Tagarchief: CO2-uitstoot

Is ‘afval’ de sleutel voor de Europese klimaatambities?

jasmin-sessler-5Wfttm2CjeI-unsplash
Lees het gehele artikel

Europese recyclagedoelstellingen doen CO2-uitstoot met 150 miljoen ton dalen

Als we in Europa de doelstelling van 65% recyclage en maximum 10% afval naar stortplaatsen behalen, zal de jaarlijkse CO2-uitstoot met 150 miljoen ton dalen in vergelijking met 2018. Dat blijkt uit een studie van onder meer de Europese afvalfederatie FEAD en studiebureaus CE Delft en Prognos.  

Europa heeft de ambitie om tegen 2035 minstens 65% van het huishoudelijk afval te recycleren en maximum 10% naar stortplaatsen af te voeren. Als het Verenigd Koninkrijk en de Europese lidstaten deze doelstelling halen, zou de jaarlijkse CO2-uitstoot met 150 miljoen ton dalen, wat meer is dan de uitstoot van een land als Nederland (138 miljoen ton in 2020 – Globalcarbonatlas.org). Dat blijkt uit een studie van enkele Europese federaties en studiebureaus CE Delft en Prognos. Denuo heeft als lid van FEAD, de Europese afvalbeheersfederatie, deze studie mee opgevolgd.

Deze CO2-besparingen zijn het resultaat van meer doorgedreven recyclage en (her)gebruik van de teruggewonnen grondstoffen. Hierdoor worden we immers minder afhankelijk van de ontginning, het transport, de verwerking en het gebruik van primaire grondstoffen (goed voor 62% van de globale CO2-uitstoot). Daarnaast wordt ook CObespaard door de terugwinning van energie uit niet-recycleerbaar materiaal in afvalenergiecentrales en door de productie van brandstoffen op basis van afval. Dit allemaal in rekening gebracht zou de Europese afvalsector een enorme bijdrage leveren aan de Europese klimaatambities, zelfs zonder het potentieel voor verdere reducties via bijvoorbeeld multimodaal transport, koolstofneutrale energie en groenere mobilitiet in de sector.

Om dit CO2-reductiepotentieel te realiseren, zullen er in heel Europa inspanningen nodig zijn om de recyclagecapaciteit verder te stimuleren, onder meer door overheidssteun voor meer systemen die een gescheiden inzameling van meer afvalstromen mogelijk maken. Daarnaast dienen bedrijven ook meer in te zetten op het ecologisch ontwerp en de recycleerbaarheid van de producten die ze op de markt komen. De overheid kan ook haar steentje bijdragen door nieuwe maatregelen in te voeren die bijvoorbeeld een minimaal gebruik van gerecycleerde materialen in nieuwe producten opleggen.

NL | Asbest verwijderen met restzuren uit de industrie

asbest-kopieren
Lees het gehele artikel

Minder CO2-uitstoot en geen lozingen van zuren meer

De Nederlandse startup Asbeter is hard op weg om binnen tien jaar het asbestprobleem op te lossen. En tegelijkertijd draagt de door Asbeter ingezette technologie bij aan een forse CO2-reductie én hoeven zure industriële reststromen niet meer geloosd te worden. De techniek levert daarnaast bovendien grondstof voor schone bouwmaterialen zoals gips op. Eind vorig jaar ontving het bedrijf om die reden al de Rabo Duurzame Innovatieprijs, in de categorie Circulaire Economie.

Storten van asbest is niet meer nodig.

Storten van asbest is niet meer nodig.

 

Asbest is niet het eerste waar je aan denkt wanneer het over de circulaire economie gaat. De stof heeft op zijn zachtst gezegd geen al te best imago en de techniek om de giftige en kankerverwekkende dakbekleding zo te bewerken dat er een schone bouwstof overblijft, leidde lang tot opgetrokken wenkbrauwen. Toch is het de Nederlandse startup Asbeter gelukt om een techniek te ontwikkelen waarmee meerdere problemen in één keer worden aangepakt. In 2018 testte Asbeter een manier om asbest chemisch te kunnen afbreken en de resultaten waren zo veelbelovend dat er een testlocatie bij het Rotterdamse Plant One werd ingericht. Ondertussen wordt hard gebouwd aan een permanente fabriek in het Botlekgebied. Deze moet in 2021 zijn deuren openen. Het Asbeter-proces saneert asbest op een veilige manier met behulp van industriële restzuren. Zo kan op basis van een circulaire inzet van zout­zuur zeventig procent C02-emissie wor­den bespaard doordat neutralisatie van de afvalzuren met C02-rijke kalk wordt vermeden. Het proces heeft zelf een neu­traliserende werking dankzij het cement uit de golfplaten. De silica die uiteindelijk vrijkomt, is zuiver en kan weer worden gebruikt als bouwstof.

Het proces in vogelvlucht.

Het proces in vogelvlucht.

 

Afvalzuren

Het circulaire in de techniek die door oprichters van Asbeter Inez Postema en Pol Knops is bedacht komt voort uit het gebruik van afvalzuren van de industrie. Asbeter pakt er in één klap twee problematische afvalstromen mee aan: asbest dakplaten en industriële restzuren.
Volgens Postema kan Asbeter zodra de nieuwe fabriek operationeel is 100.000 ton aan asbestplaten per jaar verwerken met behulp van 500.000 ton aan beschikbare zure industriële reststromen uit de Botlek en Delfzijl. Die reststromen worden nu nog met CO2-rijke kalk of natronloog geneutraliseerd om vervolgens te worden geloosd. Bij het neutraliseren, komt ook weer heel veel CO2 vrij. Door die reststromen te gebruiken, vermijdt Asbeter dus een flinke CO2-uitstoot. Na het proces blijven er herbruikbare grondstoffen over zoals silica en gips.

Zuur-basereactie

Asbestcementen dakplaten bestaan voor ongeveer tien procent uit asbest en voor negentig procent uit cement. Het Asbeterproces heeft in de kern een simpele zuur-basereactie: cement reageert met zuur en hierbij wordt het afvalzuur ‘als vanzelf’ geneutraliseerd. Een extra uitdaging was dat uit analyses bleek dat de platen niet alleen uit witte asbest, de minst erge variant, bestaan, maar dat het ook procenten van bruine of blauwe asbest bevat. Deze zijn zeer schadelijk voor de gezondheid. Asbeter ontwikkelde daarom een extra processtap om ook het bruine en blauwe asbest te kunnen vernietigen. En dat komt goed uit, aangezien door de toegenomen stikstofdepositie in de Lage Landen niet alleen de bodem verzuurt, maar ook de afbraak van asbestdakplaten versneld plaatsvindt, waardoor meer asbestvezels zullen vrijkomen.

Drinkwaterleidingen

Met het tempo van 100.000 ton per jaar kan Asbeter het asbestprobleem in tien jaar oplossen. Er ligt namelijk nog een miljoen ton aan asbest op Nederlandse daken. Daarna zouden ook de 30.000 kilometer aan asbesthoudende drinkwaterleidingen gesaneerd kunnen worden.
Asbeter wil tussen 2021 en 2025 de vleugels in Europa uitslaan door de technologie te leveren aan klanten om installaties te kunnen bouwen in België, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk.   

Europese challenger bank bunq plant meer dan 40.000 bomen

naamloos-1-kopieren
Lees het gehele artikel

bunq Green Card compenseert voor 13.000 vluchten van Parijs naar New York aan CO2-uitstoot

De Europese challenger bank bunq maakt bekend dat diens gebruikers meer dan 40.000 bomen hebben geplant in minder dan twee maanden. Sinds de succesvolle launch van de bunq Green Card, een metal card waarmee een boom wordt geplant voor elke €100 die je uitgeeft, hebben bunq gebruikers voor 12,3 miljoen kilo aan CO2-uitstoot gecompenseerd. Dit staat gelijk aan 13.000 vluchten van Parijs naar New York. bunq maakt dit vanavond bekend tijdens bunq Update #13 in het DeLaMar Theater in Amsterdam, samen met een integratie met Zapier en een feature om inkomende betalingen automatisch te verdelen.

bunq Green Card: bunq plant meer dan 40.000 bomen

In samenwerking met Eden Reforestation Projects creëert bunq een groenere wereld door een boom te planten voor elke €100 die met de Green Card wordt uitgegeven. De Europese challenger bank maakt vanavond bekend dat er sinds de succesvolle launch van de Green Card meer dan 40.000 bomen zijn geplant. Om deze mijlpaal te vieren verbetert bunq de Green Card door voor elke Green Card-aankoop verlengde garantie en aankoopbescherming te introduceren, zodat bunq gebruikers zorgeloos kunnen shoppen.

“Het is geweldig om te zien dat de introductie van de Green Card zo’n grote impact heeft. We zijn dan ook enorm trots dat onze gebruikers samen al meer dan 40.000 bomen hebben geplant!” zegt oprichter en CEO Ali Niknam.

bunq integreert meer dan 1.500 apps via Zapier

bunq kondigt vandaag een integratie met Zapier aan. Dankzij de samenwerking met het softwarebedrijf Zapier kunnen ondernemers hun bunq app nu aan meer dan 1.500 apps koppelen, zoals Moneybird, Gmail, Slack en MailChimp. bunq Zakelijk gebruikers kunnen hun bankrekening nu in een handomdraai koppelen aan duizenden apps naar keuze. Zo besparen ze veel tijd, aangezien hun handmatige werkzaamheden worden geautomatiseerd.

“We zijn zeer enthousiast om onze krachten te bundelen met die van Zapier, zodat onze zakelijke gebruikers nog meer tijd kunnen besparen dan ooit tevoren. Met deze integratie kunnen ze al hun dagelijkse bezigheden automatiseren en dus zeeën van tijd besparen,” zegt oprichter en CEO Ali Niknam.

bunq verdeelt je salaris automatisch over de juiste rekeningen

In aanvulling op bunq Insights en Automatisch Sparen, introduceert bunq vandaag de mogelijkheid om inkomende betalingen automatisch te verdelen, zodat budgetteren zo eenvoudig wordt dat je er niet eens bij na hoeft te denken. De bunq Payment Sorter verdeelt je binnenkomende salaris automatisch over de juiste sub-rekeningen.

Vijf expediteurs engageren zich met Lean & Green om uitstoot fors te verlagen

leangreen-kopieren
Lees het gehele artikel

Een groep van vijf expediteurs is gestart met een nieuw Lean & Green-traject. De bedrijven gaan daarmee de uitdaging aan om in vijf jaar tijd hun CO2-uitstoot fors te verminderen. VIL werkt hiervoor samen met de expediteursvereniging Forward Belgium.

Duurzaamheid in de logistiek is een thema dat sterk aan belangstelling wint. De logistieke sector zet zich dan ook meer en meer in om op een verantwoorde manier om te gaan met energie, infrastructuur en grondstoffen.

Carga, Intertrans, Reuse, Universal Express en Ziegler zijn de vijf expediteurs die met het Lean & Green-traject starten. Tijdens het traject zal vanuit de specifieke rol van de expediteur bekeken worden op welke manier hij kan bijdragen aan duurzame transportoplossingen en zo aan het verminderen van de eraan gerelateerde CO2. Door deelname aan Lean & Green verwerven de expediteurs kennis om CO2-gunstige alternatieven aan te bieden, en deze ingang te doen vinden bij hun klanten.

Architecten van duurzame logistiek

Expediteurs kunnen gezien worden als de architecten van duurzame transportketens. Met dit initiatief willen we de expediteurs bijstaan om zich internationaal in de markt te zetten als aanbieders van duurzame logistieke oplossingen”, vertelt Olivier Schoenmaeckers, Directeur van Forward Belgium.

Lean & Green in Vlaanderen

Sinds 2012 ondersteunt VIL binnen het project ‘Lean & Green’ bedrijven die zich ertoe verbinden om in hun transport- en logistieke activiteiten de energie-efficiëntie te verbeteren en hun CO2-uitstoot met minstens 20 % te reduceren binnen een periode van vijf jaar.

VIL begeleidt bedrijven bij het opstellen van een plan van aanpak waarin zij gedetailleerd beschrijven hoe zij die doelstelling zullen behalen. Reeds 88 bedrijven ontvingen in Vlaanderen de Lean & Green award op basis van een positieve evaluatie van hun plan van aanpak door de VUB-dienst MOBI, die in dit project optreedt als neutrale evaluator.

Bedrijven die de Lean and Green award behaalden en ondertussen hun 20 % CO2-doelstelling daadwerkelijk hebben gerealiseerd, kunnen sinds 2015 met de procedure starten om de Lean and Green Star te verkrijgen. Intussen hebben reeds twintig bedrijven de Lean and Green star in Vlaanderen ontvangen.

Logistics Sustainability Index®

Omdat duurzaam ondernemen meer is dan het beperken van CO2-uitstoot, gaat VIL een stap verder. Op 24 oktober wordt de Logistics Sustainability Index (LSI)® voorgesteld. De LSI is een tool die de duurzaamheidsperformantie van de logistieke activiteiten van een bedrijf berekent en toont wat de sterke punten zijn en waar er nog verbetering mogelijk is. De LSI index is gebaseerd op een afgebakende set van zowel kwantitatieve als kwalitatieve criteria om tot een objectieve score te komen. Bedrijven zullen hun LSI-scores met elkaar kunnen vergelijken en zich op die manier profileren als echte duurzame spelers.