Tagarchief: Biostoom

Nieuw ultramodern recyclagecentrum is gespecialiseerd in folie-tot-folie recyclage

C99A9090
Lees het gehele artikel

Met hoogtechnologische recyclagefabriek ecoo Beringen realiseert Vlaanderen ambitieuze verpakkingsrecyclagedoelstellingen

Ecoo Beringen, een gloednieuw, ultramodern recyclagecentrum in Beringen in Limburg, is de eerste recyclagefabriek in België die voorziet in de folie-tot-folie recyclage van polyethyleen folie (PE-folie), het plastic dat we onder meer terugvinden in de omverpakking van een multipack en in verpakkingszakjes. Daarmee creëert Fost Plus in samenwerking met Biostoom Beringen en ecoo Group een hoogkwalitatieve recyclage-oplossing voor dit verpakkingstype.

Header Image - Ecoo Beringen.png

In mei 2021 legde Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir de symbolische eerste steen, en vandaag wordt de nieuwe hoogtechnologische folie-tot-folie recyclagefabriek ecoo Beringen officieel geopend. Het nieuwe recyclagecentrum vertegenwoordigt een investering van zo’n 47 miljoen euro en zal 30 nieuwe, lokale jobs opleveren.

Ons doel? Verpakkingen circulair maken

De fabriek zal jaarlijks zo’n 42.000 ton verpakkingsmateriaal recycleren tot regranulaat dat zal worden gebruikt voor geblazen folietoepassingen, vuilniszakken of nieuwe verpakkingsfolies. De Nieuwe Blauwe Zak van Fost Plus zal een belangrijk aandeel hebben in deze productie, want deze zal 25.000 ton huishoudelijk plastic verpakkingsmateriaal van polyethyleenfolie aanleveren om te recycleren tot regranulaat.

Fost Plus werkt voortdurend aan bijkomende recyclagecapaciteit voor plastic verpakkingsmateriaal. De fabriek in Beringen is de eerste nieuwe recyclagefabriek (van vijf), die samen vanaf 2024 meer dan 75% van het plastic verpakkingsmateriaal in eigen land zullen recycleren. In 2021 bedroeg dit percentage nog 12%. Dankzij de invoering van de Nieuwe Blauwe Zak wordt per persoon jaarlijks 8 kilogram meer plastic ingezameld dan voorheen. Met een recyclagepercentage van 52% (in 2021) voor plastic presteert België beter dan de Europese (50% in 2025) doelstellingen.

Wim Geens, managing director van Fost Plus, over ecoo Beringen: “Dit is de eerste recyclagefabriek voor nieuwe verpakkingstypes uit de Nieuwe Blauwe Zak in België waarmee we de materialenkringloop verder kunnen sluiten. De doelstelling van Fost Plus om een recyclageoplossing te creëren voor elke verpakking op de markt komt hiermee steeds dichterbij. Dankzij de recyclage worden grondstoffen opnieuw gebruikt. Het lokale karakter van de activiteit garandeert bovendien dat we transport over lange afstanden en uitstoot van broeikasgassen vermijden.” ​

Ultramoderne technologie voor kwalitatieve recyclage

Wim Van Den Bossche, CEO van ecoo group en Koen Verhaert van ecoo group zijn trots op de verwezenlijking: “De fabriek is een echte innovatie binnen de sector. Ze maakt gebruik van de allernieuwste technologieën om fijnmazig gesorteerd materiaal te recycleren: drie hoogtechnologische mechanische recyclagelijnen, een real-time monitoringsysteem dat functioneert op basis van kunstmatige intelligentie en een digitaal platform met kwaliteitsbewaking voor de internationale standaardisatie van r-LDPE (gerecycleerde lage dichtheid polyethyleen). Zo kunnen we grondstoffen van een near-virgin kwaliteit garanderen.”

‘’De nieuwe site past in de lange termijnvisie van ecoo group. De evolutie naar near-virgin kwaliteit van circulaire grondstoffen en lange termijn partnerships is voor ons de basis van de verdere ontwikkeling van de sector. Met de nieuwe site in Beringen zetten we grote stappen richting lokale verankering van recyclage en blijven we voortrekker op vlak van circulariteit van huishoudelijke restplastics in Europa’’

“Door steeds weer innovatieve en circulaire projecten aan te trekken dragen we bij tot de uitbouw van een Limburgse recyclagehub. Zo ook via onze samenwerking met Fost Plus en ecoo Beringen. Onze Biostoomcentrale zal het afval dat niet in het nieuwe recyclagecentrum verwerkt kan worden op een duurzame manier omzetten tot energie die door het recyclagecentrum kan worden gebruikt”, vertelt Ludo Kelchtermans, CEO van Nuhma, het Limburgse klimaatbedrijf dat mee deze investering mogelijk gemaakt heeft.

“Branddetectiesystemen moeten 90 à 95% van de tijd alarmvrij werken”

beringen bionerga_5737 kopiëren
Lees het gehele artikel

Om dat op een veilige manier te doen, rekent de installatie onder andere op de rookdetectiecamera’s van Araani die feilloos geïntegreerd zitten in het ­branddetectiesysteem van Siemens. “Op die manier krijgen onze medewerkers de juiste informatie op het juiste moment aangereikt. De minuten die hiermee gewonnen worden, kunnen zeer kostbaar zijn in brandsituaties”, legt Philip Peeters, afgevaardigd bestuurder van Biostoom Beringen uit.

De rookdetectiecamera van Araani is Bosec gecertificeerd.

De afvalverbrandingsinstallatie van Biostoom staat sinds september vorig jaar in voor de ver­werking van het huis­houdelijk rest­afval ingezameld in Limburg. De oude centrale in Houthalen werd ingeruild voor state-of-the-art technologie in Beringen die een zo hoog mogelijke energetische valorisatie nastreeft. “In de eerste plaats warmte­toepassingen dus, wat meteen verklaart waarom we naar hier gekomen zijn. We kunnen door middel van een hogedrukstoomleiding warmte leveren aan onze buur, Borealis Polymers. We willen ook met toekomstige bedrijven op deze site een dergelijke synergie zoeken.” In totaal zal er op jaarbasis een volume van 200.000 ton rest­afval verwerkt worden tot groene energie. Binnen de investering ging ook heel veel aandacht uit naar brandbeveiliging. “Enerzijds omdat er aan de activiteiten in onze sector een inherent risico op brand kleeft. Anderzijds kunnen de temperaturen in onze installatie oplopen tot 1.000 °C en meer. Dan wil je er zeker van zijn dat er geen ontstekingen overslaan.”

Geïntegreerd concept dat tand des tijds doorstaat

Uit de eigen ervaring met de vorige afval­verbrandingsoven werkte Biostoom Beringen voor de brandbeveiliging in de centrale een uitgebreid lastenboek uit dat drie luiken omvatte: preventie, detectie en bestrijding. “Samen met de leveranciers werd die basis dan verder uitgebreid met andere verbindingen die voor toegevoegde waarde konden zorgen. Belangrijk voor ons was dat er een geïntegreerd concept ontstond dat de tand des tijds kon doorstaan. We willen niet binnen vijf jaar tot de vaststelling komen dat onze oplossing niet meer afdoende is of geen ondersteuning meer krijgt. Twee elementen die duidelijk in het voordeel van Siemens spraken”, vat Peeters samen. Stap voor stap werd er vervolgens aan de slag gegaan om elke ruimte afdoende te beveiligen tegen brand. “In overleg kozen we de beste technologie in functie van de omstandigheden in de ruimte en de risico’s. Naast de nodige aandacht voor de opslagbunker, waar de brandlast het grootst is, was de productiehal een boeiende uitdaging. Door de grote omvang van de ruimte vroegen klassieke oplossingen om een veelvoud aan detectiepunten. In tegenstelling tot de rookdetectiecamera’s van Araani, die ons met een minimum aan detectiepunten een mooi overzicht van de ruimte gaven, een snelle detectie garandeerden en tegelijk zelflerend waren, zodat onnodige alarmen geminimaliseerd werden.”

Philip Peeters: “Wanneer een Araani camera rook detecteert, krijgt de controlekamer er meteen het beeld bij om te zien wat er aan de hand is. Men weet er meteen welke actie er vereist is.”

Een virtuele assistent

Voor Peeters is dat een bijzonder belangrijk element in het verhaal. “Branddetectiesystemen moeten 90 à 95% van de tijd storings- en alarm­vrij kunnen werken. Zo niet krijgt de alertheid bij je medewerkers eronder te lijden.” Naast de rook­detectiecamera’s van Araani werd ook nog gekozen voor vlam­detectie (in stoffige om­gevingen), thermische camera’s (in de opslag­bunker en aspiratietechnologie van Siemens (detecteert zeer snel ongewone situaties in elektrische kasten en installaties). Alle signalen komen samen in de Sinteso branddetectiecentrale van Siemens die op zijn beurt naad­loos geïntegreerd is in Desigo CC, het gebouw­beheersysteem van de Duitse specialist. Peeters: “In feite hebben we op die manier een extra mede­werker in de rangen, een virtuele assi­stent die op het juiste moment de juiste infor­matie aanreikt, zonder er zelf naar te moeten zoeken. Wanneer een Araani camera bij­voorbeeld rook detecteert, krijgt de controlekamer er meteen het beeld bij om te zien wat er aan de hand is. Men weet er meteen welke actie er vereist is. Dat maakt dat we de tijd tussen een detectie en de reactie kunnen minimaliseren. Dat geldt voor branddetectie, maar evengoed voor toegangscontrole, beveiligingsbeelden …”

Door de grote omvang van de proceshal vroegen klassieke oplossingen om een veelvoud aan detectiepunten. In tegenstelling tot de rookdetectiecamera’s van Araani, die met een minimum aan detectiepunten een mooi overzicht van de ruimte gaven, een snelle detectie garandeerden en tegelijk zelflerend waren.

Systeem heeft zich al bewezen in de praktijk

De technologie waarvoor Biostoom Beringen koos stond op punt en ook de samenwerking met Araani en Siemens liep vlot. De grootste uitdaging was wachten tot alle componenten er waren om er één geïntegreerd geheel van te maken. “Brand­beveiliging is cruciaal. Dat wil je dus meteen operationeel hebben. Maar omdat we net voor een geïntegreerde aanpak gekozen hadden, was nog niet alles 100% functioneel van in het begin. Soms was het wachten op componenten die pas in een latere fase geïnstalleerd konden worden. Toch heeft de brandbeveiliging zich al bewezen. Bij de opstart waren er een aantal kinderziektes, die geleid hebben tot de ontwikkeling van hitte. De detectie gebeurde echter meteen, zodat de operatoren konden ingrijpen vooraleer het een probleem werd. Ik ben ervan overtuigd dat andere detectiesystemen dit gemist of pas veel later opgemerkt zouden hebben”, besluit Peeters.