Tagarchief: RenaSci

Nieuwe recyclageplant zet stap verder naar circulaire economie

Lees het gehele artikel

Verbranden van afval is niet duurzaam en zal in de toekomst anders moeten. Met de komst van nieuwe technologie en nieuwe bedrijven kan een deel van de niet-recycleerbare fractie van ons afval alsnog verwerkt worden tot een nieuwe grondstof of energie. RenaSci is daar een voorbeeld van. Eind 2019 wil het Oostendse bedrijf operationeel zijn en via verschillende processen nog waarde creëren uit anders verloren materialen.

Het idee achter RenaSci ontstond vier à vijf jaar geleden al bij Luc Desender, een van de investeerders in het Oostendse bedrijf. Hij kon niet langer toezien dat er nog zoveel restafval overbleef waar niks anders mee gedaan werd dan verbranden. Na een grondige analyse van de beschikbare technologie ontstond het Smart Chain Process, het hart van RenaSci. Business & development officer Filip Arnou: “Om maximaal energie en grondstoffen terug te winnen uit afval hebben we bestaande technologie aan zelf ontwikkelde technologie gekoppeld in één geïntegreerd proces. Het afval wordt eerst automatisch gescheiden. Vervolgens zetten onze innovatieve technologieën ze om in energie en bruikbare materialen. De grote ‘onverwerkbare’ reststroom van biomassa wordt zo opgedeeld en geconditioneerd voor hergebruik.” Eind 2019 zal Renasci opstarten met een 45-tal medewerkers om dan in 2020 fully operational te worden.

Het idee achter RenaSci ontstond vier à vijf jaar geleden al bij Luc Desender. Hij kon niet langer toezien dat er nog zoveel restafval overbleef waar niks anders mee gedaan werd dan verbranden.

 

Pyrolithisch kraken en carboniseren

De innovatieve technologie die Renasci toevoegt kan opgedeeld worden in twee grote blokken, in functie van de te behandelen stroom. Arnou: “Voor de P2C (plastics-to-chemicals) gebruiken wij een pyrolitisch krakingsproces, waarbij we verschillende eindproducten kunnen maken waaronder een soort diesel vergelijkbaar met EU-normering EN590 of Nafta, een product dat dan ook voor 100% beantwoord aan een circulaire economie. Met het HTC (Hydro Thermal Carbonisation) proces kunnen we papier of karton omzetten in pellets met een calorische waarde van ongeveer 23 MJ. Het papier en karton kunnen we ook nog met een ander proces, via een enzymatische fase omzetten in suikers die dan op hun beurt worden omgezet naar ethanol of isobutanol die dan ook weer bruikbaar zijn in de chemische sector en meerdere malen kunnen worden hergebruikt in een circulaire economie.”

“Ons doel is om een circulaire maatschappij vorm te geven waarbij er geen afval meer moet gestort of verbrand worden en zo een steentje bij te dragen in het behalen van de klimaatdoelstellingen.”

 

Verdere evolutie in recyclage

Dat RenaSci inzet op chemische recyclage heeft alles te maken met de beperkingen van mechanische recyclage. “Het is de oplossing om de restfractie om te zetten in een grondstof die dan meerdere malen opnieuw gebruikt kan worden”, stipt Arnou aan. “Het is een verdere evolutie in recyclage.” Ook de locatie in de haven van Oostende is geen toeval. Het gebied beschikt over de infrastructuur en bereikbaarheid die nodig zijn om de aan- en afvoer te verzekeren. De aanvoer kan in principe uit elk soort afval bestaan dat door de ophalers aan RenaSci wordt aangeleverd. Dit kan een ruime mix zijn maar ook reeds deels gesorteerde fracties of zelfs uitgesorteerde plastic folies. RenaSci zal ook in staat zijn om de ‘plastic soep’ uit onze rivieren en oceanen te verwerken. Arnou: “Ons doel is om een circulaire maatschappij vorm te geven waarbij er geen afval meer moet gestort of verbrand worden en zo een steentje bij te dragen in het behalen van de klimaatdoelstellingen. Wereldwijd is er nu al een afzetmarkt voor deze gerecycleerde ‘nieuwe’ grondstoffen. De weg die we ingeslagen zijn om onze economie te veranderen zal bijdragen aan een grotere bewustwording en een nog grotere vraag naar gerecycleerde grondstfoffen.”  

Nederlands-Belgisch consortium bouwt eerste rendabele olie-uit-plasticfabriek

renasci
Lees het gehele artikel

Het Eindhovense bedrijf BlueAlp bouwt in opdracht van een Nederlands-Belgisch consortium een olie-uit-plastic fabriek binnen een innovatief nieuw afvalverwerkingsecosysteem in Oostende, België. Daarmee loopt ons land voorop in het hergebruiken van niet verder te recyclen plasticsoorten.

De installatie wordt geïntegreerd in een duurzaam en circulair afvalverwerkingsconcept van het innovatieve Belgische bedrijf RenaSci. Zij hebben een manier gevonden om afval volledig om te zetten in energie en grondstoffen zonder restafval. RenaSci bouwt dit wereldwijd unieke concept in Oostende, België. Alle afvalstromen komen daarbinnen, worden efficiënt gescheiden en de moeilijk te recyclen plastics worden verwerkt in de olie-uit-plastic fabriek. De olie-uit-plastic fabriek is onderdeel van een overkoepelend afvalverwerkingsecosysteem en daarmee rendabel te exploiteren.

Voor de bouw maakt RenaSci gebruik van de Nederlandse BlueAlp-technologie en -patent. Het Nederlands-Belgisch consortium bestaat uit technisch dienstverleners Mourik en Petrogas, olie- en brandstoffenleverancier Den Hartog en het Belgische RenaSci.

De contracten zijn vandaag getekend en eind december 2019 wordt de olie-uit-plasticfabriek in bedrijf genomen.

‘Er wordt wereldwijd door knappe koppen geëxperimenteerd met het herwinnen van grondstoffen uit afvalplastic. Wij zijn erin geslaagd om een proces te ontwikkelen waarbij bijna 100% van het afvalplastic wordt hergebruikt en er ook nog geld aan kan worden verdiend. Dit is een prachtig voorbeeld hoe de circulaire economie bijdraagt aan een duurzame toekomst’, stelt Chris van der Ree, directeur van Petrogas en mede-initiatiefnemer van het project.

Plastics zijn ook circulair

Van der Ree: ‘Het geheim achter het innovatieve proces is een gepatenteerde manier van het omzetten van plastic naar olie. Het proces kan verschillende soorten olie opbrengen, maar het belangrijkste product is, op EN590-gebaseerde, diesel. Deze manier levert een hoger rendement dan de methodes die bij andere experimentele pilots worden gebruikt.

Van der Ree: ‘Wij maken uit 1 kilo plastic bijna 1 liter olie en wij hebben een opbrengst van meer dan 80%. Daarnaast wordt de CO₂ die vrijkomt niet uitgestoten maar hergebruikt als grondstof voor de fabriek. Uit cijfers blijkt dat door de technologie van BlueAlp 1.200 kilo CO₂per ton verwerkt afvalplastic niet vrijkomt in het milieu en dat de productie van 1 liter olie 68% minder milieubelastend is in vergelijking met de productie van één liter normale fossiele brandstof. De BlueAlp-fabriek verwerkt op jaarbasis 21.000 ton afvalplastic.’

De fabriek wordt gebouwd op het terrein van de circulaire afvalverwerker RenaSci in Oostende. ‘Daar komt jaarlijkse 120.000 ton afval binnen. Dit wordt gesorteerd en de moeilijk te recyclen plastics gaan de olie-uit-plasticfabriek in. ‘Wij hergebruiken op deze manier bijvoorbeeld landbouwplastics en de plastic folies die gebruikt worden om etenswaren vers te houden. Dat wordt normaliter allemaal gestort of verbrand. Wij maken er daarentegen nieuwe grondstoffen van.’

De consortium-partners zijn uniek complementair. Met Mourik en Petrogas als technische dienstverleners, die zorgdragen voor de realisatie en het Belgische RenaSci als initiatiefnemers en uitbaters van de circulaire en duurzame afvalverwerkingsfabriek in Oostende en Den Hartog als brandstoffenleverancier die zich richt op CO₂ besparende en minder milieubelastende brandstoffen ontstaat een krachtig strategisch samenwerkingsverband. RenaSci en Den Hartog verwerven met deze transactie ook een belang in de Petrogas- en BlueAlp-groep.

De BlueAlp-technologie is getest, gedemonstreerd en succesvol in gebruik geweest in een testfabriek in Zwitserland. Na de succesvolle afronding van dat experiment is de fabriek weer ontmanteld. Het onafhankelijke instituut Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) heeft het gehele proces bestudeerd en positief beoordeeld.