Tagarchief: Sidcon

Een duurzaam alternatief dat tot vijf keer meer karton inzamelt

Bijplaatsing-oud-papier-karton-1
Lees het gehele artikel

Het bedrijft heeft oplossingen voor elke afvalstroom, ook voor oud papier en karton dat door corona in steeds grotere volumes wordt aangeboden. In Nederland bedient Sidcon inmiddels meer dan honderd gemeenten. Ze staan nu ook klaar om de Belgische markt bij te staan met raad, daad en vooral innovatieve, efficiënte oplossingen. 

Corona liet en laat zich voelen doorheen het volledige maatschappelijke leven. Een van de meest opvallende aanwezigheden in het straatbeeld is de enorme hoeveelheid extra papier en karton dat wordt aangeboden voor inzameling. De pandemie heeft de trend die was ingezet richting online shoppen en de bijhorende kartonnen pakjes alleen maar versterkt. Het resul­taat zijn zeer drukke ophaalrondes en overvolle containers door het grotere volume van karton ten opzichte van papier. Reinier Siderius, directeur Sidcon: “In plaats van de inzamel­frequentie te verhogen, kunnen gemeenten voor een innovatief en uiterst efficiënt antwoord kiezen op deze proble­matiek. Door de inzet van de Pressstation Pro, een onder­grondse pers­container, speciaal ontwikkeld voor deze afvalstroom, heeft Sidcon een uit­stekende oplossing in huis. Containers waar tot vijf keer meer papier en karton in past. Een oplossing die zich boven­dien al in de praktijk bewezen heeft met proef­projecten in onder meer Breda, ’s Hertogenbosch, Utrecht en Leiden.”

Door het karton en papier te persen met de Pressstation Pro, kan het volume fors verkleind worden, waardoor een container tot vijf keer meer afval aankan.

Duurzaam alternatief

Ondergrondse containers zijn in Nederland al gemeengoed, maar ook in België intussen in opmars. Ze bieden immers een prima en vooral duurzaam alternatief op de klassieke huis-aan-huis inzameling. Overal waar veel afval aanwezig is en waar vrachtwagens moeilijker geraken door bijvoorbeeld beperkingen in CO2-emissies of tonnages, duiken steeds vaker ondergrondse containers op. “Minder transport­bewegingen, betekent minder vervuilingen en opstoppingen in de stad”, vat Siderius de voor­naamste voordelen samen. Dat geldt voor restafval, pmd, maar dus ook voor oud papier en karton met de specifieke perscontainer Presstation Pro. “Door het karton en papier te persen, kan het volume fors verkleind worden, waardoor een container tot vijf keer meer afval aankan. Wat meteen opvalt aan deze containers is de brede inwerpopening. Karton laat zich nu eenmaal niet zo makkelijk door een klein gaatje wurmen. De perscontainers zijn tevens voorzien van een meldingssysteem. Via een website kan in real-time bekeken worden, hoe vol de containers is.”

Slimmer, voordeliger en beter

Sidcon heeft de afgelopen jaren een mooie basis gelegd met ondergrondse perscontainers om de logistiek van afvalinzameling sterk te verbeteren in Nederland. Door zeer betrouwbare apparaten te ontwikkelen die uitgerust zijn met een internetverbinding kunnen de gemeenten en intercommunales hun afvalinzameling verbeteren. Niet alleen zorgt de inzet van de Presstation Pro voor kostenbesparingen maar er wordt ook milieuwinst behaald. Troeven die vanzelfsprekend ook interessant zijn op de Belgische markt. “Sidcon is gestart vanuit de gedachte dat afvalinzameling slimmer, voordeliger en beter kan. Beter voor het milieu, de openbare ruimte, gemeenten, afvalverwerkers en bewoners. Inmiddels hebben we meer dan tien jaar ervaring en kennis met perscontainers opgebouwd. Onze technologie heeft zich al bewezen in de praktijk. In een uitgebreide pilot van meerdere maanden voorafgaand aan de definitieve plaatsing kunnen we ook aantonen hoe dat het beste georganiseerd kan worden in uw gemeente. Daarnaast wordt op basis van actuele data en in samenspraak met afvalverwerkers en gemeenten dagelijks gewerkt aan de optimalisatie van bestaande en nieuwe duurzame afvaloplossingen.”  

Marktleider in perscontainers blijft innoveren

Restafval-pers-illustratie-2-03
Lees het gehele artikel

Met een perscontainer kun je op één locatie flink meer afval inzamelen. Dat scheelt niet alleen containers maar ook transportbewegingen. Het Nederlandse bedrijf Sidcon groeide in minder dan 15 jaar uit tot marktleider in ondergrondse perscontainers. Maar de ambities reiken verder. Directeur Reinier Siderius wil nieuwe markten aanboren, niet alleen over de landsgrenzen, maar ook binnen afvalland.

Ongeveer 25 jaar geleden verschenen in Nederland de eerste ondergrondse afvalcontainers. Volgens Siderius ook echt een Nederlandse uitvinding. Die werden met name in de de grote steden neergezet. Sindsdien stapten steeds meer gemeenten over op het ondergronds inzamelen van afval. En om op één plek zoveel mogelijk afval in te kunnen zamelen ontkom je feitelijk niet aan een perscontainer. 

Reinier Siderius stond met zijn bedrijf Sidcon Perscontainers aan de wieg van die ontwikkeling. Siderius begon zijn bedrijf al in 1993, maar de ontwikkeling van ondergrondse perscontainers begon in 2008. “Ik begon ooit met de verkoop van stalen afzetcontainers. Later kocht ik een machinefabriek en een constructiebedrijf. In 2007 kregen we de vraag van een afvalinzamelaar of wij een ondergrondse perscontainer konden maken. Die hebben we gemaakt en toen we daar mee bezig waren werd ook de gescheiden inzameling van plastic afval ingevoerd. Daarop ontwikkelden we een perscontainer die in dezelfde putten past als waar de al bestaande ondergrondse containers in zitten en die ook door dezelfde inzamelwagens geleegd kon worden. De infrastructuur blijft daardoor hetzelfde, maar door het gebruik van een perscontainer kun je op dezelfde locatie meer afval inzamelen.” 

Internetverbinding

Een perscontainer heeft als grootste voordeel dat de capaciteit enorm toeneemt waardoor de containers minder vaak geleegd hoeven te worden. En dat scheelt transportbewegingen en dus CO2-uitstoot. “Maar”, zegt Siderius, “sinds het begin rusten wij onze perscontainers ook uit met een internetverbinding waardoor inzamelaars allerlei data kunnen aflezen. Het belangrijkste is natuurlijk de vulgraad zodat je weet wanneer een container geleegd moet worden. Met de informatie over hoe vol een container is en hoe snel dat gebeurt kunnen afvalinzamelaars hun routes tot in detail plannen. Maar je kunt ook op afstand zien hoe vaak de motor start en hoe zwaar de motor loopt. Daarmee kun je veel problemen oplossen nog voor die problemen ontstaan. Bijvoorbeeld door preventief onderhoud. Je voorkomt daarmee veel storingen.” 

De perscontainers van Sidcon werden in eerste instantie ontwikkeld voor de inzameling van plastic. Toen dat PMD (Plastic, metaal en drankenkartons) werd en dus de samenstelling van het afval veranderde, paste Sidcon de containers daarop aan. Siderius: “Samen met de afvalverwerkers hebben we goed gekeken hoe ver we die stroom in elkaar kunnen persen. Zodat het na inzameling ook weer makkelijk gesorteerd kan worden.” 

Vrij snel daarna wilden inzamelaars de containers ook voor restafval kunnen gebruiken. “In grote lijnen is dat dezelfde machine”, legt Siderius uit. De laatste ontwikkeling zijn de containers voor papier en karton. “De samenstelling van die afvalstroom verandert de laatste tijd snel”, constateert Siderius. “Daar waar het vroeger om veel papier en weinig karton ging, zie je dat – mede onder invloed van het online shoppen – die verhouding omdraait. Het is nu veel karton en een beetje papier. Daarmee wordt het gewicht dat in de containers terecht komt lager. We hebben daarom containers met een andere inlaat en een ander persmechanisme ontwikkeld. Daar zijn de eerste nu van geleverd en de resultaten zijn erg goed.” 

Een andere innovatie van Sidcon is de combinatie van een ondergrondse perscontainer met een laadpaal voor elektrische auto’s. “Er is een steeds grotere vraag naar die laadpalen en onze containers hebben ook stroom nodig. Onze motoren gebruiken maar weinig stroom en gaan pas draaien als er een bepaald niveau in de container bereikt is. Laadpalen vragen veel stroom op het moment dat ze worden gebruikt en daarom is het een mooie combinatie. Je hoeft dan nog maar op één plek elektriciteit aan te leggen en je vangt er meerdere vliegen mee.”

Een perscontainer heeft als grootste voordeel dat de capaciteit enorm toeneemt.

Nieuwe markten

Ondergrondse afvalcontainers mogen dan een Nederlandse uitvinding zijn, Sidcon vindt de laatste jaren ook nadrukkelijk zijn weg naar het buitenland. “We richten ons inderdaad steeds meer op Scandinavië, Duitsland, België en Frankrijk”, zegt Siderius. “En hoewel er wel degelijk concurrenten zijn, hebben wij als Nederlands bedrijf toch een lichte voorsprong. We brengen een schat aan ervaring mee uit dichtbevolkte steden waar mensen het niet altijd even nauw nemen met wat er precies in welke container moet. We weten dus heel goed waar onze machines tegen bestand moeten zijn.” 

Restafval bijvoorbeeld, daar zit – zeker in de grote steden – vaak GFT-afval tussen. Volgens Siderius heeft het persen weinig invloed op het nascheiden. “Maar de uitdaging is zeker dat GFE/GFT, net als glas en papier aan de voorkant wel een aparte stroom blijven. Etensresten tussen het restafval wordt een enorme smurrie en dat is lastig nascheiden.” 

Siderius hoopt met Sidcon in de komende jaren nieuwe markten aan te kunnen boren. “Niet alleen in het buitenland, maar naast huishoudelijk afval hoop ik ook op het gebied van bedrijfsafval een bijdrage te kunnen leveren. En we ontwikkelen ook constant nieuwe machines voor nieuwe toepassingen. Zo hebben we een klein bovengronds persontainertje gemaakt, speciaal voor huishoudelijk PMD afval in zogenoemde omgekeerde inzamelingssituaties in appartementencomplexen. Alles wat hergebruikt kan worden, wordt aan huis opgehaald, restafval moet worden weggebracht. Daarmee stimuleer je dat mensen hun afval scheiden. En door het dicht bij huis aan te bieden verhoog je de kwaliteit van het afval fors. Om die reden hebben we ook een aparte bovengrondse container voor GFE in appartementencomplexen of flatgebouwen ontwikkeld. Om marktleider te blijven kun je niet stil zitten.”