Tagarchief: Recyclace

De top en flop in elke schakel van de circulaire economie

Lees het gehele artikel

In een circulaire economie staat recyclage centraal, zodat producten (en hun bestanddelen) steeds een nuttige toepassing krijgen. Dat kan maar door op verschillende momenten in de levensfase van een product doordacht te werk te gaan. Er zijn in België heel wat circulaire topvoorbeelden te vinden: productontwikkelaars die aandacht hebben voor ecodesign, bedrijven die producten maken met gerecycleerde materialen, initiatieven die de selectieve inzameling van verschillende soorten afval bevorderen … Maar voor elk van die goede voor­beelden zijn ook tal van flopvoorbeelden te vinden. Wereldwijd komen er nog elk jaar miljarden tonnen nieuwe producten op de markt die niet ­recycleerbaar zijn, waar geen selectieve materialen aan te pas kwamen, die niet selectief worden ingezameld … Deze rubriek toont voor elke schakel van de circulaire economie enkele mooie realisaties en ook enkel uitdagingen, of anders gezegd: de top en de flop.

Top in recyclage: ook oliën en vetten zijn recycleerbaar

In België worden gebruikte frituurvetten en -oliën apart ingezameld voor verdere verwerking. In 2016 werd 98% van de ingezamelde vetten en oliën omgezet tot biodiesel. Ook smeeroliën worden apart ingezameld. Zij worden hoofdzakelijk verwerkt tot ‘nieuwe’ smeeroliën.

Flop in recyclage: oplossingen nodig voor luiers

Luiers zijn niet rendabel te recycleren: de verschillende kleine initiatieven in het verleden mislukten keer op keer. Nochtans is er dringend nood aan grootschalige initiatieven, aangezien luiers meer dan 5% van het restafval vertegenwoordigen.