Tagarchief: Shredders

Comfortabel en economisch verantwoord shredderen

recpro-vermeer-groen-01-hout-kopieren
Lees het gehele artikel

Mooie houtsnippers nodig of gewoon groenafval verkleinen? Met een compacte horizontale shredder als de Vermeer HG4000 hoef je er nauwelijks over na te denken. Met zijn 515 pk aan vermogen, TOD, duplex drum of messendrum en zeven, plus zijn koelcircuit en brede invoertafel, is er comfortabel en economisch verantwoord mee te werken.

Voor Ive Somers van Vermeer Benelux BVBA uit Pulle is het overduidelijk: “Als het echt gaat over de recyclage van hout en groen afval, zou ik onze pijlen willen richten op de Vermeer HG4000. Deze horizontale shredder heeft een krachtige, actuele Euro 6 motor FPT (tier IV final) met 384 kW (515 pk) vermogen en je kunt hem gebruiken als shredder, met blokken en hamers om groenafval te verkleinen, of als hakselaar met messen om mooie houtsnippers te bekomen.” Daarbij is het volgens Somers een echte topper door zijn lage brandstofverbruik en geluidsniveau, de hoge productiviteit en niet te vergeten de toegankelijkheid. Bovendien kan deze bijna 11 m lange, 2,5 m brede en circa 20 ton zware machine direct de baan op, zonder speciale transportbegeleiding.

Comfortabel en economisch verantwoord shredderen

Van bovenaf is goed te zien hoe compact de HG4000 is.

 

Snel in te stellen

De Vermeer HG4000 is de kleinste in de zesdelige serie shredders van de Noord-Amerikaanse fabrikant. Dat maakt hem niet alleen gemakkelijk te transporteren, hij is eveneens gemakkelijk in de omgang blijkt in de dagelijkse praktijk. Zo is de gewenste grootte van het eindproduct goed in te stellen, door een keuze te maken tussen verschillende zeer snel verwisselbare zeven. Het invoeren van materiaal gebeurt via een afsluitbare invoertafel met een lengte van 4,6 m. Interessant is dat bij de afvoer van het verwerkte materiaal de hoogte van de transportband instelbaar is, zodat de shredder het eindproduct bijvoorbeeld rechtstreeks in een vrachtwagen met walking floor kan deponeren.

Comfortabel en economisch verantwoord shredderen

De gepatenteerde Series II duplex drum, met hamers die voorzien zijn van omkeerbare blokken.

 

Anti-stress systeem

De HG4000 heeft een maximale invoeropening van 66 cm op 152 cm. Verder zijn er verschillende opties mogelijk, zoals een vast kraantje dat enkel dient om zeven te vervangen, de magneet, een overbandmagneet, compressor, afstandsbediening, elektronisch metaaldetectiesysteem, afstandsbediening …” Deze machine is standaard voorzien van een smart-feed anti-stress systeem, waarmee wordt gewaarborgd dat bij te lage toeren het materiaal stopt met invoeren en vervolgens een beetje terug uitgevoerd wordt. Op deze wijze wordt de rotor vrijgemaakt, waardoor deze sneller weer op toeren komt. Eveneens interessant voor gebruikers is de Crush Boost. Daarmee kan extra druk worden gezet op het in te voeren materiaal, zodat er efficiënter kan worden gewerkt.

Comfortabel en economisch verantwoord shredderen

Het koelcircuit is voorzien van omkeerbare elektrische ventilatoren met variabele snelheid, waardoor het geluidsniveau omlaag kan.

 

Belangrijke punten

In de omschrijving van de HG4000 haalt Vermeer nog enkele belangrijke punten aan. De eerste is de zogenoemde Thrown Object Deflector (TOD). Deze zorgt ervoor dat de kans op teruggeslingerde stukken aanzienlijk wordt verkleind, waardoor de operator op een veilige manier kan werken. Tweede belangrijke punt is de gepatenteerde Series II duplex drum, met hamers die voorzien zijn van omkeerbare blokken. Om een grote hoeveelheid materiaal te kunnen verwerken is er een 152,4 cm brede invoertafel met schuin aflopende randen voorzien. Dankzij dubbele zeven, die door middel van een scharnier verbonden zijn, heeft de HG4000 het grootste zeefoppervlak in zijn klasse. Hierdoor verloopt de verwerking efficiënter en wordt een grotere verwerkingscapaciteit bekomen. Door het makkelijk en snel wisselen van één of beide zeven, bekomt men eenvoudig het juiste eindproduct. Tot slot is het koelcircuit voorzien van omkeerbare elektrische ventilatoren met variabele snelheid. Hierdoor kan het geluidsniveau worden verminderd, terwijl het vermogen van de materiaalbehandelingsfuncties kan worden geoptimaliseerd.  


Vermeer kent viertal groepen

Vermeer Benelux is al de nodige jaren de exclusief verdeler in België, Nederland en Luxemburg van de machines van de Noord-Amerikaanse fabrikant. Het programma omvat een viertal groepen. Naast Groen & Recycling zijn dat Sleufloze technieken (o.a. horizontaal gestuurde boormachines), Sleuvengravers en Compact Utilities. Onder Groen & recycling vinden we naast de serie shredders ook de hakselaars, stronkenfrezen, zeefmachines en compost turners. Vermeer Benelux is verder dealer voor de producten van de merken DCI, Mc Laughlin, Baroid, SiteTec en Radiodetection. Merken die allemaal sterk gerelateerd zijn aan de Vermeer producten en daarmee de klant op een en hetzelfde adres een aantrekkelijk breed programma bieden.

Shredderresidu zoekt uitweg

Lees het gehele artikel

De Belgische Post-Shredder-Technologie (PST) is state-of-the-art. Van een autowrak wordt vandaag meer dan 97% nuttig toegepast, een wereldrecord. Evenwel, voor een deel van het residu dat overblijft na de shredder zijn er vooralsnog geen verdere recyclagemogelijkheden. Het vindt nog een nuttige toepassing in verbrandingsovens waar het een energetische valorisatie krijgt. Door het systematisch terugschroeven van de capaciteit van verbrandingsovens hebben recyclagebedrijven met shredderresidu echter weinig opties. In Frankrijk is het probleem al zodanig geëscaleerd dat shredders hun activiteiten hebben moeten staken omdat er geen uitweg meer was voor het residu. Coberec wil niet wachten tot het ook hier vijf voor twaalf is en roept op om maatregelen te nemen.

De technologie staat nog niet ver genoeg dat alle materialen volledig recycleerbaar zijn. Het residu dat overblijft nadat de shredders hun krachtige tanden in metalen materialen zoals autowrakken, fietsen, industrieel afval … gezet hebben is daar een voorbeeld van. Met de PST technologie wordt het shredderresidu in deelfracties opgedeeld om de valorisatie als secundaire grondstof of energiedrager mogelijk te maken. Met andere woorden een deel van het materiaal wordt zo beschikbaar voor recyclage en voor verbranding met energierecuperatie. Er blijft echter ook na die behandeling nog residu over dat gestort moet worden. In 2018 ging dat voor alle shredderresidu samen om 394.000 ton voor België.

Shredders stilgelegd

In Frankrijk heersen er momenteel grote problemen met het shredderresidu. Net als in België worden er verbrandingsovens gesloten die niet meer aan de huidige emissiestandaarden kunnen voldoen, maar komt er amper nieuwe capaciteit bij. In Frankrijk heeft de publieke sector nu resoluut gekozen de schaarse beschikbare stortcapaciteit volledig te reserveren voor haar eigen afvalstoffen. Het resultaat? Vooral in het zuiden van Frankrijk hebben recyclagebedrijven geen legale uitweg meer voor hun shredderresidu. Op het einde van het 2018 moesten heel wat bedrijven dan ook noodgedwongen hun shredders en dus een belangrijk deel van hun activiteiten stilleggen. Jan Vermoesen van Coberec: “Dit probleem strekt zich verder uit dan Frankrijk. In Italië voert men bijvoorbeeld shredderafval af naar Oost-Europa. Ook in België is de situatie precair. Momenteel aanvaardt maar een verbrandingsoven nog shredderresidu. De acceptatie gebeurt er mondjesmaat en aan een zeer hoog tarief. De twee verbrandingsovens die eraan komen, lijken in de eerste instantie ook geen capaciteit te hebben voor shredderresidu.”

De Belgische Post-Shredder-Technologie (PST) is state-of-the-art. Van een autowrak wordt vandaag meer dan 97% nuttig toegepast, een wereldrecord.

Voor een deel van het residu dat overblijft na de shredder zijn er vooralsnog geen verdere recyclagemogelijkheden.

 

Concurrentiepositie niet laten verzwakken

Wie gebruikmaakt van PST kan rekenen op een verlaagde stortheffing. Vermoesen: “De OVAM moedigt de ontwikkeling van de PST aan met zijn heffingenbeleid. Rechtstreeks storten van shredderresidu is door een hoge heffing niet meer mogelijk. Storten na PST kan tegen verlaagd tarief, doch enkel als daar tegenover een heel deel nuttig wordt toegepast. De OVAM stimuleert de verdere ontwikkeling van PST door het verlaagd tarief in de tijd te koppelen aan een steeds strengere ratio nuttige toepassing ten opzichte van storten. Bij onvoldoende verbrandingscapaciteit komt dat het hele recyclagemodel onder druk te staan. Schroot wordt immers internationaal verhandeld en de hoge kostprijzen, zowel voor storten als verbranden, verzwakken de concurrentiepositie van onze bedrijven. Als we met de hele sector niet gauw een oplossing voor weten te bedenken, zullen recyclagebedrijven ook hier niet meer weg kunnen met het residu en dreigt eenzelfde situatie als bij onze zuiderburen.”

Ratio’s stortplaatsen niet strenger maken

Coberec roept daarom alle stakeholders op om actie te ondernemen. “We hebben dit in eerste instantie aangekaart bij de OVAM, die tijd gevraagd heeft om het probleem te inventariseren. Sowieso lijkt een snelle oplossing onmogelijk. Verbrandingsovens krijg je niet zomaar vergund, dat zijn lange procedures. Toch lijkt dit ons een waardevolle piste waar meer op moet worden ingezet. Door de heffingen die er gelden is het risico dat verbranden de voorkeur zou krijgen op recycleren namelijk onbestaand. En energierecuperatie is toch een nuttige valorisatie voor materialen waar geen oplossing voor bestaat? Daarnaast zijn we vragende partij om op korte termijn de huidige ratio’s voor stortplaatsen tijdelijk te bevriezen, zodat het zeker niet nog strenger wordt. Dat moet ademruimte geven aan onze bedrijven tot er concrete oplossingen uit de bus komen”, besluit Vermoesen.