Tagarchief: Recyclaat

Wie wordt leverancier van het recyclaat?

foto Peter Brughmans 2016 (door Kris van Exel) (1)(ENT_ID=11559 kopiëren
Lees het gehele artikel

2020 was een moeilijk jaar. De afzet van plastic recyclaat stagneerde en recycleerders bouwden grote voorraden op. Dat veranderde in de eerste helft van 2021: plotseling verdwenen voorraden ‘als sneeuw voor de zon’. Al snel was de vraag naar recyclaat zelfs groter dan het aanbod. Hieraan lagen meerdere oorzaken ten grondslag. Niet alleen de aanmerkelijk hogere grondstofprijs, maar zeker ook de groeiende bewustwording rond het toepassen van recyclaat in nieuwe plastic producten. 

Alles duidt erop dat de situatie van 2020 niet meer terugkomt en we in 2021 door een ‘tipping point’ zijn gegaan. Voor recycleerders is het vinden van recycleerbaar plastic afval nu weer de grootste uitdaging. Voor producenten en converters is het de vraag wie de gerecycleerde grondstof gaat leveren en in welke producten het moet worden toegepast. 

Hoeveel recycled content?

De verwachting is dat het maximaal haalbare percentage aan recycled content in 2040 nog onder de 50% zal liggen. Er moeten dus keuzes worden gemaakt. Verdeel je het beschikbare recyclaat over alle producten? Of kies je ervoor om enkele producten van 100% recyclaat te produceren en voor overige producten virgin toe te passen? Die keuze kan medebepalen wie de leverancier wordt van het plastic recyclaat. Een compoundeur die flakes omzet in klantspecifiek granulaat, óf de virgin leverancier? Niet iedere converter zal recyclaat en virgin willen mengen om een recycled content-percentage te realiseren. Een grondstofleverancier die het materiaal kant-en-klaar aanlevert heeft dan de voorkeur. Als het gaat om producten die 100% uit recyclaat bestaan, zal de compoundeur eerder als leverancier worden gezien.

Gecertificeerde systemen

Voor een breed klantenportfolio is het ook mogelijk dat beide methoden onderdeel gaan uitmaken van dezelfde leverancier. Naar verwachting zal de strategische positionering van leveranciers de komende jaren een ontwikkeling doormaken. Daarnaast zijn er controleerbare gecertificeerde systemen nodig om het percentage recycled content bij levering zeker te stellen. Ook op dat vlak is ontwikkeling nodig, met betrokkenheid van alle partijen in de keten. Soms zou je graag willen weten hoe de markt er over tien jaar uitziet … maar de weg ernaartoe medevormgeven is net zo interessant!