Tagarchief: Recyclagehub

Luierrecyclage speerpunt in ‘recyclagehub Vlaanderen’

plant for the production of diapers
Lees het gehele artikel

Vlaams minister van omgeving Zuhal Demir wil daarom van luierrecyclage een prioriteit maken voor haar kabinet. “Jaarlijks belanden 65.000 ton babyluiers op de afvalberg, daar willen we wat aan doen”, aldus Demir. 

Wie kinderen heeft, beseft maar al te goed hoe groot het aandeel van luiers kan zijn in het rest­afval. Het zijn er gemiddeld zo’n 4.000 per kind. De afvalcijfers bevestigen dit ook. 13,2 kg per inwoner per jaar, het is het aandeel van de zogenaamde hygiënische fractie (luiers en incontinentie­materialen) in het huishoudelijk restafval. In deze statistiek wordt dus nog geen rekening gehouden met kinderdagverblijven en woonzorgcentra. Vandaag wordt het nog verbrand als huisvuil. Maar daar wil de Vlaamse regering nu verandering in brengen. “In het kader van de transitie naar een circulaire economie hopen we in de toekomst de luierketen te sluiten. Recyclage van luiers levert niet alleen nieuwe grondstoffen op, maar draagt ook bij aan de reductie van CO2-­emissies”, vertelt Raadgever Omgeving Nick Vliegen. “Daarnaast kunnen ook preventie en ecodesign helpen bij het verminderen van grondstofgebruik bij de productie van luiers.”

Nick Vliegen.

Afbreken ziekteverwekkers en medicijnen

Het is niet de eerste poging om luiers uit het huishoudelijk afval te krijgen. In het verleden waren er al verschillende initiatieven rond, maar een concrete doorbraak bleef uit. Wat maakt deze fractie zo uitdagend en waarom is de tijd nu rijp voor een nieuwe poging? Vliegen: “Belangrijk is de mogelijke aanwezigheid van ziekteverwekkers en medicijnresten. Elk mogelijke verwerking zal dus een antwoord moeten bieden om deze stoffen afdoende af te breken. Het beleidskader zal daarom, onafhankelijk van de recyclagetechnologie, minimale voorwaarden opleggen waaraan de technologie zal moeten voldoen om te garanderen dat de gerecupereerde grondstoffen veilig zijn. Zowel voor de gezondheid van mens als milieu.” Wat er veranderd is, dat is in eerste plaats de houding van de fabrikanten van dergelijke producten. “De producenten passen al ecodesign toe om minder grondstoffen te gebruiken, maar dat proces staat nog in zijn kinderschoenen. Ze zoeken actief mee naar een oplossing voor deze materiaalstroom en dat maakt weldegelijk veel verschil.”

Wie kinderen heeft, beseft maar al te goed hoe groot het aandeel van luiers kan zijn in het restafval. Het zijn er gemiddeld zo’n 4.000 per kind.

Nog geen circulaire luiers

Van volledig circulaire luiers hoeven we nog niet te dromen. “De strenge, wettelijke kwaliteits­eisen die aan luiers gesteld worden zodat er geen compromissen gebeuren op vlak van veiligheid en gezondheid, maken dat vooralsnog onmogelijk”, verduidelijkt Vliegen. Er worden momenteel geen post-consumer gerecycleerde materialen aangewend in de productie van nieuwe luiers. De technieken om ze op een efficiënte manier te recycleren, daarentegen, zijn wel in volle ontwikkeling. “Een aantal veelbelovende initiatieven in het buitenland (Nederland en Italië) bewijzen dat er potentieel is. We hebben uiteraard ons oor bij hen te luister gelegd bij de ontwikkeling van dit beleidskader voor Vlaanderen.” Hoe de verwerking en recyclage dan het beste kan verlopen wordt momenteel uitgewerkt door het VITO in opdracht van OVAM. In de loop van dit jaar zullen mogelijke inzamelscenario’s in kaart gebracht worden. “De kosten van het recyclagegproces, mogelijke afzetmarkten voor de gerecycleerde materialen en bereidheid van kinderdagverblijven, woonzorgcentra en gemeenten om gescheiden inzameling op te zetten, zullen hierbij onderzocht worden”, geeft Vliegen aan.

Concretiseren eind 2022

Dit initiatief kader in de bredere ambitie om van Vlaanderen een recyclagehub te maken. Een deel van de 30 miljoen euro die daarvoor uitgetrokken werd, zal dienen om te onderzoeken welke stromen het meeste potentieel hebben. De Vlaamse regering hoopt bij de goedkeuring van het nieuwe uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval (eind 2022) de eerste concrete pistes gevonden te hebben voor luierrecyclage.   

Belgische afval- en recyclagesector positief over circulaire ambities Jan Jambon I

Lees het gehele artikel

Op 30 september kwamen de Vlaamse regeringsonderhandelaars tot een akkoord over het Vlaamse beleid voor de komende vijf jaar. Toen go4circle de dag nadien het regeerakkoord kon inlezen, vond het tot grote tevredenheid een luik circulaire economie. Daarin zagen we heel wat positieve elementen, met hier en daar een kanttekening.

De nieuwe Vlaamse Regering wil de komende vijf jaar de nodige prioriteit geven aan de verdere uitbouw van een circulaire samenleving. Dat heeft Stany Vaes, algemeen directeur van go4circle in de tekst teruggevonden: “De tekst bevat heel wat positieve signalen om de circulaire economie op het Vlaamse voorplan te brengen. Ik denk dan in de eerste plaats aan de wil van de overheid zelf om het goede voorbeeld te geven in circulaire aanbestedingen. Die wil kan andere bedrijven en organisaties inspireren om hetzelfde te doen en zo een belangrijk aanzuigeffect voor de circulaire economie betekenen.”

Grondstoffen maximaal herwinnen

Ook de versterkte inzet op circulair productontwerp, de wil om te streven naar een uniform Belgisch afvalbeleid met meer afstemming tussen de gewesten en de erkenning van het belang van recyclage stemt de Belgische afval- en recyclagesector positief. Zo zal Vlaanderen de uitrol van verdere recyclagemogelijkheden in België onderzoeken. “Door meer lokaal te gaan recycleren, kunnen we grondstoffen maximaal gaan herwinnen. Daarmee besparen we niet alleen op CO2-uitstoot, we versterken de concurrentiepositie van Vlaanderen in de globale economie, want we worden minder afhankelijk van de import van ruwe grondstoffen voor de productie van nieuwe producten”, aldus Vaes.

Recyclagehub van europa

Al had Vlaanderen op dit vlak gerust nog meer ambitie mogen tonen. Vaes: “Waarom niet van Vlaanderen dé recyclagehub van Europa maken? We zijn al jaren een van de beste leerlingen in de Europese klas als het op recycleren aankomt, dus waarom die expertise niet verzilveren door afval uit Europa hier optimaal te verwerken?” De aangekondigde afbouw van de verbrandingscapaciteit zou echter roet in het eten kunnen gooien. “Hoe meer we sorteren en recycleren, hoe meer residu we overhouden. Die reststromen kunnen we alsnog optimaal benutten door ze onder de strikte (exploitatie)normen van een afvalverbrandingsinstallatie om te zetten in energie”, verklaart Vaes. De federatie is alvast tevreden dat de circulaire economie en het afvalbeheer centrale pijlers blijven in de komende Vlaamse legislatuur. Samen met bevoegd minister Zuhal Demir zullen we de komende jaren bouwen aan een toekomst voor onze gebruikte materialen.