Tagarchief: COPRO

Recycling 2019: ‘Waste Insight specifiek ook geschikt voor de Vlaamse afval en recyclage-industrie’

waste
Lees het gehele artikel

Vanuit de planning automatisch de orders naar de boordcomputer of tablet in de wagen sturen, inclusief digitaal identificatieformulier. Het is van de mogelijkheden die Waste Insight laat zien tijdens Recycling 2019 die plaats vindt van 19 tot en met 21 november in de Evenementenhal in Gorinchem. ‘Net als alle andere jaren zijn we er ook dit keer weer bij’, zegt salesmanager Arjen Cornelisse. ‘Behalve de mogelijkheden die dit hybride ERP-systemen bedrijven in de Nederlandse afvalindustrie biedt, tonen we ook een aantal opties die expliciet geschikt zijn voor de Vlaamse afval en recyclage-industrie.’

Leveringen menggranulaat Certipro of Corpro gecertificeerd

Waste Insight voldoet aan de Vlaamse wet- en regelgeving en daarmee aan alle Vlarema-eisen, zegt Cornelisse in aanloop naar de vakbeurs Recycling. ‘Zo is de Tracimat-administratie geïntegreerd in Waste Insight en zijn alle leveringen van menggranulaat Certipro of Corpro gecertificeerd. Als vrachten zijn gewogen worden de logo’s automatisch afgedrukt op de papieren weegbon. Behalve dat kunnen Vlaamse ondernemingen ook het CE-artikelkeurmerk afdrukken op de papieren weegbon. Daarmee is ook het logogebruik conform de Vlarema. Alle mogelijkheden die we bieden laten we uitgebreid zien tijdens de vakbeurs Recycling in Gorinchem’, blikt Cornelisse vooruit. ’Kernpartner PieterBas Automatisering is recent overgenomen dor de internationale AMCS Group. In november is het de eerste keer dat AMCS, PieterBas en Waste Insight zich gezamenlijk presenteren.’

Innovatieve automatische routeoptimalisatie

Ook dit jaar verwachten we weer de nodige belangstelling, zegt Cornelisse. Hij kan dat ook wel verklaren. ‘We krijgen steeds vastere voet op Vlaamse bodem. Zo koos Adams Polendam al voor Waste Insight en tekenden Jan Haeck Containers en JMC Containers voor kernpartner PieterBas. Zowel voor de Nederlandse als de Vlaamse afvalindustrie is Recycling 2019 een belangrijke vakbeurs. Daarom zijn we sinds de start van Waste Insight – inmiddels al weer ruim zes jaar geleden – er elke keer bij. De vakbeurs is een sectorbreed platform, ook internationaal. Daarmee is het een belangrijk netwerkevent waar vakprofessionals elkaar treffen en kennis nemen van de laatste trends en ontwikkelingen. Bovendien presenteren de deelnemende bedrijven in november in Gorinchem ook hun innovaties, waaronder automatische routeoptimalisatie met Fleet Planner van de AMCS Group. Mede ook daardoor is de vakbeurs Recycling interessant om te bezoeken. Ook dit jaar weer.’

AMCS neemt Waste Insight-kernpartner PieterBas over

PieterBas Automatisering is samen met AFAS Software kernpartner van Waste Insight en heeft de afgelopen zes jaar tientallen afvalinzamelaars en -verwerkers gedigitaliseerd en geautomatiseerd. En dat organisatiebreed: zowel de complete afvallogistiek als financials, CRM en HR. Waste Insight werkt als één ICT-systeem. Zo is er een centrale debiteuren- en verplichtingenadministratie. Chauffeurs die zichzelf in AFAS ziekmelden zijn automatisch in PieterBas geblokkeerd. Alle koppelingen zijn gecertificeerd en worden elke 24 uur getest. Recent is PieterBas overgenomen door de AMCS Group, een van de snelst groeiende IT-bedrijven van Ierland en de grootste waste IT-specialist ter wereld. ‘Bestaande klanten profiteren van een breder aanbod van producten en diensten en van de investeringskracht, professionaliteit en capaciteit van onze wereldwijde organisatie’, zei AMCS-topman Jimmy Martin direct na de overname. ‘We hebben de ambitie om het beste en meest innovatieve industriespecifieke softwareplatform te leveren voor organisaties in de afval- en grondstoffenketen. De jarenlange ervaring van PieterBas Automatisering in Nederland en Vlaanderen, ook met organisaties in het midden- en kleinbedrijf, helpt ons deze ambitie te verwezenlijken.‘

Wilt u meer weten over de overname? Kijk dan op de website van de AMCS Group of lees deze post: AMCS Group neemt Waste Insight-kernpartner PieterBas Automatisering over.

Meer weten?

Ook kennismaken met de mogelijkheden die AMCS, Waste Insight en PieterBas u bieden? Kom dan naar Recycling 2019. Vakbeurs recycling vindt plaats van 19 tot en met 21 november in de Evenementenhal in Gorinchem van 13.00 tot 21.00 uur. Entree is gratis. U bent van harte welkom op stand G105!

Wilt u weten hoe u al uw processen kunt digitaliseren: van de complete afvallogistiek, tot CRM, HR en financials? Neem dan contact op met Arjen Cornelisse, tel. (024) 3585820, e-mail: acornelisse@waste-insight.nl

Verplicht kwaliteitsborgingssysteem voor sorteerinrichtingen

mg_2749-kopieren
Lees het gehele artikel

Sinds de wijziging van het VLAREMA op 5 maart 2018 en het Eenheidsreglement op 24 augustus 2018 zijn sorteerders voortaan verplicht om over een kwaliteitsborgingssysteem met certificatie te beschikken. Zonder kunnen ze niet langer puin afvoeren naar de breker. Voor veel bedrijven bleek vooral de verplichte afzeving die hieruit volgt de grootste horde. RecyclePro had een gesprek met Kim De Jonghe van COPRO over de impact van de nieuwe wetgeving.

Het Eenheidsreglement maakt sinds 24 augustus 2018 een onderscheid tussen puin met een laagrisicomilieuprofiel (LRMP) en een hoogrisico­milieuprofiel (HRMP). Wie met zijn bouwafval in categorie HMRP valt zal gevoelig meer betalen voor het breken. De bedoeling is om op die manier sorteren aan de bron te stimuleren en zodanig zuiverdere en dus hoogwaardigere afvalstromen te creëren. Dit heeft niet alleen een impact op de brekers, er wordt ook vroeger in de keten gekeken. Voor sorteerders geldt er daarom sinds de wijziging van het VLAREMA en het Eenheidsreglement de verplichting om over een gecertificeerd kwaliteitsborgingssysteem te beschikken. Zonder certificatie zullen zij met hun puin niet meer bij een breker terecht kunnen. COPRO staat in voor die certificering volgens bijlage 3 van het Eenheidsreglement.

Het kwaliteitsborgingssysteem

Wat houdt een kwaliteitsborgingssysteem nu concreet in voor sorteerders? Allereerst zijn er een aantal algemene verplichtingen. Zo moeten alle gevaarlijke afvalstoffen, asbest-verdachte materialen en niet-steenachtige fracties verwijderd worden en moet het sorteerzeefzand worden afgezeefd van het sorteerzeefpuin. De sorteerder moet beschikken over een kwaliteitsplan dat de algemene werking (organisatie, proces, procedures) beschrijft. Bij de acceptatie moet er de nodige aandacht gaan naar de te aanvaarden en te weigeren stromen. Daarvoor moet er een acceptatiereglement worden opgemaakt. Controle gebeurt dan aan de weegbrug en op de aanvoerbon, alvorens de geaccepteerde hoeveelheden en de geweigerde vrachten te registreren. Het is belangrijk dat er een onderscheid wordt gemaakt tussen bouw- en sloopafval en gemengd afval om tot een hoogwaardiger eindproduct te komen. Er ontstaat enkel bij het afzeven van bouw- en sloopafval sorteerzeefzand. Bij het gemengd afval valt de fijne fractie onder fluff. Het uitgekeurd sorteerzeefpuin (fractie groter dan 20 mm, controle volgens kwaliteitsborgingssysteem voor sorteerinrichtingen) moet als LRMP naar breker. Het sorteerzeefzand (fractie tot 20 mm, certificatie volgens Eenheidsreglement) moet ofwel zelf gecertificeerd worden of moet naar een erkende verwerker worden afgevoerd. Om het sorteerzeefpuin af te voeren naar de breker moet er een contract bestaan tussen de sorteerinrichting en de breker. Dit contract legt de afspraken omtrent leveringen vast en de werkwijze bij non-conformiteiten van asbest-verdachte materialen en fysische verontreinigingen.

Verplicht kwaliteitsborgingssysteem voor sorteerinrichtingen

Zelfcontrole met monsternemingen

Het sorteerzeefpuin moet een controle op fysische verontreinigingen (alle niet-steenachtige materialen zoals hout, plastiek, metalen …) en asbest-verdachte materialen ondergaan. Visueel moet dat dagelijks gebeuren. Daarnaast moet er op geregelde tijdstippen een monster worden genomen voor deze controle. De eisen voor deze controle zijn zeer streng: 0,2 m/m% voor de fysische verontreinigingen en 0,02 m/m% voor de asbest-verdachte materialen. De resultaten van deze controle worden geregistreerd. Indien het sorteerzeefzand wordt gecertificeerd, moet het worden gecontroleerd volgens het Eenheidsreglement (zowel milieuhygiënisch als bouwtechnisch). De proeven berusten op een systeem van zelfcontrole, maar tijdens de certificatie worden ze wel tweemaal gecontroleerd door de certificatie-instantie. Bij niet-conforme resultaten zal er een nieuwe monsterneming volgen en moeten er corrigerende maatregelen genomen worden. Ten slotte spreekt het kwaliteitsborgings­systeem nog over voorraadbeheer (o.a. gescheiden opslag, opmaak situatieplan …), de afvoer (o.a. vereisten afvoerbon …) en de jaarlijkse rapportering (o.a. massabalans, overzicht afgevoerde hoeveelheden …).

Extern toezicht

De controle op dit alles gebeurt door een certificatie-instantie. COPRO is er daar een van. Zij gaan tijdens deze procedure de geldigheid van de zelfcontrole na en zien toe op de correcte afvoer van het sorteerzeefzand en het sorteerzeefpuin. Verder wijzen ze een registratienummer toe. Er zal per 20.000 ton met een minimum van tweemaal per jaar een inspectie gebeuren. Daarbij wordt het acceptatiebeleid onder de loep gelegd, alsook de uitrusting van de sorteerinrichting, de organisatie van de zelfcontrole, de controle van het sorteerzeefzand en sorteerzeefpuin, het voorraadbeheer … COPRO zal verder de registraties nakijken en de monsternemingen en de proeven op puin bijwonen. Verantwoordelijke Kim De Jonghe: “Voor sorteerinrichtingen is de belangrijkste verandering dat er nu verplicht moet afgezeefd worden. Velen beschikten nog niet over de juiste uitrusting hiervoor, wat toch een investering met zich meebrengt. Wie alles toch volgens de regels van de kunst uitvoert en een opsplitsing maakt tussen sloopafval en gemengde stromen, is niet alleen in orde met de wetgeving, maar zal bovenal met een zuiverdere fractie eindigen. COPRO is daarom ook op zoek gegaan naar betere toepassingen. Zo mag het gecertificeerde sorteerzeefzand voortaan dienen voor gebruik in granulaatcement. Een meer hoogwaardige toepassing, waardoor ze meer centen voor hun product kunnen vangen. En ook bij de breker betaal je voor LRMP puin een lagere prijs.”