Tagarchief: Sectornieuws

Wereld Recyclage Day: recyclage is voor 1 op 2 Belgen de reden om dagelijks te sorteren

download
Lees het gehele artikel

Onderzoek wijst op het belang van betere kennis over wat er met afval gebeurt: 1 op 3 denkt dat restafval wordt gerecycleerd

Een breed onderzoek naar het sorteergedrag in België toont aan dat 96% van de ondervraagden vaak of altijd sorteert. Uit milieuoverwegingen én omdat het afval op die manier kan gerecycleerd worden. Het verklaart de Europese koploperspositie van België op het vlak van sorteren en recycleren van verpakkingsafval. Toch begrijpt nog niet iedereen wat er met het (verpakkings)afval gebeurt en is de sorteerboodschap nog niet altijd helder – vooral wat de nieuwe verpakkingstypes in de Nieuwe Blauwe Zak betreft.

Ter gelegenheid van Global Recycling Day op vrijdag 18 maart deed Fost Plus, dat instaat voor de organisatie en financiering van de selectieve inzameling, sortering en recyclage van huishoudelijk verpakkingsafval in België, een breed onderzoek[1]naar het sorteergedrag van de Belg.  

Op het gebied van recyclage van verpakkingsafval hoort België vandaag – dankzij het sorteergedrag van de Belg – bij de Europese top2. 96% van de ondervraagden zegt dat ze ‘vaak’ of ‘altijd’ sorteren en de absolute koplopers zijn 55-plussers waarvan 99% zegt ‘vaak’ te sorteren en 91% ‘altijd’. Van de jongere ondervraagden (18-34 jaar) sorteert 69% ‘altijd’. Het lagere percentage valt te verklaren door de gezinssamenstelling: jongeren lijken zolang ze thuis wonen het sorteren iets vaker over te laten aan andere leden van het gezin (ouders of partner). Toch is deze jongere groep zich bewust van het belang van goed sorteren, het is ook bij hen dat sorteergedrag het vaakst onderwerp is van discussie. Jongeren zijn ook het meest optimistisch op de vraag of het haalbaar is om 100% van de verpakkingen te recycleren. 91% antwoordt hierop bevestigend.

Mensen sorteren verpakkingen omdat ze iets goed willen doen voor het milieu (54%), omdat ze weten dat de materialen zo kunnen worden gerecycleerd (46%), of uit gewoonte (41%). Door te sorteren en te recycleren krijgen verpakkingsmaterialen een tweede leven als secundaire grondstof, zijn er dus minder nieuwe grondstoffen nodig en wordt de CO2-uitstoot aanzienlijk verlaagd. Dankzij de Nieuwe Blauwe Zak wordt bijvoorbeeld 100.000 ton CO2 per jaar extra bespaard.

Het misverstand rond restafval

Sinds er meer verpakkingen mogen worden gesorteerd in de blauwe PMD zak wordt per inwoner per jaar 8 kg aan bijkomende huishoudelijke verpakkingen ingezameld (bovenop de reeds verworven 15 kg). Dat is goed nieuws en het toont dat de communicatie rond de uitbreiding van de sorteerboodschap haar effect niet heeft gemist. Recyclage begint inderdaad bij de dagelijkse sorteerhandelingen: indien verpakkingen niet worden gesorteerd maar bij het restafval belanden, zijn ze helaas definitief verloren.

Weliswaar is er nog ruimte voor verbetering: enerzijds laat de studie zien dat er nog onvoldoende bewustzijn bestaat over wat er met restafval gebeurt: maar liefst 30% van de mensen denkt dat dit toch nog wordt gerecycleerd, terwijl dit wordt verbrand (met energierecuperatie). Dat is waarschijnlijk de reden dat in geval van twijfel over hoe te sorteren 33% van de ondervraagden een verpakking bij het restafval gooit, in plaats van zich te informeren, bijvoorbeeld via de app Recycle!, de website betersorteren.be, of de ophaalkalender. Anderzijds gelooft 1 op 4 niet dat plastic potjes en zakjes die in de Nieuwe Blauwe Zak mogen, gerecycleerd worden – wat wel het geval is.

Vaak wordt verondersteld dat mensen die kleiner behuisd zijn of geen buitenruimte hebben, minder sorteren. De studie spreekt dit echter tegen. Er zou geen causaal verband bestaan tussen het sorteergedrag en de manier waarop mensen wonen (appartement met/zonder terras of huis met/zonder tuin of terras).

Twijfelgevallen

In België recycleren we bijna al onze verpakkingen, maar de bevraging laat zien dat er voor een aantal verpakkingen nog twijfel is: in welke zak hoort een bepaalde verpakking. Zo is er onduidelijkheid over plastic wikkels bijvoorbeeld voor koekjes (36%), de plastic flessen van detergenten (25%), aluminiumschaaltjes (36%) en metalen spuitbussen (38%). Tenslotte belanden ook tandpastatubes (48%) vaak verkeerdelijk bij het restafval – ook die horen in de blauwe PMD zak thuis.  

Voor alle duidelijkheid: de P staat voor Plastic verpakkingen, de M voor metalen verpakkingen en de D voor drankkartons.

Wim Geens, Managing Director van Fost Plus: “Bijna de helft van de bevraagden geeft aan te sorteren omdat de gebruikte verpakkingen op die manier kunnen worden gerecycleerd. Via een communicatiecampagne willen we deze circulariteit extra benadrukken. Een beter begrip over het belang en concrete resultaat van deze sorteerhandeling zorgt ervoor dat mensen beter sorteren. Hoe beter we samen sorteren, hoe beter we gebruikte verpakkingsmaterialen kunnen recycleren. Alle verpakkingen recycleren blijft immers ons ultiem doel.”

Campagne ‘Alle verpakkingen recycleren. We gaan ervoor’België is absoluut op de goede weg naar maximale recyclage. Fost Plus is vastberaden omelk blikje, flesje, potje of eender welke andere verpakking terug te krijgen. Pas als elke verpakking wordt gesorteerd, kan ze worden gerecycleerd. Het is ook in die context dat Fost Plus een nationale communicatiecampagne heeft opgezet die op dit moment op radio, televisie en sociale media loopt. De campagne, die nog het hele jaar zichtbaar is, legt vooral de nadruk op concrete resultaten van verpakkingsrecyclage en toont aan dat consumenten met hun sorteerinspanningen het verschil kunnen maken.

Herlaadbare lithium-ion-batterijen, de brandbommen in ons afval?

Lees het gehele artikel

Steeds meer producten bevatten een herlaadbare batterij. En dus zit het gebruikt van lithium-ion-batterijen in de lift, aangezien dit type in vergelijking met conventionele batterijen sneller oplaadt, langer meegaat en meer energie kan opslaan. Maar er is ook een andere kant van de medaille. Deze batterijen duiken steeds vaker op tussen het schrootafval en zelfs het oud papier en zetten daar de boel in vuur en vlam.  

De opmars van elektrische wagens en fietsen, alsook de steeds meer doorgedreven digitalisering van onze samenleving stuwt het gebruik van batterijen naar ongeziene hoogten. Meer bepaald het gebruik van lithium-ion-batterijen, de oplaadbare batterijen die in tal van toepassingen te vinden zijn, zoals in smartphones, laptops, stofzuigers, boormachines, elektrische steps en fietsen, enzovoort.

Als deze toepassingen einde levensduur zijn, belanden ze samen met de batterij bij het afval, en dat is niet zonder gevaar. Integendeel. “Dit type batterijen is zeer gevoelig. Als ze doorboord, samengeperst of beschadigd worden, beginnen ze te smeulen en vliegen ze in brand”, aldus Stany Vaes, Algemeen Directeur van Denuo, federatie van de Belgische afval- en recyclagebedrijven.

Drie keer meer afvalbranden

Resultaat? Volgens een Europese studie uit 2018 is het aantal door lithium-ion-batterijen veroorzaakte branden in de recyclagesector in tien jaar tijd verdrievoudigd.   De niet te verwaarlozen gevolgen komen voor rekening van diezelfde installaties: gevaar voor het personeel, stilstand van de sorteerlijn en verlies van beschadigd materiaal, verzekeringsmaatschappijen die recyclagebedrijven niet langer willen verzekeren, enzovoort. De kosten voor het herstellen van de beschadigde machines of de gebouwen kan oplopen tot in de miljoenen euro’s.

Verlies aan recycleerbare materialen

Bovendien gaat door deze branden heel wat recycleerbaar materiaal verloren. “In de eerste plaats de materialen in de batterijen zelf. Met de toenemende vraag naar batterijen, is het belangrijk om hun bestanddelen zoveel mogelijk te recupereren en te hergebruiken in de productie van nieuwe batterijen”, verklaart Vaes . 

In die context heeft de Europese Commissie besloten om producenten van industriële batterijen en batterijen voor elektrische voertuigen vanaf 1 januari 2030 te verplichten om gerecycleerde materialen zoals lithium te gebruiken bij de productie van nieuwe batterijen. Concreet gaat het om minstens 12 % kobalt, 85 % lood, 4 % lithium en 4 % nikkel. Vanaf 1 januari 2035 worden die percentages gerecycleerd materiaal verhoogd tot 20 % kobalt, 10 % lithium en 12 % nikkel. De Europese Commissie verwacht dan ook dat het aantal te recycleren lithium-ion-batterijen tussen 2020 en 2040 naar verwachting met een factor 700 zal stijgen.  

Beter sorteren aan de bron

Los van het eigen materiaal van de batterijen gaan ook heel wat andere kostbare materialen, zoals papier en metaal, verloren in deze branden. Belangrijkste oorzaak? De batterijen worden niet goed aan de bron gesorteerd. “Consumenten zijn zich niet bewust van het gevaar van deze batterijen en gooien ze daarom soms achteloos in de verkeerde container. Zo belanden heel wat elektrische fietsen en steps in de schrootcontainer op het recyclagepark. Daar horen ze echter niet thuis. Omdat ze een batterij bevatten, horen ze in de Recupel-containers”, legt Vaes uit. 

Er is momenteel geen technologie die deze batterijen kan opsporen, opdat recyclagebedrijven ze tijdig zouden kunnen verwijderen voor ze problemen veroorzaken. Het komt er dus vooral op aan dat consumenten hun elektrische toestellen correct sorteren.

Producenten: maak batterijen demonteerbaar

Ecodesign kan hierin ook helpen. “Momenteel is het in heel wat gevallen niet mogelijk om de batterij zelf te verwijderen, denk maar aan de smartphone. Als de producenten hierin verandering brengen, kunnen consumenten de batterij al verwijderen voor ze het toestel wegdoen”, licht Vaes toe.

De lithium-ion-batterij kan dan via de inzamelpunten van Bebat worden gesorteerd. Deze beheersorganisatie kan dan net als voor de andere types batterijen (bv. lood-zuur of alkaline) specifieke inzamel- en recyclagedoelstellingen krijgen en zo actief werk maken van de correcte sortering van deze lithium-ion-batterijen.

Statiegeld voor batterijen

“Een andere mogelijkheid is de invoering van een statiegeldsysteem specifiek voor lithium-ion-batterijen. Dat kan de sortering aan de bron enorm verbeteren en eventuele incidenten verder in de recyclageketen voorkomen”, vertelt Vaes. “Er moet hoe dan ook iets gebeuren. En aangezien de vraag naar batterijen tegen 2030 naar schatting met meer dan 20% zal toenemen , is het nu het moment om werk te maken van een duurzame, circulaire aanpak voor lithium-ion-batterijen.”

Waalse regering selecteert Recypol van Renewi voor recyclage harde plastics

Renewi-Logo
Lees het gehele artikel

Toonaangevend waste-to-product bedrijf Renewi, is met haar project Recypol door de Waalse regering geselecteerd voor de bouw van een recyclage-unit voor de verwerking van 23.000 ton harde plastics per jaar.

Recypol maakt deel uit van zes weerhouden projecten. Van de totale investering van 120 miljoen euro voorziet de Waalse regering 46 miljoen euro. De deelnemende bedrijven financieren 73 miljoen.

Renewi sorteert dagelijks al grote hoeveelheden gemengde harde plastics afkomstig van (sorteer-) bedrijven en particulieren. In combinatie met bepaalde plastic kwaliteiten afkomstig van andere recyclage-activiteiten beschikt Renewi over de kritische volumes die nodig zijn om de voorgestelde recyclage-unit voor harde plastics te exploiteren. Renewi biedt op deze manier structureel een alternatief voor de export van bepaalde plastic kwaliteiten naar Azië, een oplossing die recent nog verder onder druk is komen te staan door de weigering van een aantal Aziatische landen, waaronder China, om nog meer plastics te importeren.

De nieuwe installatie stelt Renewi in staat om meerwaarde te creëren bovenop het sorteren van harde plastics door het gebruik van extra scheidings– en opwerkingsstappen. Dit resulteert in plastics van superieure kwaliteit die de industrie als grondstof kan gebruiken voor de productie van nieuwe plastic producten.

Door de inzet van geavanceerde geautomatiseerde en overwegend mechanische technieken verhoogt Renewi het aandeel herbruikbare plastics zodat verbranding maximaal vermeden wordt. Met de lokale verwerking bespaart Renewi op transport, wat ook weer het milieu ten goede komt.  Renewi exploiteert nu al installaties waar gelijkaardige technieken gebruikt worden.

Wim Geens, Managing Director van Renewi België: “Dit project is alweer een belangrijke stap voor Renewi om als leidend waste-to-product bedrijf de cirkel te sluiten. We zijn er ons van bewust dat natuurlijke grondstoffen eindig zijn en dat we er spaarzaam mee om moeten gaan voor de generaties die na ons komen. Door nieuw leven te geven aan harde plastics als grondstof voor nieuwe producten, positioneren we ons als essentiële schakel in de circulaire economie.”

Rotar levert 10 sloop-/sorteergrijpers aan Next Rental

img_0081
Lees het gehele artikel

Tijdens de Infra relatiedagen in Hardenberg jl, bezochten Arjon den Breejen en Linda de Groot van Next Rental uit Cruquiuso.a. de stand van Rotar International BV.

De gesprekken waren bijzonder constructief wat resulteerde in de aanschaf van 8 sloop sorteer grijpers met ondertussen een verdere uitbreiding van 2 stuks. Er werden 4 grijpers RG 15-N voor kranen van 14 t/m 18 ton aangeschaft met geïntegreerde CW adapter voor een nog compactere aanbouw. Daarnaast werden er 4 Grijper RG 28-N aangeschaft voor kranen van 20 t/m 28 ton. Onlangs werden alle grijpers uitgeleverd. Next Rental was bijzonder enthousiast over het verloop van de samenwerking, en bevestigde dit met een opdracht van nogmaals 2 grijpers RG 48-N voor kranen van 35 t/m 48 ton. Alle grijpers zijn gespoten in de blauwe huiskleur van Next Rental en tevens voorzien van dubbele draai motoren. Rotar zal in de toekomst ook hun aanvragen voor verhuur meer en meer doorverwijzen naar Next Rental. Een verdere uitbreiding van andere uitrustingen zoals vergruizers en betonscharen staan voor de nabije toekomst gepland.

www.nextrental.nl  | www.rotar.com

BeCommerce kondigt nieuw partnerschap aan met Recupel

img5cf52af0e9b2e
Lees het gehele artikel

Duurzame e-commerce: webshops bewust maken van wettelijke terugnameplicht

Uit het meest recente Market Monitor onderzoek van BeCommerce – dé Belgische vzw voor webshops – blijkt dat de Belg vorig jaar gemiddeld 10,67 miljard euro uitgaf aan online shoppen. Het staat buiten kijf dat online shoppen steeds meer aan populariteit wint. Hierdoor neemt ook het belang van duurzaamheid binnen e-commerce toe. Om webshops aan te moedigen de volgende stappen te zetten naar duurzame e-commerce kondigt BeCommerce een nieuw partnerschap aan met Recupel.

“Recupel heeft ondervonden dat er nog heel wat retailers niet voldoen aan de wettelijke verplichtingen inzake verkoop van elektrische en elektronische apparaten. We merken dat in de meeste gevallen retailers gewoonweg niet op de hoogte zijn van deze verplichtingen”, stelt Sofie Geeroms, Managing Director van BeCommerce. “Om onze leden hiervan bewust te maken zijn wij een duurzame samenwerking aangegaan met Recupel.”

“Duurzame e-commerce wordt steeds belangrijker”
Sofie Geeroms duidt op het toenemend belang van duurzaamheid binnen e-commerce:

“De Belgische retail ondergaat momenteel heel wat ingrijpende veranderingen gedreven door technologische innovaties en het gedrag van de consument. Denk maar aan de mogelijkheid om te shoppen via Instagram. De evolutie naar duurzame e-commerce zal dus steeds belangrijker worden in de toekomst.”

“Een hele belangrijke duurzaamheidsfactor bij het online shoppen is het transport”, aldus Sofie Geeroms. “Er tekent zich momenteel wel een positieve trend af: steeds meer webwinkels gaan op zoek naar een creatieve oplossing voor the last mile-problematiek, zoals fietsleveringen aan huis in steden.”

Ook voor Belgische webshops geldt terugnameplicht
Sinds 2001 geldt in België (en bij uitbreiding in de gehele Europese Unie) de zogenaamde terugnameplicht bij de verkoop van elektrische en elektronische apparaten. Producenten en invoerders zijn verplicht de door hen op de markt gebrachte apparaten terug in te zamelen en te recycleren. In België werd daartoe de vzw Recupel opgericht, een zogenaamd ‘collectief systeem’ dat instaat voor de uitvoering van de wettelijke verplichtingen die ter zake aan hen opgelegd zijn.

Met het oog op een optimale bescherming van de digitale consument, vindt BeCommerce het belangrijk en noodzakelijk dat ook webshops aan bovenstaande verplichtingen voldoen. Daarom kondigt BeCommerce een nieuwe samenwerking aan met Recupel: “Recupel heeft ondervonden dat er nog heel wat retailers niet voldoen aan de wettelijke verplichtingen inzake verkoop van elektrische en elektronische apparaten. We merken dat in de meeste gevallen retailers gewoonweg niet op de hoogte zijn van deze verplichtingen.Om onze leden hiervan bewust te maken zijn wij een samenwerking aangegaan met Recupel”, verklaart Sofie Geeroms.

BeCommerce breidt daarom haar checklist uit die gebruikt wordt bij de audit van webshops alvorens ze het vertrouwenskeurmerk van BeCommerce kunnen krijgen. De checklist wordt geactualiseerd met de wettelijke bepalingen in het kader van de terugnameplicht. Dit betekent concreet dat de leden van BeCommerce die elektrische en/of elektronische apparaten verkopen het BeCommerce vertrouwenskeurmerk pas zullen kunnen behalen of behouden indien zij aan de wettelijke verplichtingen voldoen. “Het gaat evenwel verder dan louter ‘bewustmaken’ omdat we onze leden dus ook effectief gaan controleren of zij voldoen aan de verplichtingen”, vertelt Sofie Geeroms ook nog.

Meer informatie over deze samenwerking en wettelijke verplichtingen kan je op de website terugvinden.

Duurzame e-commerce staat eveneens bovenaan de agenda van de 6e editie van de BeCommerce Logistics Summit. Op 26 juni zullen gastsprekers BME, Ovam, Rajapack en Gfk het thema ‘To Be or Not To Be: The Rise of Sustainable E-Commerce’ verder uitdiepen.

Samen met je collega’s gsm’s inzamelen

Logo-Recupel-groot
Lees het gehele artikel

Recupel lanceert een gsm-inzamelwedstrijd voor bedrijven. Haal die oude of kapotte gsm’s uit je schuiven en zamel samen met je collega’s zoveel mogelijk gsm’s in. De prijs? Tickets voor de Foute Party van Q-Music, 28 juni in Gent.

Zet je beste beentje voor en ga met je collega’s los op de zotste dansplaten!

Wist je trouwens dat je actief een steentje bijdraagt aan het milieu en de circulaire economie via jouw deelname? Recupel kan tot 99% van de materialen van een gsm (goud, koper, zilver, etc.) hergebruiken tot waardevolle grondstoffen. Zo hebben we minder grondstoffen nodig via de klassieke mijnbouw, wat betekent: minder CO2-uitstoot, minder toxisch afval, minder waterverbruik. Voor de geïnteresseerden: zie infographic hieronder.

Inschrijven tot en met 26 mei via: www.calltoparty.be

infographic-gsm-actie

Een professioneel imago met de borduur- en labelservice van MEWA

pic_190425_mewa_stick_und_logoservice_1
Lees het gehele artikel

De eerste indruk telt – zowel in de industrie als in de ambachtelijke sector. Voor een professionele omgang met elkaar en een goed bedrijfsimago is niet enkel een correcte, uniforme werkkledij essentieel, maar ook de aanduidingen daarop, zoals het bedrijfslogo of naamlabels. Uniforme aanduidingen op werkkledij vergroten de herkenbaarheid van het bedrijf en bevorderen tegelijk het wij-gevoel van de werknemers.

Of bretelbroeken, schorten, shirts of beschermende kledij bedrukt of geborduurd moeten worden, hangt evenzeer af van het materiaal van de werkkledij als van het gebruik ervan. Borduursels zijn zeer duurzaam, behouden hun kleur ook na veel wasbeurten en rafelen niet uit. Een geborduurde naam op de kraag van een ober, bijvoorbeeld, ziet er zeer elegant uit. In de gezondheidssector zorgt deze voor duidelijkheid en vertrouwen.

Rondvliegende vonken, stof en dampen in industriële productiehallen en ambachtelijke werkplaatsen daarentegen stellen niet enkel de werkkledij, maar ook de aanduidingen erop op de proef. Hiervoor is een duurzame oplossing vereist. Logo’s en naamplaatjes kunnen, in de gewenste kleuren, op de kleding aangebracht worden en snel vervangen worden als ze er  niet meer goed uitzien.

Ook bedrukken met zeefdruk zorgt voor duurzame aanduidingen. Het kleurenspectrum is onbegrensd en zelfs de kleinste details kunnen weergegeven worden. Aangezien de kleur rechtstreeks en op een duurzame manier in de vezels dringt, kan de werkkledij van arbeiders in de industrie, transportfirma’s of luchthavenpersoneel zo veredeld worden. Voor ambachtelijke bedrijven is er de voordeligere transferdruk, waarmee shirts, vesten of schorten  op een duurzame manier bedrukt kunnen worden.

Borduur- en labelservice

Bedrukken met zeefdruk: het kleurenspectrum is onbegrensd en zelfs de kleinste details kunnen weergegeven worden.

Bijzondere vereisten voor emblemen op PBM
Men dient bijzonder zorgvuldig te werk te gaan wanneer er aanduidingen aangebracht moeten worden op beschermende kleding (PBM). Emblemen moeten qua vorm, materiaal, grootte en positie aan de PBM aangepast zijn. “Vlamvertragende emblemen kunnen bijvoorbeeld niet in om het even welke kleur gemaakt worden. Bij reflecterende kleding is er slechts een beperkt oppervlak beschikbaar voor emblemen en bij chemische beschermende kleding wordt de exacte positie aangegeven”, legt Silvia Mertens, Product Manager bij MEWA, uit. Ook het materiaal van de emblemen moet precies aan de vereisten voor beschermende kleding voldoen. Zo zijn bijvoorbeeld brandbare emblemen of draden die bij de minste hitte smelten ongeschikt voor kleding die moet beschermen tegen hitte en vlammen. Ook te dikke naden, die het wegleiden van vonken verhinderen, brengen de beschermende functie in gevaar en stellen het typeonderzoek van de kleding in vraag.

Om zeker te zijn dat de beschermende functie ondanks de aanduidingen gegarandeerd blijft, is het aan te bevelen om logo’s of borduursels te laten aanbrengen door een professioneel bedrijf dat gespecialiseerd is in werkkledij. MEWA biedt in het kader van zijn textieldiensten een dergelijke professionele borduur- en logodienst aan. Daarmee ondersteunt de leidende textieldienstverlener bedrijven bij het creëren van een uniform imago en biedt het alle textiel- en logodiensten centraal aan.

Borduur- en labelservice

Men dient bijzonder zorgvuldig te werk te gaan wanneer er aanduidingen aangebracht moeten worden op beschermende kleding. Emblemen moeten qua vorm en materiaal aangepast zijn aan de PBM en aan de plaats waar ze aangebracht worden.

Motogroup bouwt manuele sorteer -cabine met invoerhopper in Zweden

acr8682686268352-1546416
Lees het gehele artikel

Motogroup (Lybover Bulk) bouwde een manuele sorteercabine met invoerhopper die deel uitmaakt van een scheidingslijn waarbij ferro’s en non-ferro’s uit wervelbed bodemassen worden verwijderd.

Onze klant gevestigd in Zweden staat in voor de verwerking en recyclage van afval en restproducten van bedrijven, organisaties en huis- houdelijk afval.

De manuele sorteerlijn heeft als doel om de resterende non-ferro’s uit de restfractie >40mm te verwijderen. De ferro’s werden reeds door een overbandmagneet verwijderd. Specifiek wil de klant het aluminium, koper en RVS uitsorteren.

Manuele verstelbare sorteerlijn
De manuele sorteerlijn is een standalone unit die bestaat uit een invoerhopper, extractieband en een sorteertransportband in een cabine. De totale footprint van de installatie is 3,5 m x 27,5 m. De vrije hoogte onder de cabine is 2,1 m. De maximale capaciteit van de totale installatie bedraagt 40m³/u en is regelbaar vanaf 9,8 m³/u. Dit komt overeen met ongeveer 45 T/u.

De invoerhopper wordt beladen met een wiellader of verreiker. De instorthoogte is 2650 mm en de instortbreedte bedraagt 3900 mm. De inhoud van de hopper is 7,5 m³. De hopper is voorzien van opstaande wanden boven het instortniveau om de mors te beperken.

De eenvoudig manueel verstelbare regelschuif van de hopper bepaalt de laagdikte. De schuif is robuust ontworpen en voorzien van een scharnierend mechanisme dat eventuele verstopping van de hopper tegengaat. Bijvoorbeeld: indien een grote prop tot maximaal 300 mm passeert, scharniert de schuif open.

Stortvrije sorteertransportband
Het product wordt door de extractieband opgevoerd naar de sorteercabine. De extractietransportband is uitgevoerd met een instortzone met impactbars, een rotatiecontroller en een kopschraper. De afscherming is met draadnetten uitgevoerd zodat visuele inspectie eenvoudig is.

Het overstortpunt naar de sorteertransportband is morsvrij. De overstort is zo uitgevoerd dat het materiaal door de worp en door de hogere snelheid van de sorteerband openvalt op de sorteerlijn.

De sorteertransportband loopt door een cabine. De bandbreedte is 1200 mm en de zes uitvalwerpkanalen zijn bedoeld voor maximaal acht operatorplaatsen.

Onderaan de uitvalkanalen is een klep naar buiten voorzien om de tocht en het warmteverlies te beperken. De klep gaat gravitair open, als er voldoende materiaal op ligt of kan door een voetpedaal bediend worden.

Motogroup

Sorteerinstallatie op maat
De sorteerinstallatie werd op maat gemaakt voor barre weersomstandigheden. De sorteertransportband bestaat uit kunststof latten waar de riem op glijdt, dit om het aanvriezen van de riem tegen te gaan. De cabine is goed geïsoleerd met 150 mm isolatie in het dak en de vloer en 80 mm in de zijwanden.

De cabine is voorzien van twee half-glazen deuren en vier grote kipramen zodat veel natuurlijk licht binnenkomt. Dit zorgt samen met de verlichting voor een goed verlicht sorteeroppervlak. De cabine is volledig geklimatiseerd met een HVAC unit om optimale werkomstandigheden te voorzien. De sturing is volledig geïntegreerd in de cabine. Het bedieningspaneel bevindt zich dicht bij de operator.

De snelheid van de opvoerband en sorteerlijn kunnen afzonderlijk bij-geregeld worden. Dit zorgt voor een fijnregeling van de gewenste laagdikte om te sorteren.

Hoe beter het materiaal open ligt, hoe eenvoudiger het sorteren wordt en hoe beter de ergonomie.

Diverse modellen zeefmachines voor verschillende sectoren

Lees het gehele artikel

Ook vorige week heeft SMO terug verschillende modellen FleXiever schudzeefmachines mogen afleveren voor diverse sectoren.

Al deze klanten hebben wij kunnen overtuigen op ons demo terrein waar wij een 10-tal demo machines hebben staan of via een demo ter plaatse.

  • FleXiever Mini Screener Trailer Basic voor de firma ASA bvba voor de staalname bij bepaling van asbest in grond.
  • FleXiever Mini Screener Trailer voor de firma Green Idea SPRL voor kleine zeefwerken in tuinen.
  • Een MS20 voor een Nederlands klant die hier vooral grind gaat mee uitzeven.
  • Een FleXiever Garden voor het uitzeven van paardenmest en stro pellets.

Meer info over onze machines? Zoekt u een model dat wij nog niet hebben of een zeefmachine op maat? Neem gerust contact op en wij helpen u graag verder. Wij starten het liefst waar de rest stopt.

FleXiever schudzeefmachines FleXiever schudzeefmachines FleXiever schudzeefmachines FleXiever schudzeefmachines

Linde Material Handling wint Image Award voor de 9de keer op rij

gala2019js-48504
Lees het gehele artikel

Ook in 2019 wist Linde Material Handling een Image Award in de wacht te slepen, uitgereikt door het Duitse VerkehrsRundschau vakmagazine voor goederenverkeer en logistiek. Reeds voor de 9dekeer op rij kroonde de Duitse producent van heftrucks en magazijntrucks zich zo tot het meest geliefde merk in de categorie “Heftrucks, Handling- en Opslagtechniek”.

De wedstrijd werd uitgevoerd door de Kleffmann Group, een onafhankelijk marktonderzoeksbedrijf. Aan de hand van individuele interviews werd naar de mening gevraagd van 663 fleet managers in de transport- en logistieksector. In totaal werden 110 merken in de bevraging opgenomen, onderverdeeld in 12 categorieën.

‘We zijn zeer gelukkig met het onverminderde vertrouwen in het merk Linde Material Handling’, aldus Dr. Monika Laurent-Junge, senior director Marketing & Communicatie bij Linde. ‘Het motiveert ons om onze klanten ook in de toekomst krachtige, betrouwbare oplossingen en diensten voor interne goederenbehandeling te blijven aanbieden.’

PRIMEUR: Kobelco SK550DLC-10 sloopmachine voor DEVAGRO

kemp_10187_afl_kobelco_sk550dlc_devagro_13
Lees het gehele artikel

DEVAGRO N.V. uit Waregem heeft uit handen van Dominique Coryn, accountmanager bij De Bruycker-Kemp, de sleutels van een Kobelco SK550D-LC afbraakmachine in ontvangst genomen. De eerste Kobelco SK550DLC-10 sloopmachine die in Europa is verkocht. Afgeleverd met een OKADA TS-W650XCV CROSS CUTTER demolition ijzerschaar. Een ijzersterke combinatie!

In thuisland Japan is Kobelco al jarenlang onbetwist marktleider op het gebied van high-reach demolition sloopkranen. Kobelco heeft naast deze SK550DLC een SK400D en sinds kort ook een SK350D in haar programma. Deze krachtpatsers zijn speciaal voor zwaarder sloopwerk gebouwd en blinken uit in degelijkheid en betrouwbaarheid.

Wat deze nieuwe SK550DLC-10 bijzonder maakt is de sloopgiek. De giek, met een bereik van circa 28 meter, beschikt over het revolutionaire en gepatenteerde NEXT-koppelingssysteem. Uniek is de constructie van de sloopgiek zelf en dan in het bijzonder de dubbele cilinders aan de zijkant van de hoofdgiek naar het tussenstuk. Dit maakt de Kobelco sloopmachine zeer krachtig en maakt het mogelijk nauwkeurig en gecontroleerd met een zwaar uitrustingsstuk te werken. Tussen deze dubbele cilinders komt nog de cilinder van het tussenstuk naar de stick. Deze cilinders kruisen elkaar. Dit maakt de sloopgiek van deze 63-tons sloopkraan uniek. Het heeft echter nog een belangrijk voordeel, en wel dat de transporthoogte zeer laag blijft. Dat is bij veel fabrikanten een probleem. Het tussenstuk bepaalt in grote mate de transporthoogte. Kobelco heeft dit middels het NEXT-systeem uiterst innovatief opgelost. De maximale transporthoogte van de sloopgiek komt net boven de 2 meter.

DEVAGRO N.V.

De Kobelco’s zijn ontwikkeld voor het zware sloopwerk en een lange levensduur en staan bekend om hun degelijkheid. Vanzelfsprekend is de cabine kantelbaar. Wat zeker niet mag ontbreken is een robuuste cabinebescherming, die de machinist moet beschermen tegen vallend puin, met daarbij extra sterk gelamineerd veiligheidsglas. Daar waar zowel het bovenraam als voorraam bij elkaar komen bevinden zich geen hinderlijke stijlen en wordt het zicht naar boven totaal niet belemmerd. Op het ballast is een camera gemonteerd. De beelden zijn zichtbaar op het multifunctionele display. Aan de zijkant zijn eveneens extra camera’s gemonteerd. Het beeld hiervan wordt weergegeven op een apart scherm in de cabine.

Zowel de rijmotoren als zwenkmotor hebben extra zware beschermplaten gekregen. Het hydraulische mechanisme dat zorgt voor het in- en uitschuiven van de onderwagen is voorzien van zware beschermkappen dat de cilinders beschermt tegen vallend puin of uitstekend betonijzer. Voor stofbestrijding zijn er leidingen en sproeiers op de giek gemonteerd. De waterleiding heeft een apart aftapcircuit, zodat het water na het sloopwerk weg kan lopen.

De Kobelco SK550DLC-10 maakt gebruik van een 6-cilinder Hino P11C-VN, die voldoet aan de Stage IV normen. Deze biedt een vermogen van 271 kW/363 pk bij 1.850 toeren. De pompen leveren elk een variabele opbrengst van 370 l/min.

Over DEVAGRO N.V.
Reeds 30 jaar is DEVAGRO nv uit Waregem een kwalitatieve speler voor zowel openbare als private projecten voor klanten die voornamelijk zijn gesitueerd in Vlaanderen, maar ook in Brussel en Wallonië. Naast afbraak en infrastructuurwerken is DEVAGRO ook actief in het groot grondverzet. Door continu te investeren in zowel mensen, als in een innoverend machinepark, slaagt DEVAGRO er in om uw project op de meest ecologische en duurzame manier uit te voeren tegen marktconforme prijzen. Vraag vrijblijvend een prijs aan voor al uw afbraakwerken tot een hoogte van 30 m.

DEVAGRO N.V. DEVAGRO N.V.

Afvalverwerking in Nederland stabiel

Lees het gehele artikel

Recentelijk is de rapportage ‘Afvalverwerking in Nederland’ over 2017 gepubliceerd. Uit de resultaten blijkt dat Attero in dat jaar net iets meer afval verbrand heeft dan AVR en met een marktaandeel van 22 procent de grootste is. Verder is Attero marktleider in het verwerken van GFT met een marktaandeel van 43 procent en een vergistingscapaciteit van 40 procent. Het marktaandeel van Attero op het gebied van storten bedraagt 19 procent.

Er zijn kleine schommelingen te zien in de verwerking van afval in 2017. De hoeveelheid gecomposteerd gft-afval is met 4 procent toegenomen, de hoeveelheid gestort afval is met 3 procent toegenomen en de hoeveelheid verbrand afval is met 2 procent afgenomen. In 2017 is 1,9 Mton brandbaar afval geïmporteerd op een totaal verwerkt volume van 7,6 Mton. De geproduceerde energie bij die afvalverbranding is met 3 procent toegenomen. Alle resultaten staan in de rapportage van de Werkgroep Afvalregistratie ‘Afvalverwerking in Nederland, gegevens 2017’.

Renewi maakt eigen rolcontainers volledig circulair

unknown
Lees het gehele artikel

Unieke ketensamenwerking met ESE, Sulo en KRN boekt succes

Toonaangevend waste-to-product bedrijf Renewi gebruikt in België vele tienduizenden rolcontainers voor de inzameling van afval. Nieuwe blauwe rolcontainers die Renewi inzet, zijn voortaan circulair: gemaakt van kunststof dat door Renewi zelf wordt ingezameld.

Renewi wil vanuit haar visie de middelen die ze zelf gebruikt voor haar activiteiten, zo veel mogelijk circulair maken. Rolcontainers werden al deels gemaakt van gerecycleerde kunststof afkomstig uit verscheidene bronnen, maar Renewi wilde nog een stap verder gaan. Daarom ging Renewi in samenwerking met producenten ESE en Sulo en ketenpartner KRN, aan de slag om rolcontainers voortaan te maken van kunststof die ze zelf recycleert.

De ‘circulaire rolcontainer’ wordt gemaakt van oude rolcontainers en andere gerecycleerde kunststoffen. Renewi levert een equivalent van het tonnage dat jaarlijks nodig is om Renewi-rolcontainers te produceren via KRN aan bij de twee rolcontainerproducenten. Beide leveren momenteel rolcontainers aan Renewi en gebruiken voortaan deze gerecycleerde kunststof voor de productie van rolcontainers.

De uitdaging bestond erin om het productieproces van rolcontainers verder te ontwikkelen zodat ook een Renewi-blauwe rolcontainer gemaakt kon worden. Voorheen was dit enkel in donkere kleuren (grijs en zwart) mogelijk. Zowel ESE als Sulo zijn hierin geslaagd. Het aanleveren van kwalitatief hoogwaardig kunststofgranulaat is daarbij van belang en met de inzet van KRN als ketenpartner is dat gewaarborgd.

Dit betekent dat Renewi in België alleen nog maar nieuwe rolcontainers uitlevert die gemaakt zijn van kunststof dat door haar werd gerecycleerd.

Wim Geens, Managing Director van Renewi België vertelt: “Als waste-to-product bedrijf vinden we het belangrijk ook onze eigen activiteiten duurzaam uit te voeren. De circulaire rolcontainer is daar een mooi voorbeeld van. Tegelijkertijd laat het zien dat door een goede samenwerking in de keten, ook daadwerkelijk resultaat behaald wordt. En daar ben ik trots op!”