Tagarchief: RecyclePro

De Tip | Peter Voolstra – Van der Spek Vianen

img_3057-kopieren
Lees het gehele artikel

Om te beginnen wil ik Recyclepro feliciteren met de eerste uitgave van hun magazine voor Nederland. Recyclepro is bij onze Belgische zuiderburen bekend bij iedere recycler, die middels het magazine op de hoogte is en blijft van de laatste ontwikkelingen en noviteiten in de recyclingmarkt.

Ik ben ruim 20 jaar werkzaam in de recyclingbranche en zal door mijn column ‘Vooruit’ in Recyclepro u voorzien van tips en mogelijkheden, die u weer een stap verder én op andere zienswijzen zou kunnen brengen.

Volgens de Van Dale heeft VOORUIT (bijwoord) de betekenis VERDER. Verder willen we allemaal en verder vooruit is zelfs nog beter. We zijn allemaal drukdoende om in de recycling, ons werkgebied, verder te komen als het erom gaat de afvalstromen optimaal op te werken, zodat ze zo breed- en goed mogelijk weer zijn in te zetten, met de circulariteit als hoofddoel. Dit in ogenschouw genomen zijn vele recyclingbedrijven druk en vooruitstrevend bezig met het bovenstaande. Hierbij doen zich ieder moment van de dag uitdagingen en verassingen voor die het proces verstoren en het verdienmodel steeds lastiger maken.

Om naast de duurzame doelstellingen ook de economische doelstellingen te blijven realiseren, die de continuïteit garanderen en het mogelijk maken te investeren in nieuwe technieken die nog verdere opwerking mogelijk maken, moeten de recyclingprocessen zo efficiënt mogelijk worden uitgevoerd. Deze efficiency is voor ieder bedrijf en voor de te recyclen stromen weer anders en iedere kleine- of grote aanpassing kan grote gevolgen hebben in de verbetering van de processen. Dit kan verschillen van een eenvoudige aanpassing in de routing op een locatie, waarbij de vrachtwagens anders rijden en containers direct op hun plaats gezet kunnen worden voor belading met geproduceerde stromen, tot het investeren in nieuwe technieken die een hoger scheidingsrendement of minder inzet van een laadschop mogelijk maken.

Dat zijn bijvoorbeeld NIR-scheiders, die nu naast het normaal scheiden van kunststofstromen ook zwarte kunststoffen uit de productstromen kunnen scheiden. Een ander mooi voorbeeld is de mobiele op- en overslagtransportband, die naast het zeer eenvoudig in voorraad zetten van geproduceerde gebroken fracties ook ingezet kan worden voor zonder inzet van een overslagkraan het beladen van schepen.

Naast het aanpassen van deze processen is het net zo belangrijk en misschien wel het belangrijkste, om ervoor zorg te dragen dat mens en machine zo continu- en productief mogelijk worden ingezet. Dat dit veel gemakkelijker klinkt dan in de praktijk is te realiseren, zie ik op vele recyclinglocaties en is zeer begrijpelijk. Het op tijd en goed plannen van (preventief) onderhoud en reparaties zorgt voor een zeer grote besparing in de leegloopuren die ontstaan door het onverhoopt uitvallen van machines, hetgeen bij iedereen helaas weleens voorkomt. Door deze planning gaat de productiviteit omhoog met een lagere kostprijs als gevolg. Dit plannen van onderhoud, reparaties en inspecties is een partnerschap dat u als recycler met uw leverancier moet onderhouden. Want samen komen we verder en rust en regelmaat hebben het altijd nog gewonnen van paniekingrepen.   

Kunststof profielen krijgen tweede leven en besparen 90.000 ton CO2

deceuninck-diksmuide-2019-auteursrecht-valerie-clarysse-02-versie-b-kopieren
Lees het gehele artikel

Pvc is een nobel materiaal dat bijzonder veel voordelen brengt in toepassing. De raamprofielen van Deceuninck zijn daar een mooi voorbeeld van en zorgen voor sterkte, isolatie, bescherming en esthetiek. Maar mooier nog, pvc is ook een duurzaam materiaal dat mits een goede recyclagemethode in principe oneindig maal gerecycleerd en dus hergebruikt kan worden. In het streven naar een zo laag mogelijk ecologische voetafdruk, investeerde Deceuninck fors in een nieuwe recyclagelijn. Een technisch huzarenstukje waar Lybover Recycling een belangrijke hand in had.

Deceuninck is een wereldspeler in raam- en deurprofielen in kunststof met productievestigingen in vijftien landen. Met meer dan 3.800 medewerkers wordt er een omzet gegenereerd van 674 miljoen euro. In Diksmuide prijkt Deceuninck Compound, de plek waar de pvc grondstof zijn formulatie van pvc hars en additieven meekrijgt om aan specifieke eisen te voldoen. Het was dan ook een strategische keuze de recyclageactiviteiten daar neer te poten. Sourcing and sustainability manager Margot Lannoo: “We zetten reeds jaren in op verduurzaming, en het streven naar circulariteit is daar een belangrijk onderdeel van. Door de kringloop volledig te sluiten verkleinen we aanzienlijk onze ecologische voetafdruk. Voor elke kg gerecycleerd materiaal sparen we om en bij de 2 kg CO2 uit. En het recyclage proces verbruikt tot 90% minder energie dan het aanmaken van virgin grondstof.”

Expertise van Lybover Recycling (Bulk .ID)

Kunststof PVC Artikel Recycling Recyclage RecyclePro Vakblad België

De recyclagelijn die er  sinds 2012 stond had een capaciteit van 10.000 ton, goed voor het verwerken van het eigen productieafval en de snijresten van klanten. Om in te spelen op de toenemend aanbod van eerste generatie ramen en deuren en om ook voor deze, meer vervuilde fractie, de kringloop te sluiten, was een nieuwe installatie aan de orde. Hierbij stonden drie sleutelwoorden voorop: kwaliteit, capaciteit en efficiëntie. Deceuninck deed voor de nieuwe proceslijn een beroep op de expertise van Lybover Recycling.

Technisch huzarenstukje

Operations manager van de Divisie Compound Tom Driessens wist op voorhand dat de nieuwe lijn een technisch huzarenstukje zou moeten worden. “Wat we willen realiseren is eigenlijk nog nergens ter wereld gebeurd. Lybover Recycling kreeg dus van ons een enorme puzzel in handen om alle technieken samen te brengen om de vooropgestelde tonnages, efficiëntie en zuiverheid te halen. Met de bijkomende uitdaging dat de bestaande installatie de hele tijd moest kunnen blijven draaien en dat het om moeilijk te verwerken kunststof stromen ging.” De sleutel tot succes lag dan ook in enerzijds het ruime aanbod van kwalitatieve machines en anderzijds de eigen engineeringcapaciteit van Lybover Recycling. “Door hun expertise en hun ruime portfolio kunnen ze zich echt onderscheiden in totaalprojecten. We apprecieerden ook de openheid en transparantie waarmee ze tewerk gingen en het uitstekende time- en projectmanagement. In maart 2018 zijn we begonnen en aan het einde van het jaar waren we al operationeel.”

Circulaire economie dichterbij brengen

Kunststof PVC Artikel Recycling Recyclage RecyclePro Vakblad België

“Het werk dat Lybover Recycling geleverd heeft is in overeenstemming met onze doelstellingen”, vat Lannoo samen. Grosso modo kunnen er tien stappen in onderscheiden worden. Alles begint met een grote breekinstallatie die het materiaal terugbrengt tot fracties van 30 à 50 cm. Na een eerste metaalsortering gaat het naar de hamermolen die zorgt voor een verdere verkleining van het materiaal. In de volgende sectie komt een veelvoud van scheidingstechnieken aan bod die andere kunststoffen, folies, metalen, glas, rubbers, siliconen en glasvezels uit het pvc halen. Het stof dat daarbij vrijkomt wordt ook vakkundig aangepakt door een ontstoffingsinstallatie. Na een natte en een droge maling schiet er nog materiaal over in fracties van enkele mm. Vervolgens worden de materialen op kleur gescheiden en gaan ze de laatste verwerkingsfases in: granulatie of micronisatie. Voor elke stap gebeuren de nodige kwaliteitscontroles, één van de drie speerpunten van Deceuninck.

Lannoo: “De lijn heeft een capaciteit van 45.000 ton per jaar, goed voor 2,3 miljoen ramen die zo jaarlijks van het stort gered zullen worden. Vandaag bevatten ons profielen reeds 12% gerecycleerd materiaal. Tegen 2021 willen we dat percentage optrekken tot 25% wereldwijd. Op die manier willen we tonen dat het ons menens is de circulaire economie dichterbij te brengen en onze eigen ecologische voetafdruk te verlagen.”  

Linde-dealerovereenkomst tussen Motrac en Van den Dorpe MH eindigt per 31 mei 2019 – Motrac, Linde importeur België, wordt per 1 juni 2019 ook exclusief Linde-verdeler voor heel België

filip-van-kelecom-c-motrac-kopieren
Lees het gehele artikel

Motrac Handling & Cleaning uit Antwerpen is de exclusieve invoerder voor België van Linde Material Handling producten. Motrac is ook de verdeler en service supplier voor Linde in heel België. Tot 31 mei 2019 is er voor Oost- en West-Vlaanderen een dealerovereenkomst met Van den Dorpe Material Handling uit Oudenaarde.

Vanaf 31 mei 2019 wordt de onderlinge Linde-dealerovereenkomst tussen Motrac en Van den Dorpe MH voor de Oost- en West-Vlaamse markt echter beëindigd. Vanaf 1 juni 2019 zal Motrac dus Linde ook verdelen en servicen in Oost- en West-Vlaanderen. Motrac is dan naast exclusieve invoerder ook exclusieve verdeler van de Linde-producten voor heel België.

“Motrac hecht veel belang aan dienstverlening en het rechtstreekse klantcontact om aan de steeds complexere behoefte te voldoen. Vanuit dit perspectief wil Motrac nog meer inzetten op een nauwere samenwerking tussen producent, importeur en eindgebruiker,” zegt Filip Van Kelecom, CEO Motrac Handling & Cleaning. Tevens wil ze met deze verandering haar organisatie beter laten aansluiten op het beslissingstraject en verwachtingen van haar klanten. We zijn ook verdeler van de Tennant vloerreinigingsmachines en we stellen vast dat onze aanpak in een nationale structuur een positief resultaat genereert voor alle partijen”, aldus Van Kelecom.

Een andere evolutie is dat de software en de technologie in de Linde-producten veel intelligenter is dan vroeger. Dit maakt dat een directe lijn tussen producent en invoerder-verdeler een absolute must is m.b.t. up to date expertise, knowhow, rapportering, en een uniforme, permanente en doorgedreven level A-opleiding van de sales force en de onderhoudstechnici. Dit komt allemaal ten goede aan de eindgebruiker.  Voor alle klanten in België is de dienstverlening en na-service sowieso gewaarborgd 24u/24u en 7/7 dagen.

Linde Material Handling (Aschaffenburg) is verheugd met de rechtstreekse samenwerking tussen Motrac en haar eindklanten en ziet dit dan ook als een logische stap om haar marktpositie in België uit te breiden.