Tagarchief: SK Polymers

Automatisch sorteren en verwerken van harde kunststoffen

bas_6901-kopieren
Lees het gehele artikel

Toegevoegde waarde brengen. Het was de drijfveer voor SUEZ om ingezamelde harde kunststoffen niet zomaar meer naar andere verwerkers te brengen maar om er zelf iets waardevols van te maken. Het sloeg de handen in elkaar met Kempenaars Recycling. Onder de naam SK Polymers werken ze in Roosendaal sedert maart aan slimme oplossingen om harde kunststoffen geschikt te maken voor recyclage.

De vraag van fabrikanten en kunststofverwerkers naar secundaire grondstoffen voor nieuwe kunststoffen neemt sterk toe. In Europa ligt het cijfers op ruim 50 miljoen ton per jaar. Met de oprichting van de joint venture SK Polymers, die harde kunststoffen zal verwerken, willen Kempenaars Recycling en SUEZ hun ambitie om de circulaire economie vorm te geven verder waarmaken op het terrein. “We speelden al sinds 2015 met het idee om meer waarde toe te voegen aan de post-consumer harde kunststoffen die we inzamelden”, opent John Geerts, Material Recource Manager Plastics bij SUEZ Recycling and Recovery Netherlands. De keuze voor Kempenaars Recycling lag voor de hand. Het bedrijf zamelt zelf ook kunststoffen in en deelt zijn ervaringen over het sorteren ervan. De bundeling van het volume betekent een lagere kostprijs voor de verwerking. De locatie van het bedrijfsterrein in Roosendaal biedt opportuniteiten om het volume van SUEZ Nederland en België te koppelen. Elk zullen ze in eerste instantie 5.000 ton aanleveren.

Eindproducten van hogere kwaliteit

SUEZ beschikte weliswaar al over een sorteerinstallatie voor kunststof verpakkingsafval in Rotterdam, maar begeeft zich met SK Polymers grotendeels op nieuw terrein. Toch wilde men de lat van meet af aan hoog leggen. Geerts: “Post-consumer harde kunststoffen krijgen nu vooral een manuele verwerking. Door in te zetten op een volautomatisch sorteringsproces wilden we de kwaliteit van de huidige stromen ruimschoots overtreffen. Door een betere scheiding, kan je met de granulaten immers eindproducten van hogere kwaliteit gaan maken.” Samen met Bollegraaf Recycling Solutions ging SUEZ aan de slag om een installatie te ontwerpen om polyethyleen, polypropyleen, PVC … volledig machinaal te verwerken. Of toch bijna. “Een aantal zaken moeten we nog steeds handmatig voorsorteren om de rest van het proces niet te verstoren. Plexiglas bijvoorbeeld of vuile jerrycans. Maar de verdere verwerking kan volledig machinaal verlopen, zodat de kwaliteit gegarandeerd is. Analyserapporten van de afgewerkte granulaten bevestigen dat.”

Ongekend hoge zuiverheid

In de installatie wordt een amalgaam van technieken toegepast. Een shredder zorgt voor een verkleining van het materiaal. NIR-scheiders (near infrared) laten hun licht schijnen op de kunststoffen om te bepalen welk materiaal het betreft. Met een luchtpuls worden ze vervolgens naar de juiste sorteerbunker geblazen. Op die manier kan SK Polymers zes verschillende kunststofstromen afleveren in granulaten van 1 tot 6 cm. “Met een zuiverheid die ongekend hoog is in de recyclagewereld”, geeft Geerts het geheim van de smid aan. “Tijdens de ontwerpfase van de installatie werd de lat op 95% gelegd. In de praktijk halen we voor polyethyleen en polypropyleen zelfs cijfers van 97 à 98%. En daar zijn we best fier op.” Momenteel draait de installatie acht maanden volcontinu. In de winter loopt de aanvoer vanuit containerparken wat terug. “Het voordeel aan post-consumer plastics is de homogene kwaliteit. Dat is essentieel voor de kwaliteit die we nastreven. Industrieel afval zou exotische kunststoffen kunnen bevatten die de kwaliteit van onze monostromen zouden degraderen. De capaciteit ligt daarom voorlopig op 20.000 à 25.000 ton per jaar. Onze prioriteit ligt bij de kwaliteit”, besluit Geerts.