mee helpen de uitdagingen die verbonden zijn aan de verwerking van kunststoffen voor recyclagedoeleinden identificeren en oplossingen formuleren. In elke schakel van de keten wil het zo het circulaire niveau van deze materialen optrekken”, aldus Ion Olaeta, vice-­president van de EPRB. Het nieuwe orgaan zal mee toezien op het uitrollen en implementeren van de EU Kunststoffen Strategie. “Er zal onder meer gestreefd worden naar een betere interface voor de Europese regelgeving rond afval- en chemische producten, zodat recyclagebedrijven kunnen anticiperen op mogelijke veranderingen en langetermijninvesteringen uitvoeren.” Daarnaast staan ecodesign, verbetering van de logistieke mogelijkheden en engagementen voor het gebruik van gerecycleerde materialen hoog op de agenda.

Plastic Afval artikel vakblad recycling recyclage sector belgië

“Als we de manier waarop we kunststoffen produceren en gebruiken niet veranderen, dan zal er in oceanen tegen 2050 meer plastics dan vis zitten.”

 

Uitdagingen en mogelijkheden

De leden van het EPRB zullen de nationale recyclagefederaties over heel Europa zijn. Coberec is een van de stichtende leden. Zij spreken in naam van honderden kleine, middelgrote en grote bedrijven actief in de inzameling, de verwerking, de recyclage en de handel van verschillende stromen van kunststoffen. Kunststoffen die onder andere komen uit end-of-life voertuigen, e-waste, verpakkingsmaterialen … Maar de uitdagingen, technisch, economisch en wetgevend om kunststoffen efficiënt en op een grote schaal een tweede leven te geven zijn niet gering. “De timing voor de kick-off van EPRB is niet toevallig”, vertelt Emmanuel Katrakis, secretaris-generaal van EuRIC. “Kunststoffen zijn in Europa en wereldwijd een van de voornaamste prioriteiten geworden. Dat brengt enerzijds onzekerheid met zich mee, maar biedt tegelijkertijd heel wat nieuwe mogelijkheden.” Het bevorderen van de recyclage van kunststoffen zal sowieso een positieve impact hebben. Het bevordert de lokale werkgelegenheid en levert een aanzienlijke bijdrage tot een beter klimaat. De recyclage van 15 miljoen ton plastics zou jaarlijks een vermindering in CO2-emissies opleveren die het equivalent is van 15 miljoen voertuigen. Daarenboven verwacht de EU dat verbeterde inzamelsystemen en recyclagetechnieken voor kunststoffen een besparing zullen teweegbrengen van ongeveer 100 euro per ton.

Leidend zijn in evolutie naar circulaire economie

“Met de oprichting van EPRB toont de recyclage-industrie eens te meer dat het een leidende rol wil spelen in de globale transitie naar een nieuwe model van circulaire economie. Alle stakeholders in de waardeketen van kunststoffen zullen hun engagement wat dat betreft opnemen. Dat is de enige manier om het goede voorbeeld te geven aan de burger, zodat hij zelf ook geen excuus meer heeft om bij te dragen aan deze ontwikkeling. Deze verandering moet de tragedie van 13 miljoen ton kunststoffen die jaarlijks in de oceanen van onze planeet terechtkomen verhinderen”, besluit Olaeta.   

Linde-dealerovereenkomst tussen Motrac en Van den Dorpe MH eindigt per 31 mei 2019 – Motrac, Linde importeur België, wordt per 1 juni 2019 ook exclusief Linde-verdeler voor heel België

filip-van-kelecom-c-motrac-kopieren
Lees het gehele artikel

Motrac Handling & Cleaning uit Antwerpen is de exclusieve invoerder voor België van Linde Material Handling producten. Motrac is ook de verdeler en service supplier voor Linde in heel België. Tot 31 mei 2019 is er voor Oost- en West-Vlaanderen een dealerovereenkomst met Van den Dorpe Material Handling uit Oudenaarde.

Vanaf 31 mei 2019 wordt de onderlinge Linde-dealerovereenkomst tussen Motrac en Van den Dorpe MH voor de Oost- en West-Vlaamse markt echter beëindigd. Vanaf 1 juni 2019 zal Motrac dus Linde ook verdelen en servicen in Oost- en West-Vlaanderen. Motrac is dan naast exclusieve invoerder ook exclusieve verdeler van de Linde-producten voor heel België.

“Motrac hecht veel belang aan dienstverlening en het rechtstreekse klantcontact om aan de steeds complexere behoefte te voldoen. Vanuit dit perspectief wil Motrac nog meer inzetten op een nauwere samenwerking tussen producent, importeur en eindgebruiker,” zegt Filip Van Kelecom, CEO Motrac Handling & Cleaning. Tevens wil ze met deze verandering haar organisatie beter laten aansluiten op het beslissingstraject en verwachtingen van haar klanten. We zijn ook verdeler van de Tennant vloerreinigingsmachines en we stellen vast dat onze aanpak in een nationale structuur een positief resultaat genereert voor alle partijen”, aldus Van Kelecom.

Een andere evolutie is dat de software en de technologie in de Linde-producten veel intelligenter is dan vroeger. Dit maakt dat een directe lijn tussen producent en invoerder-verdeler een absolute must is m.b.t. up to date expertise, knowhow, rapportering, en een uniforme, permanente en doorgedreven level A-opleiding van de sales force en de onderhoudstechnici. Dit komt allemaal ten goede aan de eindgebruiker.  Voor alle klanten in België is de dienstverlening en na-service sowieso gewaarborgd 24u/24u en 7/7 dagen.

Linde Material Handling (Aschaffenburg) is verheugd met de rechtstreekse samenwerking tussen Motrac en haar eindklanten en ziet dit dan ook als een logische stap om haar marktpositie in België uit te breiden.