Tagarchief: brandveiligheid

Branden beperken door ­vroegtijdige signalering

Fire Disaster in Warehouse
Lees het gehele artikel

Het werd zelfs zo gewoon dat verzekeraars weigerden om recyclagebedrijven nog te verzekeren tegen brand. Daar komt nu langzaam verandering in. Niet in de laatste plaats vanwege steeds betere blus- en detectiesystemen. PYROsmart is zo’n systeem.

Steeds meer verzekeraars schrijven detectiesystemen voor.

Volgens Bob Wester van de Nederlandse importeur BLW Visser zijn branddetectiesystemen er in verschillende soorten en maten. “Maar het inno­vatieve infraroodsysteem PYROsmart van de Duitse fabrikant Orglmeister behoort tot de meest betrouwbare.” Met zo’n detectiesysteem kan een brand al worden opgespoord voordat het een brand is. “Helemaal in combinatie met een bluskanon.” Overigens komt het heus niet minder vaak voor dan een paar jaar geleden toen branden bij recyclagebedrijven nog schering en inslag waren. “Nog steeds is het iedere week nog wel ergens raak”, aldus Wester. “Maar we zijn er wel veel eerder bij waardoor het beperkt blijft tot een klein vuurtje dat snel kan worden geblust.”

Het innovatieve infrarood detectiesysteem.

Broei

De oorzaak van branden bij afvalbedrijven is lang niet altijd broei, maar steeds vaker zijn het lithium-ion batterijen tussen het afval die spontaan ontbranden. Dat kunnen zelfs die kleine batterijtjes zijn die in wenskaarten met een muziekje zitten. Maar ook accu’s van elektrische fietsen en skateboards belanden steeds vaker tussen het afval. Het is dan ook niet voor niets dat steeds meer verzekeringsbedrijven afvalverwerkers en recyclagebedrijven uitsluiten van een brand­verzekering. Of ze alleen tegen brand willen verzekeren met een eigen risico van een miljoen euro. “Verzekeraars schrijven onze systemen wel voor als preventiemiddel, maar dat maakt voor hun polissen niets uit”, legt Wester uit. “Maar ik durf ook wel te stellen dat met onze systemen geen werven meer afbranden.” De PYROsmart is zogezegd een infraroodsysteem dat in een vroeg stadium brand kan detecteren en dat 24 uur per dag de werf bewaakt, ook als er niemand aanwezig is. “En waar veel andere systemen uitgaan van vlammen of extreme temperaturen, kan de PYROsmart al eerder een beginnende brand ontdekken”, zegt Wester. “Bovendien werkt de software zo goed dat het moeiteloos het verschil kan waarnemen tussen een brand en bijvoorbeeld de warme delen van een overslagkraan, zoals de motor, uitlaat of remmen. De software analyseert de warmtebronnen die warmer zijn dan de ingestelde alarmtemperaturen. Aan de hand van de temperatuur, beweging en spotgrootte wordt door de software en ervaringsgetallen bepaald of het een storend object is, of broei, of een (beginnende) brand.”

In combinatie met een bluskanon is veel leed te voorkomen.

Alarm

BLW Visser kan het PYROsmart detectiesysteem leveren in combinatie met bluskanonnen die direct aanslaan wanneer er brand ontstaat, maar dat hoeft volgens Wester niet altijd. “Soms is een alarm voldoende. Zodat de brandweer op tijd ter plaatse is of medewerkers een hotspot met een shovel uit elkaar kunnen trekken en het brandje zelf kunnen blussen.” Het PYROsmart systeem zorgt er tevens voor dat alle gebeurte­nissen worden vast­gelegd met beeld en bij­behorende data. Dat is belangrijk voor analyses van de gebeurtenissen en meldingen. Software zorgt ervoor dat 24/7 onder andere de maxi­maal gemeten temperatuur wordt opgeslagen. Bedrijven krijgen hierdoor een temperatuur­profiel van de dagelijkse werkzaam­heden. Ook de status van het eigen systeem wordt 24/7 vast­gelegd zoals voedings­spanning, interne temperatuur en aanwezigheid van perslucht. De PYROsmart is daar­door meer dan alleen broei- en branddetectie. “De ingebouwde registratie is een krachtig middel om processen vast te leggen, te analyseren en te verbeteren.”   

Hoe lithium-ion batterijen brandveilig ­verwerken?

Wireless charging of smartphone
Lees het gehele artikel

Nochtans bestaat er voor alle batterijen een apart circuit voor de veilige inzameling en verwerking. In dit artikel onderzoeken wat nu precies voor het ­brandgevaar zorgt en welke maatregelen kunnen helpen ter preventie.

De elektrificatie van de maatschappij maakt dat lithium-ion batterijen gemeengoed geworden zijn. We vinden ze in allerlei vormen en formaten in auto’s, fietsen, smartphones, elektrische tanden­borstels, keukenapparatuur, tuin­gereedschappen, speel­goed … In consumenten­elektronica blijkt de oplaad­bare lithium-ion batterij een bijzonder populaire variant dankzij zijn hoge energie­dichtheid en herlaad­baarheid. Bovendien gaat hij een pak langer mee dan de klassieke alkaline batterijen. Hun aandeel in de markt van batterijen nam de voorbije jaren een vlucht, niet zozeer in aantal, maar wel in volume. Ongeveer 75% van lithium-ion batterijen zijn ingebouwd in AEEA (in tegenstelling tot 6% alkaline batterijen). Meestal gaat het om de grote, zwaardere ­lithium-ion batterijen die net voor een groter risico op brandgevaar zorgen.

Brandgevaar is reëel

Volgens het EuRIC rapport ‘Characterisation of fires caused by batteries in WEEE’ vonden er bij 53% van de ondervraagde bedrijven (uit de AEEA-terugnameketting) in 2018 afvalbranden plaats. In totaal ging het om 109 respondenten. 53 van de 58 bedrijven gaven ook de oorzaak aan. Bijna iedereen wees naar batterijen als mogelijke oor­zaak. Driekwart geeft aan dat de frequentie van branden over de afgelopen jaren is gestegen. De meest gevoelige zones voor afvalbranden in de AEEA keten bleken de opslag en de shredder. Niet onlogisch aangezien net deze processen kunnen zorgen voor een beschadiging van de batterijen en dus meer brand­incidenten. Dit gevaar gaat overigens verder dan enkel bedrijven actief in de verwerking van AEEA. Brand­­gevaar is ook reëel bij huis­houdelijk af­val. De e-sigaret of de elektronische tanden­borstel worden daar geregeld in terug­­gevonden. Daar zou meer dan een kwart van de afval­branden te wijten zijn aan batterijen. Heel uit­zonderlijk valt het ook voor bij de inzameling en ver­werking van oud papier en karton. 

Brandgevaar is ook reëel bij huishoudelijk afval. De e-sigaret of de elektronische tandenborstel worden daar geregeld in teruggevonden.

Waardoor is er meer kans op brandgevaar?

Maar wat zorgt er nu voor dat deze batterijen voor brandgevaar zorgen? Een eerste mogelijke oorzaak is zelf­ontlading ten gevolge van een kort­sluiting. Dit gebeurt bij­voorbeeld wanneer de polen elkaar raken. Beschadiging kan boven­dien zorgen voor ontblote polen en dus nog meer en sneller kans op kortsluiting. Dat net lithium-ion batterijen hier gevoeliger aan zijn heeft te maken met de complexe samen­stelling van de cellen en de hogere energie­densiteit. Een tweede mogelijke oorzaak is het ontstaan van lekstromen door beschadiging. Een derde heeft te maken met het gebruik van niet-gecertificeerde batterijen. Daar zal het ontladings­risico sowieso hoger liggen.

Hoe brandgevaar indijken bij niet-reguliere ketens?

Wat kunnen we er als sector aan doen om het gevaar in te perken? Voor de niet-reguliere ketens is het niet evident, omdat ze in een bijzonder laag volume aanwezig zijn. Daar zullen inzetten op sensibilisering en maatregelen om de batterij-inzameling te verhogen de voorkeur genieten. Gezien de nog groeiende populariteit van lithium-ion batterijen zal dit in de toekomst alleen maar belangrijker worden. 

Hoe brandgevaar indijken in AEEA?

Wanneer batterijen wel in het juiste circuit terecht­komen, kan optimaliseren van inzamelkanalen en aanpassen van inzamelcontainers helpen het gevaar terug te dringen. Bebat werkt momenteel aan een track-and-trace systeem om na te gaan welke batterijen in welk inzamelkanaal landen en welke beschadigd en beveiligd zijn. Zo mogen scholen bijvoorbeeld geen lithium-ion batterijen meer inzamelen. Grotere inzamel­containers kunnen bij­voorbeeld voorzien worden van een systeem om de temperatuur te monitoren. Een verhoging kan dan leiden tot de inwerk­intreding van een automatisch blus­systeem. Verder kunnen kunst­stof inzamel­containers de metalen varianten vervangen of kan de inwerp­opening aangepast worden om risico­batterijen te vermijden.    

Binnen enkele seconden brand meester

AA7K9021 kopiëren
Lees het gehele artikel

Directeur Berry Boertien doet uit de doeken hoe hij verwacht om nog in dit decennium marktleider te worden op het gebied van automatische smeer- en brandblussystemen.

Wiejelo werd tien jaar geleden opgericht door Berry Boertien en een compagnon. Boertien werkte al langer in de wereld van de automatische smeer­systemen en via een klant kwam hij in contact met een bedrijf in Indonesië dat vroeg om automatische brandblus­systemen voor mijnbouw­machines. In de tien jaar die volgde groeide Wiejelo uit tot een grote leverancier voor smeer- en brandblus­systemen voor zowel de agrarische sector, grond­verzet, recyclage, overslag­bedrijven, havens en de industrie. Inmiddels heeft Boertien meer dan twintig man in dienst. Boertien was zelf jaren­lang monteur en weet dat wanneer je goede service verleent, de verkoop vaak wel volgt. Niet voor niets is service een belangrijke pijler onder zijn bedrijf. Nog steeds bestaat 70% van de omzet van Wiejelo uit automatische smeer­systemen. De rest komt voor rekening van automatische brandblus­systemen, al is dat aandeel groeiende. Onder­tussen is Boertien de enige aandeel­houder van het bedrijf Wiejelo Equipment en heeft de Nederlandse en Belgische thuismarkt prioriteit gekregen ten opzichte van het internationale werk.

De automatische brandblussystemen van Wiejelo zijn in staat om een beginnende brand binnen enkele seconden te detecteren en te blussen.

Stip op de horizon

Boertien: “Eigenlijk zijn we pas in 2016 echt serieus gaan nadenken wat we met Wiejelo willen. En we  hebben als stip op de horizon dat we in 2023 marktleider willen zijn op het gebied van automatische smeersystemen in Nederland. In de agrarische sector zijn we ondertussen marktleider met het af-fabriek inbouwen van smeersystemen op machines. Ik denk dat 80% van alle machines met onze systemen draait. En in het grondverzet is ons aandeel in de laatste paar jaar ook enorm hard gestegen.” De reden voor die onstuimige groei zit hem volgens Boertien niet in “zoveel mogelijk reclame maken, maar juist in de directe benadering. Ik heb een groot netwerk en weet heel goed wat mijn klanten willen. Juist door mijn ervaring. Maar wat zeker ook heeft geholpen is dat onze aanpak kleinschalig en persoonlijk is en dat werkt in de branches waar wij actief zijn heel goed. Wij zijn geen onderdeel van een groot internationaal bedrijf waar een smeersysteem maar een heel klein onderdeel van de omzet van een conglomeraat is. Bovendien kunnen wij flexibel en snel handelen. Zo zijn we bij veel grote spelers in de markt binnengekomen.”

Het hoeft maar om een klein scheurtje te gaan waarbij de hydrauliekolie gaat vernevelen.

Nevelen

Boertien verwacht dat er ook veel groei te behalen is in auto­matische brandblussystemen. “Mijn­bouw, havens en recyclage zijn heel vaak 24/7-sectoren. Dan wordt materieel vaak flink zwaarder belast en is er minder tijd voor preventief onderhoud. Een grote oorzaak van brand is een verouderde of kapotte diesel of hydrauliekleiding. Het hoeft maar om een klein scheurtje te gaan waarbij de hydrauliekolie gaat vernevelen. Zoiets wordt een ontzettend brandbaar mengsel en dan kan het snel gaan.” Een andere oorzaak voor het toenemend aantal branden in machines zijn de emissie-eisen die aan motoren worden gesteld. Boertien: “Om schoner te kunnen draaien wordt de verbrandingstemperatuur in een motor steeds hoger. Een Euro6 motor kan wel 600 °C worden. Door strenge geluidseisen worden motoren ook steeds beter geïsoleerd, waardoor er minder natuurlijke koeling is. En dat isolatiemateriaal wil wel branden.” De automatische brandblus­systemen van Wiejelo – die ook steeds vaker af-fabriek in bijvoorbeeld mijnbouw­machines, wiel­laders, overslag­kranen, zeef­installaties, shredders en mobiele kranen worden ingebouwd – zijn in staat om een beginnende brand binnen enkele seconden te detecteren en te blussen. Niet voor niets schrijven steeds meer verzekeraars tegen­woordig automatische blus­systemen voor om über­haupt nog voor een brand­verzekering in aan­merking te komen. “In de overslag staan kranen vaak op verhogingen”, legt Boertien uit. “Als daar brand uit breekt is een machinist eigenlijk kans­loos. Dan wil je dus snel kunnen ingrijpen.” Per jaar worden de systemen van Wiejelo tussen de twintig en dertig keer automatisch ingeschakeld. Klanten hoeven echter niet te vrezen dat dit meteen het einde van de machine is. Boertien: “We gebruiken namelijk geen schadelijke stoffen in onze blus­systemen. Het is nog nooit voor­gekomen dat een motor is stuk gegaan door ons systeem.”  

Brandbeveiliging begint bij de basis

Lees het gehele artikel

Als specialist in het beheer van risico’s en verzekeringen, slaat Group Casier Risk & Insurance daarom een brug tussen beide partijen. Met raad en daad worden recyclagebedrijven bijgestaan door het gehele proces, van het proactief nemen van preventiemaatregelen tot de opvolging van het schadedossier, mocht het noodlot toch toeslaan. 

De aanwezigheid van beschadigde lithium-ion batterijen is momenteel de belangrijkste oorzaak van branden in de afvalwereld. Ze duiken ook op in afvalstromen waar je ze op het eerste gezicht niet in zou verwachten. “Denk maar aan papier en karton”, opent Paul-Emmanuel Casier, managing director van Group Casier Risk & Insurance. “Een wenskaart die een deuntje afspeelt bevat immers een kleine lithium-ion batterij. Die wordt opgehaald met het oud papier, maar de gevolgen kunnen catastrofaal zijn tijdens de recyclage. Volgens de cijfers zou er in elke vrachtwagen vol papier en karton minstens een zo een batterij aanwezig zijn. Een verwerker kan hier zeer moeilijk op anticiperen. De kwaliteit van lithium-ion batterijen is bovendien zeer uiteenlopend en zal bepalen hoe snel ze instabiel worden. Brandveiligheid begint dan ook met het vermijden van lithium-ion batterijen in inkomende stromen. Verwerkers moeten daarom de dialoog durven aangaan met de inzamelaar. Elkeen is immers verantwoordelijk voor het materiaal dat hij aanlevert, verborgen gebreken incluis.” 

“Eén kans om het goed te doen”

Het is net deze brede blik op de volledige keten van afvalverwerking die Group Casier Risk & Insurance tot een zeer gewaardeerde partner van recyclagebedrijven maakt. Het is immers niet evident voor bedrijven uit deze sector om op een betaalbare manier degelijk verzekerd te zijn tegen brand. “Lithium-ion batterijen mogen nu wel alle aandacht krijgen, maar brand kan vele oor­zaken hebben: zelf­ontbranding, elektriciteit, kwaad op­zet van mis­noegde buren …”, weet Casier. “Door de aard van het materiaal in recyclagebedrijven kan de kleinste vonk enorme gevolgen hebben. Informatie is dan ook cruciaal in brandbeveiliging. Hoe lithium-ion batterijen zich gedragen wordt momenteel volop onderzocht. We werken daarom nauw samen met onder andere sectorfederatie Denuo om onze vinger aan de pols te houden tot welke inzichten dit onderzoek kan leiden. Dat is immers het vertrekpunt om een adequaat preventiebeleid op het getouw te zetten. Je krijgt als bedrijf maar één kans om het goed te doen als je naar de verzekeraars stapt, net door de hogere risico’s. We helpen daarbij, zodat ze met vertrouwen de gesprekken kunnen aanvatten.” 

Jaarlijks wordt er door Group Casier Risk & Insurance ook samen met het bedrijf nagekeken of de maatregelen nog steeds afdoende zijn.

Risico inschatten en indijken

Dat gebeurt enerzijds vanuit de expertise en knowhow van de 31 medewerkers in Gent en Menen. Anderzijds door de jaren ervaring, opgebouwd in de recyclage­wereld om de risico’s rond brand correct te helpen inschatten. Sara Adam is als preventie­adviseur niveau 2 gespecia­liseerd in de volledige problema­tiek rond brand­beveiliging. “Alles begint met een bezoek op de site. In functie van de risico’s die elke stroom met zich mee­brengt, hebben we een checklist opgesteld die we samen met het bedrijf door­lopen. Daaruit volgen dan de voor­naamste preventie­maatregelen. We nemen de in- en uit­gaande stromen onder de loep en kijken wat de kritische processen zijn die om extra detectie of controle vragen. Brand­veiligheid vertrekt echt vanuit de basis: elektriciteit in orde brengen, waken over keuringen, personeel bewust maken van het belang van preventie­maatregelen, toegangs­­controle … zonder een brand­veilige basis sta je nergens. Pas als dat goed zit, kijken we naar welke techno­logie er bestaat om de risico’s verder te helpen indijken.” 

Klanten bijstaan doorheen volledige proces

Daar stopt het verhaal niet. Jaarlijks wordt er door Group Casier Risk & Insurance ook samen met het bedrijf nagekeken of de maatregelen nog steeds afdoende zijn. Adam: “We doen dit voorafgaand aan de verplichte inspectie van de verzekeraar. Werkt alles nog zoals het hoort? Bestaan er nieuwe technieken die van toegevoegde waarde kunnen zijn? We houden onze ogen en oren open telkens we op het terrein aanwezig zijn om onze klanten nog beter te kunnen helpen.” Mocht het noodlot dan toch nog toeslaan, staat Group Casier Risk & Insurance ook dan weer klaar voor zijn klanten. “Als het kan, gaan we van zodra de brandweer weg is, meteen ter plaatse. In de eerste plaats om hen gerust te stellen dat alles goed komt. We helpen de schade in te schatten en te verdedigen bij de verzekeraar, zodat de voorwaarden van de polis correct worden toegepast. Maar we helpen ook mee onderzoeken wat de oorzaak is om nieuwe schadegevallen in de toekomst te helpen vermijden”, besluit Adam.   

Brand te lijf met kunstmatige ­intelligentie

Lees het gehele artikel

Brandveiligheid is een hot topic voor recyclagebedrijven. De Nederlandse leverancier van mobiele camerasystemen, Kooi uit Drachten, heeft in de tien jaar van zijn bestaan een stevige positie op de Europese markt veroverd. Met de zelf ontworpen Units for Observation (UFO’s) worden bouwplaatsen, windparken en sloop- en recyclagebedrijven 24/7 bewaakt met een eigen alarmcentrale. En speciaal voor de ­recyclagebranche ontwierp Kooi en innovatief broeidetectiesysteem, Rising Early Detection (RED). Alleen al in 2020 werden daarmee meer dan 300 branden voorkomen.

Kooi groeide sinds de oprichting in 2010 storm­achtig. Er werken momenteel 140 mensen en het bedrijf heeft vestigingen in Drachten, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Duitsland. In Frankrijk en Duitsland beschikt de firma over eigen alarm­centrales. Die alarmcentrales zijn 24/7 bemand. Klanten betalen een vaste week­prijs aan Kooi en daar is de afhandeling van alarmen bij inbegrepen.

Broeidetectie

Speciaal voor de recyclagebranche ontwierp Kooi de zogenoemde Rising Early Detection (RED). “Het risico op broei en brand is in de recyclagebranche immers aanzienlijk”, vertelt Richard Venema, productmanager RED bij Kooi. “Met ons RED systeem kunnen we broei in een vroeg stadium detecteren en daarmee brand voorkomen. Alleen al in 2020 hebben we in Nederland op deze manier zeker 341 keer erger voorkomen.” Met RED biedt Kooi een totaaloplossing. Het systeem bestaat uit een 24/7 detectiesysteem op basis van trendanalyse. RED beschikt over een draaibare thermometrische camera die constant de temperatuur in de afvalopslag registreert. Stijgt de temperatuur tot boven de ingestelde waarde dan worden met behulp van artificiële intelligentie in milliseconden een aantal berekeningen gedaan om valse alarmen uit te filteren. Als het systeem constateert dat het om een echt incident gaat, volgt er onmiddellijk een alarmmelding naar het Kooi Alarm Center. “Met de klant spreken we een op maat gemaakt protocol af. Soms volstaat alleen een melding zodat een medewerker van het recyclagebedrijf de afvalhoop uit elkaar kan trekken, waardoor het gevaar is geweken. Maar mochten we ‘s nachts of in het weekend een melding krijgen, kunnen we ook direct de brandweer inschakelen.”

Schade voorkomen

Met de broeidetectie van Kooi kan veel leed en schade worden voorkomen. Venema weet dat sommige verzekeraars de systemen al verplichten. Overigens hoeft niemand te vrezen voor valse meldingen. “RED werkt met artificiële intelligentie en maakt zelf onderscheid tussen de warmte van een draaiende motor of de uitlaat van een kraan of wiellader”, legt Venema uit. Van RED bestaat zowel een vaste of mobiele opstelling en klanten krijgen een eigen inlog voor de RED portal. Dan kunnen ze zelf eventueel ook zelf 24/7 meekijken.

RED in 3D.

“Orde en netheid eerste stap naar verlaging brandrisico”

bvb02-kopieren
Lees het gehele artikel

Heel wat ondernemers in de wereld van afvalverwerking en recyclage werden in het verleden al getroffen door brand. De media smeert het graag uit, maar nochtans werkt de sector hard aan brandpreventie en brandveiligheid. Daar lezen we helaas te weinig over, want volgens Peter Geldof van Geldof Recycling kunnen we net leren van elkaar. Een gesprek over hoe hij de risico’s in zijn bedrijf beheerst.

Geldof Recycling produceert in zijn vestiging in Wevelgem gerecycleerde houtsnippers. “Hout heeft eigenlijk maar een slechte eigenschap: omdat het droog materiaal betreft brengt het stofvorming met zich mee. Stapelt dat stof zich op wanneer een machine begint warm te lopen, dan kan het gaan smeulen, kabels doen smelten en kortsluitingen veroorzaken. In een tweede scenario kan er een stofexplosie ontstaan want je hebt daarvoor alle elementen bij elkaar: brandstof, ontstekingsbron en zuurstof. Het vuur verspreidt zich dan razendsnel in alle richtingen.” Aan het woord is zaakvoerder Peter Geldof die helaas al meermaals met brand geconfronteerd is. “Elke brand is er één teveel dus je probeert er uit te leren en je risico’s telkens verder en beter te bedwingen. Dat we volledig vrij zijn van brandgevaar durf ik nooit zeggen. Daarvoor is hout een te brandbaar en te droog product. Maar wel dat we er binnen de huidige stand van techniek alles aan doen om brand te voorkomen en snel en krachtig te kunnen bestrijden.”

dsc01486-kopieren

Het zit er bij onze medewerkers in gedrild dat opruimen, ontstoffen, opvegen, afblazen … een standaardonderdeel van hun werkzaamheden zijn. Netheid en orde zijn de eerste stap naar het verlagen van je brandrisico.

 

Procedures om juiste mentaliteit erin te drillen

Voor Geldof is het uitgangspunt daarvoor als een goede huisvader omgaan met de machines in Wevelgem. “Dat wil niet alleen zeggen ze tijdig en correct onderhouden om te verhinderen dat bepaalde onderdelen warmlopen. Het betekent vooral ze vrij houden van stof. Het zit er bij onze medewerkers in gedrild dat opruimen, ontstoffen, opvegen, afblazen … een standaardonderdeel van hun werkzaamheden zijn. Netheid en orde zijn de eerste stap naar het verlagen van je brandrisico. Daarom hebben we heel uitgebreide procedures in voege.” Daarnaast rekent Geldof op de kracht van de juiste technologie. Stofafzuiginstallaties behoren tot de standaarduitrusting. Een andere belangrijke installatie voegt vocht toe aan het product. Hiermee kan Geldof twee vliegen in één klap slaan. “Hierdoor verlaagt het risico op verspreiding als er vuur zou ontstaan en verbeter je ook de werk-omstandigheden van je mensen gevoelig. Belangrijk, want stofemissies zijn bijzonder hinderlijk.”

Vinger aan de pols houden van brandtechnologie

Voor de eigenlijke bestrijding heeft Geldof geïnvesteerd in twee technologische oplossingen. Een vonkenblussysteem waakt erover dat er bij de minste vlam meteen geblust kan worden. Daarnaast beschikt Geldof Recycling over een explosie-onderdrukkingssysteem. “Hiermee gaan we eigenlijk op een chemische manier een bepaalde zone van een machine afsluiten, zodat het vuur zich niet verder kan verspreiden. Mocht ik weer van nul kunnen herbeginnen dan zou ik meteen al deze maatregelen integreren. Maar niet alle technologie bestond toen al. Daarom zijn beurzen zo belangrijk. Het eerste waar ik naar speur op de verschillende standen is of er nog bepaalde innovaties of ontwikkelingen zijn die ons verder kunnen helpen om risico’s in te dijken. Dit is het domein bij uitstek om de vinger aan de pols te houden. Ik probeer altijd weer bij te leren.”

naamloos-1-kopieren

“Mocht ik weer van nul kunnen herbeginnen dan zou ik meteen al deze maatregelen integreren. Maar niet alle technologie bestond toen al. Daarom zijn beurzen zo belangrijk.”

 

Samen sterker in brandbestrijding

Een van de gevolgen van het grotere risico op brand in de wereld van afvalverwerking is de moeilijkheid om (op een betaalbare manier) verzekerd te zijn. “Ik versta dat ook zij hun risico’s moeten inschatten en beheren, maar wat me soms stoort is dat alles over één kam geschoren wordt. Na de brand op de site in Brugge, waar er enkel opslag gebeurt en geen machinale verwerking, ging de premie en de vrijstelling ook voor Wevelgem gevoelig omhoog. Nochtans kunnen we daar net de risico’s beter controleren. Voor mij heeft de federatie go4circle dan ook een belangrijke rol te spelen. Om te bemiddelen bij verzekeringen, om ons in de richting van nieuwe, bewezen technologie te wijzen. Maar vooral om onze ervaringen samen te brengen. Niemand wil zijn bedrijf in vlammen zien opgaan. Als we al onze ervaringen en geleerde lessen samen leggen, staan we nog sterker om brand te vermijden.”    

Hoe kan u brandrisico’s bestrijden?

Lees het gehele artikel

Dat afvalverwerking een brandgevoelige sector is, is een open deur intrappen. Maar dat die risico’s steeds moeilijker op een betaalbare manier kunnen verzekerd kunnen worden heeft te maken met de evolutie van onze sector naar kapitaalsintensief. Daarom moet bij afvalverwerkende bedrijven de mentaliteit rijpen dat brandbeveiliging meer is dan enkel de verplichte regels volgen. Hoe groter het bewustzijn, hoe beter de risico’s kunnen worden ingedijkt.

De recyclagesector onderging de voorbije jaren een enorme transformatie. Het is een hightech business geworden met state-of-the-art machines om afval om te zetten in grondstoffen. Dat betekende ook dat de afvalwereld geëvolueerd is tot een kapitaalsintensieve business waardoor verzekeraars er met meer argwaan naar kijken. Daarom is het meer dan ooit van belang om een goed plan van aanpak te hebben om enerzijds brand te detecteren en anderzijds te bestrijden. Maar hoe begint u daar nu het beste aan?

Wooded blocks Stacking with fire escape icon for safety concept.

Detectie is dus maar een kant van de medaille, u moet ook een plan van aanpak hebben wanneer er brand uitbreekt en dat moet gedragen worden door al uw medewerkers.

 

Begin met een risicoanalyse

Om te weten hoe u de brandrisico’s in uw bedrijf het beste kunt reduceren, moet u ze eerst grondig analyseren. Een risicoanalyse moet dus steeds het uitgangspunt zijn in elk branddetectie- en bestrijdingsplan. Hou daarbij altijd het totaalbeeld voor ogen. Kijk niet enkel naar de plekken die gevoelig zijn voor broei. Een elektrische kast die vuur vat kan ook voor desastreuze gevolgen zorgen. Breng dus weldegelijk alle risico’s in beeld en toets ze af aan de geldende normeringen. Door alle normeringen en certificeringen die met brandbeveiliging gepaard gaan, is dit een materie van experten geworden. U kan die expertise in huis halen of in zee gaan met partners die dat voor u kunnen leveren.

Implementeer de juiste basispraktijken

Vooraleer u naar dure technologische oplossingen grijpt, moet de basis al goed zitten. Brandveiligheid begint met brandbewustzijn. Zorg er daarom voor dat alle machines en materialen op het juiste moment onderhouden worden en ook indien nodig de juiste keuringen ondergaan. Het zal ook een kwestie zijn van uw medewerkers de juiste mindset te geven. Zij kunnen bijvoorbeeld de opeenhoping van stof helpen vermijden, de juiste stapelhoogtes respecteren … Denk verder aan een efficiënte compartimentering, zodat een eventuele brand niet uw volledige bedrijf in de assen legt. Omdat broei een van de belangrijkste oorzaken is, kan u ook nog deze gouden stelregels hanteren.

  • Pas het principe van first in, first out toe, zodat de opslagperiode zo kort mogelijk blijft
  • Leg strenge acceptatievoorwaarden op en implementeer detectietechnieken voor stoorstoffen aan de poort

 

Evenwicht tussen snelle detectie en valse alarmen

Een eerste technologische luik heeft dan te maken met de detectie van brand. Het is zaak om zo snel mogelijk brand te kunnen detecteren. Maar hoe gevoeliger de technologie afgesteld staat, hoe hoger ook het risico op valse alarmen die de goede werking van uw processen kunnen hinderen. Hoe beter de technologie aansluit bij uw productieproces, hoe makkelijker het balanceren zal zijn op die koord. U hoeft ook niet voor eenheidsworst te kiezen in uw bedrijf. Bepaalde zones die brandkritischer zijn kunnen om andere oplossingen vragen dan bijvoorbeeld uw kantoren. Net daarom is het van belang om met een risicoanalyse alles eerst in kaart te brengen, zodat de juiste keuzes gemaakt kunnen worden.

Automatic Fire Sprinkler in red water pipe System

Bepaalde zones die brandkritischer zijn kunnen om andere oplossingen vragen dan bijvoorbeeld uw kantoren.

 

Brandbestrijding begint met communicatie

Detectie is dus maar een kant van de medaille, u moet ook een plan van aanpak hebben wanneer er brand uitbreekt en dat moet gedragen worden door al uw medewerkers. Ook hier weer zijn er basisregels: zorg ervoor dat iedereen zo snel mogelijk gealarmeerd wordt en geëvacueerd naar een verzamelevacuatieplaats. In coronatijden moet het mogelijk zijn om daar 1,5 m afstand van elkaar te bewaren. Meld de brand ook altijd meteen aan de hulpverleningsdiensten of aan 112. Daarnaast komt ook hier technologie ter hulp. Brandblussystemen bestaan er in verschillende vormen. Ze kunnen voor een zeer adequate bescherming zorgen. Of u kan een interne brandbestrijdingsdienst (IBBD) oprichten die, op voorwaarde dat de veiligheid voldoende gegarandeerd is, een eerste bluspoging kan uitvoeren. Hou er rekening mee dat ook hier spelregels voor vastgelegd zijn die gerespecteerd moeten worden.