Tagarchief: Desotec

Valorisatiehal ­reduceert eventuele emissies tot nul

DSC_0942-bw
Lees het gehele artikel

Door een PT filter van Keller Lufttechnik te combineren met een actiefkoolfilter van Desotec garandeert Lybover AIR een maximale beperking van stof en geur.

In de valorisatiehal van waste-to-product bedrijf Renewi in Roeselare worden organische afval­stoffen opgemengd in bunkers met behulp van een graafmachine. In dezelfde hal bevindt zich ook een shredderinstallatie waarbij afval mechanisch verkleind wordt, al dan niet onder toevoeging van absorbentia. De manipulatie van deze afvalstoffen en absorbentia kan voor emissies van geur en stof zorgen. Om de eventuele impact op de omgeving uit te sluiten zocht Renewi een oplossing op maat. De experts van Lybover AIR realiseerden samen met partner Desotec dit duurzaam project van concept tot en met montage.

The Lybover way

Om emissies te vermijden is het allereerst nood­zakelijk om de valorisatiehal in onderdruk te plaatsen. Lybover AIR identificeerde vier afzuig­punten verdeeld over de breedte van de hal ter hoogte van het dak. Het zwevend stof dat voorheen in de hal bleef hangen, wordt naar deze afzuigpunten afgezogen. Op basis van de emissiemetingen en een uitgebreid onderzoek van de actuele situatie kozen onze engineers voor een PT filter met constructieve ATEX-beveiliging. Een platenfilter van partner Keller bleek hier de beste oplossing, aangezien het hier om zeer fijne stofpartikels gaat. De PT filter garandeert een emissie van < 0,5 mg/Nm³. De vuile lucht wordt via de bovenzijde aangezogen en stroomt vervolgens neerwaarts over de filterelementen. Een zelfreinigende filter is essentieel voor de continue werking van de afzuiging. De platenfilter wordt gereinigd met persluchtpulsen waardoor hij zijn debiet continu kan behouden. Aangezien het afgezogen stof mogelijks explosiegevaarlijk is, werden ook de gepaste ATEX-componenten aangewend, zodat er geen explosie gecreëerd kan worden in de filter. Door het hoge filterrendement wordt de actiefkoolfilter nauwelijks belast met stofpartikels. De actiefkoolfilter elimineert in een laatste stap de geuremissies.

Aandacht voor leidingwerk

Bijzondere aandacht werd ook besteed aan de uit­voering van het leidingwerk. Vanwege de wisse­lende samenstelling van de afgezogen stof­partikels werd het leiding­werk voor­zien in warm­bad gegalvaniseerd plaatmateriaal. De vol­ledige project­voorbereiding, montage­werkzaam­heden en inbedrijf­name werden uit­gevoerd door Lybover AIR.   

Recyclagecapaciteit met 70% omhoog dankzij nieuwe investering

desotec_lab_01-kopieren
Lees het gehele artikel

Actieve kool is een beproefd middel om vervuiling en contaminaties te gaan verwijderen uit lucht- en vloeistofstromen. Door middel van adsorptie worden organische stoffen aan het materiaal gebonden en verwijderd. Maar wie reinigt het reinigingsmiddel? Net hierin maakt Desotec het verschil. Het materiaal wordt niet zomaar gestort of verbrand. Uit 1.000 kg kan men ongeveer 990 kg opnieuw inzetten. Met een investering van 17,6 miljoen zullen de recyclagefaciliteiten met 70% toenemen dankzij een vierde reactivatieoven.

De Europese milieustandaarden en -eisen worden steeds strenger inzake de behandeling van afvalwater of uitstootgassen. De corebusiness van productiebedrijven en dus ook hun expertise is echter soms ver verwijderd van deze materie. Desotec kwam daarom met een investeringsloze oplossing op de proppen. Al 25 jaar plaatsen ze mobiele actievekoolfilters bij klanten, permanent of als een tijdelijke oplossing, om vervuilingen weg te nemen. Chief Business Development Officer Mathias Meersseman: “Actieve kool gaat een verbinding aan met koolstofmoleculen. Als een spons zal ze verontreiniging opnemen.” De oplossingen van Desotec winnen snel terrein. Jaarlijks groeien ze doorheen heel Europa met 15 à 20%. Bij de trein- en giframp in Wetteren in 2013 waren het bijvoorbeeld de actievekoolfilters van Desotec die het grondwater zuiverden en zo de bodem saneerden.

desotec_furnace_01-kopieren

Op de site in Roeselare komt er een vierde reactivatieoven bij die 70% productiecapaciteit toevoegt.

 

Reactiveren van actieve kool

Maar de binding is ook omkeerbaar, dat is net het mooie aan actieve kool. Meersseman: “In vele gevallen wordt de actieve kool gestort of in het beste geval verbrand met energierecuperatie. Wij willen echter de kringloop verder sluiten. Door een vergaande thermische behandeling kunnen we de actieve kool reactiveren, de spons als het ware uitwringen en enkel de vervuilingen vernietigen. De eerste reactivatieoven staat hier sinds 2004.” Of reactivatie mogelijk is hangt in grote mate af van de aard van de vervuiling. Om de grenzen weer wat verder te leggen bouwt Desotec nu aan een vierde reactivatieoven in Roeselare, een investering waar een prijskaartje van 17,6 miljoen euro aan vasthangt en die zeventig extra jobs zal opleveren. “Het zal niet alleen onze capaciteit gevoelig verhogen met 70%. Door de inzet van onze eigen engineering en R&D-afdeling zullen we ook actieve kool met zwaardere vervuiling kunnen reactiveren. Denk bijvoorbeeld aan zware zwavel-, chloor- of kwikvervuiling.”

desotec_hq_02-kopieren

De 160 Desotec Warriors vechten voor een zuivere toekomst.

 

160.000 ton CO2 minder

Met de nieuwe reactivatieoven zal Desotec voor zijn klanten jaarlijks 160.000 ton CO2 helpen vermijden, het equivalent van de uitstoot van 80.000 voertuigen. Ook het begin van de keten krijgt de volledige aandacht van Desotec: de grondstof van de actieve kool. “Onze 160 medewerkers noemen zich niet voor niets Desotec warriors. We vechten voor een zuivere toekomst en zijn volledig doordrongen van het circulaire concept. Daarom onderzoeken we of we actieve kool uit hernieuwbare houtsoorten kunnen winnen: kokosnootschalen, hout … Door nieuwe types van actieve kool te ontwikkelen zullen we tevens andere soorten vervuiling de baas kunnen en in andere sectoren van meerwaarde kunnen zijn. Luchtzuivering, behandeling van biogas, waterzuivering, purificatie van chemische producten … het zijn stuk voor stuk domeinen waar onze oplossingen van meerwaarde kunnen zijn. Met de juiste technologie willen we alles circulair maken.”