Tagarchief: Renewi

Renewi’s Duurzaamheidsverslag onthult toonaangevende ESG-prestaties

Schermafbeelding-2022-07-05-om-11.23.11
Lees het gehele artikel

Renewi heeft vandaag zijn Duurzaamheidsrapport gepubliceerd, waarin het bedrijf schetst hoe het zijn duurzaamheidsdoelen realiseert en bekendmaakt dat zijn ESG-prestaties* sterk zijn verbeterd.

Renewi plc (LSE: RWI, Euronext: RWI) recyclede 67% van de 12,4 miljoen ton die het vorig jaar verwerkte, wat 8,4 miljoen ton materiaal voor hergebruik opleverde. 

Enkele ESG-hoogtepunten:

– Stijging van het recyclingpercentage, dat het hoogste in de sector is, tot 67% (met als doel 75% tegen eind 2025).

– Vermijding van 3,1 miljoen ton CO2-uitstoot door recyclingactiviteiten

– Daling met 36% van het aantal ongevallen met verzuim (LTI), waardoor het percentage ongevallen met verzuim (LTIF) van 13,97 tot 8,88 daalde.

Verder wordt gewezen op de dringende behoefte aan een circulaire economie en verantwoorde afvalverwerking als aanvulling op de lopende energietransitie, die essentieel is om de doelen inzake het matigen van klimaatverandering te halen en binnen de beoogde 1,5 °C volgens het Akkoord van Parijs te blijven.

“Circulariteit en recycling moeten de drijvende kracht zijn achter klimaatmaatregelen. Systeemveranderingen rond het hergebruik van materialen en een nieuw leven voor afval zijn cruciaal voor de transitie naar een circulaire economie”, zegt Otto de Bont, CEO van Renewi. “Duurzaamheid staat centraal in het bedrijfsmodel van Renewi. Ons doel – gebruikte materialen een nieuw leven geven – maakt de circulaire economie mogelijk, die essentieel is als de samenleving haar CO2-reductiedoelstellingenwil halen”, voegt de Bont eraan toe.

Actief zijn in de meest geavanceerde circulaire economieën ter wereld (Nederland en België) biedt steeds meer mogelijkheden om te investeren en samenwerkingsverbanden aan te gaan teneinde meer materialen uit afval terug te winnen. Renewi gebruikt steeds verfijndere sorteer- en verwerkingsmethoden om waardevolle secundaire materialen, met een lage CO2-voetafdruk te produceren.  

Vooral in de Benelux nemen overheden, de Europese Unie, bedrijven en consumenten maatregelen en voeren ze veranderingen door om de klimaatcrisis aan te pakken. In het Duurzaamheidsrapport stelt Renewi dat die vooruitgang nog moet worden versneld.  

Een circulaire economie vereist partnerschap, samenwerking en grote investeringen in innovatieve technologie. Meerdere spelers die samenwerken, kunnen vaststellen welke maatregelen nodig zijn om afvalverbranding en de lineaire economie te vervangen. Oplossingen zijn onder meer een grotere specialisatie in het sorteren en verwerken van afval en een steeds grotere ‘valorisatie’ van afval om betere materialen voor hergebruik te produceren.

De drie duurzaamheidspijlers van Renewi

De duurzaamheidsstrategie van Renewi is gebaseerd op drie pijlers: de circulaire economie mogelijk maken door verbranding en storten te vervangen door recycling, de eigen koolstofemissies verminderen en zorg dragen voor mensen.  Wij zijn ambitieus in onze duurzaamheidsdoelstellingen en werken daartoe momenteel aan een stappenplan om de emissies in scope 1, 2 en 3 terug te dringen, zodat we ons tot CO2-neutraliteit kunnen verbinden. We breiden ons begrip van klimaatverandering ook uit tot andere zaken dan CO2 en zijn begonnen met het verbreden van onze duurzaamheidsdoelstellingen om dit in kaart te brengen.

Optimistische vooruitzichten

Renewi is optimistisch over de toekomst. Wij zijn ons bewust van de noodzakelijke stappen die moeten worden gezet en spelen een toonaangevende rol. We staan aan de basis van het behoud van grondstoffen en materialen: door verbranding en storten te vervangen door recycling, spelen we een actieve rol in het afremmen van de opwarming van de aarde. Door samen met klanten en partners koolstofarme secundaire materialen van hoge kwaliteit voor gebruik in de productie te ontwikkelen, helpt Renewi de dreiging van klimaatverandering aan te pakken om de gezondheid van onze planeet voor de huidige en toekomstige generaties te verbeteren. Kleine daden kunnen grote gevolgen hebben en samen kunnen we de wereld veranderen. Renewing Earth!

In het Duurzaamheidsrapport van Renewi leest u meer over de inzet van het bedrijf. 

Afval met een kleurtje

Optimo ophaalwagens
Lees het gehele artikel

Met Optimo, optimaal sorteren

Sinds januari startte intercommunale Limburg.net met een nieuwe inzamelwijze voor afval, het Optimo-systeem. Ook Renewi die samen met o.a. Bionerga instaat voor de huis-aan-huis inzameling in Limburg, werkt volgens dit nieuwe systeem. Limburg.net koos voor Optimo omdat zo met één ophaalwagen op dezelfde inzameldag verschillende soorten afval kan worden opgehaald en dit door elke straat slechts één keer in te moeten rijden. 

Renewi nv, die een deel van de opdracht toegewezen kreeg, zal de komende zeven jaar instaan voor de inzameling van de gekleurde afvalzakken in zestien gemeenten. Met Optimo kunnen we afval beter sorteren. Hoe beter we sorteren, hoe meer we kunnen recycleren. Zo gaan er minder kostbare grondstoffen verloren. Er belandt namelijk minder afval bij het huisvuil dat verbrand wordt. 

Slim sorteren, beter recycleren

“Omdat er verschillende afvalsoorten tegelijk worden opgehaald, investeerde Renewi drie miljoen in zestien nieuwe, speciaal hiervoor uitgeruste, inzamelvoertuigen. “Aan de hand van verschillend gekleurde zakken kan de burger tot vijf verschillende afvalstromen op dezelfde dag buiten zetten. Hierdoor zal er meer gesorteerd en dus ook meer gerecycleerd worden. De zakken worden naar een sorteerinstallatie gebracht waar ze op kleur gesorteerd worden. Elke afvalstroom wordt dan afzonderlijk afgevoerd, verwerkt en gerecycleerd. Zo wordt keukenafval bijvoorbeeld in een aparte gele zak opgehaald en verwerkt waarna het gebruikt wordt voor biovergisting. Met als resultaat hoogwaardige compost dat als grondstof gebruikt kan worden. Wat overblijft wordt omgezet in energie, namelijk biogas. “Correct sorteren is een voorwaarde om hoogwaardig secundaire materialen te produceren en verbranding te vermijden. Alleen door te recycleren en niet door te verbranden bouwen we allemaal mee aan die noodzakelijke circulaire economie”, zegt Mark Thys, Managing Director Commercial Waste België.

Minder CO2

Het nieuwe systeem betekent ook dat er minder verkeer in de straten is. Dit zorgt meer verkeersveiligheid en minder uitstoot van fijnstof en CO2. Zowel uit studiewerk als uit de praktijk blijkt dat ophaalwagens door Optimo tot een kwart minder kilometers rijden. De uitstoot van fijnstof en CO2 daalt hierdoor 40 procent.

Flexibel en gemakkelijk

“Optimo is een efficiënte en flexibele manier van ophalen. De recyclagetechnieken evolueren zeer snel. Dankzij Optimo kunnen we snel en makkelijk een extra afvalsoort gescheiden ophalen zonder extra ophaalrondes te moeten rijden.”, zegt Luc Wouters, voorzitter van Limburg.net. “Wij kiezen voor Optimo omdat het efficiënt is, een verbetering voor de verkeersveiligheid betekent en goed is voor het milieu”, legt Wouters uit. “Optimo betekent een ware revolutie in het denken rond afvalophaling. Limburg loopt met deze afvalinnovatie voorop in Vlaanderen”, zegt Wouters.

Circulaire koploper

De ambitie van Vlaanderen is om circulaire koploper van Europa te worden. Het doel hierbij is om materialen zo lang mogelijk in de productkringloop te houden. Optimo zorgt voor deze belangrijke bronscheiding, die cruciaal is voor het maken van waardevolle producten uit afval in plaats van op de verwijdering ervan door verbranding of storting.

“Al meer dan 30 jaar halen wij, weliswaar onder diverse bedrijfsnamen, in tal van gemeenten het afval op bij de inwoners”, zegt Mark Thys. “Wij zijn dan ook zeer verheugd de afvalinzameling de komende jaren verder te zetten en deel uit te maken van deze revolutie van slim sorteren om beter te recycleren. Want alleen op die manier kunnen we echt circulair zijn en gaan er geen grondstoffen verloren.”.

Kringloop van EPS sluiten

EPS-Pilot
Lees het gehele artikel

In 2025 wordt in Europa zo’n 150.000 ton EPS uit sloop verwacht. EPS, dat beter bekend staat als piepschuim, dient in de bouw vooral voor de isolatie van gebouwen. Een volume dat nu grotendeels in de verbrandingsoven landt, omdat het veelal verlijmd is met bitumen. Om deze twee waardevolle materialen toch een tweede leven te kunnen geven zijn Kingspan Unidek, Renewi en PolyStyreneLoop een pilootproject gestart. De resultaten zijn alvast veelbelovend.

Van die 150.000 ton EPS zou er zo’n 40% in aanmerking komen voor recyclage. Het materiaal mag immers niet te vervuild zijn met bitumen om verwerkt te kunnen worden. Recyclagebedrijf PolyStyreneLoop (PSLoop) legt de lat (vooralsnog) op 10% vervuiling. Maar dat is niet de enige uitdaging. Het begint met het bewust maken van iedereen op de bouw- of sloopplaats dat er weldegelijk nog mogelijkheden liggen voor dit materiaal om het zo zuiver mogelijk in te zamelen. Men moet er verder rekening mee houden dat EPS brandvertragend werkt door de aanwezigheid van de vlamvertrager HBCD. Het is verboden om EPS dat nog HBCD bevat te hergebruiken. De vlamvertrager zal dus eerst afgescheiden moeten worden. Het is tevens een volumineus maar bijzonder licht materiaal, waardoor de transportkosten dus al snel oplopen. 

Zo zuiver mogelijke fractie

Met piloottesten willen de drie partners Kingspan Unidek, Renewi en PSLoop aantonen dat EPS gerecycleerd kan worden. “Samenwerking staat bij ons centraal”, aldus Jan Noordegraaf, directeur PSLoop Coöperatief. “We zijn daarom trots om met Kingspan Unidek en Renewi innovatieve oplossingen te vinden om steeds meer waarde te creëren.” De eerste testen zijn al achter de rug en laten het beste vermoeden voor de toekomst. Zoals gezegd begint dit verhaal op de werf. Er werd gezorgd voor de juiste instructies aan slopers om het materiaal beter aan de bron te scheiden, waardoor losse stukken bitumen niet met het EPS vervuild raken. Vervolgens gebeurt er, nadat het materiaal door de shredder is gepasseerd, een mechanische scheidingsstap (windshifters en magneetband) om het bitumen en het metalen bevestigingsmateriaal dat nog aan het EPS isolatiemateriaal kleeft uit elkaar te halen. Losse stukken bitumen worden manueel verder uitgesorteerd. De uitdaging zit hem in het finetunen van de installatie, zodat er een zo groot mogelijke zuivere fractie ontstaat die geschikt is voor de processen van PSLoop. Het labo van het Fraunhofer Instituut beoordeelt samples om die kwaliteit op te volgen. Ondertussen bekijkt Renewi ook zelf of er nieuwe technieken zijn om tot een hogere terugwinning van EPS te komen.

De capaciteit van de fabriek van PSLoop in Terneuzen kan in eerste instantie een input van 3.300 ton verwerken tot recyclaat.

Tot 12.000 ton per jaar?

Momenteel wordt de technische haalbaarheid ingeschat. Pas daarna gaat men kijken naar de economische rendabiliteit. Vooral automatisering en schaalgrootte zullen daarin een rol spelen. De capaciteit van de fabriek van PSLoop in Terneuzen kan in eerste instantie een input van 3.300 ton verwerken. Er zijn plannen om de capaciteit verder uit te breiden tot 12.000 ton per jaar. Het resultaat van het scheidingsproces is dat EPS weer kan worden toegepast als volwaardig isolatiemateriaal, terwijl de afgescheiden brandvertrager een tweede leven kan krijgen in witgoed (bijvoorbeeld koelkasten). De bitumen, tenslotte, kan dienen als citumen of als onderdeel van asfaltering. Een prachtig voorbeeld van hoe kringlopen gesloten kunnen worden. “Wij focussen ons op het verkrijgen van waarde uit afval, door innovatieve oplossingen te bieden, afvalstromen efficiënt in te zamelen, en deze te hergebruiken en recycleren tot nieuwe grondstoffen”, aldus Bert-Jan Westerik, commercieel directeur Nederland Renewi. “Dit is hard nodig, want primaire grondstoffen worden schaarser. De samenwerking met Kingspan Unidek en PSLoop sluit hierop naadloos aan.”

Bouw onderzoekt alternatieven

De eerste reacties uit de markt zijn alvast positief. Diverse aannemers en sloopbedrijven zijn bewust bezig met het verduurzamen van de materialenstroom. Ze zijn heel goed op de hoogte van ontwikkelingen en werken graag mee aan pilots om nieuwe mogelijkheden te onderzoeken. Bovendien worden de kosten voor het afvoeren steeds hoger. Dit doet de sector ook uitkijken naar alternatieven. “We dagen onze industrie graag uit om te komen tot circulaire, innovatieve oplossingen die écht impact maken”, zegt Teun van Schadewijk, business developer bij Kingspan Unidek.   

Valorisatiehal van Renewi reduceert eventuele emissies tot nul

Renewi-download
Lees het gehele artikel

Door een PT filter van Keller Lufttechnik te combineren met een actiefkoolfilter van Desotec garandeert Lybover AIR een maximale beperking van stof en geur.

In de valorisatiehal van waste-to-product bedrijf Renewi in Roeselare worden organische afvalstoffen opgemengd in bunkers met behulp van een graafmachine. In dezelfde hal bevindt zich ook een shredder-installatie waarbij afval mechanisch verkleind wordt, al dan niet onder toevoeging van absorbentia. De manipulatie van deze afvalstoffen en absorbentia kan voor emissies van geur en stof zorgen. Om de eventuele impact op de omgeving uit te sluiten zocht Renewi een oplossing op maat. De experts van Lybover AIR realiseerden samen met partner Desotec dit duurzaam project van concept tot en met montage.

The Lybover way

Om emissies te vermijden is het allereerst noodzakelijk om de valorisatiehal in onderdruk te plaatsen. Lybover AIR identificeerde 4 afzuigpunten verdeeld over de breedte van de hal ter hoogte van het dak. Het zwevend stof dat voorheen in de hal bleef hangen, wordt naar deze afzuigpunten afgezogen.


Op basis van de emissiemetingen en een uitgebreid onderzoek van de actuele situatie kozen onze engineers voor een PT filter met constructieve ATEX-beveiliging. Een platenfilter van partner Keller bleek hier de beste oplossing aangezien het hier om zeer fijne stofpartikels gaat. De PT filter garandeert een emissie van <0.5mg/Nm³. De vuile lucht wordt via de bovenzijde aangezogen en stroomt vervolgens neerwaarts over de filterelementen. Een zelfreinigende filter is essentieel voor de continue werking van de afzuiging. De platenfilter wordt gereinigd met persluchtpulsen waardoor hij zijn debiet continu kan behouden. Aangezien het afgezogen stof mogelijks explosiegevaarlijk is, werden ook de gepaste ATEX-componenten aangewend zodat er geen explosie gecreëerd kan worden in de filter. Door het hoge filterrendement wordt de actiefkoolfilter nauwelijks belast met stofpartikels. De actiefkoolfilter elimineert in een laatste stap de geuremissies.


Bijzondere aandacht werd ook besteed aan de uitvoering van het leidingwerk. Vanwege de wisselende samenstelling van de afgezogen stofpartikels werd het leidingwerk voorzien in warmbad gegalvaniseerd plaatmateriaal. De volledige projectvoorbereidingmontagewerkzaamheden en inbedrijfname werden uitgevoerd door Lybover AIR.

“Circulariteit en recyclage moeten de motor zijn van onze klimaatacties” – Otto de Bont, CEO Renewi

IR2021
Lees het gehele artikel

Meten is weten. Ok, een boutade maar het laatste IPCC rapport is nog maar eens heel duidelijk: we moeten nu actie ondernemen – er rest ons geen acht jaar meer tot 2030- én circulariteit, meer bepaald recyclage, kan op korte termijn een deel van de oplossing zijn! Overheden, bedrijven, consumenten, producenten: laat ons samen hier aan werken.

IPCC: onschatbare wetenschappelijke bron voor klimaatambities en -actie

In augustus 2021 publiceerde het IPCC het eerste deel van het zesde evaluatierapport waarin werd gewaarschuwd dat de mensheid in ‘code rood’ zit. In veel delen van de wereld staan mensen en ecosystemen al met hun rug tegen de muur. Dichterbij huis hebben droge zomers, overstromingen, bosbranden, hittegolven en zware stormen de klimaatcrisis tastbaarder gemaakt dan ooit tevoren.

Het nieuwe, tweede deel van het IPCC rapport wijst ons vandaag onverbiddelijk op de ernstige impact en risico’s die de opwarmende wereld zal hebben en nu al heeft op mensen, natuur, ecosystemen en geopolitiek. Dit rapport legt bovendien ook de sociale en maatschappelijke gevolgen van de klimaatcrisis bloot. Ook in dit tweede deel ligt de nadruk op de urgentie – dat de ergste risico’s kunnen worden vermeden als we enerzijds snel actie ondernemen om de broeikasgassen terug te dringen en anderzijds de uitgaven, om mensen te helpen zich aan de klimaatverandering aan te passen, opvoeren.

Het derde deel van het rapport, over de mitigatie/verzachting/matiging van de klimaatverandering én oplossingen volgt begin april. Het volledige IPCC syntheserapport zal in de herfst van 2022 worden voorgesteld.

Deze rapporten zijn cruciaal om de effecten van klimaatverandering te begrijpen en oplossingen te ontwikkelen die zowel het milieu als de mens ten goede komen. Deze wetenschappelijke verslagen van het IPCC moeten als basis gebruikt worden voor de formele onderhandelingen van de VN-conferentie, COP 27, in november, waar van de landen nu écht wel wordt verwacht dat zij hun klimaatambities verhogen, tastbaar maken én klimaatactie ondernemen.

Afval kan de kringloop sluiten

De problemen zijn enorm en er is haast geboden, daar laat dit rapport geen twijfel over bestaan.  Maar, andere recent verschenen rapporten stemmen me ook hoopvol: samen kunnen we er nog iets aan doen.

Uit het onlangs verschenen 2022 Circularity Gap Report blijkt dat we wereldwijd 100 miljard ton grondstoffen per jaar verbruiken en slechts 8,6% hergebruiken. Sinds COP21, zes jaar geleden, hebben we meer dan een half biljoen ton grondstoffen verbruikt. Het equivalent van 14 olifanten voor elke persoon ter wereld. Dat is 70 procent meer dan de aarde zelf kan aanmaken. Enorm, dus. De uitstoot als gevolg van ons overmatig gebruik van nieuwe materialen creëert emissieniveaus die onverenigbaar zijn met de Overeenkomst van Parijs. Deze circulariteitskloof (meer dan 90 procent van de materialen zijn voor altijd verloren!) is ongelofelijk groot, maar biedt tegelijk mogelijkheden om op ‘korte termijn’ de CO2-uitstoot te verminderen, als we de materialen, onder andere, door recyclage in de kringloop houden.

Bovendien blijkt uit een recente studie van onder meer de Europese afvalfederatie FEAD en studiebureaus CE Delft en Prognos dat de jaarlijkse CO2-uitstoot met 150 miljoen ton kan dalen (in vergelijking met 2018), als we in Europa de doelstelling van 65% recyclage en maximum 10% afval naar stortplaatsen behalen. 150 miljoen ton, stel je voor, dat is veel meer dan de jaarlijkse uitstoot van een land als België (106 miljoen ton in 2020). Door consequente consistente recyclage en hergebruik van grondstoffen kan de Europese afvalsector dus een enorme bijdrage leveren aan de Europese klimaatambities.

Systeemverandering rond het hergebruik van materialen en afval een nieuw leven geven, is niet alleen onontbeerlijk voor de transitie naar een circulaire economie en de sleutel om de Europese klimaatdoelstellingen te halen, maar ook noodzakelijk om de consumptievoetafdruk terug te brengen binnen de grenzen van een leefbare wereld.

Afval bestaat niet… als de politieke wil er is…

Ondanks de ernstige wetenschappelijke en empirische waarschuwingen, lijkt het er wel op dat er nog heel wat knelpunten zijn om deze potentiële CO2-besparingen te bereiken. Maat-en regelgeving houden geen gelijke tred of worden nog niet snel genoeg genomen om écht een verschil te maken. Hiervoor zal Europa, en ook België, nog meer politieke wil om de recyclagecapaciteit verder te stimuleren, moeten tonen. Uniforme en consequente signalen zoals onder meer overheidssteun voor systemen die een gescheiden inzameling van meer afvalstromen mogelijk maken, quota voor het gebruik van recycled content voor productiebedrijven, meer aandacht voor ecologisch ontwerp en recycleerbaarheid van producten en verbod op storten en verbranden.

Het is het momentum om stroeve wetgeving en belastingsystemen om te buigen in duurzame mogelijkheden, om dingen aan te pakken als samen werk maken van het wegnemen van  belemmeringen voor een circulaire economie. Het toekennen van het juiste (tijdelijke) statuut aan de afvalverwerking bijvoorbeeld zou een enorme bottleneck voor afnemers van recyclaten wegwerken. Aanvaard, gedoog een transitieperiode alvorens een definitief statuut aan de afvalverwerking te geven. Zonder een overgangsfase wordt innovatie in de kiem gesmoord, elke investeerder weggejaagd én is een circulaire economie onmogelijk. Dit is een verpletterende verantwoordelijkheid van de overheden. Zo niet blijven we achter de feiten aanhinken en krijgen we de cirkel nooit rond.

… en de markt er om vraagt

De hindernissen voor een goed functionerende circulaire economie zijn eenvoudiger te overwinnen dan we denken. Recycling draait, net als de meeste markten, om vraag en aanbod. Het aanbod wordt gestimuleerd door het creëren van een duidelijk normatief regelgevend kader.

Deze push vanuit de overheid zal echter niet volstaan. Ook de producent wil en moet steeds duurzamer zijn. De Monitor voor Circulaire Economie leert ons dat de Vlaamse economie 21% scoort op circulariteit, terwijl consumenten zouden kunnen concluderen dat het gemeengoed is geworden. Ambitieuzere en meetbare doelstellingen  en transparante verslaglegging van bedrijven kunnen de noodzakelijke versnelling brengen. En als het bedrijfsleven zijn verantwoordelijkheid neemt kunnen de overheden ervoor zorgen dat het economisch speelveld gelijk wordt.  Dit stelt de consument tenslotte in staat duurzame keuzes te maken en naast het zuinig omgaan met grondstoffen, ook een belangrijke bijdrage aan de versnelling van de circulaire economie te leveren. De motor is er, de route kennen we. Nu hoeven we alleen nog een gelijk speelveld met uniforme spelregels. Pas dan wint circulariteit. Pas dan kunnen we het tij keren.

Opinie is van Otto de Bont, CEO Renewi

Ambitie: 100% hergebruik glas als nieuwe grondstof

Maltha_100 LR kopiëren
Lees het gehele artikel

Intussen is de joint-venture tussen Renewi en O-I uitgegroeid tot de leidende en meest innovatieve glasrecycleerder op de Europese markt. Met het jubileum wordt nu aandacht gevraagd voor de unieke mogelijkheden van glas, dat eindeloos hergebruikt kan worden zonder verlies van eigenschappen. Maltha ambieert hierbij om al het ingezamelde glas om te zetten in 100% nieuwe grondstoffen en een ketenpartner te zijn die verpakkingsglas uit 100% recyclaat mogelijk maakt.

Met het hoofdkantoor in Heijningen beschikt Maltha over acht locaties verspreid over de Benelux, Frankrijk, Portugal en Hongarije. Het bedrijf investeert continu in de meest innovatieve technieken ter optimalisatie van het sorteer­proces en verwerkt jaarlijks meer dan 1 miljoen ton ver­schillende soorten hol­glas (potten en flessen) en vlak­glas (spiegels en ruiten) tot glasscherven en -poeder voor hergebruik in de glas­verpakking- en glaswol­industrie. Toch valt er nog steeds op vele vlakken winst te behalen. “Geen enkele rest­stroom laat zich zo goed recycleren als glas dat 100% te hergebruiken is. Daarom spreken we ook de ambitie uit om te komen tot 100% recyclage van inkomende glas­stromen tot secondaire grond­stoffen en om als ketenpartner verpakkingsglas uit 100% recyclaat mogelijk te maken”, aldus Eric Herman, managing director Maltha Glasrecycling. “We zien dat de markt er klaar voor is en dat deze ambitie wordt gedeeld door onze ketenpartners, zoals grote producenten uit de bierindustrie.”

Continue innovatie

Een vereiste om deze ambitie te realiseren is een continue innovatie binnen de glasverwerkende industrie en verpakkings­keten. Door de jaren werd over­gegaan van hand­matige sortering naar een volledig automatisch proces met onder andere hightech optische sorteer­machines. Herman: “Dit is een vereiste omdat een ton gerecycleerd mate­riaal nog slechts 20 g veront­reiniging mag bevatten, vergelijkbaar met twee kleine kiezel­steentjes in 1 m³ glasscherven.” Het gemiddelde recyclaataandeel in verpakkingsglas in Europa is nu 52%; een percentage dat op diverse manieren omhoog gebracht kan worden door bij­voorbeeld meer en betere inzameling (kleurscheiding), betere op­schoning en ver­hoogde inzet van glas­scherven en glas­poeder in de ovens. Vooral de inzet van meer glaspoeder is een mooie optie voor de korte termijn. Maltha neemt vanaf vandaag en de rest van het jubileum jaar het voortouw om deze duurzame oplossing naar een nog hoger plan te tillen.   

De tijd om in actie te komen is NU! – Otto de Bont, CEO Renewi

Renewi Wateringen kopiëren
Lees het gehele artikel

Renewi, een toonaangevend waste-to-product bedrijf, staat klaar om overheden te helpen bij het terugdringen van broeikasgasemissies en het behalen van duurzaamheidsdoelstellingen door meer gebruikte materialen om te zetten in hoogwaardige secundaire grondstoffen.   

De emissie van broeikasgassen in Europa daalde afgelopen jaar met 13,3%. Dankzij dit indrukwekkende resultaat is het continent goed op weg om de duurzaamheidsdoelstellingen voor 2030 te behalen. Maar als Europa de emissies verder wil terugdringen, is er actie nodig.

Het is tijd dat Europa en het Verenigd Koninkrijk de circulaire economie tot hun voornaamste prioriteit maken: afval en vervuiling uit het productieproces weren, producten en materialen in gebruik houden en natuurlijke systemen regenereren om de algehele gezondheid van het systeem te bevorderen en te versterken. De recyclingsector speelt een sleutelrol bij het omzetten van gebruikte materialen (afgedankte producten) in hoogwaardige secundaire grondstoffen, en dient er tevens voor te zorgen dat fabrikanten deze grondstoffen kunnen gebruiken ter vervanging van nieuwe, zogenaamde virgin, grondstoffen. Daarmee beschermen we niet alleen de aarde door de noodzaak van het ontginnen van nieuw materiaal te beperken, maar beperken we ook koolstofemissies in het productieproces. 

“Europa en het Verenigd Koninkrijk hebben laten zien een leidende rol te willen spelen in de introductie van circulariteit en het bevorderen van de circulaire economie”, zegt Otto de Bont, CEO van Renewi. “Daarbij lopen Nederland en België voorop, samen met een handvol andere Noord-Europese landen. Overheden moeten echter extra stappen zetten om te zorgen dat de ambitieuze klimaatdoelstellingen worden behaald.” 

“Denk bijvoorbeeld aan het introduceren van maatregelen om de vraag naar secundaire grondstoffen te stimuleren, zoals een verplichte minimale te gebruiken hoeveelheid deze materialen, het heffen van CO2-belasting op verbranding als ook het introduceren van “reële kostprijzen” op primaire materialen om de gevolgen voor het milieu inzichtelijk te maken. Het is ook belangrijk om het aanbod van subsidies te vergroten om het gebruik van innovatieve nieuwe recyclingtechnologieën te stimuleren, zodat lastig te recyclen afvalstromen in de toekomst eveneens kunnen worden gerecycled”, zegt hij. “Dit is het moment voor overheden om in actie te komen en te zorgen dat de industrie de circulaire economie steunt.”

Renewi staat klaar om overheden te ondersteunen middels zijn duurzaamheidsstrategie, die draait om het produceren en hergebruiken van een groeiende hoeveelheid secundaire grondstoffen, gekoppeld aan de missie om de recyclingpercentages vóór 2025 met 10% te verhogen tot 75%. Dankzij deze inzet in combinatie met de bestendige resultaten van Renewi en de gerealiseerde reductie in CO2-emissies van activiteiten op de bedrijfslocatie en afvalinzameling met behulp van lage-emissievoertuigen helpt Renewi Europa en het Verenigd Koninkrijk om hun waardeketens nog meer circulair te maken.

Lees meer over de inspanningen van Renewi in het duurzaamheidsverslag: https://www.renewi.com/en/investors/investor-relations/reports-and-presentations

“Ik denk wel dat ik iets op gang gebracht heb”

proud newi – bianca kopiëren
Lees het gehele artikel

En we stellen ze graag uitgebreid aan u voor. In elke editie laten we een vrouw uit de sector aan het woord over haar job en wat die precies zo fijn maakt. Deze keer Bianca Lippens, aan de slag als chauffeur en belader bij Renewi in Evergem.

Het begon allemaal met een klein uithangbord ‘chauffeurs gezocht’. “Een totaal nieuwe wereld, maar het leek me een uitstekende kans om mezelf verder te ontplooien.” Een sollicitatiegesprek later mocht Bianca aan de slag bij Renewi. Eerst als belader, een jaar later kreeg ze ook de kans om chauffeur te worden. “We gaan per team op pad met twee chauffeurs. Op die manier kunnen we na twee uur de rollen omwisselen. Dat maakt de job altijd weer boeiend en met die frisse lucht is het nog goed voor de gezondheid ook. Het enige wat eens kan tegenzitten is het weer. Maar ik ben echt terechtgekomen in een kleine familie. Hoe lastig het werk ook is, we maken altijd veel plezier.”

De eerste maar niet de enige

Toen ze begon was Bianca de eerste vrouw. “De job valt echt niet te onderschatten. Ik ben redelijk sportief en beschik over een flinke dosis doorzettingsvermogen. Belangrijke eigenschappen om eraan te beginnen maar vooral om het vol te houden. Van een aanpassingsperiode was dan ook geen sprake, ik werd meteen aanvaard door de collega’s. Er zijn sindsdien ook al een aantal vrouwen in het team van beladers bij gekomen. Ik denk wel dat mijn aanwezigheid daar voor iets tussen zat, dat ik iets op gang heb gebracht”, vertelt Bianca trots.

Belang van recyclage

Wat het mooie is aan haar job? “De collega’s maken je dag, maar het voelt ook goed om bij te dragen aan een betere wereld. Sinds de coronacrisis merk je ook veel meer steun en respect van de mensen voor wat we doen. Een duim omhoog, spontaan handgeklap, het doet deugd. Dat afval niet zou bestaan, daar merk je niks van in deze job. Integendeel. Maar dat het geen afval hoeft te blijven, daar zorgt Renewi voor. Waste no more is geen holle slogan. Als ik de kans krijg om door te groeien binnen het bedrijf en die boodschap verder te helpen uitdragen, dan ga ik die zeker grijpen. Want ze moet verteld worden. Alleen allemaal samen kunnen we het verschil maken.”   

Vijf voor twaalf voor kunststof recyclage

Philip kopiëren
Lees het gehele artikel

Dat is de mening van Philip Heylen, director Materials bij Renewi België. Hij legt ons haarfijn uit wat er precies aan de hand is en vooral hoe we er met zijn allen verandering in kunnen brengen.

Tot twee jaar geleden verliet het gros van het kunststofafval Europa. Tot China zijn grenzen sloot voor een groot deel van de recyclaten. Europa moest nu zelf verwerkingscapaciteit opbouwen. “Geleidelijk aan begint die nu vorm te krijgen, maar de mogelijke toepassingen hebben nog niet dezelfde maturiteit bereikt. Daarenboven gaf de Amerikaanse politiek de productie van schaliegas en dus ook de goedkope virgin plastics een flinke duw in de rug. De olieprijs stond al een tijdje laag, maar bereikte tijdens de eerste lockdown een dieptepunt. In mei ontving je zelfs 7 dollar voor een vat ruwe olie.” Het verbaast dan ook niet dat de relatief jonge kunststofrecyclage-industrie zijn producten nergens meer kan slijten. Inkopers van de grote chemiebedrijven kiezen er massaal voor om virgin plastics uit de spotgoedkope olie te produceren. De cijfers voor de recyclagebedrijven kleuren dan ook dieprood, omdat zij het volledige ondernemersrisico van de keten torsen.

Minimale percentages van 2 à 3% zouden al aan veel tonnen gerecycleerde kunststoffen een tweede leven geven.

Quota om zuurstof te creëren

Heylen: “De kloof tussen de duurzame en circulaire ambities van de politiek en de harde economische realiteit is groot. Getuige daarvan de Europese taks op niet-gerecycleerd plastic, die zijn doel – plastic recyclage bevorderen – voorbij schiet. De intenties mogen dan wel mooi zijn, de crux zit hem in de uitvoering: de lidstaten mogen zelf kiezen hoe ze hun ‘bijdrage’ financieren. Dit werkt ongelijkheid in de hand. Een heffing van 0,80 euro per kilogram lijkt misschien veel, maar kunststofverpakkingen wegen heel licht. Dus het wordt heel verleidelijk om dat kleine bedrag ongemerkt aan de consument door te rekenen. Terwijl het de producent is die zijn verantwoordelijkheid moet opnemen. En als ze het spontaan niet doen, kunnen alleen quota voor het gebruik van recycled content voor productiebedrijven van plastics de recyclagebedrijven de nodige zuurstof geven. Quota dus, en snel graag”

Vraag vanuit de consument aanwakkeren

Een verplichting tot recycled content voor PET geldt er al. Dit moet dringend uitgebreid worden volgens Heylen. “En dat hoeven heus geen hoge percentages te zijn”, bepleit Heylen. “ Door nog maar 3 à 4% recycled content op te leggen voor alle productie van plastics, creëer je al voldoende vraag om de plastic recycling een enorme boost te geven. Tegelijk vermijd je ook alle vermeende kwaliteitsdiscussies, omdat het slechts om een fractie gaat. Deze minimale percentages zouden al aan veel tonnen gerecycleerde kunststoffen een tweede leven geven. Van een boost gesproken. Deze push vanuit de overheid zal echter niet volstaan. Ook de consument op het eind van de keten, dient zijn verantwoordelijkheid te nemen om duurzaam om te springen met grondstoffen. Die ‘pull’ vanuit de markt is noodzakelijk. Al merk ik wel dat die wil er is, zeker bij de jongere generatie. Dat stemt me positief voor de toekomst.”

Tot twee jaar geleden verliet het gros van het kunststofafval Europa. Tot China zijn grenzen sloot voor een groot deel van de recyclaten.

Nood aan een duidelijk, rechtszeker en uniform wetgevend kader

Ten slotte moet er voor Heylen ook een sterk wettelijk kader komen. “ En dat is vandaag op zijn zachtst gezegd dubieus te noemen. Er is geen uniform afvalbeleid in Europa. Wél de uniforme ambitie om onze economie circulair te krijgen. Maar laat me duidelijk stellen: een circulaire economie is een transitie-economie. En transitie betekent flexibiliteit, gedogen, tijd en ruimte creëren. Zonder die overgangsfase is een circulaire economie onmogelijk. Denk bijvoorbeeld aan multilayer materialen. Mechanische recyclage volstaat hiervoor niet. Chemische recyclage, waarbij plastics weer olie wordt voor verbrandingsmotoren, wel. Maar, dit wordt dan op haar beurt niet als recyclage beschouwd. Dit werkt verlammend, smoort innovatie in de kiem en jaagt elke investeerder weg … alsook de kans op een circulaire economie. Dus aanvaard, gedoog een transitieperiode alvorens een definitief statuut aan de afvalverwerking te geven. Het toekennen van het juiste (tijdelijke) statuut, dat in transitie is naar een hogere stap, is de verpletterende verantwoordelijkheid van de overheden. Zo niet, blijven we achter de feiten aanhinken en krijgen we die cirkel nooit rond.”, stelt Heylen.   

De Pen | Europa moet het momentum grijpen. Nu.

Naamloos-1 kopiëren
Lees het gehele artikel

Er zijn minstens twee redenen waarom deze doelstellingen in gevaar zijn. De eerste houdt verband met de coronacrisis en de tweede met de vraag naar gerecycleerde materialen. 

Tijdens de eerste golf van de coronapandemie stopten afvalbedrijven In een groot aantal EU-landen met de gescheiden inzameling van recycleerbaar afval. Dat gebeurde vooral toen sommige gemeenten overschakelden op gecombineerde inzameling. Op basis van onze eigen ervaringen was dit niet het geval in Nederland en België, maar blijkbaar wel in zwaar getroffen Zuid-Europese landen. Wat op zijn beurt tot minder recyclage leidde. Op dat moment, en gezien de extreme druk om essentiële diensten operationeel te houden, was er weinig keuze. Maar nu kunnen we van de situatie leren en stappen zetten om ervoor te zorgen dat het niet opnieuw gebeurt bij de tweede golf. 

Om de nodige omstandigheden voor een circulaire economie te creëren, moeten overheden in overleg met de industrie een duurzame vraag naar gerecycleerde materialen tot stand brengen. Om succesvol te zijn moet deze vraag minder afhankelijk zijn van prijsschommelingen van nieuwe grondstoffen. Alleen wanneer overheden actie ondernemen, kan de recyclage-industrie het aanzienlijke kapitaal investeren dat nodig is om aan die groeiende vraag te voldoen. Onze aanbeveling? Overheden, het bedrijfsleven en de industrie moeten samenwerken om ervoor te zorgen dat de duurzaamheidsdoelstellingen van Europa niet in het gedrang komen. 

Dit is een complexe opdracht die enerzijds ‘begeleiding’ door de Europese Unie en haar lidstaten vergt en anderzijds een reeks oplossingen. Er bestaan al een aantal beleidsinstrumenten, zoals maatregelen die de vraag naar secundaire materialen aanwakkeren. Ten tweede denken we aan maatregelen die de vernietiging van herbruikbare materialen ontmoedigen, zoals belastingen op het gebruik van stortplaatsen en verbrandingsovens en CO2-belasting. Ten derde komt het erop aan te sensibiliseren en innovatie aan te moedigen via subsidies. 

Ontmoedigende maatregelen zijn even belangrijk om ruimte te creëren voor recyclage. Een minimum-percentage aan secundaire materialen in eindproducten, in combinatie met verbrandings- en CO2-belastingen om het gebruik van primaire materialen te ontmoedigen, speelt in het voordeel van recyclage. Zo zou de eenvoudige verplichting om in bepaalde eindproducten een minimumpercentage aan secundaire grondstoffen te gebruiken de vraag naar gerecycleerde materialen stevig ondersteunen en op die manier de ambitieuze Europese recyclagepercentages haalbaarder maken. 

Om het aanbod aan gerecycleerde grondstoffen van hoge kwaliteit op te drijven, kan Europa een belangrijke rol spelen door innovatie aan te moedigen en de schaalgrootte van de Unie te benutten. In België en Nederland bestaan die al op nationaal niveau voor diverse afvalstromen. De invoering van minimale standaardwaarden voor afvalverwerking in heel Europa zou de potentiële markt voor innovatie uitbreiden. 

Om echt doeltreffend te zijn en oneerlijke concurrentie te vermijden, moeten beide hierboven beschreven beleidsinstrumenten pan-Europees zijn. We hebben geen tijd te verliezen. Covid-19 is een crisis, maar de klimaatverandering dreigt een ramp te veroorzaken en tijd staat niet aan onze kant. Deze maatregelen kunnen snel geïmplementeerd worden en zullen een sleutelrol spelen in het behalen van de recyclagedoelstellingen van 2030. We moeten nu doortastend optreden om de circulaire economie de wind in de zeilen te geven. En om het risico van korte termijnbeleid aan te pakken dat de Europese langetermijndoelstellingen inzake circulaire economie kan ondermijnen.  

Van afval naar duurzaam speelgoed

Totaalbeeld-Rockeees kopiëren
Lees het gehele artikel

ROCKEEES is een duurzaam en volledig circulair geproduceerd speeltje. Het resultaat van een mooie samenwerking tussen het Nederlandse ontwerpbureau Apollo-11 Creator Studio, het spuitgiet bedrijf Injection Point en Coolrec, dochteronderneming van Renewi.

Er zitten ongelooflijk veel waardevolle materialen in koelkasten, waarvan maar liefst 98% gerecupereerd kan worden. Zo kunnen die materialen gebruikt worden voor de productie van nieuwe toestellen, of voor duurzaam speelgoed zoals ROCKEEES! In 2019 zamelde Recupel in totaal 20.381 ton of 462.246 koelvries-apparaten in. Die worden vervolgens via innovatieve technieken gerecycleerd tot nieuwe grondstoffen door de verwerkers waar Recupel mee samenwerkt, zoals Recydel-Coolrec.

“Het is al lang geen geheim meer dat de economie van de toekomst circulair is. Bij Recupel zetten wij ons in om die omschakeling te versnellen. Kapotte en afgedankte producten niet meer zien als afval, maar als een bron van grondstoffen die we kunnen hergebruiken en niet verloren laten gaan. Dat is één van de basisprincipes van de circulaire economie. Deze ROCKEEES bewijzen eens te meer dat koelkasten echte urban mines zijn .” Eric Dewaet, CEO van Recupel vzw

Als het om innovatieve recyclagetechnieken gaat, komt  Recydel – Coolrec, de grootste recycler van afgedankte kunststoffen in Europa, in de kijker. Met drie hightechproductielijnen in België, Frankrijk en Nederland recycleren ze jaarlijks circa 50 miljoen kilo kunststoffen tot waardevolle grondstoffen. Van versnipperde kunststof, uit voornamelijk de WEEE-fracties, tot maalgoed of op specificatie gebracht regranulaat voor de productie van nieuwe (onderdelen van) producten. Op die manier wordt de kunststofketen gesloten.

ROCKEEES zijn Cool (star)

Je ziet ze langs stranden, wandelpaden,… overal ter wereld: de mooi gestapelde stenen die de zwaartekracht uitdagen. Ze staan symbool voor het gevoel van vrijheid. Ontwerpbureau Apollo 11 wilde een speeltje creëren dat dezelfde sensatie opwekt zonder dat je hoeft te reizen. Maanden brainstormen, spelen met de zwaartekracht, rekenen en testen gingen de creatie vooraf. De iconische steen heeft maar liefst 17 balanceerpunten voor oneindig speelplezier.

“Omdat we duurzaamheid minstens even belangrijk vinden als spelen en uniek ontwerp, wilden we dat de ROCKEEES duurzaam gemaakt werden. Daarom produceren we lokaal en kozen we voor de hoogwaardige recyclaten uit koelkasten van Coolrec. Op alle vlakken een ‘cool’ product voor jong en oud, dus. ” Jean-Pierre Reas, Apollo-11

De ingezamelde koelkasten worden door Coolrec ontmanteld en versnipperd. In dit verwerkingsproces komen de grondstoffen in verschillende fracties vrij en worden ze gescheiden in onder andere metalen en plastics. Net die plastics worden gesorteerd op polymeer middels de inzet van drijf-/zink- en elektrostatische technieken en vervolgens omgezet in een regranulaat met een klantspecifieke samenstelling.

Coolstar is 100% gerecycleerd HIPS (High Impact Polystyreenkorrel) en een duurzaam en alternatief voor ‘virgin’ polymeren. Deze korrels worden door kunststof spuitgieter Injection Point tot de ROCKEEES gespoten.

“Ik ben enorm trots op dit product. Dat je van afval speelgoed maken kan, tart toch elke verbeelding.  Dit is alleen maar mogelijk door voortdurend te investeren in innovatie en kwaliteitsverbetering. Dit is een prachtige samenwerking en ik hoop dat mensen er nu bewust van worden hoe belangrijk het is om je afval juist in te zamelen én te recycleren. ”

Dieter Avonds, Managing Director Coolrec

Waar kan ik die coole ROCKEEES kopen?

De Kerstman kan deze winter de duurzame circulaire kaart trekken. De ROCKEEES zijn te koop via bol.com en www.rockeees.com

Veerkrachtige halfjaarresultaten en positieve vooruitzichten

Naamloos-1 kopiëren
Lees het gehele artikel

Samengevat

 • Veerkrachtige financiële en operationele prestaties ondanks Covid-19
 • Volumes van Nederland en België Commercial in het 2e kwartaal goed hersteld tot respectievelijk 97% en 91% van vorig jaar
 • Opbrengsten en onderliggende EBITDA uit de voortgezette activiteiten met 3% gedaald1
 • Onderliggende EBIT uit de voortgezette activiteiten met 25% gedaald tot € 28,3 mln.1
 • Totaal uitzonderlijke posten met 86% gedaald tot € 8,1 mln.
 • Statutaire winst van € 3,5 mln., € 38,9 mln. meer vergeleken met vorig boekjaar
 • € 10 mln. kostenbesparingen in H1 en naar verwachting meer dan de geplande € 15 mln. over het volledige boekjaar.  Naar verwachting meer dan de geplande € 60 mln. aan kasbesparingen over het volledige boekjaar
 • Vrije kasstroom met 89% gestegen tot € 97,8 mln., mede dankzij aanzienlijk uitstel van belastingen
 • Nettokernschuld* verminderd van € 457 mln. in maart 2020 tot € 381 mln., waardoor de ratio nettoschuld / EBITDA uitkomt op 2,69x
 • Liquiditeit blijft sterk met € 325 mln. (maart 2020: € 252 mln.)

Drijfveren voor aanhoudende toekomstige winstgroei blijven sterk

 • Herstel opbrengsten ATM op schema
 • Programma Renewi 2.0 vordert goed
 • Innovatiepijplijn vordert, vooral in verband met bio-LNG, bouwmaterialen en RetourMatras
 • Gunstige trend in regelgeving houdt aan en groeiende vraag naar circulaire oplossingen
 • Vooruitzichten volledig jaar: de raad van bestuur verwacht een wezenlijk betere prestatie dan in eerdere vooruitzichten

1Cijfers vermeld op basis van voortgezette activiteiten (exclusief Reym en onze Canadese activiteiten, die in het vorige boekjaar werden afgestoten) en op ongewijzigde IFRS 16-basis

*De nettokernschuld, die wordt gebruikt om de schuldgraad bij banken te berekenen, is exclusief de impact van leaseverplichtingen onder IFRS 16 en de nettoschuld in het kader van de PPP-contracten in het Verenigd Koninkrijk

 Otto de Bont, Chief Executive Officer, over de resultaten:

“We hebben in de eerste helft van dit jaar een uitstekende prestatie geleverd, beter dan de door onze covid-19 bijgestelde prognose, met dank aan de inspanningen van onze mensen. We zijn onze klanten en gemeenschappen onverminderd blijven bedienen en hebben belangrijke innovaties doorgevoerd in onze producten, diensten en operationele werkwijzen om onze mensen te beschermen. Dankzij stevige ingrepen in de kosten en de kasmiddelen boekten we een positieve kasstroom en daalden zowel de netto schuld als de schuldgraad. Ik wil onze 6.800 medewerkers bedanken voor de inzet en flexibiliteit waarmee zij in deze uitdagende tijden onafgebroken onze klanten bijstaan en meer uit het afval blijven halen. 

“De raad van bestuur blijft voorzichtig over de macro-economische vooruitzichten, in het bijzonder gericht op een mogelijke toekomstige vertraging van de Nederlandse bouwmarkt. Hoewel in de Benelux recent opnieuw strengere lockdownmaatregelen zijn afgekondigd om covid-19 te beteugelen, die mogelijk de volledige tweede helft van het boekjaar van kracht blijven, verwachten wij gezien onze sterke prestaties in het eerste halfjaar, dat een periode van omvangrijke lockdownmaatregelen in het eerste kwartaal omvatte, een resultaat voor het volledige jaar dat aanmerkelijk hoger ligt dan onze eerdere verwachtingen. 

Hoewel ons resultaat op langere termijn wordt beïnvloed door de snelheid en omvang van het economische herstel, zijn de afvalvolumes vanouds bestand tegen cyclische schommelingen, terwijl de overgang naar meer recycling ons bedrijfsmodel blijft ondersteunen. De duurzaamheidsagenda en het potentiële ‘groene herstel’ met steun van de EU en nationale regeringen bieden naar verwachting aantrekkelijke kansen voor Renewi om afval in een groter aantal hoogwaardige secundaire materialen om te zetten. Wij blijven ervan overtuigd dat onze drie strategische groei-initiatieven – winstherstel bij ATM, het Renewi 2.0-programma en onze innovatiepijplijn – voor een aanzienlijke extra winst zullen zorgen in de komende drie jaar en daarna.”

Financiële kerncijfers

  Sep 2020 Sep 2019 %
ONDERLIGGEND, NIET-STATUTAIR      
Opbrengsten1 voortgezette activiteiten € 821,4 mln  € 850,7 mln. -3%
Onderliggende EBITDA1 voortgezette activiteiten     88,5 mln.    € 91,2 mln. -3%
Onderliggende EBIT1 voortgezette activiteiten € 28,3 mln.     € 37,8 mln. -25%
Onderliggende winst voor belastingen1 voortgezette activiteiten € 15,3 mln.     € 20,2 mln. -24%
Onderliggende WPA1 voortgezette activiteiten (cent per aandeel)        1,5 ct.         1,9 ct. -21%
Vrije kasstroom1 € 97,8 mln.    € 51,8 mln. +89%
Nettokernschuld*   € 381 mln.     € 514 mln.  
       
STATUTAIR
Opbrengsten uit voortgezette activiteiten  € 821,4 mln. € 915,7 mln.  
Operationele winst uit voortgezette activiteiten     € 17,0 mln.      € 1,0 mln.  
Winst/(verlies) voor belastingen uit voortgezette activiteiten    € 4,4 mln. € (17,8) mln.  
Verlies uit stopgezette activiteiten     – € (16,6) mln.  
Basiswinst per aandeel uit voortgezette activiteiten (cent)         0,5 ct.      (2,4) ct.  
Kasstroom uit operationele activiteiten € 133,9 mln.    € 85,4 mln.  

1Welke niet-IFRS maatstaven zijn gebruikt en waarom wordt uiteengezet in toelichting 18. De voortgezette activiteiten zoals weergegeven voor het vorige boekjaar zijn exclusief de financiële resultaten voor de Canada Municipal-activiteiten, die op 30 september 2019 werden verkocht, en de Reym-activiteiten, die op 31 oktober 2019 werden verkocht, zoals uiteengezet op pagina 4. Het onderdeel Canada Municipal voldeed aan de definitie van een stopgezette activiteit en werd als dusdanig opgenomen.

* De nettokernschuld, die wordt gebruikt om de schuldgraad bij banken te berekenen, is exclusief de impact van leaseverplichtingen onder IFRS 16 en de nettoschuld in het kader van de PPP-contracten in het VK.

De resultaten over zowel dit boekjaar als de vergelijkbare periode van het vorige boekjaar worden gerapporteerd met toepassing van IFRS 16.  Waar van toepassing delen wij ook bepaalde maatstaven op IAS 17-basis mee, aangezien die met name voor de berekening van de schuldgraad ten aanzien van de bankconvenanten relevant zijn.

Renewi en ROCKWOOL vernieuwen samenwerking Rockcycle®

renewi-en-rockwool-vernieuwen-samenwerking-kopieren
Lees het gehele artikel

Recycling service ROCKWOOL®, Rockpanel® en Rockfon®

Rockcycle is de recycling service waarmee steenwolresten worden ingezameld en teruggehaald via bouwplaatsen. Geen nieuw concept, want ROCKWOOL en Renewi ontwikkelden de service jaren geleden al. Onlangs hebben ze de samenwerking vernieuwd en de service verbeterd. Naast de recycling van steenwol voortkomend uit grote projecten, werken de beide partijen ook samen aan de opzet van diverse inzamelpunten voor de verwerking van kleinere hoeveelheden steenwol. Want in een tijd waarin circulariteit en circulair bouwen steeds belangrijker worden, is deze service steeds meer in focus in bouwprojecten.

In de bouwbranche en de industrie wordt steeds vaker bewust gekozen voor processen met een minimale impact op de omgeving. Door gebruik te maken van Rockcycle lever je een directe bijdrage aan een circulaire economie, door vermindering van afval én verlaging van het primair grondstofgebruik. “We ervaren een groeiende vraag naar het gebruik van Rockcycle”, aldus Paul Steen, Sales Director ROCKWOOL Benelux. “Met de vernieuwde samenwerking kunnen we nog beter inspelen op de klantvraag en tegelijkertijd nog meer bijdragen aan de circulaire economie”.

Samenwerking met Renewi

Renewi is een toonaangevend waste-to-product bedrijf dat elke dag gebruikte materialen een nieuw leven geeft. Uit het afval van vandaag worden de grondstoffen van morgen gewonnen. “Wij zijn trots op de samenwerking met ROCKWOOL waarmee we nog meer afval gaan omzetten in nieuwe grondstoffen”, aldus Meinderdjan Botman, Managing Director Commercial Waste Nederland. “Voor Renewi is afval een denkwijze en een mogelijkheid. Met onze kennis en ervaring in combinatie met een uitgebreid aanbod aan diensten zijn we in staat om duurzame en praktische recyclingoplossingen te bieden. Zo dragen we gezamenlijk bij aan een schonere, circulaire wereld waarin afval niet meer bestaat.”

Voor de inzameling van steenwol resten, ziet ROCKWOOL daarom in Renewi de ideale partner. Samen bieden ze professionele ondersteuning bij de inzameling en verwerking van ROCKWOOL steenwolresten, die ROCKWOOL hergebruikt als secundaire grondstof voor nieuwe steenwol producten. Renewi verzorgt zowel de logistiek als de administratie en is daarom het centrale aanspreekpunt wanneer je meer wilt weten of gebruikt wilt maken van Rockcycle. Voor de standaardtarieven van Rockcycle of algemene vragen, kun je contact opnemen met de ROCKWOOL Customer Service.

Recycling van steenwol resten

In 2019 werden wereldwijd door ROCKWOOL Group zo’n 159.000 ton steenwol resten verwerkt en gebruikt voor de vervaardiging van nieuwe steenwol producten. Met behulp van containers op de bouwplaats worden steenwolresten eenvoudig ingezameld en gescheiden van het overige bouwafval. In de Benelux haalt Renewi de containers op en levert ze af bij de recyclingfabriek van ROCKWOOL in Roermond. Hier worden de steenwolresten tot briketten geperst welke als grondstof hergebruikt worden. Jos Dumoulin, Technical Director Operations ROCKWOOL B.V., licht toe: “Onze hoogwaardige steenwol producten bestaan zo tot wel 50% uit gerecyclede materialen. We zijn er trots op dat we met Rockcycle kunnen bijdragen aan de duurzaamheidsdoelstellingen van ROCKWOOL Group én aan een duurzame toekomst voor volgende generaties”.

Kies voor Rockcycle

Maak gebruik van Rockcycle bij de renovatie of sloop van jouw project en draag bij aan een beter milieu. Je kunt ROCKWOOL steenwol isolatie, Rockfon plafond- en wandpanelen en Rockpanel gevelbekleding aanbieden ter recycling. Wil je naast ROCKWOOL steenwolresten ook ander bouwafval aanbieden? Deze afvalstroom valt buiten het Rockcycle programma. Neem hiervoor direct contact op met Renewi.

Meer over Rockcycle