Tagarchief: PMD-afval

Eerste nieuwe pmd-sorteerinstallatie operationeel

TD1_4772_Original_24804
Lees het gehele artikel

En alsof dat extra volume al niet voor uitdaging genoeg zorgt, moeten er ook meer materialen uitgesorteerd worden. In een eerste fase werd extra capaciteit gezocht in het uitsorteren, in een tweede fase volgt die ook in de verwerking. Afvalbeheerbedrijf Indaver beëindigde vorige week de bouw van een gloednieuwe pmd-sorteerinstallatie in Willebroek. De nieuwe installatie is driemaal zo groot als de vorige en zal het pmd-afval van zo’n 3 miljoen inwoners per jaar verwerken.

Met de introductie van de nieuwe blauwe zak worden de kunststoffen die in de zak mogen aangeboden worden, verruimd. Hierdoor zal elke inwoner gemiddeld 7 à 8 kilogram pmd-afval méér aanbieden dan vroeger.

Indaver sorteert in Willebroek al sinds 1995 het pmd-afval tot acht zuivere materiaalstromen, klaar voor recyclage. Met de introductie van de nieuwe blauwe zak worden de kunststoffen die in de zak mogen aangeboden worden, verruimd. Van ‘plastic flessen en flacons’ naar ‘álle plastic huishoudelijke verpakkingen’. Denk aan slazakjes, champignonbakjes of de folies rond een multipack water en melk. Hierdoor zal elke inwoner gemiddeld 7 à 8 kilogram pmd-afval méér aanbieden dan ­vroeger. In september 2019 vatte Indaver de bouw aan van een volledig nieuwe installatie. Die was nodig om die grotere hoeveelheden pmd-afval te kunnen verwerken tot veertien zuivere ­materiaalstromen. De nieuwe installatie is driemaal zo groot als de vorige en zal de volgende negen jaar 60.000 ton pmd-afval per jaar verwerken, afkomstig van zo’n 3 miljoen inwoners. De capaciteit kan nog verruimd worden indien nodig.

Krappe timing

Bij de introductie van de nieuwe blauwe zak, in 2019, lanceerde Fost Plus projectoproepen voor vijf nieuwe, hoogtechnologische sorteercentra om het bijkomende pmd, zo’n 90.000 ton per jaar extra, te verwerken. De installatie van Indaver is de eerste die nu is opgestart en kan proefdraaien. Tussen december en eind februari wordt elk van de machines minutieus afgesteld om de bijzonder hoge zuiverheidsgraad die Fost Plus vooropstelt te behalen. De timing tussen de start van de bouwwerken en het proefdraaien was bijzonder krap. Zelfs in de moeilijke coronatijden met lokale lockdowns is Indaver er toch in geslaagd om de klus te klaren binnen de zeer krappe timing. Met deze bouw gaat een investering gepaard van zo’n 35 miljoen euro. “Producenten in de circulaire ­economie willen grondstoffen hergebruiken op voorwaarde dat ze net zo goed en veilig zijn als het originele materiaal. Wij maken dit mogelijk en willen gangmaker zijn voor de sector”, zegt Indaver CEO Paul De Bruycker. In deze nieuwe installatie creëren wij waarde uit het verpakkingsafval dat ons wordt aangeboden en beschermen we de materialenkringloop tegen verontreiniging. Zo maken we de noodzakelijke omschakeling van een lineaire naar een circulaire economie. Deze moderne, hoogtechnologische installatie past perfect in ons verwerkingsportfolio om dat waar te maken.” 

Recyclage in eigen land

De uitgesorteerde fracties vertrekken daarna voor recyclage, in België en de buurlanden. Vandaag wordt al 75% van het huishoudelijk verpakkings­afval dat Fost Plus inzamelt, in België gerecycleerd. Met de aankondiging van de toewijzing van drie nieuwe recyclagecontracten op eigen bodem, zal dat cijfer over de komende jaren nog verder stijgen. “Goed recycleren begint bij goed sorteren”, zegt Patrick Laevers, managing director bij Fost Plus. “Dankzij een uniform inzamelsysteem met uniforme sorteerboodschap voor de burgers, maken we dit voor de burger zo makkelijk mogelijk. Zo kunnen zij een concrete bijdrage leveren aan de creatie van een circulaire verpakkingseconomie. De opening van dit nieuwe sorteercentrum is het bewijs van ons performante ecosysteem. De nieuwe technologieën die geïntegreerd worden, laten ons ook toe om vooruit te blikken naar de verpakkingsmix van morgen. Dit is een mooie realisatie en we zijn er trots op hier deel van uit te maken.” 

Nieuw sorteercentrum voor uitgebreid pmd-afval

David_Plas_VALUP_63112 kopiëren
Lees het gehele artikel

Begin oktober is de eerste spadesteek gegeven voor een nieuw sorteercentrum dat elk jaar 50.000 ton uitgebreid pmd-afval zal uitsorteren in veertien fracties: Val’Up. Dit is het resultaat van een publiek-private samenwerking tussen intercommunales IDEA (Coeur du Hainaut), IPALLE (Picardisch Wallonië en Zuid-Henegouwen) en SUEZ en VANHEEDE. 

Sinds januari 2019 kunnen de Belgische burgers geleidelijk aan meer plastic verpakkingen in hun blauwe pmd-zakken stoppen. Op die manier wil men meer plastic verpakkingen uit het restafval houden om ze vervolgens te kunnen recycleren. Meer verschillende soorten plastic uit elkaar halen, maakt dit echter tot technisch uitdagender werk. CEO van SUEZ Recycling and recovery België Philippe Tychon: “Met Val’Up zullen we deze stap kunnen zetten. Het nieuwe sorteercentrum vervangt op termijn de installatie van Valodec. Het wordt uitgerust met de meest geavanceerde technieken en zal op jaarbasis 50.000 ton pmd-afval kunnen verwerken. Ongeveer 20.000 komt via publieke partners IDEA en IPALLE, de overige 30.000 is gebaseerd op het volume dat SUEZ en VANHEEDE zullen aanbrengen.” Aan deze investering hangt een prijskaartje van meer dan 30 miljoen euro.

Kwaliteit centraal

Kwaliteit staat centraal in dit nieuwe sorteercentrum. “Zoals gevraagd door Fost Plus zullen we met deze installatie veertien fracties kunnen uitsorteren. Ter vergelijking, in Valodec waren dat er nog zeven”, geeft Tychon aan. “Hoe zuiverder de stromen, hoe beter ze kunnen dienen voor de volgende stap in de circulaire keten en hoe minder restresidu er nog overschiet voor verbranding. Wat dat betreft, mogen we Val’Up ook absoluut een evolutief project noemen. Er zullen meer dan 200 types machines in staan. Enerzijds zullen we de informatie die we oogsten uit elke stap, gebruiken om onze eigen processen te optimaliseren. Maar ze zal ook dienen om aan tafel te zitten met de producenten van verpakkingsmateriaal. Om erover te waken dat zij producten maken die recycleerbaar zijn. Anderzijds zullen we deze sorteerlijn kunnen voorbereiden om in de toekomst nieuwe stromen apart te houden, als de markt dat vraagt. Denk bijvoorbeeld aan koffiecaps.”

Het siteterrein van Val’Up in aanbouw.

Samenwerking om complexiteit te beheersen

Het is de bedoeling dat er na de zomer van 2021 kan opgestart worden. In oktober zou er al in twee shiften gewerkt worden, tegen 2022 in drie. Eenmaal op volle kracht zal het nieuwe sorteercentrum werk geven aan een honderdtal medewerkers. “Voor een efficiënte opstart kunnen we putten uit de ervaring die zowel wij, SUEZ, als VANHEEDE al met eerdere installaties hebben opgedaan. Samenwerking zal steeds belangrijker worden in de recyclageketen om de complexiteit te beheersen. In alles wat we doen, willen we daarom de juiste partners aan boord krijgen voor een optimaal resultaat. Wij zien de Val’Up installatie als een belangrijke stap, maar zeker niet de finale, want we willen oplossingen aanbieden voor de volledige keten, van inzameling tot eindproduct. We blijven dus ook inzetten op andere projecten om de stromen die we hier uitsorteren te verwerken. Kunststof blijft een belangrijke stroom voor ons. We zullen misschien niet met elke kunststofstroom aan de slag kunnen gaan, elke speler op de markt zal keuzes moeten maken. Maar er is in elk geval geen gebrek aan ambitie bij SUEZ om zoveel mogelijk plastic een tweede leven te geven”, besluit Tychon.