Tagarchief: Recupel

Postbode neemt afgedankt toestel mee

Recupel-retour-Bpost-8
Lees het gehele artikel

Recupel en bpost lanceren nieuwe service ‘Recupel Retour’ aan de vooravond van International E-Waste Day

Je afgedankte (kleine) elektrotoestellen meegeven aan de postbode? Dat kan voortaan als het van Recupel en bpost afhangt. Samen testen ze de komende maanden een nieuwe service ​ ‘Recupel Retour’ in zes Belgische steden. Bedoeling is om die later in het hele land aan te bieden. Het principe is eenvoudig: telkens je een online aankoop doet, kan je bij levering door de postbode een pakje oude elektro mee teruggeven. Recupel speelt hiermee in op de groeiende onlineverkoop met thuislevering. Het is een extra service voor mensen die nu weinig beroep (kunnen) doen op de bestaande inzamelpunten. En ‘Recupel Retour’ is bovendien klimaatbewust, want het maakt handig gebruik van een rit die sowieso gereden wordt.

Morgen, vrijdag 14 oktober, is het International E-Waste Day. Die staat dit jaar in het teken van kleine elektroapparaten (‘small domestic appliances’). ‘Recycle it all, now matter how small’, zo luidt de slogan dit jaar. Samen met het WEEE-Forum en de ‘collega’s in het buitenland’ roept Recupel mensen op om zeker ook kleine oude elektro af te geven. Denk b.v. maar aan gsm’s, opladers, kabeltjes, hoofdtelefoons, smartwatches, enz. ​ Vaak blijven net die rondslingeren in de rommelschuif of de uithoek van je kast. Of erger nog: ze worden gewoon in de vuilnisbak gegooid, zoals 11% van de mensen wel eens doet, zo bleek recent nog uit een onderzoek van Recupel. En dat is zonde, want zo gaan kostbare grondstoffen verloren in de verbrandingsoven.

Vanaf volgende week start een pilootproject in Geel, Mol, Leuven, Anderlecht, Elsene en Rixensart. Daar krijgen inwoners de mogelijkheid om hun afgedankte kleine elektrotoestellen mee te geven aan een postbode wanneer die thuis een pakje komt leveren. Bpost zorgt er vervolgens voor dat het bij Recupel terechtkomt, waar alles netjes gesorteerd wordt en klaargemaakt voor hergebruik of recyclage.

De inwoners van de geselecteerde gemeenten krijgen binnenkort een infofolder met een verzendlabel in hun brievenbus. Moeilijk is het niet: je stopt de toestellen die je wil afdanken in een kartonnen doos of verzendtas met daarop het verzendlabel. (Extra verzendlabels kunnen ook nog gedownload worden op recupel.be/retour). Bij je eerstvolgende onlineaankoop ontvang je een leveringsmailtje van bpost. Zo weet je wanneer je de postbode mag verwachten, zodat je jouw pakje met oude elektro tijdig kan klaarzetten om het mee te geven.

Enkele aandachtspunten :

 • De doos waarin je je elektro steekt, moet je goed dichtmaken.
 • Ze mag maximaal 50x30x30 cm groot zijn en 30 kilo wegen. Daar kan je al heel wat verschillende kleine elektrotoestellen in kwijt. Enkele voorbeelden: mixers, haardrogers, scheerapparaten, laptops, smartphones, hoofdtelefoons, zaklampen, boormachines, oortjes, hoofdtelefoons, opladers,…
 • Wat neemt de postbode niet mee? Grote toestellen zoals koelkasten, microgolfovens of een droogkast. Hiermee kan je terecht in een recyclagepark als het niet meer werkt of in een kringloopwinkel als het wel nog werkt.
 • Haal vooraf eventuele batterijen uit je toestel. Die kan je meegeven via de inzameling van (de collega’s van) Bebat.
 • Nog extra verzendlabels nodig? Download die op recupel.be/retour.

“Wie zijn kasten opentrekt in huis of in zijn garage, stoot op een veelvoud aan ongebruikte elektrotoestellen. Vaak zijn ze stuk of door omstandigheden niet meer nodig. Doorheen de jaren worden ze er ook niet beter op. Het is dus zonde om ze te laten rondslingeren. Je kan er anderen mee verder helpen als ze nog bruikbaar zijn. Of ze laten recycleren en de grondstoffen recupereren als ze kapot zijn. Vandaag brengen veel mensen hun toestellen al binnen bij onze inzamelpunten. Maar even vaak komt het er niet van. Daarom willen we het nog makkelijker maken en bieden we met Recupel Retour een extra ophaalservice aan.” (Eric Dewaet, CEO Recupel)

“Het project met Recupel kadert perfect in onze vernieuwde duurzaamheidsstrategie. Bpost wil een leidende speler worden in de e-commerce logistiek op vlak van duurzaamheid. Eén van onze speerpunten is te werken op afval en recyclage in de e-commerce keten. Dankzij bpost zijn dicht netwerk en zijn 10.000 bezorgers die elke dag door elke straat in België rijden hebben wij een unieke rol te spelen in de circulaire economie.” ​ (Chris Van Snick, Director Group Sustainability bpost)

“Je vangt twee vliegen in één klap: door een afgedankte broodrooster of kapotte smartphone mee te geven aan de postbode, helpen we mensen om hun kasten en lades op te ruimen. Tegelijkertijd helpen we hiermee het milieu omdat oude spullen niet meer in de vuilniszak of op straat belanden. De postbode zorgt ervoor dat oude elektronica gescheiden wordt opgehaald en Recupel voor de verdere verwerking. We weten uit Europese cijfers dat in België bijna 55 procent (jaarverslag Recupel 2021) van al de afgedankte elektronica wordt gerecycleerd. Dit vernieuwende project maak het gemakkelijker voor de klant waardoor er meer elektronisch afval zal gescheiden worden en er dus meer recyclage en hergebruik zal zijn.” (Petra De Sutter, vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven, Telecommunicatie en Post)

International E-Waste Day 14 oktober 2022: enkele cijfers

 • Een Belgisch gezin heeft gemiddeld 95 elektrotoestellen in huis. 10 daarvan liggen kapot of ongebruikt stof te vergaren. Opgeteld voor het hele land gaat het dus om 49 miljoen toestellen die een veel nuttigere bestemming zouden kunnen krijgen (Recupel)
 • In Europa belandt per inwoner gemiddeld nog 1,4 kilo aan oud elektro in de vuilnisbak (WEEE forum)
 • Dit jaar zal er wereldwijd ongeveer 24,5 miljoen ​ ton klein elektr(on)isch afval worden geproduceerd. (WEEE forum)
 • Vorig jaar werden wereldwijd 5,3 miljard mobiele telefoons afgedankt. (WEEE forum)
 • 30% van alle mobiele telefoons in Europa wordt niet (meer) gebruikt (WEEE forum)
 • Tegen 2026 zijn er wereldwijd 750 miljoen afgedankte ‘oortjes’ (WEEE forum)

13,5% meer hergebruikt elektro via kringloopwinkels in 2021

Naamloos-3
Lees het gehele artikel

Recupel werkt samen met sectorfederaties aan 50% meer hergebruik

In 2021 kregen 409.814 elektrotoestellen een tweede leven in kringloopwinkels. Samen goed voor een gewicht van 1.657.518 kilo. Dat is een stijging van 13,5% t.o.v. het jaar voordien. De koepels van de hergebruiksector Herwin en Ressources en Recupel hebben samen de ambitie om dat aantal de volgende jaren met de helft te verhogen.

Tijdens het eerste coronajaar kende het aanbod van elektrotoestellen in de kringloopwinkels een terugval. Vooral kleren en meubels haalden toen de bovenhand. Het was blijkbaar het eerste wat mensen naar de kringwinkel brachten tijdens de grote opruim die velen hielden. Die verhouding kwam in 2021 terug in evenwicht met een stijging van het hergebruikvolume van tweedehandselektro met 13,5%.

Die positieve trend willen de hergebruikkoepels Herwin en Ressources samen met Recupel de komende jaren graag verderzetten. Ze mikken zelfs op een stijging van 50%. In de nieuwe samenwerkingsovereenkomst wil Recupel de sector ook financieel stimuleren om het hergebruikvolume nog op te drijven met een bijkomende vergoeding voor voorbereiding op hergebruik.

Daarnaast bekijken beide partijen hoe ze met praktische maatregelen de aanvoer van herbruikbare toestellen nog kunnen verhogen door bij inzameling beter voor te sorteren en bewarende beschermingsmaatregelen.

O.m. op containerparken lopen testprojecten om nog bruikbare en kapotte toestellen te scheiden en meer verfijnde inzamelrecipiënten te voorzien. Ook met transporteurs worden afspraken gemaakt hoe dit nog beter georganiseerd kan worden op overslagstations, waar hergebruikcentra hun toestellen komen uitselecteren.

Nu de herstelcapaciteit van kringwinkels geleidelijk aan wordt opgevoerd, wil Recupel ervoor zorgen dat deze allemaal toegang hebben tot productdatabanken en daarvoor de abonnementen financieren. Op termijn moeten ook scanning- en herkenningstechnologie helpen bij het vooraf identificeren van producten en hun herbruikbaarheid.

Eva Verraes, directeur HERW!N, koepel van de Kringwinkels: “Wij zijn heel blij met de samenwerkingsovereenkomst. Want om de circulaire economie te laten groeien en zo ook te kunnen blijven inzetten op het inzamelen, herstellen en hergebruiken van elektrotoestellen zijn veel handen nodig. Als je weet dat er vandaag meer mensen langdurig ziek zijn dan werkloos dan weet je dat er meer inspanningen nodig zijn om deze mensen aan het werk te krijgen. Een socialere en meer circulaire economie is hier het antwoord op.”

Eric Dewaet, CEO van Recupel: “De helft meer hergebruik is een ambitieuze doelstelling. Met de nieuwe overeenkomst en de engagementen van alle partners op het terrein moet dat lukken. Samen zorgen we voor een groter en kwalitatiever aanbod. Iedereen kan meehelpen: lever op tijd je ongebruikte toestellen in. Hoe langer je ze thuis laat rondslingeren, hoe moeilijker verkoopbaar ze worden! “

De harde cijfers

Wandre+Coolrec-0002
Lees het gehele artikel

Aan u om er inzichten uit te destilleren die uw productieproces kunnen optimaliseren of uw rendement kunnen verhogen. Deze keer komt het mysterie van de vermiste koelkasten aan bod.

Producenten of invoerders van elektrische toestellen die lid zijn van Recupel geven aan hoeveel toestellen zij jaarlijks op de markt brengen. In 2019 waren dit 685.595 koelkasten en diepvriezers. 462.246 toestellen kwamen aan bij een erkende verwerker. Uit studies en via samenwerking met de Kringwinkels houdt Recupel er ook rekening mee dat 5% (34.280 toestellen een tweede leven krijgt en nog steeds in gebruik is. Dat maakt dat er in 2019 maar liefst 189.069 toestellen van de radar verdwenen. 

CO2-equivalent van autorit van 7.500 km

Deze toestellen bevatten schadelijke koel­vloeistoffen en blaasgassen. Die moeten manueel verwijderd worden. Indien dit niet gebeurt, ontsnappen deze schadelijke stoffen, waardoor ze de ozonlaag afbreken en zo bijdragen aan de opwarming van de aarde. De milieuschade per apparaat staat gelijk aan een CO2-uitstoot die een autorit van 7.500 km veroorzaakt. Een rekensommetje dat de Universiteit van Antwerpen uitvoerde in opdracht van Recupel. Nochtans is 98% van de materialen van een koelkast of diepvriezer herbruikbaar, waardoor ze weer kunnen dienen voor bijvoorbeeld de productie van nieuwe toestellen. En staat ook de consument te springen voor recyclage. Uit een bevraging van Recupel blijkt dat 96% van de consumenten het belangrijk vindt dat zijn of haar winkel goed recycleert. 60% zou ook bewust kiezen voor een winkel die een correcte recyclage aanbiedt.

6.000 sauspotjes

Om het aantal vermiste koelkasten terug te dringen, hamert Recupel op een correcte inzameling en recyclage. In samenwerking met Delhaize werden 6.000 glazen potjes verspreid met een oproep om ‘mayo-nice’ voor het milieu te zijn en geen ‘anda-loser’. Een ludiek duwtje in de rug om het bewustzijn bij consumenten aan te wakkeren.   

Gert Verhulst, James Cooke, De Kringwinkels en Recupel op de bres voor slachtoffers van de watersnood

I27A9322-kopiëren
Lees het gehele artikel

Daarom willen Recupel en De Kringwinkels samen met Gert Verhulst en James Cooke een actie opzetten om hen opnieuw aan de nodige basisvoorzieningen te helpen. Woensdagavond werd in de De Cooke & Verhulst-show een oproep gelanceerd om ongebruikte en nog werkende huishoudapparaten in te zamelen. Koelkasten, diepvriezers, wasmachines, koffiezetapparaten, waterkokers, kookplaten, … : alles wat een doorsnee gezin nodig heeft, is welkom bij ‘geefpunten’ in De Kringwinkels. De actie loopt zes weken. Doelstelling is om minimum duizend toestellen in te zamelen.

Wat kan je doen?

 1. Check welke ongebruikte maar nog bruikbare elektrotoestellen je nog in huis liggen hebt.
 2. Breng ze tussen 9 september en 14 oktober binnen bij je Kringwinkel en vermeld dat je ze wil weggeven aan de slachtoffers van de watersnood.
 3. Maak  een foto en post die met de hashtags #DCVS en #recupel op je sociale media.
 4. 50 deelnemers maken kans op een VIP-ticket in het publiek van De Cooke en Verhulst Show!

Woensdagavond gaf Annelies Evens van Recupel uitleg over de actie in De Cooke en Verhulst Show:

“Je ongebruikte toestellen binnenleveren is eigenlijk een kleine moeite. Elke Vlaming heeft er gemiddeld een tiental in huis. Dit is een mooie gelegenheid om ze een tweede leven te geven en zwaar geteisterde landgenoten te helpen om opnieuw hun leven op te bouwen. “

Dat hij net als elke landgenoot heel wat ongebruikte toestellen in huis heeft, beseft ook Gert Verhulst. Gisteren kwamen we alvast te weten wat ‘de oogst’ ten huize Verhulst opleverde. En daarmee is de toon gezet. De komende zes weken vragen James en Gert aan hun gasten om zelf ook een ongebruikte apparaat mee te brengen en het te deponeren in een gelegenheidscontainer.

Linde Brewaeys van Herwin (koepel van De Kringwinkels) legt uit hoe de verwerking en verdeling na de inzameling verloopt:  

“ In De Kringwinkels testen we eerst via een stekkertest of de toestellen nog veilig werken. Voor de verdere distributie werken we samen met La Bourse aux Dons Dat is een distributieplatform voor food en non-food, dat giften via de OCMW’s verdeelt. Die centraliseren alles en verdelen verder naar slachtoffers en sociale organisaties. Dat maakt een en ander ook traceerbaar.

1 op 3 koelkasten en diepvriezers wordt niet correct gerecycleerd: Recupel lanceert nieuwe campagne

Naamloos-1 kopiëren
Lees het gehele artikel

Want nog te veel koelkasten en diepvriezers belanden niet in het juiste recyclagecircuit. Dat is zeer schadelijk voor het milieu, want bij een foute ontmanteling komen schadelijke koelvloeistoffen en blaasgassen vrij die de ozonlaag aantasten. De impact van één fout gerecycleerde koelkast op het broeikaseffect is even hoog als de impact van een autorit van 7.500 km. Jaarlijks verdwijnen er ongeveer 200.000 koelkasten en diepvriezers van de radar.

Vermiste koelkasten

Producenten of invoerders van elektr(on)ische toestellen die lid zijn van Recupel geven aan hoeveel toestellen zij jaarlijks op de markt brengen. In 2019 waren dit 685.595 koelkasten en diepvriezers. 462.246 toestellen kwamen aan bij een erkende verwerker. Uit studies en via haar samenwerking met de Kringwinkels houdt Recupel er ook rekening mee dat 5% (34.280 toestellen) een tweede leven krijgt en nog steeds in gebruik is.

“We vergelijken de cijfers van wat op de markt werd gebracht met wat werd gerecycleerd omdat dit een vervangingsmarkt is. Je oude koelkast vervang je door een nieuwe. Maken we de rekensom, dan missen we in 2019 maar liefst 189.069 toestellen,” licht Eric Dewaet, CEO van Recupel, de cijfers toe.

Schadelijke impact op het milieu

Deze toestellen bevatten schadelijke koelvloeistoffen en blaasgassen. Die moeten manueel verwijderd worden. Indien dit niet gebeurt, ontsnappen deze schadelijke stoffen waardoor ze de ozonlaag afbreken en zo bijdragen aan de opwarming van de aarde. De milieuschade per foutief verwerkt apparaat staat gelijk aan de CO2-uitstoot die 1 autorit van 7.500 kilometer[1] veroorzaakt. Koelkasten en diepvriezers die bij Recupel terechtkomen, worden op een correcte manier gerecycleerd. Bovendien is 98% van de materialen van een koelkast of diepvriezer herbruikbaar. Zo kunnen ze ingezet worden voor bijvoorbeeld de productie van nieuwe toestellen. 

Maar wanneer deze toestellen niet in het Recupel-circuit belanden en bijvoorbeeld illegaal worden geëxporteerd of in de natuur gedumpt worden, kan deze correcte recyclage niet gegarandeerd worden. Bovendien bestaat er een grijs en parallel circuit van toestellen die buiten de Recupel-kanalen worden ingezameld en verwerkt.

“Sommige schroothandelaars doen het goed en zijn vergund om koelkasten op te halen om die nadien aan een erkende verwerker af te geven. Met hen werken we samen of willen we samenwerken in de toekomst. Maar helaas respecteren niet alle schroothandelaars de regels. Sommigen halen de materialen eruit die nog geld opbrengen en verwerken de rest van de koelkast vervolgens als oud ijzer. Door de schadelijke stoffen niet manueel te verwijderen, wat de wet trouwens verplicht, kunnen deze stoffen ontsnappen en ernstige schade berokkenen aan het milieu,” zegt Eric Dewaet, CEO van Recupel.

Kwaliteitslabel toont juiste inzamelkanaal

Consumenten kunnen hun kapotte koelkasten en diepvriezers naar het recyclagepark brengen. De winkel waar ze een nieuw toestel kopen, is verplicht om hun oude toestel terug te nemen. Recupel bracht het kwaliteitslabel ‘Hier recycleren we goed’ op de markt voor de retail.  Zo weet de consument, bij aankoop van een nieuwe koelkast, bij welke handelaars hij zijn oude koelkast met een gerust hart kan achterlaten. Ondertussen ondertekenden ongeveer 500 winkels het kwaliteitspact van Recupel.

Uit een bevraging van Recupel[2] blijkt dat consumenten belang hechten aan een correcte recyclage door de winkel waar ze hun nieuwe toestel aankopen. Maar liefst 96% van de consumenten geeft aan dat het belangrijk is dat zijn of haar winkel goed recycleert. 60% zou ook bewust kiezen voor een winkel die een correcte recyclage garandeert.

Wees mayo-nice voor het milieu

Met een nieuwe campagne wil Recupel consumenten aansporen om hun koelkasten en diepvriezers correct te laten recycleren. Om te garanderen dat hun toestellen correct worden gerecycleerd, is het immers noodzakelijk dat ze via het juiste kanaal ingezameld worden. 

“Belgen zijn goed in het juist sorteren van wat in hun koelkast staat. Een klassiek voorbeeld is de glazen sauspot die naar de glasbak gaat. Wees mayo-nice voor het milieu door ook je koelkast correct te recycleren…of wees geen anda-loser! Met dit duwtje in de rug willen we hen bewust maken hoe belangrijk het is om koelkasten en diepvriezers correct te laten recycleren en wijzen we hen de weg naar het juiste inzamelkanaal. De Kringwinkel indien het toestel nog werkt, het recyclagepark of een winkel met het kwaliteitslabel Hier Recycleren we Goed,” besluit Eric Dewaet, CEO van Recupel.

In samenwerking met Delhaize heeft Recupel 6.000 glazen potjes met deze boodschap verspreid. Vandaag start de campagne via digitale media, online en print advertenties.

[1] Recupel liet deze berekening en analyse uitvoeren door de Universiteit van Antwerpen.

[2] Onderzoek Recupel (2020), uitgevoerd door onderzoeksbureau Buffl. Steekproef 1.000 respondenten.

Recupel stelt BD myShopi, Retrival, R.app.el en SOFIE aan voor diverse transportopdrachten vanaf 1 juli 2021

ophaler+(5)
Lees het gehele artikel

Naar aanleiding van deze tenderprocedure contracteert Recupel BD myShopi, Retrival, R.app.el en SOFIE vanaf 1 juli 2021. In 2020 werd in totaal 123.840 ton elektro en lampen ingezameld. Bijna 90%, of 109.654 ton, wordt ingezameld via het eigen, logistieke inzamelnetwerk van Recupel (recyclageparken, distributie, etc.).

Toewijzing nieuwe contractanten

Recupel organiseert de inzameling, het transport en de verwerking van afgedankte elektr(on)ische apparaten en lampen in België. Een van haar opdrachten is de ophaling en het transport van deze apparaten organiseren. Hiervoor duidt Recupel op contractuele basis partners aan.

Daarom organiseerde Recupel in 2021 een procedure voor de toewijzing van nieuwe contractanten voor de fijnmazige inzameling van afgedankte elektro, lampen en rookmelders en de superfijnmazige inzameling van klein elektro en lampen. Door middel van een strikte tenderprocedure, die werd goedgekeurd door de regionale overheden, wijst Recupel de diverse opdrachten toe aan:

 • BD myShopi: voor de fijnmazige inzameling[1] van grootwit, koelvries-apparaten, televisies en monitoren en klein elektro in de provincies West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Antwerpen, Limburg, Vlaams-Brabant, Brussel en Luxemburg.
 • Retrival : voor de fijnmazige inzameling van grootwit, koelvries-apparaten, televisies en monitoren en klein elektro in de provincies Henegouwen en Namen.
 • R.app.el : voor de fijnmazige inzameling van grootwit, koelvries-apparaten, televisies en monitoren en klein elektro in de provincie Waals-Brabant.
 • SOFIE : voor de fijnmazige inzameling van grootwit, koelvries-apparaten, televisies en monitoren en klein elektro in de provincie Luik.
 • BD myShopi: voor de fijnmazige inzameling[2] van lampen en rookmelders voor heel België.
 • BD myShopi: voor de superfijnmazige inzameling[3] van de Recupel-punten voor klein elektro (< 25 cm) en lampen voor heel België.

Ecologie en milieuperformantie in transport

Voor de selectie werden, in samenspraak met de regionale overheden, objectieve criteria bepaald, zoals kwaliteit, prijs en milieuperformantie. 

“Recupel heeft een uitgebreid logistiek netwerk. Sinds de start van Recupel streven we ernaar om ons netwerk voortdurend te optimaliseren zodat we de steeds groeiende volumes aan afgedankte elektro en lampen op een efficiënte manier kunnen ophalen en naar een verwerker brengen voor recyclage. Voor deze tenderprocedure hebben we voor het eerst het criterium milieuperformantie als een belangrijk onderdeel van de beoordeling opgenomen. We vinden het belangrijk dat onze partners, net zoals Recupel, oog hebben voor duurzaamheid. Met hun voorstellen hebben de gekozen partners aangetoond dat zij belang hechten aan het organiseren van een milieuvriendelijker transport, onder andere door de samenstelling van hun vloot,” licht Eric Dewaet, CEO van Recupel, toe. 

De verschillende contracten gaan in vanaf 1 juli 2021 en zullen een duurtijd hebben van 3 jaar (tot en met 30 juni 2024).

Recupel stelt Recydel en Coolrec Nederland BV aan voor recyclage van koelvries-apparaten vanaf 1 september 2022

Unknown
Lees het gehele artikel

In 2020 werden in totaal 21.246 ton koelvries-apparaten ingezameld, wat neerkomt op 472.187 toestellen.

Toewijzing nieuwe contractanten na strikte tenderprocedure

Recupel organiseert de inzameling, het transport en de verwerking van afgedankte elektr(on)ische apparaten en lampen in België. Een van haar opdrachten is de depollutie en de verwerking van deze apparaten op een milieuvriendelijke en economisch efficiënte wijze organiseren. Recupel duidt op contractuele basis partners aan die de ingezamelde apparaten depollueren en verwerken.

In dit kader organiseerde Recupel in 2020 – 2021 een procedure voor de toewijzing van nieuwe contractanten voor de depollutie en verwerking van koelvries-apparaten, aangezien de huidige contracten op hun einde lopen. Door middel van een strikte tenderprocedure, die werd goedgekeurd door de regionale overheden, wijst Recupel de opdracht toe aan Recydel en Coolrec Nederland BV vanaf 1 september 2022. De overeenkomsten zullen een duurtijd hebben van 6 jaar (tot en met 1 september 2028), met mogelijkheid tot verlenging met 3 jaar (in dat geval tot en met 1 september 2031).

Voor de selectie werden, in samenspraak met de regionale overheden, objectieve criteria bepaald, zoals bijvoorbeeld de kwaliteit, de transportkost, de verwerkingsprijs, de recyclagetechnieken, etc. Door het hanteren van deze criteria biedt Recupel consumenten de garantie dat de toestellen die zij afdanken op de best mogelijke en op een economisch efficiënte manier gerecycleerd zullen worden.

Innovatieve technologieën en expertise

De technologieën om koelvries-apparaten optimaal te depollueren en te verwerken veranderen regelmatig, onder andere door de evoluerende samenstelling van koelvries-apparaten over de jaren heen. Dit vereist de nodige knowhow, expertise en state-of-the art technologieën die rekening houden met de huidige en toekomstige samenstelling van koelkasten en diepvriezers.

Eric Dewaet, CEO van Recupel: “De voorstellen van Recydel en Coolrec Nederland BV beantwoorden hier perfect aan. Expertise en innovatie is ook heel belangrijk: hoe beter de technologie, hoe zuiverder de recyclaten die gebruikt kunnen worden voor de productie van nieuwe koelvries-apparaten of andere elektronische toestellen. Via recyclage geven we grondstoffen een nieuw leven en dragen we zo bij aan een meer circulaire economie.”  

Behalen van recyclagedoelstellingen

België legt recyclagedoelstellingen op, per type apparaat (vb. voor koelvries-apparaten, lampen, televisies, etc.) en per materiaalstroom (vb. ferro-materialen, kunststoffen, etc.). Deze doelstellingen worden al jaren ruimschoots overschreden door de partners waar Recupel mee samenwerkt. Zo bedroeg het resultaat nuttige toepassing voor koelvries-apparaten vorig jaar 99,27% (= 83,46% recyclage + 15,81% verbranding met energierecuperatie), terwijl het wettelijke objectief 85% is. 

“Deze resultaten zorgen ervoor dat België op wereldvlak een koploper is inzake recyclage en een belangrijke recyclagehub in Europa is. Door samen te werken met de beste partners streven we ernaar om deze positie te bevestigen en verstevigen. Door contracten te sluiten van minstens 6 jaar, met een mogelijke verlenging tot 9 jaar, geven we onze partners ook de nodige tijd en zekerheid om te investeren in nieuwe technologieën indien ze dit zouden willen doen,” licht Eric Dewaet verder toe.

Schadelijke koelvloeistoffen moeten juist verwijderd worden

Een maximale grondstoffenrecuperatie is een belangrijk streefdoel van Recupel en haar partners. Daarnaast is het noodzakelijk om de schadelijke materialen uit elektronische toestellen op een correcte manier te verwijderen. Dit geldt zeker voor koelvries-apparaten, die schadelijke koelvloeistoffen en blaasgassen bevatten. Enkel gespecialiseerde en erkende verwerkers beschikken over de juiste installaties om deze stoffen te verwijderen zonder het milieu te schaden. 

In dit kader kaartte Recupel in september 2019 aan dat meer dan 200.000 koelkasten en diepvriezers jaarlijks niet bij een erkende verwerker terechtkomen, met een navenante impact op het milieu: 1 foutief verwerkt apparaat is vergelijkbaar met de CO2-uitstoot van 1 autorit van 7.500 km. Koelkasten en diepvriezers die bij Recupel terechtkomen worden op een correcte manier verwerkt. Er bestaat echter een grijs en parallel circuit van toestellen die buiten de Recupel-kanalen worden ingezameld en verwerkt. De doelstelling van Recupel is duidelijk: elke koelkast moet correct verwerkt worden zodat het milieu niet geschaad wordt. De komende jaren zal Recupel blijvende inspanningen leveren om meer koelvries-apparaten in te zamelen zodat die zeker bij een erkende verwerker terechtkomen. 

Van memorabele momenten met je lamp tot een nieuw toestel:

auto
Lees het gehele artikel

De Belgen brachten meer dan 10 miljoen lampen en 3.383 ton armaturen naar een Recupel punt. Met een nieuwe campagne spoort Recupel alle Belgen aan om die inspanning te blijven leveren zodat de grondstoffen van kapotte of oude lampen en armaturen een tweede leven krijgen via recyclage of hergebruik. Dat die inzamelinspanning de moeite loont, tonen de cijfers feilloos aan: uit de meer dan 10 miljoen ingezamelde lampen werd 1.260 ton fijngemalen glas gerecycleerd in 2019. Dit gerecycleerde glas kan gebruikt worden voor de productie van nieuwe lampen of andere toepassingen. Om alle Belgen te motiveren hun lampen en armaturen naar een Recupel punt te brengen, slaat de vzw de handen in elkaar met Jeroom en Geluck.

In 2019 brachten de Belgen 10,4 miljoen lampen naar een inzamelpunt van Recupel. Dat zijn 800.000 stuks meer dan het jaar ervoor, of een stijging met 8%. Recupel zamelt gasontladingslampen (spaarlampen en buislampen, 97%) en ledlampen (3%) in. Recupel is ook verantwoordelijk voor de in­zameling van armaturen, zoals bijvoorbeeld lampenkappen, een staande lamp of een hanglamp. In 2019 werd er 3.383 ton armaturen ingezameld, een stijging met 19% in vergelijking met 2018 (2.483 ton).

Recycleren van lampen = tweede leven voor grondstoffen

Nadat consumenten hun kapotte lampen naar een Recupel punt hebben gebracht, worden de lampen naar Indaver in Doel getransporteerd voor recyclage. Het recyclageproces zorgt ervoor dat de materialen aanwezig in lampen, zoals glas, fluorescentiepoeder en ijzer, opnieuw gebruikt kunnen worden voor de productie van nieuwe lampen of andere toepassingen. Ter illustratie: in 2019 werden 10,4 miljoen lampen ingezameld. Aan de hand van hoogtechnologische recyclagetechnieken werd 1.260 ton glas gerecycleerd uit deze ingezamelde lampen. Bovendien bevatten gasontladingslampen schadelijke stoffen, zoals kwik, die veilig en correct verwijderd worden door gespecialiseerde verwerkers. Als dergelijke lampen in de huisvuilzak of glasbol belanden, kunnen ze breken en zijn ze gevaarlijk voor mens en milieu. Uit een studie van Recupel blijkt dat ongeveer 5% van alle Belgen lampen bij het huisvuil afdankt, 5% kiest foutief voor het grofvuil en 4% brengt lampen naar de glascontainer.

Van warme herinneringen naar een nieuw toestel

Om het belang van de inzameling van lampen en armaturen te onderstrepen, slaat Recupel de handen in elkaar met Jeroom en Geluck. Van warme herinneringen en memorabele momenten naar een nieuw toestel: dat is de centrale boodschap van de nieuwe reclamecampagne. Hoewel een lamp klein is, kan het onbewust gelinkt worden aan grote emoties of memorabele momenten. Eens kapot, is het belangrijk om lampen en armaturen binnen te brengen, zodat de grondstoffen opnieuw gebruikt kunnen worden voor de productie van nieuwe lampen en toepassingen. De reclamecampagne werd op 26 januari gelanceerd op de Belgische radio- en televisiezenders. Deze aanwezigheid op radio en tv zal gekoppeld worden aan een verhoogde aanwezigheid op social media en in magazines. Met deze campagne hoopt Recupel iedereen te motiveren om kapotte lampen en armaturen naar een Recupel punt te brengen. Op de website vindt u een overzicht van de inzamelpunten.

Armaturen uit metaalcontainer

“Armaturen belanden nog te vaak in de metaalcontainer. Ze horen daar niet thuis, want armaturen hebben een snoer en zijn dus elektro. Hoewel onze inzamelcijfers een positieve tendens tonen, wordt slechts 13.4% van alle armaturen die op de markt worden gebracht, vandaag ingezameld. Een cijfer dat we in de toekomst moeten opkrikken, want kapotte armaturen bevatten ook tal van grondstoffen die gerecycleerd kunnen worden. Is de armatuur nog niet kapot, dan raden wij consumenten aan om die naar de Kringwinkel te brengen voor hergebruik”, licht Eric Dewaet, CEO van Recupel, toe. “Iedere Belg die een lamp naar een Recupel punt brengt, doet iets goed voor het milieu. Door recyclage krijgen ze een tweede leven, want een kapotte lamp bevat de grondstoffen voor de productie van onder andere nieuwe lampen. Hoe meer grondstoffen uit kapotte lampen worden gerecycleerd en opnieuw in omloop gebracht, hoe minder nieuwe grondstoffen we moeten ontginnen. Dit principe wordt urban mining genoemd. Daarom willen we alle Belgen overtuigen om hun lampen binnen te brengen zodat wij, samen met onze partners, ervoor kunnen zorgen dat deze grondstoffen niet verloren gaan, maar een nieuw leven krijgen.” 

De Pen | Van afval tot grondstof: op naar de volgende twintig jaar

Eric Dewaet kopiëren
Lees het gehele artikel

De coronacrisis kluisterde ons aan ons computerscherm en joeg als een wervelwind door het Belgische bedrijfsleven. Ondanks de vele uitdagingen waarmee onze partners in ons inzamel-, transport-, her­gebruik-, en recyclagenetwerk werden geconfronteerd, bleef de inzameling en recyclage op volle toeren draaien. Daarom zeg ik, geheel in lijn met onze nieuwe communicatiecampagne, ‘alvast dankuwel van Recupel’: het is dankzij de inzet en flexibiliteit van u dat we ook in 2020 fantastische resultaten kunnen voorleggen. 

65% van wat de voorbije drie jaar op de markt werd gebracht, moet ook worden ingezameld. Dat is een Europees inzamelobjectief opgelegd aan de verschillende lidstaten. Weinig landen behalen het objectief, België inclusief. Met 51% scoren we beter dan gemiddeld, maar er is nog een lange weg af te leggen. Hoewel er nog steeds te veel elektro onvindbaar is, werpt de rapportage via de tool van BeWeee haar vruchten af. Onze inzamelresultaten zitten ook in de lift. Dat zijn alvast twee positieve tendensen waar we verder aan moeten bouwen. Ik ben ervan overtuigd dat er geen ‘one size fits all’ oplossing is, maar dat we moeten inzetten op verschillende bouwstenen om samen aan die weg naar de 65% te timmeren. En met bouwstenen bedoel ik de actoren die betrokken zijn in de e-waste keten: de overheden, de transport- en recyclagesector, de distributiesector, de publiek-private sector, de hergebruiksector … Elke partij heeft zijn specifieke rol en is voor mij een bouwsteen om die 65% te bereiken. Vanuit Recupel wil ik het ­initiatief nemen om deze partijen rond te tafel te brengen en na te denken over nieuwe inzamel­technieken die een antwoord bieden op enkele bekende problematieken: de moeilijke inzameling in grootsteden, de illegale export, het lage inzamelpercentage van professionele apparaten … om er maar een paar te noemen. Om deze aan te pakken is samenwerking de enige sleutel tot succes.

In een circulaire economie is het belangrijk om de kringloop van materialen beter te sluiten, van rappor­tage van AEEA tot finaal de verwerking ervan. Maar om van die circulaire economie een realiteit te maken, moeten we een stap verder gaan: niet enkel de kringloop beter sluiten, maar die ook beter en efficiënter benutten. E-waste mogen we immers niet beschouwen als afval, maar als een waardevolle bron van grondstoffen. Die worden steeds schaarser. Denk maar aan de critical raw materials, alom­tegenwoordig in elektronische toestellen. 

De recyclagesector staat op de deur van de beleidsmakers te kloppen om een betere afzetmarkt te ­creëren voor hun recyclaten. Hoewel we dit in een ruimere, internationale context moeten beschouwen, valt deze roep bij ons niet in dovemansoren. Ik ben ervan overtuigd dat Recupel een meer verbindende rol kan opnemen – een spil in de circulaire economie als het ware – die producenten en de recyclagesector samenbrengt om zo lokale en circulaire projecten op touw te zetten. 

Laat me afsluiten met het volgende: in 2021 bestaat Recupel twintig jaar. Opgericht vanuit de industrie, kunnen we terecht trots zijn op wat we de voorbije twintig jaar hebben gerealiseerd: een efficiënt en performant inzamel- en recyclagesysteem dat tot de beste van Europa behoort. Nu komt het erop aan om niet enkel méér in te zamelen om zo méér grondstoffen in omloop te brengen, we moeten er ook naar streven dat de secundaire grondstoffen optimaal worden ingezet. Met z’n allen streven we zo naar een meer duurzame en circulaire maatschappij. De uitdagingen zijn groot, maar dat creëert ook tal van opportuniteiten. Ik ben alvast enthousiast om die, samen met u, met beide handen aan te grijpen.   

Belgen zamelen meer dan 10 miljoen lampen in

Naamloos-6123
Lees het gehele artikel

De Belgen brachten meer dan 10 miljoen lampen en 3.383 ton armaturen naar een Recupel-punt. Met een nieuwe campagne spoort Recupel alle Belgen aan om die inspanning te blijven leveren zodat de grondstoffen van kapotte of oude lampen en armaturen een tweede leven krijgen via recyclage of hergebruik. Dat die inzamelinspanning de moeite loont, tonen de cijfers feilloos aan: uit de meer dan 10 miljoen ingezamelde lampen werd 1260 ton fijngemalen glas gerecycleerd in 2019. Dit gerecycleerde glas kan gebruikt worden voor de productie van nieuwe lampen of andere toepassingen. Om alle Belgen te motiveren hun lampen en armaturen naar een Recupel-punt te brengen, slaat de vzw de handen in elkaar met Jeroom en Geluck.

Belgen zamelen meer dan 10 miljoen lampen in

In 2019[1] brachten de Belgen 10,4 miljoen lampen naar een inzamelpunt van Recupel. Dat zijn 800.000 stuks meer dan het jaar ervoor, of een stijging met 8%. Recupel zamelt gasontladingslampen (spaarlampen en buislampen) en LED-lampen in. Van alle ingezamelde lampen zijn 97% gasontladingslampen, voorlopig slechts 3% LED-lampen. Dat is ook logisch, want LED-lampen werden veel later op grote schaal verkocht en hebben een langere levensduur.

Recupel is ook verantwoordelijk voor de inzameling van armaturen, zoals bijvoorbeeld lampenkappen, een staande lamp of een hanglamp. In 2019 werd er 3.383 ton armaturen ingezameld, een stijging met 19% in vergelijking met 2018 (2.483 ton).

“Armaturen belanden nog te vaak in de metaalcontainer. Ze horen daar niet thuis, want armaturen hebben een snoer en zijn dus elektro. Hoewel onze inzamelcijfers een positieve tendens tonen, wordt slechts 13.4% van alle armaturen die op de markt worden gebracht, vandaag ingezameld. Een cijfer dat we in de toekomst moeten opkrikken, want kapotte armaturen bevatten ook tal van grondstoffen die gerecycleerd kunnen worden! Is de armatuur nog niet kapot, dan raden wij consumenten aan om die naar de Kringwinkel te brengen voor hergebruik,” licht Eric Dewaet, CEO van Recupel, toe.

Recycleren van lampen = tweede leven voor grondstoffen

Nadat consumenten hun kapotte lampen naar een Recupel-punt hebben gebracht, worden de lampen naar Indaver in Doel getransporteerd voor recyclage. Het recyclageproces zorgt ervoor dat de materialen aanwezig in lampen, zoals bijvoorbeeld glas, fluorescentiepoeder en ijzer, opnieuw gebruikt kunnen worden voor de productie van nieuwe lampen of andere toepassingen.

Ter illustratie: in 2019 werden 10,4 miljoen lampen ingezameld. Aan de hand van hoogtechnologische recyclagetechnieken werd 1.260 ton glas gerecycleerd uit deze ingezamelde lampen. Dit gerecycleerde glas kan gebruikt worden voor de productie van nieuwe lampen of andere toepassingen.

Iedere Belg die een lamp naar een Recupel-punt brengt, doet iets goed voor het milieu. Door recyclage krijgen ze een tweede leven, want een kapotte lamp bevat de grondstoffen voor de productie van onder andere nieuwe lampen. Hoe meer grondstoffen uit kapotte lampen worden gerecycleerd en opnieuw in omloop gebracht, hoe minder nieuwe grondstoffen we moeten ontginnen. Dit principe wordt urban mining genoemd. Daarom willen we alle Belgen overtuigen om hun lampen binnen te brengen zodat wij, samen met onze partners, ervoor kunnen zorgen dat deze grondstoffen niet verloren gaan, maar een nieuw leven krijgen,” zegt Eric Dewaet, CEO van Recupel.

Bovendien bevatten gasontladingslampen schadelijke stoffen, zoals kwik, die veilig en correct verwijderd worden door gespecialiseerde verwerkers. Als dergelijke lampen in de huisvuilzak of glasbol belanden, kunnen ze breken en zijn ze gevaarlijk voor mens en milieu. Uit een studie[2] van Recupel blijkt dat ongeveer 5% van alle Belgen lampen bij het huisvuil afdankt, 5% kiest foutief voor het grofvuil en 4% brengt lampen naar de glascontainer.

Van warme herinneringen naar een nieuw toestel

Om het belang van de inzameling van lampen en armaturen te onderstrepen, slaat Recupel de handen in elkaar met Jeroom en Geluck. Van warme herinneringen en memorabele momenten naar een nieuw toestel: dat is de centrale boodschap van de nieuwe reclamecampagne. Hoewel een lamp klein is, kan het onbewust gelinkt worden aan grote emoties of memorabele momenten. Eens kapot, is het belangrijk om lampen en armaturen binnen te brengen zodat de grondstoffen opnieuw gebruikt kunnen worden voor de productie van nieuwe lampen en toepassingen. 

Jeroom zegt het met een kwinkslag: “’Ik draag graag mijn steentje bij tot een propere wereld, ik hoop dan ook dat deze campagne het gedrag van de Belgen positief kan beïnvloeden. Bij mij werkte ze alvast, ik gooi m’n elektro en lampen sinds kort niet meer uit de rijdende auto op de middenberm van de E19.”

De reclamecampagne wordt op dinsdag 26 januari 2021 gelanceerd op de Belgische radio- en televisiezenders. Deze aanwezigheid op radio en tv zal gekoppeld worden aan een verhoogde aanwezigheid op social media en in magazines. Met deze campagne hoopt Recupel iedereen te motiveren om kapotte lampen en armaturen naar een Recupel-punt te brengen. Een overzicht van de inzamelpunten: https://www.recupel.be/nl/vind-een-inzamelpunt/

[1] De resultaten van het jaar 2020 zijn momenteel nog niet beschikbaar. Deze resultaten worden in april geconsolideerd en gecommuniceerd. 

[2] Understanding the recycle behaviour and brand image of Recupel, 2020. Studie van GFK in opdracht van Recupel met een steekproef van 1030 respondenten.

Slapend potentieel van 14.000 ton ijzer en 2.000 ton koper ligt onbenut in onze (tuin)huizen

RECUPEL27827_banner_3000x1200_PR_NL_01[1] kopiëren
Lees het gehele artikel

De 4,8 miljoen ongebruikte elektrische tuin- en werkgereedschappen vormen een onbenut potentieel van 14.000 ton ijzer en 2.000 ton koper. Om te verzekeren dat er voldoende grondstoffen zijn voor de huidige en toekomstige generaties, roept Recupel op tot actie. 

Eric Dewaet, CEO van Recupel: “Grondstoffen ontginnen via de klassieke mijnbouw is milieuvervuilend en gebeurt vaak in mensonwaardige omstandigheden. Sommige grondstoffen, die nodig zijn voor elektronica, worden ook schaars. Daarom roepen wij op tot actie. Onze grondstoffen moeten een tweede, derde, vierde … leven krijgen door meer elektro te hergebruiken en door grondstoffen uit defecte toestellen te recycleren. De coronacrisis is een momentum om het anders en beter te doen en meer milieubewuste keuzes te maken. Meer elektro een tweede leven geven via hergebruik, herstel en recyclage moet een gewoonte – ‘het nieuwe normaal’ – worden!” 

4,8 miljoen ongebruikte tuin- en werkgereedschappen = een enorm potentieel 

Tweejaarlijks doet Recupel een onderzoek om te meten hoeveel elektr(on)ische apparaten de Belgen bezitten en hoe ze die afdanken. Uit die bezitsmeting blijkt dat er 4,8 miljoen elektr(on)ische tuin- en werkgereedschappen (zowel nog werkend als defect) blijven liggen. Onder die stoflaag ligt maar liefst 14.000 ton ijzer en 2.000 ton koper ongebruikt en onbenut in de tuinhuizen en de garages van de Belgen. Deze ongebruikte toestellen vormen een enorm slapend potentieel voor hergebruik en recyclage. Het merendeel van die ongebruikte toestellen (84%) werkt nog en kan perfect doorgegeven worden of naar de Kringwinkel worden gebracht. De overige 16% werkt niet meer. Als die naar een inzamelpunt van Recupel worden gebracht, kan 2.196 ton ijzer (het gewicht van 28 volgetankte vliegtuigen) en 320 ton koper (het gewicht van 1,5 keer het Vrijheidsbeeld) herwonnen worden. 

Nieuwe inzamelcampagne: Generatie R 

Het is tijd voor actie en daarom lanceert Recupel een nieuwe inzamelcampagne, Generatie R. Generatie R zet zich in om de problematiek van grondstoffenschaarste aan te pakken door hun elektrisch tuin- en werkgereedschap door te geven (Re-use), te laten opknappen en herstellen (Refurbish en Repair) en af te danken voor recyclage (Recycle).   

Elk Belgisch gezin heeft 11 elektr(on)ische toestellen die niet meer gebruikt worden

JV_160511_RECUPEL_ORIG_shot02_042 kopiëren
Lees het gehele artikel

Te veel grondstoffen liggen momenteel stof te vergaren in de Belgische huishoudens, terwijl sommige van die grondstoffen schaarser worden. Uit de bezitsmeting van Recupel, de vzw verantwoordelijk voor de inzameling en verwerking van afgedankt elektro en lampen, blijkt dat er 51 miljoen elektr(on)ische toestellen ongebruikt in de Belgische huishoudens liggen, of 11 per gezin. Een onbenut potentieel voor hergebruik en recyclage.

In 2019 bezitten de Belgische huishoudens samen ongeveer 392 miljoen elektrische en elektronische toestellen, of 79 per huishouden[1]. Dit is een stijging van 14,5 miljoen toestellen in vergelijking met de vorige peiling van 2017 en volgt de internationale trend van een steeds stijgende consumptie van elektr(on)ische toestellen[2]. De sterkste evolutie zien we in de categorie ICT met een stijging van maar liefst 7 miljoen toestellen in bezit.

Nog te veel ongebruikte elektr(on)ische toestellen

Er liggen maar liefst 51 miljoen ongebruikte elektr(on)ische toestellen stof te vergaren, of 11 per huishouden. Dit zijn zowel toestellen die defect zijn als toestellen die nog werken, maar niet meer gebruikt worden. Opvallend: 42 miljoen toestellen, of meer dan 80% van de toestellen die niet meer gebruikt worden, werken nog. 

“Met toestellen die nog werken kan je terecht in de Kringwinkels, wij werken met hen samen. Zij zorgen ervoor dat het toestel wordt hersteld en opnieuw wordt verkocht in hun winkels aan gunstige prijzen. Is het toestel niet meer herstelbaar, dan zorgt Recupel ervoor dat het correct wordt gerecycleerd zodat de grondstoffen herwonnen worden,” zegt Eric Dewaet, CEO van Recupel. 

De vijf toestellen die het vaakst niet meer worden gebruikt terwijl ze nog werken, zijn: 

 • Projector: 62% (van alle projectoren in bezit wordt niet meer gebruikt, maar werkt wel nog)
 • Digitale fotolijst: 52%
 • Biertap: 35%
 • Computerscherm met beeldbuis: 33%
 • Palmtop: 33%

Ongebruikt elektro komen we ook overal in huis tegen. Zo liggen er bijvoorbeeld 668.000 schuurmachines in onze tuinhuizen en garages, 1.7 miljoen keukenrobots in de keuken, 1.2 miljoen haardrogers in de badkamer, 705.000 wekkers in de slaapkamer, 638.000 GPS-toestellen in de auto en 2.8 miljoen smartphones in een schuif.

Belang van hergebruik en recyclage

Dankzij de inzamelinspanningen van de Belgen, kon Recupel in 2019 een record van 122.548 ton elektro en lampen inzamelen, of 10.7 kilogram per inwoner. Met een stijging van 4.4% is dit een positief resultaat. Maar het is belangrijk om het ongebruikte potentieel aan te boren. Eric Dewaet, CEO van Recupel, licht toe:

“We mogen elektro niet beschouwen als afval, maar als een belangrijke bron van grondstoffenDenk maar aan edelmetalen, plastics, ijzer, glas etc. Sommige grondstoffen, die ontgonnen worden in het buitenland, worden ook schaars. Om die grondstoffenschaarste aan te pakken, moeten we meer inzetten op het herwinnen van grondstoffen uit onze elektronische toestellen, kortom meer aan ‘urban mining’ doen. Recyclage zorgt ervoor dat herwonnen grondstoffen gebruikt kunnen worden voor bijvoorbeeld de productie van nieuwe toestellen. Bovendien is het een pak milieuvriendelijker dan de ontginning van grondstoffen via de klassieke mijnbouw. Door die ongebruikte toestellen op te ruimen, maak je niet enkel plaats vrij, je draagt ook je steentje bij aan het milieu!”  

De verwerkers waar Recupel mee samenwerkt, slagen erin om 90% van de materialen van een elektronisch toestel een nuttige toepassing te geven (80% recyclage – 10% verbranding met energierecuperatie). 

Hoe inzamelen

Recupel heeft een uitgebreid netwerk van inzamelpunten. Meer informatie: https://www.recupel.be/nl/vind-een-inzamelpunt/.  

Opgelet: sommige inzamelpunten zijn momenteel gesloten door de coronacrisis, zoals bepaalde winkelpunten en de Kringwinkels.

[1] Bezit & verwijdering elektr(on)ische apparaten 2019. Tweejaarlijkse meting naar het bezit en de afdankingswijze van elektr(on)ische apparaten uitgevoerd door het onderzoeksbureau GFK in opdracht van Recupel. Steekproef: 2.742 respondenten. De resultaten van de steekproef worden geëxtrapoleerd en zijn representatief voor de volledige Belgische bevolking. 

Slapend potentieel van 14.000 ton ijzer en 2.000 ton koper ligt onbenut in onze (tuin)huizen: met Generatie R roept Recupel op tot actie

naamloos-1-kopieren-1
Lees het gehele artikel
Sommige grondstoffen in elektro worden schaarser, terwijl de productie en consumptie van elektro blijft toenemen. Het belang van elektro inzamelen, hergebruiken en recycleren wordt vandaag wereldwijd aangekaart op International E-Waste Day. Wat veel mensen niet weten, is dat er een enorm slapend potentieel aan grondstoffen gewoon in hun tuinhuis of garage ligt. De 4,8 miljoen ongebruikte elektrische tuin- en werkgereedschappen vormen een onbenut potentieel van 14.000 ton ijzer en 2.000 ton koper. Om te verzekeren dat er voldoende grondstoffen zijn voor de huidige en toekomstige generaties, roept Recupel op tot actie. Generatie R zet zich in om de problematiek van grondstoffenschaarste aan te pakken door hun elektrisch tuin- en werkgereedschap door te geven (Re-use), te laten opknappen en herstellen (Refurbish en Repair) en af te danken voor recyclage (Recycle).

Een tweede leven voor elektro: het nieuwe normaal?

Tal van grondstoffen vormen de bouwstenen van elektr(on)ische toestellen (vb. ijzer, koper, plastics, goud, zilver, enzovoort). Door de toenemende productie en consumptie van elektro wereldwijd, dreigen sommige van die grondstoffen schaars te worden indien we geen actie ondernemen.

Eric Dewaet, CEO van Recupel:

“Grondstoffen ontginnen via de klassieke mijnbouw is milieuvervuilend en gebeurt vaak in mensonwaardige omstandigheden. Sommige grondstoffen, die nodig zijn voor elektronica, worden ook schaars. Daarom roepen wij op tot actie. Onze grondstoffen moeten een tweede, derde, vierde… leven krijgen door meer elektro te hergebruiken en door grondstoffen uit defecte toestellen te recycleren. De coronacrisis is een momentum om het anders en beter te doen en meer milieubewuste keuzes te maken. Meer elektro een tweede leven geven via hergebruik, herstel en recyclage moet een gewoonte – ‘het nieuwe normaal’ – worden!”

Recupel

Een ver-van-mijn-bed show? Het begint al in je tuinhuis  

Wat veel mensen niet weten is dat die schaarse grondstoffen gewoon in hun eigen huis liggen, of in hun tuinhuis of garage! De Belgen bezitten 35 miljoen elektronische tuin- en werkgereedschappen. Naast onder andere ijzer en plastics bestaat het voor 9% uit koper. Een belangrijk schaars metaal: er dreigt een tekort aan koper uit ertsen tegen 2040 indien de huidige productie aan dit tempo doorgaat. Koper is 100% recycleerbaar en dat maakt het een typevoorbeeld van de voordelen van urban mining. Het metaal wordt gerecycleerd uit kapot elektro en kan steeds opnieuw gebruikt worden voor nieuwe toepassingen (vb. in de treinsector, printed circuit boards van elektronica, etc.) zonder aan kwaliteit of performantie in te boeten. Hetzelfde geldt voor ijzer, waaruit ons elektrisch tuin- en werkgereedschap voor 57% bestaat.

Een voorbeeld van de recyclagewinst? In 2019 recycleerde Recupel 4400 ton elektr(on)ische tuin-en werkgereedschappen. Door urban mining werd 540 ton koper (= het gewicht van 2,5 keer het Vrijheidsbeeld) en 3706 ton ijzer (= het gewicht van 47 volgetankte vliegtuigen) herwonnen.

4,8 miljoen ongebruikte tuin- en werkgereedschappen = een enorm potentieel

Tweejaarlijks doet Recupel een onderzoek om te meten hoeveel elektr(on)ische apparaten de Belgen bezitten en hoe ze die afdanken. Uit die bezitsmeting blijkt dat er 4,8 miljoen elektr(on)ische tuin- en werkgereedschappen (zowel nog werkend als defect) blijven liggen. Enkele voorbeelden: 506.000 boormachines (waarvan 86.000 defect), 668.000 schuurmachines (waarvan 37.000 defect) en 133.000 grasmaaiers (waarvan 53.000 defect) liggen stof te vergaren. Onder die stoflaag ligt maar liefst 14.000 ton ijzer en 2.000 ton koper ongebruikt en onbenut in de tuinhuizen en de garages van de Belgen.

Deze ongebruikte toestellen vormen een enorm slapend potentieel voor hergebruik en recyclage. Het merendeel van die ongebruikte toestellen (84%) werkt nog en kan perfect doorgegeven worden of naar de Kringwinkel worden gebracht. De overige 16% werkt niet meer. Als die naar een inzamelpunt van Recupel worden gebracht, kan 2196 ton ijzer (= het gewicht van 28 volgetankte vliegtuigen) en 320 ton koper (= het gewicht van 1,5 keer het Vrijheidsbeeld) herwonnen worden.

“Veel mensen weten niet dat er een rijkdom aan grondstoffen gewoon in hun tuinhuis ligt. Vrijwel iedereen heeft nog een elektr(on)isch tuin- en werkgereedschap liggen dat niet meer wordt gebruikt. We hebben de sleutels in handen en de verantwoordelijkheid om elk een kleine maar waardevolle bijdrage te leveren aan de problematiek van de grondstoffenschaarste,” zegt Saar Bentein, woordvoerster van Recupel.

Recupel

Nieuwe inzamelcampagne: Generatie R

Het is tijd voor actie en daarom lanceert Recupel een nieuwe inzamelcampagne, Generatie R.

“Als we willen dat er nog voldoende grondstoffen zijn, is het nu tijd voor actie. Generatie R deelt dezelfde missie: samen met anderen ons milieu beschermen door beter om te springen met onze grondstoffen. Om dit te bereiken delen ze dezelfde drijfveer: ze zetten zich in om hun elektrisch tuin- en werkgereedschap door te geven (Re-use), te laten opknappen of herstellen (Refurbish en Repair) en af te danken voor recyclage (Recycle). Samen met Generatie R gaan we voor een duurzame gedragsverandering zodat er voldoende grondstoffen zijn voor de huidige en toekomstige generaties,” licht Annelies Evens, Marketing & Communication Manager bij Recupel toe.

Recupel roept iedereen op om ongebruikte elektr(on)ische tuin- en werkgereedschappen naar een inzamelpunt te brengen.

 • De Kringwinkel indien het apparaat nog werkt.
 • De winkel waar je een nieuw apparaat koopt. Die is verplicht om je oud apparaat terug te nemen.
 • Het recyclagepark indien het toestel kapot is en je geen nieuw koopt.

Voor meer informatie: https://www.recupel.be/generatie-r