Tagarchief: Digitalisering

Innovatieve technologie anticipeert op ambitieuzere doelstellingen

UniSort-Unibot-in-LVP-Anlage_Qualitätskontrolle
Lees het gehele artikel

In de komende jaren zal de recyclage-industrie geconfronteerd worden met nieuwe sorteeruitdagingen en -doelstellingen voor zowel bedrijfsmatig als voor huishoudelijk afval. Vlarema 8, strengere normen voor verbrandingsovens … Een positieve ontwikkeling voor onze toekomst. Maar dit vraagt ook de nodige investeringen in kostenefficiënte en steeds accuratere technologie. STEINERT, partner van Lybover RECYCLING, geeft het voorbeeld van hoe een technologische inhaalbeweging soms razendsnel kan gaan. De afgelopen jaren investeerde STEINERT in nieuwe NIR cameratechnieken en zette het bedrijf volop in op digitalisering. Door de exclusieve samenwerking met STEINERT kan Lybover RECYCLING u nog beter bijstaan met advies op maat om zo een maximaal rendement te halen uit uw materiaalstroom.

In combinatie met UniSort machines van de EVO 5.0 generatie is UniSort Unibot klaar voor de volgende generatie volledig geautomatiseerde sorteersystemen.

STEINERT heeft de afgelopen jaren fors geïnvesteerd in de ontwikkeling van nieuwe sorteermachines op basis van NIR (near infrared). NIR verwijst naar een spectrum in een bereik tussen 760 en 2.500 nm dat onzichtbaar is voor de mens. In dit golflengtegebied kunnen karakteristieke patronen van materialen op basis van moleculaire trillingen gedetecteerd worden na excitatie met licht. Zelfs de kleinste verschillen in de chemische samenstelling van de gedetecteerde materialen kunnen worden beoordeeld. De door STEINERT toegepaste HSI technologie (Hyper Spectral Imaging) is in staat deze karakteristieke patronen met zeer fijne resoluties waar te nemen. 

Flexibel design om makkelijk tegemoet te komen aan lokale voorschriften.

UniSort Unibot: sorteerrobot voor de hoogste zuiverheden

De laatste toevoeging aan het gamma is de UniSort Unibot, een sorteerrobot voor de hoogste zuiverheden. Deze machine combineert betrouwbare sensortechnologie met moderne robotica om de efficiëntie van sorteerinstallaties verder te verhogen. Daarbij zorgt een op AI gebaseerde herkenningssoftware voor een nauwkeurige detectie en een nieuw sorteerprincipe voor een zuivere kunststoffractie in de laatste sorteerstap. UniSort Unibot maakt gebruik van beproefde technologie: complexe sorteerprogramma’s worden gefaciliteerd door een combinatie van sensoren bestaande uit hoge-resolutie NIR en kleurencamera’s. Dankzij de jarenlange expertise worden objecten niet alleen nauwkeurig, maar ook betrouwbaar gedetecteerd. UniSort Unibot is ontworpen voor de meest geavanceerde sorteerinstallaties ter wereld en integreert zich naadloos in het nieuwste UniSort besturingssysteem. Daarbij controleert en beoordeelt UniSort Unibot de kwaliteit van de materiaalstroom met behulp van sensoren, waardoor een optimale kwaliteit van het eindproduct wordt gegarandeerd en er een interface ontstaat voor de digitale verwerking van de gegevens. Hierdoor is het mogelijk om direct op de materiaalstroom te reageren, zodat aan wettelijke of klantspecifieke eisen kan worden voldaan.

Moderne robotica voor zuivere fracties

De UniSort Unibot maakt niet alleen gebruik van betrouwbare sensoren, maar ook van robotica-expertise. Een moderne deltarobot met een speciaal ontwikkelde gereedschapsadapter biedt de hoogste snelheden en de grootste nauwkeurigheid in extreem kleine ruimtes. Hogesnelheidsdeltarobots maken 60 picks per minuut mogelijk. Een tweede robot kan ook worden toe­gevoegd voor hogere doorvoersnelheden. 

De innovatieve STEINERT technologie is geen toekomstmuziek maar wordt vandaag al in de praktijk toegepast in het PreZero pmd-recyclagecentrum in Evergem. (Beeld PreZero)

Digitalisering van de recyclage-industrie

In de komende jaren zal kunstmatige intelligentie ook in de recyclage-industrie steeds belangrijker worden. Data worden gezien als de sleutel tot voorheen onoplosbare uitdagingen. Maar data zijn bij veel recyclagebedrijven nog een onbenutte bron van informatie. De eisen die aan installaties, machines en mensen worden gesteld, nemen voortdurend toe. Er is een vraag naar grotere, complexere sorteerinstallaties als gevolg van de grotere financiële druk, strengere recyclagepercentages en materialen in materiaalstromen die uit meerdere lagen bestaan. Installaties die efficiënt gebruikt worden, gemakkelijk te monitoren en snel te onderhouden zijn, zijn absoluut essentieel voor vlotte en economisch rendabele sorteerprocessen. Daarom gaat Lybover RECYCLING partner Steinert nog een stap verder en biedt deze technologiepartner ook digitale oplossingen aan voor een vereenvoudigde inbedrijfstelling, monitoring en controle van uw installaties.  

Spitstechnologie in de praktijk: PreZero pmd-sorteercentrum

In Evergem heeft PreZero Recycling Belgium begin 2021 een sorteerinstallatie voor pmd-verpakkingen opgestart, goed voor een totale investering van 46 miljoen euro. De sorteer­processen bundelen de modernste beschik­bare technologie en garanderen dat de huidige en toekomstige ambitieuze recyclagequota van de Belgische regering veilig kunnen worden gehaald. Naast mechanische sorteer­componenten zoals windshifters, magneten en ballistische scheiders, bestaan de centrale onder­delen van het systeem uit in totaal 26 NIR-apparaten die de pmd-verpakkingen sorteren in veertien fracties, waaronder polyethyleen, polypropyleen, poly­styreen en pet. Robots zorgen er ook voor dat drank­kartons, pet-trays en HDPE verpakkingen worden gescheiden bij het nasorteren van het materiaal. Steinert leverde niet alleen de NIR-apparaten maar ook de robots voor deze innovatie sorteerinstallatie.  

 

Hoogtechnologische karakterisering en sortering glasscherven verhoogt recyclage-efficiëntie

Lees het gehele artikel

Gerecycleerde glasscherven gebruiken in plaats van nieuwe grondstoffen levert 25% minder energieverbruik op in het smeltproces (als gevolg van een lager smeltpunt) en dus lagere stookkosten, minder emissies en CO2-uitstoot, een verlenging van de levensduur van de glassmeltoven en lagere inkoopkosten voor grondstoffen. Redenen genoeg om een optimaler gebruik van gerecycleerd glas na te streven. Flexty ontwikkelde hiervoor een unieke keurings­methode om klanten – zowel glasrecyclagebedrijven als bedrijven die gerecycleerde glasscherven gebruiken – van betrouwbare en onafhankelijke data te voorzien.

De uitdaging voor de glasrecyclage bestaat erin om van het ingezamelde (bonte) glas opnieuw zuivere glasscherven te maken voor de glasindustrie. Daarvoor moeten verschillende stoorstoffen uit het glasafval worden gescheiden (bijvoorbeeld steentjes, keramiek, porselein, thermisch glas, loodhoudend glas, plastics). Belangrijk voor een kwalitatieve recyclage is dat de samenstelling van de scherven al voor het gebruik bekend is bij de gebruiker. Zo moet hittebestendig glas, glaskeramiek of high resistent glass, uit de gerecycleerde glasscherven worden gehaald want de aanwezigheid ervan heeft nefaste gevolgen voor het verdere productieproces.

Hoogtechnologische karakterisering en sortering glasscherven verhoogt recyclage-efficiëntie

De hyperspectrale beeldvorming maakt een veel snellere en geautomatiseerde inspectie en sortering mogelijk van scherven in de recyclage-industrie.

 

Hyperspectrale camera’s en software om het verschil te maken

Daarom sloeg Flexty in 2015 de handen in elkaar met imec. Hun gezamenlijke doelstelling? Hittebestendig glas detecteren in de gerecycleerde scherven met behulp van hyperspectrale camera’s en speciaal ontwikkelde software voor de keurinstallaties. Een hyperspectrale camera combineert traditionele beeldverwerking met spectroscopie. Voor elke pixel in het beeld wordt het licht opgesplitst in een reeks smalle bandjes. Zo wordt een spectrale handtekening opgemeten, uniek voor ieder materiaal. De tint (wit, transparant, bruinachtig) van sommige glasscherven is erg vergelijkbaar met deze van glaskeramiek. Dus met het blote oog zijn beide nauwelijks onderscheidbaar. De klassieke methode om te testen of het om echt glas gaat: de scherf opwarmen met een vlam en hem vervolgens bevochtigen of in water leggen. Een glazen scherf barst op dat moment in stukken, glaskeramiek niet.

Hoogtechnologische karakterisering en sortering glasscherven verhoogt recyclage-efficiëntie

Zo moet hittebestendig glas, glaskeramiek of high resistent glass, uit de gerecycleerde glasscherven worden gehaald want de aanwezigheid ervan heeft nefaste gevolgen voor het verdere productieproces.

 

Snellere verwerking, hogere nauwkeurigheid

De nieuwe technologie maakt het mogelijk om glasstukken veel sneller te onderscheiden van stukken glaskeramiek op basis van hun VNIR-spectra (Visible and Near InfraRed) en ze vervolgens met hoge nauwkeurigheid te groeperen in de twee hoofdcategorieën. Het gaat bovendien om een robuuste methode: ook scherven die deels met vuil bedekt zijn, worden herkend. Kortom, de hyperspectrale beeldvorming maakt een veel snellere en geautomatiseerde inspectie en sortering mogelijk van scherven in de recyclage-industrie. “We zijn ervan overtuigd dat we dankzij de hyperspectraaltechnologie de kwaliteitskeuring van glasscherven voor onze klanten verder kunnen optimaliseren om glasrecyclage en de inzet van gerecycleerd glas in nieuw materiaal te vergemakkelijken. Dit proces is in de eindfase en de laatste praktijktesten staan gepland”, vat Jacques van Putten, director bij Flexty samen.   

Op het kruispunt van digitaal en circulair

Lees het gehele artikel

De trend naar duurzaamheid zal zijn impact hebben op alle sectoren de komende jaren. Producten zullen anders gebouwd moeten worden, zodat ze langer meekunnen en we minder snel weer nieuwe, schaarser wordende grondstoffen moeten aanboren. We kunnen verschillende richtingen uit. Maken we voortaan fairphones, die makkelijk te herstellen zijn, maar daardoor meer marges voor fouten laten? Of maken we iPhones die moeilijke toegankelijk zijn maar wel hun kwaliteit en aantrekkelijkheid behouden voor hergebruik? Voor beide valt iets te zeggen, maar een datagestuurde aanpak zal sowieso de voorwaarde zijn voor circulariteit.

Om producten een tweede leven te geven is er een enorme berg aan informatie nodig over hun ontwerp, maar ook over hoe gebruikers er mee omgaan. Dr. Helen Versluys, business consultant sustainability bij Möbius: “Circulaire ambities zullen wat dat betreft niet om digitale technologie heen kunnen. Die zal immers de basis vormen om het antwoord te vinden op drie vragen: welke data heb ik nodig om mijn producten een meer duurzaam karakter te geven? Waar kan ik die data vinden? Hoe kan ik die data dan gaan omzetten in inzichten? In de eerste plaats moet je dus bepalen welke informatie interessant kan zijn. De meest voor de hand liggende gegevens zijn in de eerste plaats alle info rond de samenstelling van je product. Om te weten welke materialen eruit te halen, moet je weten wat erin zit. Daarnaast heb je gegevens nodig over hoe je product gebruik wordt en waar het zich bevindt. Ten slotte zal ook informatie over de beschikbaarheid interessant zijn. Dat kan iets vertellen over de verhouding tussen vraag en aanbod.” Voor recyclagebedrijven zullen deze gegevens ook van goudwaarde zijn om de efficiëntie van hun processen op te trekken.

Op het kruispunt van digitaal en circulair

Dr. Helen Versluys: “Besef wel dat de grens tussen datagestuurd en dataoverweldigd zeer dun is. Begin daarom klein, met processen die goed onder controle zijn.” (Beeld: Randy Himpe)

 

Kijk verder dan de eigen bedrijfsmuren voor informatie

Maar waar kan je die gegevens nu vinden? “Belangrijk om voor ogen te houden is dat je niet noodzakelijk een volledig geïntegreerd systeem nodig hebt, met alle toeters en bellen. De manieren om aan data te geraken variëren van zeer eenvoudig tot geautomatiseerd en complex”, stipt Versluys aan. Contextuele data bijvoorbeeld zullen makkelijk te vinden zijn. Daarnaast kan je intelligentie toevoegen aan een product en een manier om de gegevens die het verzamelt achteraf uit te lezen. “Wie de data in real-time ter beschikking wil zal zijn product moeten connecteren. Een machine die zijn gegevens naar de cloud stuurt is daar het mooiste voorbeeld van. De meeste complexe stap om te realiseren is het capteren van data uit een systeem van geconnecteerde producten. In dat geval zullen de producten ook onderling kunnen communiceren. Kijk verder dan de eigen bedrijfsmuren om aan data te raken en betrek stakeholders in dit proces.”

Omzetten van data in inzichten

De volgende stap is dan het omzetten van data in inzichten. Versluys: “Op zich kan dat misschien wel de meest eenvoudige stap zijn, gezien de brede waaier aan technologische oplossingen om data te analyseren, visualiseren en activeren.” Je moet daarbij zelfs niet van nul beginnen. Met API’s (application programming interfaces) is de code om apps op maat van je eigen bedrijfsprocessen te ontwikkelen al een stuk geschreven. Belangrijk is om binnen het eigen bedrijf regels en protocollen op te stellen om de activering van de data op een gestructureerde manier te laten verlopen. “Besef wel dat de grens tussen datagestuurd en dataoverweldigd zeer dun is. Begin daarom klein, met processen die goed onder controle zijn. En weet dat het niet alleen rond technologie draait, de bedrijfscultuur, je medewerkers, je organisatiestructuur, je businessmodel moeten allemaal mee evolueren”, besluit Versluys.