Tagarchief: Vakbeurs Recycling

Vakbeurs Recycling bouwt aan duurzame toekomst

Seijbel-Photography-7097
Lees het gehele artikel

Beursorganisator Easyfairs is volop in voorbereiding op Vakbeurs Recycling die gepland staat op 15, 16 en 17 november in Evenementenhal Gorinchem. De nationale vakbeurs voor recyclagetechniek & afvalmanagement bouwt gezamenlijk met partner Ecosmart Renewi aan een zero waste event. Daarnaast zet de organisatie afvalmanagement op de kaart en organiseert zij samen met onafhankelijke kennispartners weer een relevant programma, zodat bezoekers goed op de hoogte zijn van de mogelijkheden om naar een circulaire samenleving toe te werken.

Met de circulaire doelstellingen vanuit de overheid, kunnen bedrijven er niet meer omheen om bewust met grondstoffen en afvalrecyclage om te gaan. Vakbeurs Recycling maakt van afvalmanagement een belangrijk speerpunt. Dit gaat van exposanten die gemeenten, industrie en kmo’s met afvalvraagstukken kunnen adviseren tot inspirerende kennissessies en best practices. Tevens bekleedt Afvalgids centraal op de beursvloer het Match & Meet Point. Hier kunnen bedrijven met specifieke afvalstromen ontdekken welke exposanten hen kunnen adviseren. In 2021 zijn de eerste stappen hiertoe gezet. Tijdens de beursdagen werd al het afval gescheiden ingezameld met de inzamel Qubics van Ecosmart Renewi. Aankomende editie wordt ook al het afval dat vrijkomt tijdens de op- en afbouwdagen van het evenement volledig gescheiden ingezameld. Waarbij het doel voor 2023 een volledig zero waste event is. Karen Bakx, Project Engineer Ecosmart/Renewi: “Door net wat langer stil te staan bij het weggooien van het afval kunnen we het restafvalpercentage sterk doen dalen.”

Tiende editie Recyclingsymposium

Easyfairs is verheugd om te melden dat verschillende branchepartijen zich opnieuw aansluiten bij het event. Zo organiseren BRBS Recycling, VERAS en ENVAQUA het jaarlijkse Recyclingsymposium op woensdagochtend. Dit jaar extra bijzonder, omdat het de tiende editie is. Het thema is ‘Grip op Grondstoffen – Zonder Hergebruik en Recycling geen Circulaire Economie’. Recyclage is een belangrijk fundament in de circulaire economie en de sloop- en recyclagesector investeert veel om de hoge ambities vorm te geven. Dit symposium laat zien dat er nog veel moet worden gedaan om de circulaire economie te realiseren, geeft het goede voorbeeld en helpt de luisteraar op weg.

Over Vakbeurs Recycling

Ruim 4.500 afvalprofessionals ontdekken de innovaties, diensten en producten op het gebied van recyclagetechniek en afvalmanagement bij 150 exposanten. De beursvloer bestaat uit verschillende segmenten: Inzameling & Afvalmanagement, Sorteren & Verwerking en Sloop & Recycling. De beurs kent een gastvrije ontvangst met gratis toegang en catering.    

Vakbeurs Recycling focust op thema’s rondom afvalmanagement, sloopafval recycling en kunststof recycling

Naamloos-3
Lees het gehele artikel

Op 15, 16 en 17 november 2022 vindt het vakevenement voor de afval- en recyclingsector plaats in Evenementenhal Gorinchem. Vakbeurs Recycling vormt een platform waar vraag en aanbod samenkomt op het gebied van recyclingtechniek en afvalmanagement. Tevens wordt er samen met partners uit de markt drie dagen lang een kennisprogramma vormgegeven, waarvan de eerste thema’s nu bekend zijn. Beursorganisator Easyfairs bouwt daarmee aan een uniek nationaal event waar alles voor de afvalprofessional samenkomt op één beursvloer en op één gevestigd moment in de agenda.

Dinsdag 15 november – Aandacht voor afvalmanagement

Vakbeurs Recycling maakt van afvalmanagement een belangrijk speerpunt op de agenda de komende jaren. De overheid stelt ambitieuze circulaire doelstellingen waaraan de sector alleen kan voldoen als er wordt samengewerkt aan doelen omtrent het zuinig omgaan met grondstoffen en slim omgaan met afvalrecycling. De gemeenten, industrie en het MKB met specifieke afvalvraagstukken kunnen zich tijdens Vakbeurs Recycling laten inspireren tijdens de kennissessies en best practices via het beursprogramma, dat o.a. wordt vormgegeven door Renewi, Rova, Milgro en ENVAQUA op dinsdag. Tevens bekleedt Afvalgids centraal op de beursvloer het Match & Meet Point, waar bezoekers met specifieke afvalstromen aan de juiste specialistische exposanten gekoppeld kunnen worden voor een advies.

Woensdag 16 november – Sloop & recycling

In 2050 moet Nederland een volledig circulaire bouweconomie hebben. Circulair slopen is dan ook een topic dat de nodige aandacht vergt. Hoe zorgen we dat gebruikte grondstoffen op een kwalitatieve manier hergebruikt worden in nieuwe projecten? Hoe blijven we zo veel mogelijk weg van virgin-materialen? Maar ook hoe we bijvoorbeeld moeten omgaan met ernstig vervuild sloopafval, bijvoorbeeld Chroom-6 en asbest? Ook het Recyclingsymposium vindt plaats deze ochtend voorafgaand aan de beurs. Onder andere BRBS Recycling, VERAS, ENVAQUA, Purified Metal Company en Van Meijel geven praktische handvatten en maken de circulaire economie toegankelijk.

Kunststof Recycling Update

Al vele jaren is er veel te doen rondom kunststof en recycling, maar er moet nog veel gebeuren. De verpakkingsindustrie blijft groeien, maar hoe kunnen recyclers deze groei blijven opvangen? Hoe kunnen we de kwaliteit van ingezameld kunststof verhogen en garanderen? Hoe zorgen we voor minder vervuiling? De gevolgen van de vervuiling voor het klimaat en onze leefomgeving zijn enorm. Reden te meer om de dilemma’s met elkaar bespreekbaar te maken en tijdens Vakbeurs Recycling gezamenlijk stappen te zetten richting een oplossing. NRK, Wageningen Food & Biobased Research, Bollegraaf en TNO geven een realistische kijk op de situatie, maar gaan ook graag het gesprek aan met de toehoorders om een verbeteringsslag te kunnen maken.

Over Vakbeurs Recycling

Vakbeurs Recycling is een toonaangevend vakevenement waar ruim 4.500 afvalprofessionals de innovaties, diensten en producten op het gebied van recyclingtechniek en afvalmanagement zien, voelen en ervaren bij 150 exposanten. De beurs staat bekend om haar laagdrempeligheid, het gastvrije ontvangst met gratis toegang en catering. Op 15, 16 en 17 november 2022 vindt Vakbeurs Recycling plaats in Evenementenhal Gorinchem. Voor meer informatie: www.recyclingvakbeurs.nl.

Wereld Recyclage Day: recyclage is voor 1 op 2 Belgen de reden om dagelijks te sorteren

download
Lees het gehele artikel

Onderzoek wijst op het belang van betere kennis over wat er met afval gebeurt: 1 op 3 denkt dat restafval wordt gerecycleerd

Een breed onderzoek naar het sorteergedrag in België toont aan dat 96% van de ondervraagden vaak of altijd sorteert. Uit milieuoverwegingen én omdat het afval op die manier kan gerecycleerd worden. Het verklaart de Europese koploperspositie van België op het vlak van sorteren en recycleren van verpakkingsafval. Toch begrijpt nog niet iedereen wat er met het (verpakkings)afval gebeurt en is de sorteerboodschap nog niet altijd helder – vooral wat de nieuwe verpakkingstypes in de Nieuwe Blauwe Zak betreft.

Ter gelegenheid van Global Recycling Day op vrijdag 18 maart deed Fost Plus, dat instaat voor de organisatie en financiering van de selectieve inzameling, sortering en recyclage van huishoudelijk verpakkingsafval in België, een breed onderzoek[1]naar het sorteergedrag van de Belg.  

Op het gebied van recyclage van verpakkingsafval hoort België vandaag – dankzij het sorteergedrag van de Belg – bij de Europese top2. 96% van de ondervraagden zegt dat ze ‘vaak’ of ‘altijd’ sorteren en de absolute koplopers zijn 55-plussers waarvan 99% zegt ‘vaak’ te sorteren en 91% ‘altijd’. Van de jongere ondervraagden (18-34 jaar) sorteert 69% ‘altijd’. Het lagere percentage valt te verklaren door de gezinssamenstelling: jongeren lijken zolang ze thuis wonen het sorteren iets vaker over te laten aan andere leden van het gezin (ouders of partner). Toch is deze jongere groep zich bewust van het belang van goed sorteren, het is ook bij hen dat sorteergedrag het vaakst onderwerp is van discussie. Jongeren zijn ook het meest optimistisch op de vraag of het haalbaar is om 100% van de verpakkingen te recycleren. 91% antwoordt hierop bevestigend.

Mensen sorteren verpakkingen omdat ze iets goed willen doen voor het milieu (54%), omdat ze weten dat de materialen zo kunnen worden gerecycleerd (46%), of uit gewoonte (41%). Door te sorteren en te recycleren krijgen verpakkingsmaterialen een tweede leven als secundaire grondstof, zijn er dus minder nieuwe grondstoffen nodig en wordt de CO2-uitstoot aanzienlijk verlaagd. Dankzij de Nieuwe Blauwe Zak wordt bijvoorbeeld 100.000 ton CO2 per jaar extra bespaard.

Het misverstand rond restafval

Sinds er meer verpakkingen mogen worden gesorteerd in de blauwe PMD zak wordt per inwoner per jaar 8 kg aan bijkomende huishoudelijke verpakkingen ingezameld (bovenop de reeds verworven 15 kg). Dat is goed nieuws en het toont dat de communicatie rond de uitbreiding van de sorteerboodschap haar effect niet heeft gemist. Recyclage begint inderdaad bij de dagelijkse sorteerhandelingen: indien verpakkingen niet worden gesorteerd maar bij het restafval belanden, zijn ze helaas definitief verloren.

Weliswaar is er nog ruimte voor verbetering: enerzijds laat de studie zien dat er nog onvoldoende bewustzijn bestaat over wat er met restafval gebeurt: maar liefst 30% van de mensen denkt dat dit toch nog wordt gerecycleerd, terwijl dit wordt verbrand (met energierecuperatie). Dat is waarschijnlijk de reden dat in geval van twijfel over hoe te sorteren 33% van de ondervraagden een verpakking bij het restafval gooit, in plaats van zich te informeren, bijvoorbeeld via de app Recycle!, de website betersorteren.be, of de ophaalkalender. Anderzijds gelooft 1 op 4 niet dat plastic potjes en zakjes die in de Nieuwe Blauwe Zak mogen, gerecycleerd worden – wat wel het geval is.

Vaak wordt verondersteld dat mensen die kleiner behuisd zijn of geen buitenruimte hebben, minder sorteren. De studie spreekt dit echter tegen. Er zou geen causaal verband bestaan tussen het sorteergedrag en de manier waarop mensen wonen (appartement met/zonder terras of huis met/zonder tuin of terras).

Twijfelgevallen

In België recycleren we bijna al onze verpakkingen, maar de bevraging laat zien dat er voor een aantal verpakkingen nog twijfel is: in welke zak hoort een bepaalde verpakking. Zo is er onduidelijkheid over plastic wikkels bijvoorbeeld voor koekjes (36%), de plastic flessen van detergenten (25%), aluminiumschaaltjes (36%) en metalen spuitbussen (38%). Tenslotte belanden ook tandpastatubes (48%) vaak verkeerdelijk bij het restafval – ook die horen in de blauwe PMD zak thuis.  

Voor alle duidelijkheid: de P staat voor Plastic verpakkingen, de M voor metalen verpakkingen en de D voor drankkartons.

Wim Geens, Managing Director van Fost Plus: “Bijna de helft van de bevraagden geeft aan te sorteren omdat de gebruikte verpakkingen op die manier kunnen worden gerecycleerd. Via een communicatiecampagne willen we deze circulariteit extra benadrukken. Een beter begrip over het belang en concrete resultaat van deze sorteerhandeling zorgt ervoor dat mensen beter sorteren. Hoe beter we samen sorteren, hoe beter we gebruikte verpakkingsmaterialen kunnen recycleren. Alle verpakkingen recycleren blijft immers ons ultiem doel.”

Campagne ‘Alle verpakkingen recycleren. We gaan ervoor’België is absoluut op de goede weg naar maximale recyclage. Fost Plus is vastberaden omelk blikje, flesje, potje of eender welke andere verpakking terug te krijgen. Pas als elke verpakking wordt gesorteerd, kan ze worden gerecycleerd. Het is ook in die context dat Fost Plus een nationale communicatiecampagne heeft opgezet die op dit moment op radio, televisie en sociale media loopt. De campagne, die nog het hele jaar zichtbaar is, legt vooral de nadruk op concrete resultaten van verpakkingsrecyclage en toont aan dat consumenten met hun sorteerinspanningen het verschil kunnen maken.

Positief sentiment op vakbeurs Recycling

Seijbel-Photography-7074-kopiëren
Lees het gehele artikel

De vakbeurs Recycling in Evenementenhal Gorinchem is op 16, 17 en 18 november 2021 succesvol verlopen ondanks de nieuwe maatregelen vanuit de overheid, zo meldt beursorganisator Easyfairs. Vanwege corona dateerde de laatste vakbeurs voor de recyclingsector alweer uit 2019. “Er heerste een opgetogen sfeer op de beurs, vooral omdat het na zo’n lange tijd eindelijk weer mogelijk was om live zaken te doen en bij te praten. Gelukkig gooide de persconferentie op de vrijdag voor de beurs niet ál teveel roet in het eten en konden we ook definitief doorgaan. Tot opluchting van onze exposanten, partners en bezoekers”, zegt Esther Rodenburg namens Easyfairs.

De beursorganisatie kijkt met een positief gevoel terug op de afgelopen drie beursdagen in Gorinchem. Rodenburg: “Tijdens de opbouw was er nog een persconferentie waarbij besloten werd dat vakbeurzen verplicht om 18:00 uur moesten sluiten. Met dank aan de flexibiliteit van onze exposanten konden we de openingstijden van de beurs aanpassen en hebben we er samen alsnog drie mooie beursdagen van gemaakt. Uiteraard anders dan anders en met minder bezoekers dan we gewend zijn, maar we merkten in aanloop naar, en ook tijdens de beurs dat iedereen zin had om weer fysiek met elkaar te kunnen netwerken. Vanuit onze exposanten hoorden we dat de kwaliteit van de bezoeker erg goed was. Men kwam heel doelgericht naar de beurs. In totaal hebben we 2.200 bezoekers mogen verwelkomen.”

Ter aanvulling op de beursvloer met exposanten bouwt de vakbeurs Recycling iedere editie aan een kwalitatief kennisprogramma. Ook dit jaar had de beursorganisatie in samenwerking met haar partners een actueel en interessant programma opgesteld dat erg goed bezocht werd. De kennispartners waren o.a. Renewi, Purified Metal Company, ENVAQUA, BRBS Recycling, NRK, TNO en PlasticsEurope. Zij behandelden diverse onderwerpen, zoals circulariteit, ketensamenwerking, kunststofrecycling, brandpreventie en recycling van vervuild staal. 

Zeer succesvol was het Recyclingsymposium van organisatie BRBS Recycling, VERAS en ENVAQUA over de actuele ontwikkelingen in recycling en circulaire economie. “De opkomst voor dit symposium was heel goed en we hebben hier weer veel positieve reacties over ontvangen. Ook het Match & Meet Point, centraal op de beursvloer, van partner Afvalgids werd goed ontvangen. Bezoekers konden met hun afvalstromen en vraagstukken via een touchscreen ontdekken welke exposanten op de beursvloer interessant waren voor hen en zo de connectie maken op de beursvloer zelf. Kortom; het was ontzettend waardevol om als sector eindelijk weer fysiek bij elkaar te komen en we kijken nu al uit naar de volgende editie op 15, 16 en 17 november 2022”, besluit Rodenburg.

Vakbeurs Recycling bouwt met vertrouwen aan elfde editie

Seijbel-Photography-0340
Lees het gehele artikel

Zowel de exposanten als de organisatie hebben er extra veel zin in om elkaar zakelijk weer te ontmoeten. Als organisatie zien we het vertrouwen toenemen en kondigen we met trots aan dat er al ruim 110 bevestigde exposanten klaar staan met de nieuwste producten en diensten gericht op recyclagetechniek en afvalmanagement.

Vakbeurs Recycling staat al jaren bekend als het netwerkmoment voor de afvalbranche, waar face-to-face contact met relaties van groot belang is. Na een periode van ruim anderhalf jaar waarin afspraken vooral online hebben plaatsgevonden is er weer behoefte binnen de markt om elkaar op een laagdrempelige manier persoonlijk te ontmoeten. Vakbeurs Recycling heeft tijdens afgelopen tiende editie in meerdere opzichten belangrijke stappen vooruitgezet. Met een groei van 15% in zowel het aantal bezoekers als het exposantenaanbod trok de beurs in 2019 bijna 5.000 bezoekers en 150 exposanten. 

Afvalmanagement als groeisegment

Naast het brede aanbod in producten en diensten voor afvalwerkers en inzamelaars is het aanbod in afvalmanagementoplossingen voor ontdoeners verder uitgebreid. De wettelijke plichten, circulaire ambities en kostenbesparende mogelijkheden voor afvalbeheer leiden tot marktkansen en een groeiende vraag naar een goed platform voor afvaloplossingen. De groei in bezoekers van vakbeurs Recycling komt dan ook vooral uit het segment met bedrijven met grote afvalstromen. Komende editie zal er daarom flink ingezet worden in het programma op juist deze doelgroep. Op de beurs zijn er diverse partijen te vinden die helpen een afvalproces te optimaliseren met hun kennis en netwerk in de markt.

Brancheverenigingen sluiten zich wederom aan

De beurs wordt als jaarlijks netwerkmoment omarmd door brancheverenigingen in de markt. Dit is terug te zien in de drukbezochte side-events zoals het BRBS Recyclingsymposium, het VERAS symposium en jaarvergaderingen en kennissessies van brancheorganisaties als ENVAQUA, MRF en NRK Recycling. Op woensdag 17 november organiseert BRBS Recycling, samen met ENVAQUA en VERAS, voor de negende keer het symposium waar actuele recyclagethema’s en circulair ondernemen aan bod komen. 

Kennis en live demo’s voor iedere afvalprofessional

Dagelijks vindt in het kennistheater op de beursvloer een actueel programma plaats met kennisinhoudelijke sprekers. Met dinsdag een focus op afvalmanagement, woensdag bouw- en slooprecyclage met onder andere BRBS Recycling en VERAS en donderdag de jaarlijkse Kunststofupdate vanuit NRK recycling, Plastics Europe en TNO met daarnaast nog het thema veiligheid. Na twee succesvolle edities van het Demoplein wordt dit wederom een onderdeel van de vakbeurs. Bezoekers maken kennis met werkende machines tijdens live demonstraties op het buitenterrein. Nieuw deze editie is dat er ook binnen in de hal een demoplein wordt opgebouwd voor de wat kleinere machines en toebehoren. 

Smart badge

Misschien zit het fysiek handen schudden er in november nog niet in. Maar niet getreurd, Easyfairs beurzen maken gebruik van Smart Badge Technologie, de slimme bezoekersbadge waarmee de bezoeker eenvoudig digitale bedrijfsinformatie van exposanten verzamelt door de badgelezer van de exposant te scannen. 

Veiligheid eerst

Let op! Om Vakbeurs Recycling voor iedereen zo veilig mogelijk te maken, kunnen er nog bepaalde maatregelen vanwege Covid-19 gelden. Bekijk tijdig onze website voor de laatste informatie hieromtrent. Wilt u bezoeken? Vergeet u tegen die tijd niet online te registreren via de website www.recyclingvakbeurs.nl.    

Praktische info
Dinsdag 16 november
Tijd: 10:00 – 17:00 uur

Woensdag 17 november
Tijd: 13:00 – 21:00 uur

Donderdag 18 november
Tijd: 13:00 – 21:00 uur

Samen sterker uit de crisis

Beursvloer_1_2019 kopiëren
Lees het gehele artikel

Het nationale netwerkevenement voor recyclagetechniek en afvalmanagement vormt daarmee het ideale moment om uw relaties weer persoonlijk en effectief te ontmoeten. 

Bij de vorige editie wisten we al mooie resultaten te behalen. De klant­tevredenheid steeg en de vakbeurs groeide in zowel exposanten als bezoekers met 15%. Ook werd het aantal samenwerkingen flink uitgebreid met diverse branche- en kennispartijen zoals BRBS Recycling, VERAS, MRF, NRK en ENVAQUA waarmee Recycling een evenement is voor en door de community. De vakbeurs staat bekend als het netwerkmoment voor recyclagetechniek. Dit jaar komt daar het focuspunt afvalmanagement bij, gericht op gemeenten en bedrijven met grote afvalstromen.

Vertrouwde gezichten keren ook in 2021 terug

Na afgelopen editie committeerde een groot aantal exposanten zich alweer voor november 2021. Onder andere Van Werven, Stoevelaar Recycling BV en Van Bemmel Recycling, onderdeel van Van Laecke Group, zijn ook dit jaar weer van de partij. Het succes van het Demoplein wordt dit jaar verder uitgebreid, zodat nog meer geïnteresseerden kunnen genieten van de getoonde machines. Daarnaast verwelkomen we voor de elfde keer het Recyclingsymposium in Evenementenhal Gorinchem. Vorig jaar werd voor het eerst gebruik gemaakt van de geheel vernieuwde congreszaal op de eerste verdieping. Ook dit jaar vindt het symposium, voorafgaand aan de tweede beursdag, plaats op woensdag 18 november.

Zelf deelnemen als exposant aan Vakbeurs Recycling?

Vakbeurs Recycling vindt plaats op 17, 18 en 19 november 2021 in Evenementenhal Gorinchem en is hét nationale netwerkmoment voor de afval- en grondstoffenketen. De vakbeurs richt zich op recyclagetechniek en afvalmanagement en trekt daarmee ruim 5.000 bezoekers uit onder meer recyclagebedrijven, bouw- en sloopbedrijven, gemeenten, overheid, industrie, afvalinzamelaars en bedrijven met grote afvalstromen. Op een laagdrempelige manier komt u in contact met (potentiële) klanten onder het genot van de geheel verzorgde catering. Met het aanpassen van de openingstijden op de eerste beursdag kunnen we bedrijven met grote afvalstromen en aanbieders van gemeentelijke grondstoffen nog beter bedienen. Dinsdag 17 november krijgt de beurs een dagopenstelling van 10.00 tot 17.00 uur. Woensdag en donderdag blijven zoals ze waren: van 13.00 tot 21.00 uur.  

Vakbeurs Recycling verplaatst naar november 2021

Lees het gehele artikel

De komende editie van Vakbeurs Recycling wordt vanwege de gevolgen van de Covid-19 maatregelen verplaatst naar 16, 17 en 18 november 2021 in Evenementenhal Gorinchem. “De Nederlandse overheid maakt terecht onderscheid tussen beurzen en andere evenementen. Zelfs in de huidige omstandigheden kunnen en mogen events doorgaan. Tegelijkertijd zien we de sterke groei in besmettingen en dat de op 13 oktober aangekondigde maatregelen gericht zijn op zo min mogelijk persoonlijke contacten en reisbewegingen. Deze gedeeltelijke lockdown geeft te veel zorgen over de komst van bezoekers en de gezondheid van de exposanten, bezoekers en eigen medewerkers. We hebben daarom in nauw overleg met de belanghebbenden besloten om Vakbeurs Recycling te verplaatsen naar november 2021”, zegt Bas van Gent namens Vakbeurs Recycling.

Veilig verklaarde locatie

Het vertrouwen om Vakbeurs Recycling te kunnen houden dit jaar was groot. De eerste events zijn na de zomer gehouden en naar tevredenheid van bezoekers en exposanten. Om dit op een verantwoorde manier mogelijk te maken, is een preventief protocol opgemaakt met diverse maatregelen. Alle gezondheids- en veiligheidsprotocollen voor Evenementenhal Gorinchem zijn in september met succes geauditeerd door SGS, de wereldleider op het gebied van inspectie, controle en certificering. Van Gent: “Deze positieve controle bevestigt dat onze locatie een veilige plek biedt voor de afvalbranche om elkaar te ontmoeten en zaken te doen. Het sentiment onder het grootste deel van de exposanten was nog steeds goed. Helaas slaat de tweede golf ook over deze mooie beurs heen. We verwachten dat de bezoekers door de recente maatregelen eerder geneigd zijn om weg te blijven. We zien daarmee dat het aantal voorinschrijvingen stagneren sinds de laatste persconferentie.”

Topeditie in 2021 als nieuw doel

De Vakbeurs Recycling vindt volgend jaar november zoals gebruikelijk in Evenementenhal Gorinchem plaats. “We nemen de komende periode contact op met alle exposanten en betrokken partijen en doen er alles aan om de verplaatsing zo soepel mogelijk te laten verlopen. Zij zijn de basis voor een supereditie volgend jaar. We danken alle partijen die ons zo gesteund hebben in de afgelopen periode. Hun betrokkenheid en loyaliteit doet ons goed. We kijken met veel enthousiasme uit naar de editie in 2021 om samen met hen het maximale eruit te halen”, aldus Van Gent.

Over Vakbeurs Recycling

Vakbeurs Recycling is hét nationale netwerkmoment voor de afval- en grondstoffenketen. De vakbeurs richt zich op recyclingtechniek en afvalmanagement en trekt daarmee bezoekers uit onder meer recyclingbedrijven, bouw- en sloopbedrijven, gemeenten, overheid, industrie, afvalinzamelaars en bedrijven met grote afvalstromen. De organisatie van Vakbeurs Recycling kijkt terug op een zeer geslaagde editie in 2019, waarin zowel het exposantenaanbod als het aantal bezoekers groeide met bijna 15%. Minstens zo belangrijk was de groei in bezoekerstevredenheid. Vakbeurs Recycling vindt plaats op 16, 17 en 18 november 2021 in Evenementenhal Gorinchem.

Voor meer informatie bezoek www.vakbeursrecycling.nl.

Vakbeurs Recycling deelt maatregelen waarmee event kan en zal doorgaan

seijbel-photography-8902
Lees het gehele artikel

Op 17, 18 & 19 november staat Vakbeurs Recycling op de agenda. Na maanden van online afspraken is het eindelijk weer mogelijk om elkaar op een laagdrempelige manier face-to-face te ontmoeten. De ontwikkelingen en nieuwsberichten rondom COVID-19 volgen elkaar snel op, maar Vakbeurs Recycling kan en mag doorgaan in de op veiligheid en hygiëne goedgekeurde Evenementenhal in Gorinchem. Wat betekenen deze maatregelen voor Vakbeurs Recycling voor de bezoekers? Wat is de ervaring tot nu toe met het organiseren van beurzen binnen de 1,5 meter samenleving? Vragen die de organisatie zo goed mogelijk probeert te beantwoorden.

Veiligheid als topprioriteit

Veiligheid van exposanten en bezoekers is prioriteit nummer 1 bij beursorganisator Easyfairs. Op dit moment hebben de nieuwe maatregelen geen invloed op de vakbeurs en mag deze door zijn vergunde status georganiseerd worden. De markt heeft ook aangeven weer behoefte te hebben aan het ontmoeten van klanten. Om dit op een verantwoorde manier mogelijk te maken is een preventief protocol opgemaakt met diverse maatregelen. Vorige week is Evenementenhal Gorinchem met succes geauditeerd door SGS, de wereldleider op het gebied van inspectie, controle en certificering. Deze positieve controle bevestigt dat de beurshal een veilige plek biedt om elkaar te ontmoeten en zaken te doen.

Maatregelen voor een verantwoord bezoek

Om de veiligheid van bezoekers en exposanten te waarborgen zijn diverse maatregelen genomen. De beursvloer is ruimer opgezet om bezoekers en exposanten voldoende ruimte te geven om de 1,5 meter afstand te waarborgen. Bezoekers dienen zich vooraf te registreren en daarbij een dag van bezoek aan te geven, zodat bezoekersaantallen gereguleerd kunnen worden. Exposanten ontvangen een pakket met o.a. desinfectiemiddel voor de handen en ook verspreidt over de beursvloer zijn diverse desinfectiepompen te vinden. Ook is het mogelijk om bij de hoofdentree een mondkapje mee te nemen en zorgt het recent vernieuwde ventilatiesysteem in de beurshal voor schone lucht. Verder worden drukbezochte locaties zoals sanitair en het bezoekersrestaurant op de beursvloer regelmatig schoon gemaakt.

De eerste beurzen hebben weer plaats gevonden in Gorinchem

Medio september mochten na maanden de deuren van Evenementenhal Gorinchem weer open voor exposanten en bezoekers van de inkoopbeurs Trendz. Een week voor Trendz faciliteerde Easyfairs de Drankenbeurz in Gorinchem. Beide met strikte gezondheids- en veiligheidsprotocollen van Evenementenhal Gorinchem. De Belgische exposant van Trendz Erwin D’Hondt van CZ-Kado is positief: “Alles was hier super veilig georganiseerd. Bovendien kregen we allemaal een pakketje met handgels, mondmaskers en veiligheidsvoorschriften waarin we geadviseerd werden hoe we het contact met onze klanten het beste konden aangaan. Ik ben zeer blij dat de beurs is doorgegaan en dat ik mijn klanten weer kon zien en ontmoeten.” Bekijk hier de video hoe Trendz verliep in Gorinchem: https://www.youtube.com/watch?v=KL3HJZ4s1AI.

Kleinschaliger maar met de vertrouwde elementen

Vanzelfsprekend heeft de situatie waarin we leven invloed op de vakbeurzen. “In de regel zien we dat beurzen ongeveer de helft kleiner zijn dan “normaal” en dat ook de bezoekersaantallen deze lijn volgen. Echter de kwaliteit van de bezoekers stijgt flink omdat de bezoeker gericht komt om zijn uitdagingen op te lossen. Ook hebben alle partijen meer tijd om daarop in te gaan”, geeft Ivo Horn aan, Marketing Event Manager van Vakbeurs Recycling.  Tijdens deze editie van Vakbeurs Recycling keren bekende onderdelen van de beurs terug. Zo is dagelijks het Demoplein geopend voor een presentatie van bewegende recyclingmachines, is het kennistheater ingericht met een actueel programma en dit alles onder het genot van gratis catering.

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rondom Vakbeurs Recycling via: www.vakbeursrecycling.nl.

Vakbeurs Recycling wordt eerste vakevent voor Nederlandse afvalsector dit jaar

naamloos-3-kopieren
Lees het gehele artikel

Vakbeurs Recycling is op 17, 18 en 19 november 2020 het eerste en vrijwel enige vakevenement van dit jaar voor de Nederlandse afval- en grondstoffensector. De behoefte is groot om elkaar, net als privé, ook zakelijk te ontmoeten om weer voorruit te komen in de afvaluitdagingen en circulaire transitie. Beursorganisator Easyfairs en circa 100 exposanten zijn klaar voor Vakbeurs Recycling. Met een zorgvuldig opgesteld protocol aan preventieve maatregelen is Evenementenhal Gorinchem – de thuisbasis van Vakbeurs Recycling – ingericht om op een verantwoorde en veilige manier weer een beurs te bezoeken dit najaar.

Veilig en verantwoord netwerken

Vakbeurs Recycling staat bekend als een laagdrempelig netwerkevenement. Voor zowel exposanten als bezoekers is het face-to-face contact belangrijk. Beursorganisator Easyfairs neemt verschillende maatregelen om dit op een veilige en verantwoorde manier mogelijk te maken. Nicole van Haarlem, eventmanager van Vakbeurs Recycling licht namens Easyfairs toe: “De beursvloer wordt flink vergroot om meer ruimte te creëren. Er is een separate in- en uitgang, waar nodig wordt de plattegrond voorzien van bredere gangpaden en bezoekers schrijven zich in voor een specifieke dag om de beurs te bezoeken. Ook worden extra hygiënemaatregelen getroffen, waaronder extra schoonmaak van bijvoorbeeld sanitaire voorzieningen en op diverse plekken zijn desinfectiestations te vinden.”

Van Haarlem vervolgt: “Een digitale ontwikkeling die ook al voor de uitbraak van Covid-19 gaande was voor Easyfairs beurzen, is het gebruik van de Smart Badge technologie. Met deze badge kan de bezoeker de informatie op de stands van exposanten scannen. Na afloop van het beursbezoek ontvangt de bezoeker een e-mail met daarin de bedrijfsinformatie van alle exposanten die hij of zij gescand heeft.”

Vakbeurs Recycling

Vertrouwen van zowel bezoeker als exposant

In de afgelopen periode heeft Easyfairs meerdere onderzoeken gedaan naar de bereidheid van bezoekers om in het najaar weer een bezoek te brengen aan vakbeurzen. Daaruit blijkt dat ruim 80% de intentie heeft een bezoek te brengen. “Dat is voor ons een extra bevestiging dat er grote behoefte is onder professionals om elkaar weer live te ontmoeten. Aan ons de dankbare taak om hen weer op een verantwoorde manier bij elkaar te brengen”, aldus Van Haarlem.

Ook vanuit exposanten is er commitment om dit najaar de sector weer te laten samenkomen op Vakbeurs Recycling. Dit draagvlak bestaat onder andere uit exposanten als Van Werven, Reukema, Herwijnen Machinery en Van Bemmel Recycling, onderdeel van Van Laecke Group. Daarnaast wordt de vernieuwde congreszaal op Next Level (nieuwe bovenverdieping in Evenementenhal Gorinchem) ingezet voor het Recyclingsymposium op woensdag 18 november.

Easyfairs houdt de ontwikkelingen rond de versoepelingen en richtlijnen voor zakelijke evenementen nauwlettend in de gaten. Exposanten en bezoekers worden op de hoogte gehouden van deze ontwikkelingen door middel van updates op de website en persoonlijk contact.

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rondom Vakbeurs Recycling via: www.vakbeursrecycling.nl.

Maatregelen maken veilig en verantwoord bezoek aan Vakbeurs Recycling mogelijk

naamloos-1-kopieren-1
Lees het gehele artikel

Beursorganisator Easyfairs is klaar voor Vakbeurs Recycling. Met een uitgebreid protocol aan preventieve maatregelen is Evenementenhal Gorinchem – de thuisbasis van Vakbeurs Recycling – ingericht om op een verantwoorde en veilige manier weer een beurs te bezoeken in dit najaar. Na het verplaatsen of annuleren van diverse evenementen zijn bezoekers en exposanten weer toe aan een fysiek contactmoment. Uit onderzoek onder bezoekers van vakbeurzen blijkt dat het vertrouwen flink stijgt na de versoepelingen in de coronamaatregelen. Ook is het vertrouwen groot dat binnen een veilig kader weer vakbeurzen mogelijk zijn, net als in Duitsland. Daarom vindt Vakbeurs Recycling op 17, 18 en 19 november 2020 als eerste en vrijwel enige netwerkmoment van het jaar plaats voor de afvalsector.

Veilig en verantwoord netwerken

Vakbeurs Recycling staat bekend als een laagdrempelig netwerkevenement. Voor zowel exposanten en bezoekers is het face-to-face contact belangrijk. Beursorganisator Easyfairs neemt verschillende maatregelen om dit op een veilige en verantwoorde manier mogelijk te maken. Nicole van Haarlem, accountmanager van Vakbeurs Recycling licht namens Easyfairs toe: “De beursvloer wordt flink vergroot om meer ruimte te creëren. Er zal een separate in- en uitgang gemaakt worden en waar nodig wordt de plattegrond voorzien van bredere gangpaden. Daarnaast zal er gewerkt gaan worden met timeslots om bezoekersaantallen over de beursdagen te verspreiden. Ook worden extra hygiënemaatregelen getroffen, waaronder extra schoonmaak van bijvoorbeeld sanitaire voorzieningen en op diverse plekken zijn desinfectiestations te vinden.”

Van Haarlem vervolgt: “Een digitale ontwikkeling die ook al voor de uitbraak van Covid-19 gaande was voor Easyfairs beurzen, is het gebruik van de Smart Badge technologie. Met deze badge kan de bezoeker de informatie op de stands van exposanten scannen. Na afloop van het beursbezoek ontvangt de bezoeker een e-mail met daarin een overzicht van alle exposanten die hij of zij gescand heeft.”

Vertrouwen van zowel bezoeker als exposant

In de afgelopen periode heeft Easyfairs meerdere onderzoeken gedaan naar de bereidheid van bezoekers om in het najaar weer een bezoek te brengen aan vakbeurzen. Daaruit blijkt dat ruim 80% de intentie heeft een bezoek te brengen. “Dat is voor ons een extra bevestiging dat er grote behoefte is onder professionals om elkaar weer live te ontmoeten. Aan ons de dankbare taak om hen weer op een verantwoorde manier bij elkaar te brengen”, aldus Van Haarlem.

Ook vanuit exposanten is er commitment om dit najaar de sector weer te laten samenkomen op vakbeurzen. Dit draagvlak bestaat onder andere uit exposanten als Van Werven, Stoevelaar Recycling BV, Reukema en Van Bemmel Recycling, onderdeel van Van Laecke Group. Daarnaast wordt de vernieuwde congreszaal op Next Level (nieuwe bovenverdieping in Evenementenhal Gorinchem) ingezet voor het Recyclingsymposium op woensdag 18 november.

Easyfairs houdt de ontwikkelingen rond de versoepelingen en richtlijnen voor zakelijke evenementen nauwlettend in de gaten. Exposanten en bezoekers worden op de hoogte gehouden van deze ontwikkelingen door middel van updates op de website en persoonlijk contact.

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rondom Vakbeurs Recycling via: www.vakbeursrecycling.nl.

NL | Nieuwe openingstijden voor Vakbeurs Recycling op 17, 18 en 19 november 2020

naamloos-1-kopieren-6
Lees het gehele artikel

De 11e editie van Vakbeurs Recycling krijgt nieuwe tijden voor de openingsdag van het driedaagse evenement. Al 10 jaar was de beurs alle dagen open van 13.00 tot 21.00 uur. Op dinsdag 17 november 2020 krijgt de beurs een dag-openstelling van 10.00 tot 17.00 uur. De openingstijden voor woensdag 18 november en donderdag 19 november blijven zoals ze waren: van 13.00 tot 21.00 uur. Ivo Horn, marketing event manager bij Easyfairs, licht toe: “De wereld van afval- en grondstoffenbeheerders is volop in beweging. De doelstellingen van bedrijven en overheid worden ambitieuzer en de mogelijkheden voor betere en meer duurzame recycling nemen alleen maar toe. We zien vanuit deze druk enerzijds en kansen anderzijds een flinke bezoekersgroei uit bedrijven met grote afvalstromen en aanbieders van gemeentelijke grondstoffen. De aanpassing naar een dag-openstelling past in de plannen om deze doelgroep beter te faciliteren, aangezien deze sneller kiest voor kantooruren voor een beursbezoek.”

Avondopenstelling blijft voor recyclingbedrijven

Horn vervolgt: “Het evenement is een vast, jaarlijks netwerkmoment voor de afvalverwerkers en inzamelaars in Nederland. Laagdrempelig, gezellig en gastvrij zijn de meest gehoorde duidingen. De gratis catering voor bezoekers en exposanten dragen hier natuurlijk aan bij, maar uiteindelijk gaat het om het exposantenaanbod in de recyclingtechniek dat het kloppende hart vormt van het evenement. En dat aanbod wordt steeds beter, want voor alle afvalstromen zijn producten, diensten en oplossingen te vinden. Om de vertegenwoordigers van ook kleinere en middelgrote bedrijven de mogelijkheid te geven om samen te komen, zijn de avondopenstellingen nog steeds belangrijk en waardevol voor onze exposanten.”

Uitbreiding demonstraties en kennis voor en door de markt

Vanwege het succes van de demotours afgelopen jaar op het buitenterrein, wordt het Demoplein uitgebreid. Exposanten hebben hier de mogelijkheid de enorme verwerkende machines te laten draaien voor een groot publiek. Daarnaast wordt in samenwerking met brancheverenigingen, zoals afgelopen editie met VERAS, NRK Recycling en ENVAQUA, dagelijks een gevarieerd kennisprogramma gevuld met sessies over de meest actuele thema’s. Traditiegetrouw vindt op woensdagochtend voorafgaand aan de vakbeurs het Recyclingsymposium van onder andere BRBS Recycling plaats.

Over Vakbeurs Recycling

Vakbeurs Recycling is hét nationale netwerkmoment voor de afval- en grondstoffenketen. De vakbeurs richt zich op recyclingtechniek en afvalmanagement en trekt daarmee bezoekers uit onder meer recyclingbedrijven, bouw- en sloopbedrijven, gemeenten, overheid, industrie, afvalinzamelaars en bedrijven met grote afvalstromen. De organisatie van Vakbeurs Recycling kijkt terug op een zeer geslaagde editie in 2019, waarin zowel het exposantenaanbod als het aantal bezoekers groeide met bijna 15%. Minstens zo belangrijk was de groei in bezoekerstevredenheid. Vakbeurs Recycling vindt plaats op 17, 18 en 19 november 2020 in Evenementenhal Gorinchem.

Voor meer informatie bezoek www.vakbeursrecycling.nl.

Positiviteit en groei bij jubileumeditie vakbeurs Recycling

naamloos-3-kopieren
Lees het gehele artikel

De tiende editie van de vakbeurs Recycling in Evenementenhal Gorinchem is erg positief verlopen, zo laat beursorganisator Easyfairs weten. Het evenement trekt aan in lijn met de maatschappelijke ontwikkelingen en noodzaak van een meer effectieve, veilige en circulaire afvalketen. Na enkele edities waarbij de beurs stabiliseerde, weet vakbeurs Recycling een flinke groei te realiseren in zowel het exposantenaanbod als het aantal relevante bezoekers. Bijna 5.000 afvalprofessionals kwamen op 20, 21 en 22 november naar Evenementenhal Gorinchem om te netwerken en de nieuwe producten en oplossingen te ontdekken voor ieders afvalstromen. Zaken die nog belangrijker zijn geworden voor deze markt, gezien de actualiteit rond onder andere PFAS, circulariteit, het PlasticPact, brandveiligheid en aankomende wetgeving voor afvalscheiding bij bedrijven.

Vakbeurs Recycling groeit in kwantiteit en kwaliteit

“Recycling is de nationale vakbeurs voor recyclingtechniek en afvalmanagement. Onder de 4.814 bezoekers zaten professionals binnen de afvalbranche en de verantwoordelijke(n) voor het afvalbeheer van bedrijven met grote afvalstromen. Dat zijn er bijna 300 meer dan vorig jaar. Ook het exposantenaantal steeg met 15% naar 157”, zegt Debbie de Bruijn namens Easyfairs. “Als we kijken naar de bezoekerskwaliteit zijn we erg tevreden. Dat hoorden we ook terug vanuit onze exposanten. Zij hebben veel goede gesprekken gevoerd en (nieuwe) relaties ontmoet. Het is positief om te zien dat we hierin een belangrijke slag hebben geslagen. Bovendien wordt de vakbeurs meer en meer omarmd en weer gezien als hét netwerkmoment voor de afvalmarkt, kijk bijvoorbeeld naar de samenwerkingen en de goed bezochte side-events met BRBS Recyclingsymposium en het VERAS symposium over Circulair slopen. Ook hielden Metaal Recycling Federatie en ENVAQUA hun algemene ledenvergadering tijdens de beurs.”

Kwalitatief kennisprogramma

De beursvloer van Recycling bestond niet alleen uit meer dan 150 exposanten, ook was er een kwalitatief kennisprogramma. In het kennistheater, dat centraal op de beursvloer was ingericht, werden diverse sessies goed bezocht. Er werd onder andere ingespeeld op de thema’s veiligheid en verzekerbaar afval verwerken. Ook was er veel interesse in circulair slopen tijdens het VERAS symposium. Topexperts uit de chemische recycling trokken eveneens volle zalen. Hierin werd nauw samengewerkt met TNO, NRK Recycling en PlasticsEurope.

Veel belangstelling voor demoterrein

Het demoterrein maakte voor het tweede jaar op rij deel uit van de vakbeurs. De Bruijn: “De demonstraties op het buitenterrein waren een schot in de roos. Deze toevoeging aan de beurs is ten opzichte van vorig jaar erg volwassen geworden. Vanuit de markt was er veel belangstelling voor de werkende machines. Dit initiatief gaan we in 2020 weer organiseren.”

De vakbeurs Recycling keert in 2020 terug op 17, 18 en 19 november in Evenementenhal Gorinchem. Voor meer informatie:www.recyclingvakbeurs.nl.

Vakbeurs Recycling | Kwaliteitszeven uit Engeland

Lees het gehele artikel

Het is niet de eerste keer dat ze op de Recyclebeurs in Gorinchem staan. Deze editie staat het uit Engeland afkomstige Harpscreen er met een duidelijke missie: expanderen op het vasteland. Justine Bollet van Harpscreen vertelt: “We tonen er onze zeven op frames, begeleid van goede informatie omtrent onze producten. Deze beurs geeft ons een uitgelezen mogelijkheid om te tonen hoe hoog de kwaliteit van onze zeven is.”

Voordat Harpscreen deelnam als exposant aan de Recyclingbeurs in Gorinchem deed men nog niet veel zaken in Nederland. “We hadden toen twee klanten die regelmatig bij ons bestelden. Inmiddels is ons netwerk van klanten uitgebreid en zijn we klaar voor de volgende stap. Dankzij Gorinchem en de contacten die we daar legden, verkochten we vanaf november 2018 voor € 3.000 aan producten, terwijl we in 2019 inmiddels voor € 76.000 aan materiaal hebben verkocht in Nederland. We willen verder groeien. De beurs geeft ons de mogelijkheid om direct in contact te komen met mogelijke distributeurs en onze bestaande klanten.” Hoe wordt Harpscreen momenteel verdeeld in de Benelux? Bollet antwoordt: “Door vijf distributeurs. Onze ambitie is echter om binnen vijf jaar in ieder Europees land vertegenwoordigd te zijn. Door in Nederland meer verdelers aan boord te halen, kunnen we ook ons servicenetwerk sterk uitbreiden.”

Levertijd gemiddeld vier werkdagen

Distributeurs van Harpscreen plaatsen bestellingen om op voorraad te leggen. Daarmee wordt de eerst nood gelenigd. “We hebben gaas op voorraad met openingen van 1 mm2 tot 150 mm2 met een keuze in twee à drie draaddiameters. Daarnaast hebben we ‘slotted mesh’ en ’self cleaning mesh’ op voorraad. Indien er een speciale wens is vanuit de markt of er moet voor servicedoeleinden iets met spoed geleverd worden, dan sturen wij de goederen rechtstreeks op vanuit Engeland. We hebben bij onze bedrijven in Ierland en Engeland namelijk alles op voorraad”, aldus Bollet. Wat is de levertijd? “Elke dinsdag en vrijdag hebben we transport naar Europa, via Calais. Dat houdt in de praktijk in dat de levertijd nooit langer dan drie tot vier dagen zal zijn. We werken met snelle transporteurs.”

Sinds 1997

Harpscreen is in 1997 in Ierland opgericht. In 2003 opende men in het Verenigd Koninkrijk een extra depot, inmiddels een volwaardige vestiging. “Harpscreen bevindt zich in Engeland tussen Liverpool en Manchester en verzorgt alle ‘next day deliveries’ voor Engeland. We onderscheiden ons door een uitmuntende kwaliteit en produceren als OEM-producent ook voor grote machinebedrijven. Ons productieproces bestaat uit een combinatie van hand- en machinaal werk, ook de assemblage geschiedt handmatig. Daarmee hebben we altijd een goede controle op de kwaliteit. Het gaas dat door ons geleverd wordt is probleemloos en mag zich verheugen op zeer goede recensies.”