Tagarchief: Coberec

“Samen circulaire economie meer kleur geven”

pierre-vandeputte-kopieren
Lees het gehele artikel

Tijdens de nieuwjaarsreceptie werd het nieuws dat al een tijdje de ronde deed officieel bevestigd. COBEREC en go4circle gaan sinds 1 januari  als één eengemaakte federatie door het leven. Een samengaan van gelijkgestemde zielen want samen hopen ze nog meer gewicht in de schaal te kunnen leggen om de circulaire economie werkelijkheid te maken. Een gesprek met de respectieve voorzitters Pierre Vandeputte en Bruno Arts.

Vreemden voor elkaar waren het zeker niet. COBEREC en go4circle deelden al jaren een gemeenschappelijk secretariaat en stonden al in verschillende projecten zij aan zij. Toch is het huwelijk tussen de sectorfederaties er ook niet zomaar gekomen. Het water was lange tijd diep. COBEREC-voorzitter Pierre Vandeputte: “We komen beiden oorspronkelijk uit heel andere werelden. Wij zijn gegroeid vanuit kleine, familiale ondernemingen, terwijl go4circle ontstond vanuit de grote namen in de wereld van afvalinzameling en -verwerking. Deze achtergrond zorgt voor een heel andere dynamiek en soms ook andere prioriteiten. Maar de laatste jaren zijn we naar elkaar toegegroeid op alle vlakken. Door nu samen in een nieuw project te stappen willen we elkaar nog beter leren kennen en elk vanuit onze eigen sterktes een nieuw en sterker verhaal schrijven. De som van COBEREC en go4circle moet altijd drie zijn. Want recycleren is de meest duurzame manier van produceren.”

20140225_1985a-20x30-kopieren

De medewerkers van go4circle zullen zich versneld nog dieper inwerken in de stromen papier, textiel en metaal.

 

Samen van gebruikte materialen een nieuw product maken

Dat de tijd er meer dan ooit rijp voor was heeft alles te maken met de toenemende complexiteit van de wetgeving in de afvalsector. “Willen we als sectorfederaties meer impact hebben op de wetgever, meer gewicht in de schaal werpen, dan moeten we als één groep naar buiten treden en met één stem één verhaal brengen”, weet go4circle voorzitter Bruno Arts. “Afval draagt nog steeds een negatieve connotatie. Dat moet veranderen en het engagement van de verschillende regeringen om werk te maken van een circulaire economie geeft ons ook die kans. Wij brengen immers materiaal weer in de kringloop, wij zorgen voor de grondstoffen en bouwstenen van morgen. Het gaat niet meer om afval maar om materialen. Een eengemaakte federatie geeft een sterker visitekaartje af om het (her)gebruik van gebruikte materialen aantrekkelijker te maken.” Door de fusie zal de nieuwe federatie zo’n 350 bedrijven vertegenwoordigen die actief zijn in de inzameling, sortering, recyclage en eindverwerking van allerlei gebruikte materialen.

bruno-arts-v1beeld-go4circle-01-kopieren

Bruno Arts: “Het gaat niet meer om afval maar om materialen. Een eengemaakte federatie geeft een sterker visitekaartje af om het (her)gebruik van gebruikte materialen aantrekkelijker te maken.”

 

Gezocht: nieuwe vlag die lading dekt

Het uitdragen van die boodschap zal onder een volledig nieuwe vlag gebeuren. Vandeputte: “De komende maanden zal er achter de schermen hard gewerkt worden aan de krijtlijnen van een nieuwe identiteit voor de eengemaakte federatie. Het is de bedoeling om het project voor te stellen aan de leden en de buitenwereld op 18 juni. We willen nu niks overhaasten, maar met het juiste logo, de juiste slogan en de juiste structuur komen. Het volledige plaatje moet kloppen.” Voor de leden van COBEREC en go4circle verandert er in de praktijk voorlopig dus niks. De huidige staf blijft behouden als toegangspoort tot het federatiewerk. Men kan er als vanouds terecht voor alle vragen. De medewerkers van go4circle zullen zich versneld nog dieper inwerken in de stromen papier, textiel en metaal. “Kennis van materialen en reststromen is belangrijker dan ooit om te weten wat we technisch kunnen recycleren maar ook wat economisch haalbaar is en hoe we onze leden het beste kunnen bijstaan in het vinden van dat evenwicht. En er zijn wel wat prangende dossiers die we meteen willen aanpakken”, geeft Arts mee.

naamloos-4-kopieren

Kennis van materialen en reststromen is belangrijker dan ooit om te weten wat we technisch kunnen recycleren maar ook wat economisch haalbaar is.

 

“Onze federatie”

De reacties op het nieuws waren in elk geval positief tijdens de nieuwjaarsreceptie. Arts: “De meeste leden zien dit als een logische stap. Voor hen zal het resultaat tellen. Wat we doen is belangrijker dan de constructie waarbinnen we het doen. Daarom hebben we ook de nieuwjaarswens geformuleerd voor de gewestelijke ministers Zuhal Demir, Alain Maron en Céline Tellier om dit jaar samen hun recyclageambities waar te maken en een circulaire toekomst te bouwen voor alle gebruikte materialen in ons land, en daarbuiten.” Beide voorzitters willen wel niet tot hun zilveren jubileum wachten om de balans op te maken. “Als we binnen twee à drie jaar niet meer in termen van wij en zij spreken, maar over onze federatie, dan zal de mayonaise duidelijk gepakt hebben. Dan pas zal dit project waarin we nu de eerste stappen zetten, geslaagd zijn. We willen het momentum aangrijpen om weer vooruit te gaan, om meer slagkracht te krijgen en onze schaal en onze efficiëntie te verhogen”, besluit Vandeputte. 

Opsporing verzocht: meer dan 200.000 vermiste koelkasten

wandre-coolrec-0001-kopieren
Lees het gehele artikel

In september lanceerde Recupel het nieuws dat er meer dan 200.000 koelkasten en diepvriezers vermist zijn. De verantwoordelijke vzw wees met een beschuldigende vinger naar de schroothandelaars. Zij zouden kiezen voor winst ten nadele van het milieu. Volgens COBEREC is dit te kort door de bocht en moet er vooral iets fundamenteel veranderen aan het inzamelsysteem om de Europese doelstelling van 65% ingezamelde AEEA te halen.

In 2018 werden 686.459 koelkasten en diepvriezers op de markt gebracht. 5% van de oude toestellen kreeg een tweede leven en is nog steeds in gebruik. 425.612 apparaten kwamen bij Recupel of partners terecht voor een correcte recyclage. De andere 226.524 koelkasten heeft Recupel als vermist opgegeven. “Ze kwamen niet in ons circuit terecht: door de fabrikant, verkoper of consument werden ze niet afgegeven aan Recupel of kregen ze geen tweede leven. Dit heeft aanzienlijke gevolgen voor het milieu. Als de schadelijke koelvloeistoffen en blaasgassen in een koelkast of diepvries onzorgvuldig verwijderd worden, kunnen ze de ozonlaag afbreken en de aarde opwarmen. Een foutief verwerkt apparaat staat gelijk aan een CO2-uitstoot van een autorit van 7.500 km. Voor de vermiste koelkasten samen komt dat neer op 42.394 toertjes rond de wereld.” Volgens Recupel wringt het schoentje voor dit tekort bij de schroothandelaars.

Fundamentele aanpassing systeem nodig

Jan Vermoesen, directeur van COBEREC, nuanceert. “Uit een studie van Recupel is gebleken dat de ontbrekende toestellen slechts in beperkte mate bij de schroothandel terechtkomen. Een groot deel verdwijnt via export, maar er blijven er ook gewoon een groot stuk in de berging bij de consument staan.”

Hoe dan ook: België slaagt er niet in om de Europese inzameldoelstelling voor AEEA te halen. Vandaag wordt 50% van de toestellen ingezameld, terwijl Europa een inzamelpercentage van 65% oplegt. Er is dus nog werk aan de winkel. “Om  dergelijke kloof te dichten is een fundamentele aanpassing van het systeem nodig”, aldus Vermoesen. “De mosterd hoeft in elk geval niet van ver te komen. Zowel Nederland als Frankrijk kunnen betere resultaten voorleggen. En dat is in grote mate te danken aan het systeem waarvoor zij gekozen hebben.”

Extra vergoeding voor extra kosten

In België zijn de erkende schroothandelaars goed voor een aandeel van 15% in de cijfers. Ter vergelijking, in Frankrijk zijn er 528 erkende schroothandelaars die samen zo’n 28,5% van de gerecycleerde AEEA aanleveren. “Het verschil met onze buurlanden? De bevoegde instanties hebben er een duidelijk plan van aanpak uitgerold om die 65% te realiseren”, vat Vermoesen de problematiek kernachtig samen. “AEEA is schroot waar meer werk aan is. Schroothandelaars die AEEA inzamelen zien zich geconfronteerd met extra kosten om toestellen correct te ontmantelen: depollutie, Weelabex-audit, rapportering … In Nederland, net als in Frankrijk wordt 50 à 75 euro/ton vergoed bovenop de schrootprijs voor dit extra werk. In België is er geen concreet plan uitgewerkt om het inzamelpercentage van 65% te halen. COBEREC heeft aan Recupel alvast laten weten hoe haar leden, de erkende schroothandelaars, willen en kunnen meewerken aan dat doel en welke aanpassingen aan de huidige werking hiervoor nodig zijn. Wij reiken de hand om met vereende krachten meer AEEA te recycleren en de vooropgestelde Europese doelstellingen te halen.”   

Erkende schroothandelaars willen meer elektr(on)ische apparaten verwerken

Lees het gehele artikel

“Verantwoordelijkheid van Recupel om tussen te komen in de kosten”

Schroothandelaars reageren op de Recupel-campagne over de 220.000 vermiste koelkasten. “De erkende schroothandelaars zijn een belangrijke partner voor Recupel, maar Recupel moet willen tussenkomen in de kosten zoals ook in het buitenland gebeurt, wil ze haar doelstellingen halen.”

Er zijn 92 door Recupel erkende schroothandelaars in België, die samen zo’n 67.000 koelkasten opleverden aan Recupel voor recyclage. Dat maakt van de erkende schroothandelaars toch een belangrijke partner voor de inzameling en verwerking van koelkasten in België.

“Ons partnership met Recupel gaat veel ruimer dan enkel koelkasten. We verwerken ook alle mogelijke afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA). Denk maar aan wasmachines, laptops, keukenrobots, enz. Voor al die AEEA een recyclagecijfer van 95%”, aldus Jan Vermoesen, algemeen directeur van COBEREC, federatie van de recuperatie die onder meer de schroothandelaars vertegenwoordigt.

Frankrijk dubbel zo efficiënt

De erkende schroothandelaars zien echter te weinig AEEA hun richting uit komen. Recupel realiseert vandaag immers nog geen 50% inzameling en moet tegen eind dit jaar 65% halen. Volgens COBEREC zal dat niet lukken zonder fundamentele bijsturing van het huidige Recupel-systeem. “Recupel is verantwoordelijk voor de inzameling en verwerking van AEEA in België. AEEA is schroot die een bepaalde extra zorg vraagt, zoals rapportering, depollutie, Weeelabex-audit, specifieke transportvereisten, enz. Het is aan Recupel om deze extra zorgen te compenseren. En daar schiet het systeem te kort. Ter vergelijking: in Nederland en Frankrijk betaalt de lokale Recupel wel die kosten, bovenop de marktprijs. Met resultaat. In Frankrijk bijvoorbeeld zijn er 528 erkende schroothandelaren die samen zo’n 28,5% van de gerecycleerde AEEA aanleveren. In België halen de erkende schroothandelaars slechts een aandeel van 15% in de recyclagecijfers. Dat cijfer willen we maar al te graag optrekken. En dus blijven we de hand reiken naar Recupel, zodat we met vereende krachten meer AEEA kunnen recycleren en de vooropgestelde Europese richtlijnen halen, en liefst zelfs ruim daar boven scoren.”

Digitale vrachtbrieven voor afvaltransport verhogen uw efficiëntie

ves_transport-secundaire-brandstoffen-kopieren
Lees het gehele artikel

Elektronische vrachtbrieven (ook wel e-cmr genoemd) staan al in heel wat sectoren garant voor efficiëntiewinst. Met de strenge regelgeving inzake traceerbaarheid die geldt voor afvaltransport was dat vooralsnog niet mogelijk in deze sector. Daar brengen sectorfederaties  go4circle, Coberec en IT-partner Pionira nu verandering in. Met de lancering van ewastra kunnen afvalbedrijven voortaan op een laagdrempelige manier en aan een gunstig tarief hun transportdocumenten digitaliseren.

Elk afvaltransport moet gedocumenteerd worden. De papieren geven aan waar de afvalstoffen vandaan komen, wie ze meeneemt en waar ze weer worden afgeleverd voor een perfecte traceerbaarheid. Het helpt de wetgever en ordehandhavers ook om in geval van calamiteiten de juiste maatregelen te kunnen treffen. “Maar dat brengt de nodige administratieve rompslomp en een papierslag met zich mee”, geeft Stany Vaes, algemeen directeur van go4circle aan. “Het bedrijf moet de documenten voorbereiden, de chauffeur moet overal uitstappen en de juiste bon laten ondertekenen, overal moeten er dubbeltjes voor ontvangst worden achtergelaten … Om die traceerbaarheid mogelijk te maken, zijn er dus heel wat manipulaties nodig. Dat kon volgens ons beter.” Go4circle en Coberec sloegen daarom de handen in elkaar met Pionira voor de ontwikkeling van een digitaal platform voor e-documenten voor afvaltransport: ewastra.

Recycling afvaltransport vrachtbrieven go4circle vakblad

Eerste stap in digitalisering

Twee essentiële voorwaarden stonden voorop in de ontwikkeling van ewastra: de goedkeuring van alle regelgevende instanties en de creatie van een laagdrempelig, flexibel systeem. “Digitalisering is sowieso de weg van de toekomst, ook voor onze bedrijven”, gaat Vaes verder. “Daarom wilden we meer dan louter de papierstroom vervangen. Het moest vooral makkelijk in gebruik zijn en de deur openen voor nog meer efficiëntieverbeteringen. Met een digitaal systeem, zou een vrachtwagen zich ook buiten de kantooruren kunnen aanmelden met zijn handheld toestel of badge. De automatische weegbrug verifieert de gegevens en leidt hem vervolgens naar de juiste container. Die kan dan op basis van de nummerplaatherkenning zijn deuren openen om de lading in ontvangst te nemen. Dat kan de toekomst van afvalinzameling en -verwerking worden. De digitalisering van de afvaltransportdocumenten is de eerste cruciale stap in dit verhaal. In een volgende stap hopen we dit verhaal Europees te kunnen uitrollen voor grensoverschrijdend transport.”

Winst in tijd, efficiëntie en transparantie

Recycling afvaltransport vrachtbrieven go4circle vakblad

Go4circle en Coberec sloegen de handen in elkaar met Pionira voor de ontwikkeling van een digitaal platform voor e-documenten voor afvaltransport: ewastra.

 

Ewastra moest vooral ook heel eenvoudig in gebruik worden. En daar zijn de federaties samen met hun IT-partner ruimschoots in geslaagd. “Het is een web-based systeem, wat wil zeggen dat het vanop gelijk welk toestel en gelijk welke locatie gebruikt kan worden. Het begint met het aanmaken van een transport dat de eigenaar, de transporteur en de verwerker vermeldt. Het systeem stuurt vervolgens automatisch een notificatie naar alle betrokken partijen met alle informatie digitaal bij de hand.” Alle gegevens zijn automatisch beschikbaar voor alle betrokken partijen van de opdracht en tegelijk voor de gewestelijke en federale overheden die bevoegd zijn voor de handhaving van afvaltransporten, maar niemand anders krijgt toegang tot die gegevens. Commerciële en persoonlijke gegevens (GDPR) worden dus voor 100% beschermd. “De chauffeur kan dan met een app op zijn smartphone, tablet of boordcomputer toegang krijgen tot alle gepaste documenten en ze door de bevoegde personen of systemen digitaal laten ondertekenen bij het ophalen of afleveren van het transport.” Dat dit garant staat voor een flinke winst in efficiëntie en tijd is vanzelfsprekend. Het systeem zal immers al heel wat zaken automatisch invullen. Maar het verhoogt ook de veiligheid en de flexibiliteit. Vaes ziet nog een bijkomende troef: “Door alles digitaal te maken, zullen bedrijven na een tijdje over big data beschikken. Analyse van die gegevens kan tot verdere optimaliseringen leiden.”

Gunstig tarief

En het kostenplaatje van dit alles? Go4circle en Coberec hebben een gunstig tarief afgedwongen door de transacties van alle gebruikers die via hen intekenen te globaliseren. “Een soort groepsaankoop dus”, vertelt Vaes met een knipoog. “U krijgt op het einde van de maand een overzichtelijke factuur met het aantal transacties op vermeld.” De komende maanden staan er verschillende informatiesessies op het programma om geïnteresseerden een demo te geven van hoe ewastra precies werkt.