Tagarchief: Circulair bouwen

Supermarktketen doet aan circulair bouwen

Kassa
Lees het gehele artikel

Het nieuwe filiaal van Lidl is er dubbel zo groot als het oude dat in februari van dit jaar werd afgebroken. Maar opmerkelijker nog: met de afbraak en de heropbouw van deze winkel zet Lidl de eerste stappen richting circulair bouwen.

Met een SBTi-gecertifieerde duurzaamheidsstrategie wil Lidl bij de duurzaamste retailers van België horen.

Met een SBTi-gecertifieerde duurzaamheids­strategie wil Lidl bij de duurzaamste retailers van België horen. Een van de onderdelen hiervan is het inzetten op circulair bouwen. Daarvoor ging de retailer een samenwerking aan met VITO. Zij hebben in eerste instantie de sloop van het oude Lidl filiaal opgevolgd en verbeteracties vast­gelegd voor een maximale valorisatie van bouw-en sloopopval. Het VITO is een Vlaamse onafhankelijke onderzoeksorganisatie op het gebied van ­cleantech en duurzame ontwikkeling. Jef ­Bergmans, onderzoeker bij VITO: “Door een grondige analyse te maken van de recyclage­stromen bij de afbraak van bestaande winkels, kunnen we Lidl adviseren in het beter recycleren van het bouwafval enerzijds en suggesties doen naar materiaal­keuze en bouwtechnieken van de nieuwe winkels anderzijds. Alleen zo kan de impact op het milieu naar nul gebracht worden, wat het doel moet zijn bij circulair bouwen.”

Dakbedekking: mechanisch bevestigen in plaats van verlijmen

Uit de analyse van het VITO bleek dat de huidige recyclage goed opgevolgd wordt en werden ­enkele suggesties gedaan. Een heel concreet voorbeeld: de dakbedekking niet meer verlijmen, maar mechanisch bevestigen met behulp van schroeven om recyclage nadien nog mogelijk te maken. In een volgende stap wordt het huidige ­filiaalconcept getoetst op milieu-impact via de tool TOTEM (Tool to Optimise the Total ­Environmental impact of Materials). “Hiermee is Lidl pionier in de retailsector. Deze tool zal Lidl helpen bij de keuze van materialen met een lagere milieu-impact en zo bijdragen tot minder CO2-uitstoot”, aldus Yuri Vandenfonteyne, projectmanager filiaalbouw Lidl. 

Gratis laadinfrastructuur voor elektrische wagens en fietsen

Deze winkel is uitgerust met tal van duurzame bouwtechnieken die er voor zorgen dat het energie­verbruik tot een absoluut minimum ­beperkt wordt. Zo liggen op het dak zonne­panelen, die onder andere de laadpalen voor elektrische wagens voeden. Deze snelladers staan ter beschikking van de klant, die tijdens het winkelen de wagen gratis kan opladen. Ook voor elektrische fietsen is er laadinfrastructuur voorzien in de fietsenstalling. In het totaal telt het filiaal 90 parkeerplaatsen. 

Samen evolueren naar een circulaire bouweconomie

Lees het gehele artikel

Zo’n 30 tot 40% van ons afval komt uit de bouw . Bouwbedrijven, bouwmateriaalproducenten, lokale en regionale overheden, private bouwheren, onderzoekers en andere organisaties willen dit substantieel verminderen en gaan daarom samenwerken om circulair bouwen in Vlaanderen tot dagelijkse realiteit te maken. Dit is de missie van het initiatief Green Deal Circulair Bouwen dat op 22 februari tijdens Batibouw gelanceerd werd door Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Koen Van den Heuvel en geïnitieerd is door Vlaanderen Circulair, de OVAM en de Vlaamse Confederatie Bouw.

Samen evolueren naar een circulaire bouweconomie

De bouwsector heeft een belangrijke impact op het totale materialengebruik in Vlaanderen. Gemiddeld is 30 tot 40% van ons afval terug te brengen naar de bouwsector. De wijze waarop we bouwen en wonen heeft bovendien een grote invloed op onze CO2-voetafdruk. Door de omvang van de sector en het totale volume aan materialen, maakt een gezamenlijke verandering richting circulaire economie echt het verschil. De bouw is een typische omgeving waar diverse sectoren samenwerken om tot betere resultaten te komen. Hier is dus een groot potentieel om de ketens maximaal te sluiten, zeker omdat deze ketens vooral lokaal georganiseerd zijn. Om de circulaire principes in de bouw versneld in de praktijk te brengen en knelpunten bloot te leggen, is er nu de Green Deal Circulair Bouwen. In totaal engageerden al meer 300 ondernemers zich om er werk van te maken.

Wat is circulair bouwen?

Er wordt uitgegaan van drie hoofdprincipes. Circulair bouwen betekent in de eerste plaats veranderingsgericht ontwerpen en bouwen. De noden en wensen van gebruikers en maatschappij zullen immers blijven veranderen. Het doel is dan ook gebouwen te creëren die de verandering efficiënt ondersteunen. Daarnaast staan uiteraard de principes van de circulaire economie voorop. In essentie gaat het er dan om kritisch materiaalgebruik;  dat zoveel mogelijk hergebruikt en gerecycleerd kan worden met een zo hoog mogelijk waardebehoud en levensduurverlenging. Dit vergt nieuwe business­modellen en samenwerking doorheen de bouwketen. Ten slotte is er nog het materialenpaspoort. Dit registreert alle materialen in een gebouw op een digitaal platform. Gebouwen kunnen zo getransformeerd worden tot een grondstoffendepot, want materialen kunnen maar hoogwaardig en veilig opnieuw ingezet worden als ze een identiteit en een gedocumenteerde historiek hebben.

Wat houdt de Green Deal in?

Samen evolueren naar een circulaire bouweconomie

Sfeerbeelden tijdens de ondertekening van de Green Deal Circulair Bouwen.

 

In de Green Deal staat samen doen en leren centraal. De deelnemers starten experimenten en brengen hun kennis en ervaring samen in een lerend netwerk. Er worden tools, methodieken en nieuwe vormen van ketensamenwerking uitgetest. Daarnaast werkt een onderzoeksgroep aan de zogenaamde ‘randvoorwaarden’: dat zijn juridische, economische en andere drempels die geïdentificeerd worden. Data en ervaringen uit de experimenten voeden dit onderzoek. Samen moet dat leiden tot oplossingen. De deelnemers worden viermaal per jaar samengebracht om hen te inspireren met Vlaamse en buitenlandse cases. Tijdens deze bijeenkomsten wordt er aan de slag gegaan met concrete vraagstukken en brengen de deelnemers  hun ervaringen, tools en meetinstrumenten in. Zo wordt er ontdekt wat de omslag naar een circulaire economie kan betekenen voor de bouwsector. Omdat sommige organisaties al enige ervaring hebben en de materie voor anderen nog helemaal nieuw is zal er ook online een basisvorming aangeboden worden. Zo krijgt iedere deelnemer de kans om op zijn eigen ritme te leren op momenten die hem/haar het beste uitkomen.