Tagarchief: Proefverbranding

B-hout veilig verbranden en als energiebron inzetten

Lees het gehele artikel

Steeds meer houtverwerkende bedrijven kiezen ervoor om hun houtresten nuttig in te zetten als energiebron. Onbehandeld resthout leent er zich perfect toe, maar zelfs bekleefde spaanplaten kunnen vandaag op een ecologische manier in energie omgezet worden.

Duurzame energiebron

In deze tijden van ecologische bewustwording staan steeds meer bedrijven stil bij hun afvalstromen en zetten ze stappen om er duurzamer mee om te gaan. Een verbrandingsinstallatie is voor heel wat houtverwerkende bedrijven een zinvolle en haalbare oplossing en levert naast ecologische ook financiële voordelen op. We bezochten een gloednieuwe installatie die CSB Waste Solutions recent plaatste bij een toeleverancier voor de houtverwerkende industrie. Het bedrijf liet maandelijks heel wat houtresten afvoeren en die hoeveelheid zou alleen maar stijgen. Houtresten laten ophalen, wordt steeds duurder en de CO2-uitstoot van het transport vormt een ecologische belasting. Je hebt ook weinig controle over de manier waarop er verder in de keten met het restmateriaal wordt omgesprongen. Het niet-duurzame karakter van het aardgas waarmee de kantoren en productiehallen verwarmd werden, viel nog slecht te rijmen met de waarden van het bedrijf. De werkwijze werd steeds meer in vraag gesteld en na een grondige analyse besloot men de houtresten zelf te verwerken en ze als een duurzame energiebron aan te wenden.

Proefverbranding

Het bedrijf verwerkt een breed gamma aan materialen: van massief hout tot decoratief plaatmateriaal en spaanplaat. Al het restmateriaal moest op een veilige en ecologisch verantwoorde manier verbrand kunnen worden, inclusief het houtstof dat tijdens de productie vrijkomt. Met deze vraag stapte het bedrijf naar enkele potentiële partners en CSB Waste Solutions wist hen te overtuigen met zijn uitgebreide ervaring en kennis van zaken. Er werd een proefverbranding uitgevoerd bij de fabrikant van de verbrandingsinstallaties. Zij bieden heel wat gestandaardiseerde oplossingen aan, maar elke afvalstroom is uniek. Een proefverbranding maakt het mogelijk om de installatie perfect op jouw unieke restmateriaal af te stemmen. De test wees uit dat het materiaal inderdaad geschikt was voor verbranding en welke bijkomende maatregelen er nodig waren om de milieu-impact te minimaliseren. Enkele bijkomende filters dringen de stofuitstoot terug en een Denox- installatie neutraliseert eventuele stikstofoxiden (NOx) die tijdens de verbranding kunnen ontstaan.

Uitdagende installatie

De installatie moest een vermogen van 850 kW kunnen leveren om alle ruimtes te verwarmen. Ter vergelijking: met dit vermogen kunnen ruim 150 particuliere woningen van gemiddelde omvang verwarmd worden. Er werd een nieuwe stookruimte gebouwd om de installatie te kunnen huisvesten. Geen sinecure, want installaties van dergelijke omvang zijn ook voor architecten (nog) geen dagelijkse kost. Iedereen hield even de adem in toen de meer dan 20 ton zware installatie ook daadwerkelijk in de ruimte geplaatst en uitgetest werd.

De weg die door het restmateriaal wordt afgelegd, ziet er als volgt uit:

  • Het houtstof dat tijdens het productieproces ontstaat, wordt door een stofafzuigingsinstallatie afgevoerd;
  • het resthout gaat naar een breker, waar het tot een voor verbranding geschikte fractie herleid te wordt;
  • beide stromen komen samen in de silo, die tot 80 ton materiaal kan bevatten om de variaties in de warmtevraag op te vangen;
  • het restmateriaal wordt vervolgens vanuit de silo naar de verbrandingsinstallatie getransporteerd;
  • de warmte die bij de verbranding ontstaat, brengt het water in de leidingen op temperatuur;
  • drie grote buffervaten, met elk een capaciteit van 10.000 liter, zorgen er verder voor dat de variaties in warmteafname opgevangen kunnen worden.

 

Eerste hulp bij kinderziektes

De opstart verliep vlot. “Er waren de onvermijdelijke kinderziektes, maar die zijn eigenlijk ook noodzakelijk in deze fase van het project”, vertelt Stefaan Paulus, zaakvoerder van CSB Waste Solutions. “Je moet in het begin zicht krijgen op de bottlenecks zodat je onmiddellijk kunt ingrijpen en later niet voor verrassingen komt te staan. Elke installatie is maatwerk en kent zijn eigen unieke uitdagingen. Het is erg belangrijk dat de klant in deze fase de installatie goed leert kennen. Wij staan altijd paraat om ondersteuning te bieden, maar in een productieomgeving waar elke minuut telt, is het van belang dat de klant zelf ook kan ingrijpen. Als de installatie te lang stilligt, kan de productie immers in het gedrang komen. Wij zetten bij de opstart dan ook sterk in op kennisoverdracht. Verder is er een team van technici op de baan om ter plaatse ondersteuning te bieden. Als de installatie het toelaat, kunnen we ook vanop afstand inloggen, volgen en ingrijpen om de installatie zo snel mogelijk weer op te starten.”

Tweede fase

Dat dit een succesverhaal voor het bedrijf in kwestie is, blijkt uit het feit dat het vervolg al in de pijplijn zit. De installatie zal in de nabije toekomst ook ingezet worden om het bedrijf te gaan koelen. De afvalstroom is immers constant, maar de warmtevraag is dat niet. Wel brengen de warmere zomers een steeds grotere behoefte aan koeling met zich mee. De installatie kan perfect worden aangewend om ook deze nood op een rendabele en duurzame manier in te vullen. Het resultaat wordt dan een in ons land nog eerder uniek gegeven. Een bedrijf dat zijn nood aan warmte en koeling volledig zelf weet op te vangen met eigen restmateriaal. Dit restmateriaal wordt bovendien op een gezonde en veilige manier verbrand, met een installatie die meer dan voldoet aan de huidige milieunormen en -eisen. Het toont wat er mogelijk is wanneer bedrijven het kortetermijndenken inruilen voor een langetermijnvisie en bereid zijn te investeren in een meer duurzame toekomst.