Tagarchief: Cijfers

De Harde Cijfers

Lees het gehele artikel

Meten is weten geldt het cliché. In elke editie van 2020 pakt RecyclePro daarom weer uit met cijfers over de afvalsector. Aan u om er inzichten uit te destilleren die uw productieproces kunnen optimaliseren of uw rendement kunnen verhogen. Deze keer hebben we de cijfers hard op wit dat de recyclage van metaal wereldwijd 950 miljoen ton CO2-emissie uitspaart.

De meest recente editie van het BIR rapport ‘World Steel Recycling in Figures’ werpt een blik op hoe de recyclage van metalen geëvolueerd is tussen 2015 – 2019. De cijfers bewijzen dat de schroot een waardevolle grondstof is voor de staalindustrie over de hele wereld. Elk jaar worden er 630 miljoen ton metalen gerecycleerd. Dat brengt de teller op zowat 950 miljoen ton aan CO2-emissies minder. Een getal dat hoger ligt dan de uitstoot van de volledige Europese transportsector. Door die energiebesparing en door het vrijwaren van natuurlijke grondstoffen, speelt de schroothandel dus een cruciale rol in de bescherming van het klimaat. Iets wat zeker in economisch moeilijke coronatijden extra in de verf mag worden gezet.

Hoe scoren de regio’s

Opvallend is dat men overal ter waarde de waarde van schroot in ziet. Het gebruik ervan gaat vooruit in alle sleutelregio’s, net als de productie van ruw staal. Die bedroeg 1.870 miljard ton in 2019, een stijging met 3,4% ten opzichte van het jaar ervoor. Het leeuwendeel (53,3%) komt uit China. Maar ook daar neemt het aandeel van schroot in staalproductie toe tot een recordhoogte van 21,7%. Met 215,93 miljoen ton is het wereldwijd de grootste gebruiker van schroot. De belangrijkste drijfveer in deze toename zijn de strengere emissiestandaarden voor de Chinese staalindustrie. In Europa ging het gebruik van schroot daarentegen naar beneden (-3,7%) maar daar zag men ook de staalproductie tegelijk teruglopen (-4,9%). Europa is de grootste exporteur van schroot (21.793 miljoen ton. In de Verenigde staten tenslotte was er in zowel het schrootgebruik als de staalproductie een kleine stijging van respectievelijk 1% en 1,5%. Het aandeel van schroot in staalproductie daalde wel tot 69,1%.    

De harde cijfers

grafieken-kopieren
Lees het gehele artikel

Meten is weten geldt het cliché. In elke editie van 2019 pakt RecyclePro daarom uit met cijfers over de afvalsector. Aan u om er inzichten uit te destilleren die uw productieproces kunnen optimaliseren of uw rendement kunnen verhogen. Deze keer krijgen we op basis van een analyse van de Koning Boudewijnstichting en Circle Economy een eerste vingerafdruk van de circulaire werkgelegenheid. In België is momenteel al 7,5% van de jobs circulair.

Van schoenmaker tot ingenieur in een windmolenpark: 7,5% van alle banen in België is circulair. Dat blijkt uit een analyse van de Koning Boudewijnstichting en Circle Economy. Het rapport vormt een nulmeting van de werkgelegenheid in de Belgische kringloopeconomie en biedt inzichten in de aard en het aantal banen in de circulaire economie in het land. Het gaat om alle banen die bijdragen aan de circulaire economie via activiteiten op het gebied van hernieuwbare energie, herstel en onderhoud, recyclage, digitale technologie, ontwerp, nieuwe businessmodellen en samenwerking.

Drie soorten circulair werk

Het rapport maakt een onderscheid tussen drie soorten circulair werk. De primaire strategieën zorgen voor een gesloten grondstoffenkringloop en vormen de kern van de circulaire economie. Het gaat om banen in de sectoren van hernieuwbare energie, reparatie en afval- en grondstoffenbeheer. Ondersteunend circulaire strategieën ondersteunen de versnelling en opschaling van primair circulaire activiteiten en vormen zo het dragende kader van de circulaire economie. Het gaat onder andere om banen op het gebied van leasing, engineering en digitale technologie die verband houden met circulariteit. Indirect circulair werk is werk dat de direct circulaire banen ondersteunt (onderwijs, logistiek en de openbare sector).

Vlaanderen koploper in circulaire tewerkstelling

Alles samengeteld staat de teller in België op 262.000 circulaire banen. Dat komt neer op 7,5% van alle arbeidsplaatsen. Die banen zijn verdeeld over primair (32%), ondersteunend (25%) en indirect circulaire sectoren (43%). Vlaanderen is goed voor het leeuwendeel met 148.000 circulaire banen. Er zijn bijna 30.000 banen in het afval- en grondstoffenbeheer (20% van alle circulaire arbeidsplaatsen), meer dan 20.000 in het reparatiewerk (15%), 25.000 banen in de digitale technologie en 7.000 in het ontwerp (16% en 5%). Antwerpen en Gent zijn belangrijke centra voor werkgelegenheid in de circulaire economie.  

Nieuwe cijfers over afvalinzameling bij bedrijven

img_1656-kopieren
Lees het gehele artikel

Sinds januari 2017 heeft Valipac er een extra opdracht bijgekregen van de overheid. Het staat nu ook in voor de monitoring van de afvalproductie bij bedrijven. Tijdens het event op 26 november worden de cijfers van 2018 bekendgemaakt en zal duidelijk worden hoe de Belgische bedrijven hun afval sorteerden. De afvalinzamelaars, zonder wie deze cijfers niet mogelijk zouden zijn, krijgen voortaan als toemaatje toegang tot deze en extra informatie via een beschermde webapplicatie.

In nauwe samenwerking met de aangesloten afvalinzamelaars, houdt Valipac sinds 2017 nauwgezet data bij omtrent bedrijfsafval. Sindsdien worden er data over vijftien afvalstromen (bedrijfsrestafval, papier/karton, A-, B- en C-hout, ferro metaal, non-ferro metaal, gemengde metalen, holglas, vlakglas, gevaarlijk glas, folie, harde kunststof, eps en pmd) geregistreerd. Director Materials & Operations van Valipac Xavier Lhoir: “Dit gaat verder dan onze oorspronkelijke doelstelling die louter met verpakkingsafval te zien heeft. Maar door onze positie in de markt als schakel tussen de overheid en de afvalinzamelaars, zijn we ideaal geplaatst om deze oefening uit te voeren en de cijfers op te volgen. Het onderscheid tussen verpakking en materiaal is immers niet altijd even duidelijk. Bovendien kunnen we er zelf ook waardevolle conclusies uit trekken om terug te koppelen naar de inzameling van bedrijfsmatig verpakkingsafval.”

In nauwe samenwerking met de aangesloten afvalinzamelaars, houdt Valipac sinds 2017 nauwgezet data
bij omtrent bedrijfsafval. Sindsdien worden er data over vijftien afvalstromen geregistreerd.

 

Unieke webapplicatie

Om aan deze cijfers te raken, ging Valipac ten rade bij zijn aangesloten afvalinzamelaars. In totaal werkten er 164 aan mee, goed voor 190.000 inzamelpunten. Lhoir: “Voor elk bedrijf kregen we zo informatie over elke stroom die er selectief wordt ingezameld. De herkomst, het gewicht … noem maar op. De meting van 2017 geldt als een nulmeting, maar vanaf nu kunnen we de evolutie gaan analyseren.” Op 26 november organiseert Valipac een event om de cijfers van 2018 te onthullen. Daar zal ook een unieke webapplicatie voor de deelnemende afvalinzamelaars onthuld worden. “We konden onze afvalinzamelaars in ruil voor hun medewerking niet financieel compenseren, maar we wilden ze er wel iets voor in ruil bieden. Zij zullen voortaan toegang hebben tot zowel algemene als specifieke data die uit de oefening naar voren kan. Die kan hen helpen om hun bedrijfsvoering verder te gaan optimaliseren en de selectieve inzameling verder promoten”, vertelt Lhoir.

Van data naar informatie en toegevoegde waarde

De algemene cijfers zullen een beeld geven van de evoluties in de markt. De specifieke zullen iets vertellen over bijvoorbeeld hun marktaandeel in een bepaald werkingsgebied. “Vorig jaar kregen ze een powerpoint met de gegevens. Intussen is er een beschermde webapplicatie gebouwd, waarop ze kunnen inloggen, zodat ze altijd toegang hebben tot de meest actuele cijfers. Op die manier kunnen we voor hen een toegevoegde waarde aan de samenwerking bieden. Datacaptatie en -analyse zal de komende jaren een belangrijk instrument worden om selectieve inzameling verder te stimuleren en te verbeteren”, voorspelt Lhoir.

Op 26 november organiseert Valipac een event om de cijfers van 2018 te onthullen. Daar zal ook een unieke webapplicatie voor de deelnemende afvalinzamelaars onthuld worden.

 

Predictief model voor selectieve afvalinzameling

Valipac geeft alvast het goede voorbeeld van hoe ze er garen bij kunnen spinnen. In samenwerking met de Universiteit Hasselt werd een statistisch model gebouwd op basis van de gegevens, in eerste instantie toegespitst op folie. Lhoir: “Door een resem parameters te gaan vergelijken, kunnen we ontdekken in welke bedrijven er nog folie aanwezig is, maar waar het nog niet selectief wordt opgehaald of in welke bedrijven er nog potentieel aanwezig is voor extra tonnage (ondanks het feit dat ze reeds sorteren). Informatie die we dan uiteraard terugkoppelen naar de afvalinzamelaars, zodat ze hun dienstverlening verder kunnen uitbreiden en wij nog betere inzamelcijfers kunnen voorleggen.” Ook Deloitte werkte mee aan het neerzetten van deze benchmarks. In de volgende versie zal gekeken worden naar pmd en papier/karton. De andere stromen volgen ongetwijfeld nog.  


Wenst u meer te weten over de resultaten van de analyses van Valipac? Schrijf u dan in voor het seminarie dat op 26 november in Brussel wordt gehouden.

De harde cijfers

Lees het gehele artikel

Meten is weten geldt het cliché. In elke editie van 2019 pakt RecyclePro daarom uit met cijfers over de afvalsector. Aan u om er inzichten uit te destilleren die uw productieproces kunnen optimaliseren of uw rendement kunnen verhogen. Deze keer gaan we dieper in op de link tussen het verminderen van CO2-emissies in de metaalsector en het realiseren van een circulaire economie. De studie Environmental Implications of Future Demand Scenarios for Metals (Voet et al.) is de basis voor de harde cijfers.

Deze studie uitgevoerd in 2018 in het kader van het Europese MICA project (Mineral Intelligence Capacity Analysis) heeft een methodologie ontwikkeld voor het beoordelen van de toekomstige milieu-impact van de productie van zeven van de belangrijkste metalen: ijzer, aluminium, koper, zink, lood, nikkel en mangaan. Dat gebeurt op basis van het volledige productie- en extractieproces en brengt verschillende zaken in rekening: uitstoot van broeikasgassen, energievraag, landgebruik, uitputting van grondstoffen en toxiciteit op ecosystemen die op water gebaseerd zijn.

Graduele verbetering in emissies voor aluminium

De resultaten tonen in de periode tussen 2010 en 2050 een graduele verbetering van de broeikasgasemissies. De energievraag voor 1 kg primair aluminium zal niet veel lager worden, maar de broeikasgasemissies kunnen teruglopen van 13,3 naar 6,74 kg/CO2equivalent per kg metaal wanneer het aandeel van hernieuwbare energie in de energiemix toeneemt van 33% naar 88%. Stappen vooruit in energie-efficiëntie zullen hiertoe helpen bijdragen.

Hernieuwbare energie weinig impact op ijzer

Op ijzer heeft deze verandering van energiebron dan weer weinig invloed omdat het zijn emissies vooral te wijten heeft aan het gebruik van cokes. Om de impact van dit metaal op het milieu te verbeteren zal er een volledig nieuw koolstofarm productiesysteem moeten worden geïntroduceerd of zal het aandeel van secundair ijzer een stuk groter moeten worden. Uit de studie blijkt dat voor de meeste metalen de grootste impact uit de secundaire productie van metalen zal komen. Lood is daar het beste voorbeeld van en kan vandaag al een hoge recyclagegraad voorleggen.

Circulaire agenda maakt het meeste verschil

Toch zal het aandeel van secundaire metalen als grondstoffen nog relatief klein zijn door de hoge vraag en de lange levensduur van metaalproducten. Vanaf 2050 zal er meer gerecupereerd metaal beschikbaar worden. Wanneer we een recyclagegraad van 90% kunnen voorleggen, zal de emissie van broeikasgassen voor zowel ijzer als aluminium onder een scenario van duurzame ontwikkeling vallen. Een circulaire agenda voor metalen zal met andere woorden een belangrijke impact hebben op klimaatverandering. Het is de meest efficiënte oplossing om de emissies in de metaalindustrie terug te dringen.  

De harde cijfers

valipac_logo_nl_rvb-kopieren
Lees het gehele artikel

Meten is weten geldt het cliché. In elke editie van 2019 pakt RecyclePro daarom uit met cijfers over de afvalsector. Aan u om er inzichten uit te destilleren die uw productieproces kunnen optimaliseren of uw rendement kunnen verhogen. Valipac bijt de spits af en pakt meteen uit met een primeur: voor het eerst heeft een land een zwart-op-wit overzicht van hoeveel afval 170.000 bedrijven produceren en hoe ze sorteren. De cijfers zijn bovendien gebaseerd op effectieve gegevens bij de afvalophalers, ze zijn geverifieerd en gebaseerd op duidelijke definities die overal uniform zijn toegepast.

Valipac en zijn operatoren zamelen sinds 2018 informatie in over 14 stromen bedrijfsafval. “Deze monitoring is de uitvoering van een verplichting die opgelegd is in onze erkenning. Toch willen we de afvalophalers danken voor hun constructieve samenwerking in dit proces”, zegt operationeel directeur Xavier Lhoir. Voor het eerst krijgen we zo inzicht in werkelijke tonnages van bedrijfsafval. De rapportage leverde een totaalcijfer van 3.899 kton ingezameld bedrijfsafval op voor heel België (referentiejaar 2017). Francis Huysman, CEO van Valipac, geeft duiding bij de cijfers. “Op basis van de veertien stromen die geregistreerd zijn, kunnen we stellen dat twee derden van het bedrijfsafval selectief ingezameld wordt. Toch geven deze cijfers nog niet het volledige beeld. Om een voorbeeld te geven, er zijn ook bedrijven die hun papier- en karton met de deur-aan-deur inzameling van intercommunales meegeven. Door een uitgebreidere registratie kan de monitoring alleen maar aan nauwkeurigheid en accuraatheid winnen.”

Nulmeting als vertrekpunt voor optimalisatie

De verschillen in de cijfers tussen de verschillende stromen, bedrijven en gewesten moeten dus enigszins genuanceerd worden. “Niet alle bedrijven hebben dezelfde afvalstromen, niet alle inzameling is gemonitord en geregistreerd. Het is dus zaak om voorzichtig te zijn met conclusies. In feite moeten we deze bevindingen zien als een nulmeting. Ze vellen op zich geen oordeel, maar zijn het vertrekpunt om nu de evolutie in bedrijfsafval te gaan opvolgen en optimaliseren”, benadrukt Huysman. “Op basis van de activiteit van een bedrijf, de schaalgrootte, de afvalstroom en de regio kunnen we benchmarks opmaken en terugkoppelen. In de eerste plaats naar de operatoren (potentieel voor meer selectieve inzameling, verbeteren logistiek, …) maar ook naar federaties (gerichte communicatie). De analyses die we doen op deze dataset kunnen leiden tot waardevolle inzichten voor de Belgische industrie en maatschappij”, besluit Huysman. 

Valipac

Aantal ingezamelde stromen per activiteitensector

 

Valipac