Tagarchief: REKUPP

Teruggewonnen papier veranderen in kwaliteitspapier? Uitdaging aanvaard!

Lees het gehele artikel

Nauw samenwerken met openbare instanties is ‘the way to go’

Het vervoer van ontelbare tonnen te recycleren materialen per jaar vergt veel planning en werk. Zeker als je weet dat de meeste volumes worden geleverd aan klanten in India, Pakistan en Zuidoost-Azië. Dat laat je beter aan echte professionals over. Je wil daar bovendien uit­gebreide kwaliteitscontrole en proactief oplossingsgericht denken aan koppelen? REKUPP doet het allemaal. En meer.

REKUPP is een partnerschap van Remant Globe Logistics en Steelduxx, pas gestart in 2021 maar met tien­tallen jaren ervaring in logistieke niches. Dit is on­getwijfeld een partnerschap dat een cruciale rol zal spelen in de recyclage-industrie. Elk lid van dit ambi­tieuze team wil zich onderscheiden van logistieke generalisten en inves­teert in het worden van echte recyclage-experts. Met REKUPP hoeft niemand zich nog zorgen te maken of de recycleer­bare materialen hun bestemming wel zullen bereiken.

Geen logistieke generalisten, maar échte recyclage experten.

Strengere uitvoerregels

Frederic van Olmen: “Door de uitvoer -en invoer­regels die alsmaar strenger worden, merken we dat sommige exporteurs van secundaire grond­stoffen het moeilijk krijgen. Het is namelijk niet meer zo simpel als vroeger om recyclables op een correcte manier uit te voeren. En met recht en reden. Zo zijn er sinds 20 oktober 2021 weer strengere regels voor de export en import van kunststofafval van kracht. Die moeten de controle op internationale transporten verbeteren, de ille­gale afvaltransporten terugdringen en een betere milieuverantwoorde verwerking stimuleren. Het was vooral Omgeving Vlaanderen en OVAM die hier de kar trokken. Want omdat de bestaande EU-richtlijnen niet helemaal duidelijk waren, hield niet iedereen er zich aan. En zo krijg je cowboypraktijken. Dat is nu wel even anders, dus gaan de amateurs er onvermijdelijk uit.”

Duidelijkheid op het terrein

“Om dezelfde reden werken we al een tijdje heel nauw samen met allerlei openbare instanties in de sector. Denk hierbij uiteraard aan OVAM en de Vlaamse Milieu Inspectie, maar ook de Nederlandse tegenhanger ILT (Inspectie Leef­omgeving en Transport). Deze nauwe samen­werking heeft ertoe geleid dat onze leveranciers, zoals transportfirma’s en rederijen er van uit kunnen gaan dat recyclables transporten en ver­schepingen van REKUPP volledig volgens het boekje verlopen. We zijn er allemaal gebaat bij als er op het terrein duidelijkheid heerst over de concrete implicaties van de huidige en toe­komstige wetswijzigingen”, besluit Van Olmen. 

Het jonge bedrijf richt zich op maritieme expeditie van herbruikbare materialen zoals papier, textiel, metaal en plastics.

Compleet pakket

Bruno Driesen: “We verschepen metalen, plastiek, textiel, maar ook oud papier over de hele wereld. Deze secundaire grondstof wordt vervolgens gebruikt om nieuwe producten te vervaardigen. Onze jarenlange ervaring heeft ons een goede reputatie opgeleverd bij de verschillende rede­rijen, waar­door we dit kunnen doen tegen een con­currentiële prijs. We zorgen daarbij voor een com­pleet pakket aan diensten. We delen de nodige logistieke kennis met onze klanten om de ver­schepingen zo vlot als mogelijk te laten ver­lopen. Zo onderzoeken we bijvoor­beeld of door het gebruik van inland-terminals het voor­transport goedkoper en ecologisch verantwoorder kan uitgevoerd worden. Daar­naast kunnen we voor­transporten uitvoeren dank­zij ons netwerk van ver­voerders. Qua douane­formaliteiten kunnen we bogen op de kennis van zuster­bedrijf Remant Customs. Door gebruik te maken van ons inter­nationaal net­werk kunnen we assisteren met ‘cross-trades’ zendingen (bijvoorbeeld van de USA naar het Verre Oosten). Boven­dien zullen binnen­kort inventieve applicaties voor elke zending de eco­logische voetafdruk berekenen. Werkelijk élk aspect van de ‘recycables’ logistiek beheersen we én voeren we minutieus uit. We doen dat via een uit­gebreid netwerk van 100% betrouwbare agenten en partners.”  

Kennis van zaken en een ­vlekkeloze reputatie maken het verschil in ­transport van recyclables

shutterstock_507894658_1
Lees het gehele artikel

Geen afvalstroom zo complex als die van recyclables. Met al meer dan twintig jaar ervaring in de export en import van deze en andere stromen, weet REKUPP als geen ander hoe zijn klanten langs alle klippen te navigeren. En dat begint met een uitgebreide kwaliteitscontrole. Want een vracht die vast komt te zitten in een overzeese haven kost klanten tijd en geld in een sector waarin de marges al bijzonder nauw zijn.

Remant Globe Logistics en Steelduxx hebben de krachten gebundeld om het expeditiebedrijf REKUPP, gespecialiseerd in transport van recycleerbare materialen, te creëren. Door dit partnerschap komt het nieuwe bedrijf met een bagage aan ervaring in logistieke niches aan de start. De missie van REKUPP is klanten zo goed mogelijk te ontzorgen bij de import en export van gerecycleerd materiaal over de hele wereld. “Onze manier om mee de weg te helpen plaveien naar een circulaire economie”, legt manager Frederic van Olmen uit. “We doen dat voor allerhande stromen, van kunststoffen tot textiel, van papier tot rubber. Maar we houden ook voortdurend de vinger aan de pols van wat er beweegt in de markt om nieuwe stromen in kaart te brengen en al proactief naar oplossingen te zoeken. We kijken altijd vooruit.”

Verschil maken op het terrein

Zich onderscheiden, dat doet Rekupp met zijn jarenlange ervaring, kennis van zaken en vlekkeloze reputatie. Zeker in de complexe wereld van kunststoffen maakt dat het verschil op het terrein. “Precies omdat er zoveel verschillende soorten kunststoffen bestaan in al evenveel kwaliteiten, van scrap over regrind tot virgin grondstoffen”, voegt business development manager Bruno Driesen toe. “Door een grondige kwaliteitscontrole verzekeren we onszelf over welk materiaal het gaat, om het dan vervolgens op de best mogelijke manier en aan de best mogelijke voorwaarden te laten transporteren. Daar komt heel wat knowhow bij kijken want hoewel er een eenduidige Europese regelgeving voor afvalstromen bestaat, wordt die niet uniform door alle lidstaten geïnterpreteerd. Soms kan het hierdoor voor bepaalde materiaalstromen interessanter zijn om uit havens in andere landen te verschepen dan de dichtstbijzijnde haven in het land van oorsprong. Dankzij onze ervaring en onze internationale contacten, weten we perfect wat er waar verwacht wordt en wat onze klant het meeste voordeel oplevert. ” 

Frederic van Olmen: “In een circulaire maatschappij wordt afval weer een grondstof. Import en export van deze materiaalstromen zal dus nog in belang toenemen.”

Inzetten op kwaliteitscontrole

Dat is vandaag allerminst een evidentie. Soms wordt er al eens een loopje genomen met het onderscheid tussen virgin plastics en plastic scrap. Transporteren van recyclables brengt immers extra administratieve handelingen met zich mee. Door deze ‘cowboypraktijken’ zijn al een aantal rederijen gestopt met het vervoeren van plastic scrap. Driesen: “Je merkt het ook aan de controles. Staat er plastic scrap op een document waar de douane of milieu-inspectie inzage in heeft, dan mag je je quasi standaard aan een fysieke controle, of scanning, of documentaire controle verwachten. Het ergste wat ons kan overkomen is dat een container ergens ter wereld geblokkeerd wordt. Dat zorgt voor onnodige vertragingen en extra kosten voor klanten. Daarom dat we net zo hard inzetten op die kwaliteitscontrole. Hoe beter we de materialen kunnen identificeren, hoe beter we onze klanten kunnen informeren, sensibiliseren en mogelijke problemen op voorhand uitsluiten. Bij de minste twijfel of de recyclables wel geaccepteerd zullen worden voor overzees transport door de lokale overheid, doe je het eigenlijk beter niet. Daarvoor zijn de marges te klein.” 

Vlekkeloze reputatie

De investering van Rekupp in tijd en middelen om die kwaliteitscontroles waar te maken, wordt door de rederijen overigens geapprecieerd. Van Olmen: “De mensen achter Rekupp zijn actief sinds 2001 en intussen goed bekend bij rederijen. Dat maakt ook dat we betere tarieven kunnen afdingen. Reputatie is alles in deze sector.” Rekupp is dan ook vastbesloten om deze strategie in de toekomst vast te houden. “In een circulaire maatschappij wordt afval weer een grondstof. Import en export van deze materiaalstromen zal dus nog in belang toenemen. Al vermoeden we wel dat de focus zich zal verleggen van vooral export naar meer import naarmate we hier in Europa een eigen recyclage-industrie uitbouwen, wat het doel is van de EU. De transporten tussen de verschillende Europese lidstaten zullen toenemen. Maar de expertise die nodig is om tussen al die bomen het bos te blijven zien, zal een vereiste blijven. Het is de basisvoorwaarde om altijd tot een oplossing te komen die binnen de regels valt.”   

Partnership logistieke bedrijven resulteert in mondiale specialist

REKUPP-verscheept-containers-met-recycables-over-de-hele-wereld
Lees het gehele artikel

Steelduxx en Remant Globe Logistics richtten in 2021 samen REKUPP op. REKUPP is een nicheforwarder voor de recyclage-industrie en biedt logistieke oplossingen voor circulaire en recycleerbare goederenstromen. Deze herbruikbare materialen van Europese traders en ­recyclagebedrijven worden overal ter wereld geleverd, waar ze worden verwerkt tot grondstoffen of nieuwe producten. 

Zowel Steelduxx als Remant Globe Logistics, beide actief in het Antwerpse, hadden jaren­lange ervaring in deze niche en bouwden een uitgebreide klantenportefeuille uit. “Vanuit de reeds bestaande samenwerking tussen onze bedrijven is het idee gegroeid om deze activiteiten te bundelen en REKUPP in het leven te roepen”, vertelt Filip Adam. Filip is director bij Remant Globe Logistics en één van de partners van REKUPP samen met Geoffrey Van Dyck, partner bij Steelduxx. “We zijn trots op dit nieuwe bedrijf met historische roots. Door het verschepen van deze goederen, dragen we bij aan de verduurzaming van de samenleving”, vertelt Geoffrey Van Dyck.

Logistiek en douane

De joint venture, die halverwege 2021 gestalte kreeg, zetelt in een pakhuis in de oude Antwerpse haven, het logistieke hart van Vlaanderen. Vanuit hier en andere Europese havens worden op jaarbasis zo’n 15.000 containers met recyclables over de hele wereld verscheept. Het zwaartepunt van de bestemmingen van de Europese lading ligt in Azië, Afrika, Noord-Amerika en het Midden-Oosten. De containers worden hoofdzakelijk via diverse Europese havens verscheept, maar cross trades behoren eveneens tot de kernactiviteiten van REKUPP. Behalve de logistiek, faciliteert REKUPP ook in de douaneafhandeling en zorgt ervoor dat de import- en exportdossiers voor de klanten zorgeloos verlopen.

REKUPP verscheept containers met recyclables over de hele wereld.

Enorme groeimarkt

De meest voorkomende goederenstromen zijn textiel, papier, metaal en plastics. Maar ook andere materialen die dankzij recyclage bijdragen tot innovatieve oplossingen, worden verscheept.  Duurzaamheid en de keuze voor hergebruik van grondstoffen winnen aan belang. Door technologische ontwikkelingen ontstaan meer circulaire stromen die vervoerd kunnen worden. Het team van REKUPP telt negen medewerkers, stuk voor stuk mensen met een lange trackrecord op het gebied van het verschepen van recyclables. “Het bundelen van deze kennis is één van de synergieën waar REKUPP op verder bouwt”, volgens Filip Adam die het belang van kennis benadrukt. “De wet- en regelgeving in dit nichesegment verandert voortdurend en onze medewerkers zijn steeds op de hoogte, waardoor zij een adviserende rol opnemen. Zo kunnen we onze klanten op verschillende aspecten volledig ontzorgen.”

Voordelen voor de klant

“Dankzij dit partnership verwierf REKUPP een ster­kere positie in een markt waar momenteel congestie en schaarste helaas tot de dagelijkse realiteit behoren”, aldus Geoffrey Van Dyck. Hij geeft nog te kennen dat er weinig overlap tussen de klanten van de stichtende logistieke bedrijven was. Van concurrentie was geen sprake. “We vullen elkaar juist goed aan. Dankzij onze samenwerking kunnen we klanten nog beter bedienen”, besluit hij.   

Remant Globe Logistics en Steelduxx richten samen REKUPP op, nicheforwarder voor de recyclage-industrie

LOGO BASELINE – RBG – ORANGE kopiëren
Lees het gehele artikel

REKUPP zal zich volledig focussen op het verschepen van recycleerbare materialen en herbruikbare grondstoffen. Zowel Remant Globe Logistics als Steelduxx (met de overname van Sermar) hebben jarenlange ervaring in deze niche en bouwden een uitgebreide klantenportefeuille uit. Dankzij dit partnership zullen de specialisten van beide bedrijven zich hier verder op kunnen toeleggen. Beide bedrijven werken al vele jaren succesvol samen en zijn geen vreemden voor elkaar.

Filip Adam, director Remant Globe Logistics & Partner REKUPP: “Het toenemend besef voor een bewust gebruik van grondstoffen, meer en meer innovatieve toepassingen voor recycling en het economisch belang, maken dat het REKUPP team erg enthousiast is om hun schouders onder dit project te zetten.”

Geoffrey Van Dyck,  Partner Steelduxx & Partner REKUPP: “Met ingang van 14 juni 2021 zal REKUPP als zelfstandige brand opereren onder de hoede van Steelduxx en Remant Globe Logistics.  Het team bestaat uit medemerkers van beide bedrijven, goed voor een tiental experten. We hebben onze intrek genomen in een van de mooie pakhuizen aan de Godefriduskaai op het Eilandje in Antwerpen.”

Filip Adam:REKUPP zal zich in de eerste fase richten op de maritieme expeditie van herbruikbare materialen zoals papier, textiel, metaal en plastics. Maar ook andere producten die dankzij recyclage bijdragen tot duurzame oplossingen,  kunnen we verschepen. Dit zowel in Europa als naar wereldwijde bestemmingen. De expeditie van recuperatiematerialen vraagt om bijzondere expertise en kennis van regelgeving van de origine- en bestemmingslanden. Dankzij onze jarenlange ervaring, kunnen de klanten van REKUPP hierop rekenen.“

Geoffrey Van Dyck: “REKUPP heeft met Remant Groep en Steelduxx twee solide en innovatieve logistieke experten achter zich staan. Dit in combinatie met een internationaal netwerk van vaste partners en een uitgebreide klantenportefeuille, geven het REKUPP team alle vertrouwen in een succesvolle toekomst.“

Meer informatie vindt u op www.rekupp.be.