Tagarchief: Bionerga

150.000 ton biomassa per jaar verwerkt

IMG_5443
Lees het gehele artikel

‘Er zijn geen betere sterrenzeven op de markt’

Gezien de enorme aantallen groenafval die Bionerga jaarlijks verwerkt, heerst er op de composteerlocatie van de Vlaamse afvalverwerker een serene rust. Achterop het terrein draait gestaag een Komptech Multistar L3 sterrenzeef. Snoeihout komt er in verschillende fracties uit waarna een wiellader het product in de aangegeven vakken stort. De lucht boven het sorteerterrein beweegt in de hitte. De geur van vermalen hout overheerst. Een sproei installatie zorgt ervoor dat de composthopen vochtig genoeg blijven.

Michael Degelin (l) van PON en Ben Schuurmans van Bionerga.

“Jaarlijks verwerkt Bionerga 150.000 ton gft- en groenafval”, vertelt productiemanager Ben Schuurmans. “Dat zamelen we in heel Limburg in en verwerken we op vijf locaties tot hoogkwalitatieve compost. Je bevindt je nu op een van die vijf locaties, in Pelt.” Van de 150.000 ton bestaat ongeveer tweederde uit groen- en snoeiafval, de rest is GFT. Daarnaast verwerkt Bionerga ook nog eens 200.000 ton huishoudelijk restafval, bedrijfsafval en grofvuil in. Dat wordt in de nieuwe biostoomcentrale in Beringen omgezet in duurzame energie. Terug naar Pelt, één van de vijf composteringsistallaties van Bionerga. Vanuit heel Limburg arriveert hier snoei- en tuinafval, dat op het enorme terrein wordt verwerkt tot compost. Schuurmans: “Snoeihout laten we ter plaatse breken en wordt in kleinere fracties hier afgeleverd. Het tuinafval wordt ingezameld op 43 recyclageparken waar bewoners hun afval kunnen inleveren.” 

Achterop het terrein draait gestaag een Komptech Multistar L3 sterrenzeef.

Verkleinen

Een eerste stap in het verwerkingsproces is het verkleinen en mengen. Dit gebeurt door een hakselaar. Vervolgens wordt het materiaal op hopen opgezet van maximaal 4 m hoogte. Daarop wordt een composthoop verplaatst naar een volgend vak. “Dat gebeurt met de laadschop of omzetter zodat er maximaal zuurstof in het materiaal wordt gebracht. Zo wordt er een betere vermenging verkregen, wat resulteert in een beter composteringsproces en minder kans op geurhinder”, legt Schuurmans uit. 

Na ongeveer vier maanden is een composthoop klaar om afgezeefd te worden. Om zeving van compost mogelijk te maken is in de eindfase een vochtgehalte van ongeveer 30% gewenst. Het afzeven gebeurt door een sterrenzeef in drie fracties. De fijne fractie is het eindproduct groencompost, de grove fracties worden deels hergebruikt in de compostering als structuurmateriaal en gaat deels naar een biomassacentrale. “Het was een vreemd jaar”, constateert Schuurmans terwijl we een hal binnen lopen waar net een Komptech Axtor 4510 mobiele sneldraaier in onderhoud is. “Er is meer vraag naar compost dan aanbod. omdat er minder groenafval binnen kwam. Deels heeft dat te maken met de droge zomers, deels door de tijdelijke sluiting van de milieustraten wegens corona.” 

De fijne fractie is het eindproduct groencompost, de grove fracties worden hergebruikt in de compostering als structuurmateriaal.

Geen betere

De Axtor is één van de twee sneldraaiers die bij Bionerga in bedrijf zijn. Daarnaast draaien er nog drie trommelzeven en twee sterrenzeven van Komptech, stuk voor stuk geleverd door PON Equipment. “Naar mijn bescheiden mening behoort Komptech tot de top van de sterrenzeven die op de markt verkrijgbaar zijn”, zegt Schuurmans terwijl Michael Degelin van PON tevreden toekijkt. “En ook met de sneldraaiers zijn we zeer tevreden. Voordat we tot aankoop overgaan hebben we uitgebreid de mogelijkheid gekregen om te testen en verschillende demo’s gedaan. Uiteindelijk springt Komptech eruit als het gaat om kwaliteit en snelheid van het eindproduct, met name als we spreken over het verkleinen van groenafval.” Maar Schuurmans is ook erg tevreden over de service die Degelin en PON achteraf leveren. “Dat is voor ons een absolute vereiste! Er zijn niet veel leveranciers met een betere service denk ik. Als er iets is hoef je maar te bellen en er staat binnen no time een monteur voor je klaar. Daar ben ik erg over te spreken.”  

Nieuwe afvalverbrandingsoven helemaal onder stoom

beringen bionerga_5731 kopiëren
Lees het gehele artikel

Een installatie die als sluitstuk van de keten 200.000 ton niet-recycleerbaar afval zal omzetten in groene energie. Ze vervangt de installatie in Houthalen op een nieuwe locatie in Beringen, omdat op dit terrein meer mogelijkheden liggen om warmte te leveren en dus de energie beter te valoriseren.

Vlaams minister Zuhal Demir zorgde voor de officiële opening van de nieuwe afvalverbrandingsinstallatie Biostoom.

Het had wat voeten in de aarde, maar ze is er dan toch gekomen: de nieuwe afvalverbrandingsinstallatie Biostoom. Ze zal hoofdzakelijk instaan voor de verwerking van het restafval, ingezameld bij de Limburgse inwoners. Algemeen directeur van Bionerga Philip Peeters: “Met een capaciteit van 200.000 ton per jaar, goed voor 10% van de Vlaamse capaciteit, is de nieuwe eenlijns-installatie erop geënt om lokaal afval hier lokaal te verwerken. Vanaf de eerste pennentrek van het ontwerp hebben we gepoogd om met deze investering zoveel mogelijk energie te valoriseren. We streven de hoogst mogelijke energetische efficiëntie na. Daarom hebben we in de eerste plaats gekeken naar warmtetoepassingen, waar de efficiëntie stijgt tot 90%. Zelfs een state-of-the-art installatie zoals de onze zal maar net boven de 30% rendement uitkomen als we de omzetting maken naar elektriciteit. Dat was ook de reden voor de verhuis van Houthalen naar Beringen.”

De nieuwe installatie heeft een capaciteit van 200.000 ton per jaar, goed voor 10% van de Vlaamse capaciteit.

Stoom onder hoge druk voor Borealis

De terreinen van Biostoom grenzen immers aan die van Borealis Polymers. Peeters: “Hun productie om van propyleengas propyleen te maken berust op een chemische reactie die vraagt om stoom onder hoge druk. Net op het moment dat wij begonnen rondkijken om te zien waar er nog warmtepotentieel zat, was ook Borealis de strategische oefening aan het maken hoe ze hun productieproces verder konden verduurzamen. We vonden elkaar met andere woorden op het juiste moment.” Vanuit de afvalverbrandingsinstallatie van Biostoom vertrekt een hogedrukleiding die 400 °C warme stoom onder 40 bar druk naar de buren brengt. Daar wordt het rechtstreeks ingekoppeld op het bestaande stoomnetwerk dat voorheen op aardgas fungeerde. Het gecondenseerde water keert vervolgens via een warmwaterleiding terug om er opnieuw stoom van te maken. “Zo gaan er geen watermoleculen verloren. Ongeveer een kwart van de 75 MW warmte die we per uur produceren, gaat naar Borealis”, weet Peeters

Biostoom zal hoofdzakelijk instaan voor de verwerking van het restafval, ingezameld bij de Limburgse inwoners.

Warmtenet voor toekomstige buren

Er is dus nog warmte in overvloed. Dat wil Biostoom aanwenden om een warmtenet te bouwen waarmee het ook andere bedrijven kan bedienen van water van +/- 100 °C. Peeters: “We hebben daarom de aanpalende terreinen opgekocht, zodat we zeggenschap hebben over toekomstige buren. Momenteel zijn we gesprekken aan het aanknopen met bedrijven die baat kunnen hebben van onze warmte en zich hier willen komen vestigen. Denk bijvoorbeeld aan producties met droog- of verwarmingsprocessen. Zo willen we tot een maximale energiewinst komen voor het milieu. In een ideale circulaire wereld zal onze installatie overbodig worden. Tot het zover is zijn we echter een cruciale stap in de keten. Zonder een afvalverbrandingsoven als sluitstuk zou er namelijk geen recyclage mogelijk zijn. Want wij bieden een duurzame oplossing voor alle materialen en residuen die vandaag nog niet recycleerbaar zijn.” 

Vanuit de afvalverbrandingsinstallatie van Biostoom vertrekt een hogedrukleiding die 400 °C warme stoom onder 40 bar druk naar de buren brengt.

Uitgroeien tot materialenhub

Biostoom heeft daarom ook al nagedacht over de volgende stap. Het zet volop in op materiaalrecuperatie. “We willen van onze centrale een motor voor ontwikkeling maken in energie- en materiaalsynergie. De bodemassen uit onze verbranding worden nu al extern aangewend om de nog aanwezige mineralen en ferro en non-ferro metaaldeeltjes een tweede leven te geven. Maar we willen ook een toepassing vinden voor de vliegassen. Dat is een residu van de rookgasreiniging. Door de aanwezigheid van chemicaliën horen die nu op een stort. Wij willen onderzoeken wat er voor nodig is om ze weer in te zetten als materiaal. En ook de CO2 in onze rookgassen zullen we op termijn kunnen capteren, zodra er toepassingen rond ontstaan. We zijn dus duidelijk nog niet klaar”, sluit Peeters af.   

Bionerga gaat nu ook afval sorteren en recycleren

bionerga
Lees het gehele artikel

Elke dag produceren wij met z’n allen een hoop huishoudelijk en daarmee gelijkgesteld niet recycleerbaar afval. Bionerga verwerkt dat op een propere en efficiënte manier tot energie(warmte en elektriciteit) en grondstoffen(o.a. compost). Door de jaren heen hebben wij op dat vlak heel wat kennis opgebouwd, hebben wij nieuwe technieken en technologieën ingevoerd en zijn we op die manier in Vlaanderen een belangrijke spelergeworden in het verwerken van afval.

Maar stilstaan is achteruitgaan. Naast de 2 bestaande pijlers (verbranding en compostering) zetten wij nu in op 3 nieuwe pijlers: sortering, biomassa en warmtenetten. Het afval dat bij ons binnenkomt, willen wij sorteren met het oog op een betere recyclage (hergebruik) achteraf.

Concreet hebben wij een vergunningsaanvraagingediend voor 2 projectenop de site van Ravenshout-Beringen. De eerste gaat om de verwerking van de P+MD-zakkendie waarschijnlijk in 2021 in Limburg worden ingevoerd. In deze blauwe zak mag dan niet enkel PMD (plastics, metalen en drankkartons) verzameld worden, maar ook andere kunststofmaterialen (botervlootjes, folie…). De ingezamelde voorraad zal in een nieuw bedrijf naast de biostoomcentrale verder gesorteerd worden in liefst 14 verschillende fracties, die nadien ter plaatse of elders verder worden verwerkt of opgewaardeerd. Verwerkingscapaciteit: 20.000 ton/jaar. Kostprijs: 20 mio. Gecreëerde tewerkstelling: 20 personen.

De 2deaanvraag behelst de sortering van de Optimo-zakken. Verschillende soorten afval worden in telkens anders gekleurde zakken tegelijkertijd ingezameld, wat dus efficiënt en milieuvriendelijk is. Bionerga vraagt nu een vergunning aan om de 5 fracties te scheiden: P+MD (vanaf 2021), keukenafval, tuinafval, textiel en restafval. Kostprijs van deze sorteringsinstallatie: 10 mio. Gecreëerde tewerkstelling: 10 personen.

De 2debijkomende pijler is het verwerken van biomassa. Dat zal in Houthalen gebeuren waar nu al een biomassaplein wordt ingericht. Daar zullen houtsnippers van goede kwaliteit worden aangemaakt, die op hun beurt via verbranding warmte en energie zullen opwekken op verschillende kleinschalige projecten in de gemeenten (nu bv. al actief in een school in Bocholt). Veel hout zal komen van de houtkanten langs de Limburgse wegen, die onderhouden worden door o.a. het Regionaal Landschap Lage Kempen. Maar ook in de bossen zijn onderhoudswerken nodig en nuttig.

En tot slot, de 3debijkomende pijler, is de ontwikkeling van warmtenetten bij gemeenten. Neem nu Kortessem, waar men enkele overheidsgebouwen die dicht bij elkaar liggen, wil verwarmen via een kleinschalige biomassacentrale op basis van lokaal gedroogd snoeihout.

Bionerga zet, zoals uit dit overzicht blijkt, nieuwe belangrijke stappenin het milieuvriendelijk verwerken van afval in eigen regio. De vele doelstellingen die allerlei overheden formuleren in hun beleidsplannen, maken wij concreet en met resultaat. Dat onze kinderen en kleinkinderen op die manier ook nog in een gezonde omgeving kunnen wonen en werken, maakt ons een beetje fier en stemt ons zeker gelukkig.