Tagarchief: Recycling sector

Oprichting nieuw orgaan in strijd tegen plastic afval

Lees het gehele artikel

“Als we de manier waarop we kunststoffen produceren en gebruiken niet veranderen, dan zal er in oceanen tegen 2050 meer plastics dan vis zitten.” Deze uitspraak van Frans Timmermans, de eerste vice-president van de Europese Commissie en verantwoordelijk voor duurzame ontwikkeling, is het grondvest achter de ontwikkeling van de Europese Kunststoffen Strategie. Om de handschoen op te nemen en deze uitdaging te beantwoorden heeft de Europese Confederatie van Recyclage Industrieën Euric besloten om de European Plastics Recycling Branch te lanceren.

Het regende de voorbije maanden en jaren mooie beloften om het probleem van kunststofvervuiling een halt toe te roepen. Zo wil Europa alle kunststof verpakkingen tegen 2030 herbruikbaar of recycleerbaar maken. Tegen 2040 wil de Europese Unie ook de helft van zijn kunststof afval gerecycleerd zien. De recyclage-industrie heeft zichzelf dan weer een target van 10 miljoen ton plastics opgelegd om te hergebruiken in de productie van nieuwe producten voor de Europese markt tegen 2025. “Dit laatste wordt het voornaamste werk­domein voor de European Plastics Recycling Branch (EPRB). Het wil mee helpen de uitdagingen die verbonden zijn aan de verwerking van kunststoffen voor recyclagedoeleinden identificeren en oplossingen formuleren. In elke schakel van de keten wil het zo het circulaire niveau van deze materialen optrekken”, aldus Ion Olaeta, vice-­president van de EPRB. Het nieuwe orgaan zal mee toezien op het uitrollen en implementeren van de EU Kunststoffen Strategie. “Er zal onder meer gestreefd worden naar een betere interface voor de Europese regelgeving rond afval- en chemische producten, zodat recyclagebedrijven kunnen anticiperen op mogelijke veranderingen en langetermijninvesteringen uitvoeren.” Daarnaast staan ecodesign, verbetering van de logistieke mogelijkheden en engagementen voor het gebruik van gerecycleerde materialen hoog op de agenda.

Plastic Afval artikel vakblad recycling recyclage sector belgië

“Als we de manier waarop we kunststoffen produceren en gebruiken niet veranderen, dan zal er in oceanen tegen 2050 meer plastics dan vis zitten.”

 

Uitdagingen en mogelijkheden

De leden van het EPRB zullen de nationale recyclagefederaties over heel Europa zijn. Coberec is een van de stichtende leden. Zij spreken in naam van honderden kleine, middelgrote en grote bedrijven actief in de inzameling, de verwerking, de recyclage en de handel van verschillende stromen van kunststoffen. Kunststoffen die onder andere komen uit end-of-life voertuigen, e-waste, verpakkingsmaterialen … Maar de uitdagingen, technisch, economisch en wetgevend om kunststoffen efficiënt en op een grote schaal een tweede leven te geven zijn niet gering. “De timing voor de kick-off van EPRB is niet toevallig”, vertelt Emmanuel Katrakis, secretaris-generaal van EuRIC. “Kunststoffen zijn in Europa en wereldwijd een van de voornaamste prioriteiten geworden. Dat brengt enerzijds onzekerheid met zich mee, maar biedt tegelijkertijd heel wat nieuwe mogelijkheden.” Het bevorderen van de recyclage van kunststoffen zal sowieso een positieve impact hebben. Het bevordert de lokale werkgelegenheid en levert een aanzienlijke bijdrage tot een beter klimaat. De recyclage van 15 miljoen ton plastics zou jaarlijks een vermindering in CO2-emissies opleveren die het equivalent is van 15 miljoen voertuigen. Daarenboven verwacht de EU dat verbeterde inzamelsystemen en recyclagetechnieken voor kunststoffen een besparing zullen teweegbrengen van ongeveer 100 euro per ton.

Leidend zijn in evolutie naar circulaire economie

“Met de oprichting van EPRB toont de recyclage-industrie eens te meer dat het een leidende rol wil spelen in de globale transitie naar een nieuwe model van circulaire economie. Alle stakeholders in de waardeketen van kunststoffen zullen hun engagement wat dat betreft opnemen. Dat is de enige manier om het goede voorbeeld te geven aan de burger, zodat hij zelf ook geen excuus meer heeft om bij te dragen aan deze ontwikkeling. Deze verandering moet de tragedie van 13 miljoen ton kunststoffen die jaarlijks in de oceanen van onze planeet terechtkomen verhinderen”, besluit Olaeta.