Tagarchief: Bouwsector

Herbestemming WTC I en II torens tilt circulair bouwen naar hoger niveau

Lees het gehele artikel

De Vlaamse overheid, die het kantoorgebouw zal huren, nam in haar aanbestedingsdossier specifieke circulaire criteria op. Vastgoedinvesteerder Befimmo en de architectenbureaus 51N4E, Jaspers-Eyers en l’AUC gingen daarmee aan de slag. Met een indrukwekkend resultaat. De kantoortorens uit de jaren 70 zullen niet gesloopt worden. Integendeel, ze worden beschouwd als materialenbank en worden met zorg gedemonteerd. Dit is het bouwen van en voor de toekomst.

De neutrale, modulaire opbouw zorgt er immers voor dat het gebouw zal kunnen blijven evolueren. Door de tijd heen. Volgens de behoefte van zijn gebruikers en zijn omgeving.

De bouwsector in Vlaanderen heeft een enorme ecologische voetafdruk: zo’n 30 à 40% van onze jaarlijkse afvalproductie is bouwafval. ZIN in No(o)rd gaat daar radicaal tegenin door circulair te bouwen. De bestaande WTC torens worden volledig ontmanteld. Enkel de ondergrondse verdieping en de circulatiekernen blijven behouden. Wat afgebroken wordt, komt niet terecht op de afvalberg maar krijgt een nieuw leven. De cijfers doen duizelen. 63% van de materialen van de oude WTC gebouwen wordt ter plaatse hergebruikt. En ook van de materialen die enkel geschikt zijn voor recyclage, zal zo’n 16% opnieuw gebruikt worden in het nieuwe gebouw. In totaal zal maar liefst 95% van het materiaal van de bestaande torens hergebruikt of gerecycleerd worden. Ongezien voor een project van deze schaal.

De herontwikkelde site in de Noordwijk zal ongeveer 110.000 m² omvatten: 75.000 m² kantoren, 14.000 m² woongelegenheid, 16.000 m² hotel en verder ook sportruimtes, vrijetijdsruimtes, horeca- en handelszaken.

Waardebehoud en aanpasbaarheid

Tussen de twee bestaande torens wordt een nieuwe centrale balk gebouwd met veertien ruime kantoorverdiepingen van dubbele hoogte. Vanaf 2030 nemen enkele duizenden Vlaamse ambte­naren hier hun intrek. Ook voor de nieuwbouw staat waardebehoud voorop: meer dan dertig bouwmaterialen die ervoor gebruikt worden, zijn C2C gecertifieerd. De nieuwe betonvloeren, bijvoorbeeld, maar ook het glas, de aluminiumgevel, de binnenwanden en de vloerbekleding. De inrichting van ZIN in No(o)rd gebeurt overigens volledig met modulaire afwerkingsmaterialen zoals lichte binnenwanden en uitneembare verhoogde ­vloeren. Daardoor krijg je een heel flexibel en aanpasbaar gebouw. Met minimale aanpassingen kan elke verdieping van functie wijzigen.

Ook voor de nieuwbouw staat waardebehoud voorop: meer dan dertig bouwmaterialen die ervoor gebruikt worden, zijn C2C gecertifieerd.

Energiezuinig, duurzaam ontwerp

De enorme daktuin van 1500 m², één volledige groene gevel en een grote serre – ze maken van deze herontwikkeling een nieuwe groene long in Brussel. Ook in het kantoor zelf zullen onder andere 400 vaste bomen en planten voor een gezond, aangenaam en stimulerend binnenklimaat zorgen. Een intelligente gevel garandeert comfort op een energiezuinige manier. Zonnepanelen aan de buitenzijde zorgen voor energie en beschermen tegen de zon. De opengaande ramen zorgen voor verse lucht overdag en een natuurlijke afkoeling ’s nachts. Ook de daken worden maximaal voorzien van zonnepanelen. Warmte en koude worden onttrokken uit de grond met een KWO-systeem (koude-warmteopslag) dat meer dan 60% van de vraag dekt. Een uitwisseling van energie tussen de functies zal het energieverbruik verder reduceren. Ook alle gebruikers van het gebouw zijn betrokken bij het energieverbruik: een app informeert hen en stimuleert hen om er zuinig mee om te gaan.

Voorbeeldproject van aanpasbaar bouwen

De Vlaamse overheid, toekomstige huurder van ZIN in No(o)rd, gebruikt haar slagkracht steeds vaker om de circulaire economie een duwtje in de rug te geven. Ook in dit project nam ze haar voorbeeld- en voortrekkersrol op door circulaire criteria op te nemen in het aanbestedingsdossier. Als alles volgens plan loopt, opent ZIN in No(o)rd zijn deuren in 2030. De herontwikkelde site in de Noordwijk zal ongeveer 110.000 m² omvatten: 75.000 m² kantoren, 14.000 m² woongelegenheid, 16.000 m² hotel en verder ook sportruimtes, vrijetijdsruimtes, horeca- en handelszaken. Maar niets staat vast. Want ZIN in No(o)rd wil op de eerste plaats een levend gebouw zijn. En dat kan perfect. De neutrale, modulaire opbouw zorgt er immers voor dat het gebouw zal kunnen blijven evolueren. Door de tijd heen. Volgens de behoefte van zijn gebruikers en zijn omgeving. Door de schaal waarop het dat doet, zet deze herbestemming een nieuwe standaard voor gemengde, grootschalige gebouwen. Bovendien toont de integrale circulaire aanpak van dit enorm herontwikkelingsproject aan dat Vlaanderen aan de top staat van circulair bouwen in Europa. 

Aertssen Group pioniert met digitaal platform Smartyard

key-visual-1-met-logo-kopieren
Lees het gehele artikel

Onafhankelijke spin-off van groeiend familiebedrijf creëert hyperefficiënt platform dat (ver)huur van zware bouwmachines vergemakkelijkt.

De bouwsector bereidt zich voor op een stevige digitaliseringsgolf, waarbij Aertssen Group het voortouw neemt. Dit doen ze met de onafhankelijke spin-off Smartyard. “Ons revolutionair platform ontzorgt bedrijven bij het huren en verhuren van zware bouwmachines door vraag en aanbod te connecteren op een intelligente wijze. Het is een product van de sector, maar vooral vóór de sector”, vertelt het team achter Smartyard, dat zich klaarmaakt voor de lancering tijdens de bouwbeurs Matexpo volgende week.

E-commerce-ervaring in de bouwsector

“We zijn allemaal verslaafd geworden aan het gebruiksgemak van e-commerce”, begint Yannick Renier, CEO van Smartyard. “In de bouwsector neemt het huren van een zware machine, vaak per telefoon, vandaag echter nog tot een uur in beslag. Bovendien gaat dit proces gepaard met stress, fouten en misverstanden. Dit kan veel eenvoudiger met de digitale technologie die we anno 2019 voorhanden hebben.”

“Met Smartyard loodsen we de bouwsector het digitale tijdperk in.” – Yannick Renier, CEO van Smartyard

Aertssen Group, door EY, De Tijd en BNP Paribas Fortis genomineerd als Onderneming Van Het Jaar 2019, wil met Smartyard bouw- en verhuurbedrijven volledig ontzorgen en laten proeven van de voordelen die digitalisatie met zich meebrengt. “Dat kan alleen door de e-commerce-ervaring naar de bouwsector en de industrie te brengen, en dat is precies wat we met Smartyard doen”, vult de CEO aan.

Vraaggedreven platform voor (ver)huur van zware machines

“Het inhuren van onder meer extra bulldozers, graafkranen, vrachtwagens en hoogwerkers gebeurde bij Aannemingsbedrijf Aertssen tot voor kort telefonisch. Een innovatiecampagne in het bedrijf in 2018 bevestigde ons vermoeden dat dit huurproces veel eenvoudiger en efficiënter kon. Het afgelopen jaar gingen we hiermee aan de slag, in co-creatie met een aantal bouw- en verhuurbedrijven.”

Smartyard werd gecreëerd op hun maat. Een bouwbedrijf dat een machine wil inhuren beantwoordt enkele vragen, geeft de exacte plaats van levering op de werf aan en verstuurt de aanvraag. Het algoritme van Smartyard bezorgt deze gegevens aan relevante en gescreende verhuurbedrijven. Die creëren vervolgens offertes op maat, waaruit de huurder kan kiezen. Het platform werd daarnaast voorzien van een chat- en reviewfunctie en zal de komende maanden nog fors uitbreiden.

De eerste resultaten zijn alvast uitstekend: de verschillende gebruikers van het digitale platform boeken gemiddeld 75% tijdswinst en ervaren 55% minder fouten bij het (ver)huren van een machine.

Gamechanger

“Smartyard heeft dus zélf geen zware machines, maar connecteert vraag en aanbod. Zo ontzorgen we huurders en verhuurders op een duurzame en innovatieve manier”, verduidelijkt Yannick Renier. “Vandaag kunnen al duizenden tuigen gehuurd worden via Smartyard. Na een jaar intensief ontwikkelen, testen en bijsturen is Smartyard klaar voor lancering.” Dat doet de start-up op Matexpo, de grootste beurs voor bouwmaterieel in ons land.

“Smartyard is in polepositie om een echte game changer voor de bouwsector te worden”, stelt Omar Mohout, onafhankelijk expert en start-upspecialist. Het team van de spin-off is dan ook ambitieus. “Smartyard krijgt iedere twee weken een nieuwe release. We beogen eveneens de deeleconomie in de bouwsector te stimuleren.

Tenslotte plannen we om voor onze klanten bijkomend waarde te creëren door de data die we verzamelen gestructureerd terug te bezorgen (a.d.h.v. business intelligence). Deze data zal toelaten om meer marktinzicht te bekomen, waardoor onder meer gefundeerde investeringsbeslissingen kunnen genomen worden.”, besluit Yannick Renier.