Tagarchief: Autokerkhof

Autokerkhoven verleden tijd: naar een circulair leven voor wagens

Lees het gehele artikel

Al bijna vijftien jaar lang is België een van de onbetwiste leiders in Europa op het gebied van afgedankte voertuigen. Als beheerorganisme staat Febelauto in voor de inzameling, verwerking en recyclage ervan. De organisatie heeft dus een belangrijk aandeel in onze goede rapportcijfers. In 2019 bestaat Febelauto twintig jaar. Een ideale gelegenheid voor een terugblik en een vooruitzicht.

De cijfers van Febelauto van 2018 spreken boekdelen. Alles ging in crescendo. In totaal werden er bijna 22.000 afgedankte voertuigen meer ingezameld dan het jaar ervoor. Goed voor een stijging van maar liefst 18% en een totaal van 142.158 ingezamelde voertuigen. Hoewel de Europese recyclagedoelstelling voor wagens (95%) scherp staat, gingen we in 2018 vlot die lat over. 97,3% van de massa van alle geregistreerde afgedankte voertuigen werd hergebruikt (23,7%), gerecycleerd (69,8%) of energetisch gevaloriseerd (3,8%). Febelauto mag trots zijn op de inspanningen die de sector de afgelopen jaren geleverd heeft om tot deze mooie resultaten te komen. Stap voor stap werd aan de recyclagecapaciteit getimmerd. Technologie is voortdurend in ontwikkeling om steeds meer materialen te kunnen recupereren als grondstoffen. En ook positief voor deze sector, de vraag bij de constructeurs naar gerecycleerde materialen neemt toe. Nog mondjesmaat, maar het gaat de goede kant op. en dat zal nodig zijn als we onze wagens echt circulair willen maken.

crane cars

97,3% van de massa van alle geregistreerde afgedankte voertuigen werd hergebruikt (23,7%), gerecycleerd (69,8%) of energetisch gevaloriseerd (3,8%).

 

Naar meer traceerbaarheid

Volgens de resultaten in het jaarverslag voor 2018 gaan wagens gemiddeld 16,4 jaar mee. Ook hier weer een mooie stijging ten opzichte van het cijfer van 2017: 15,8. Dan is het aan de recyclage­sector om er mee aan de slag te gaan. Afgedankte voertuigen moeten terechtkomen in een erkend verwerkingscentrum. Daar gebeurt de depollutie (uithalen van vloeistoffen of gevaarlijke componenten) en de ontmanteling. Wat overblijft, daar mag de shredder dan zijn tanden in zetten. Toch ‘verdwijnen’ er nog te veel voertuigen. Er is geen traceerbaarheid van wagens die aan het einde van hun leven gekomen zijn. Febelauto schat dat er jaarlijks ongeveer 50.000 tussen de mazen van het net glippen. Die zijn niet persé illegaal uitgevoerd, maar ze komen ook niet in onze centra terecht. Met de komst van ‘connected cars’ zou een perfecte opvolging mogelijk worden. Maar daar is het nog eventjes op wachten, dus onderhandelt Febelauto intussen met de verschillende over­heden om meer traceerbaarheid te krijgen. En met het project ENTRAVE (ENabling TRAceability of VEhicles) zoekt het uit wat de beste pistes hiervoor zijn.

Cirkel verder rond maken

Febelauto doet meer dan alleen maar terugblikken voor zijn twintigste verjaardag. Het wil de cirkel voor wagens helpen rond maken. Door de levensduur van producten zoveel mogelijk te verlengen enerzijds en door afval in te zetten als nieuwe grondstof anderzijds. Samenwerking is daarbij het sleutelwoord in elke schakel van de ketting. Sinds 2018 neemt Febelauto deel aan twee onderzoeksprojecten: Recy-Composite en CompositeLoop. De recyclage van composietmaterialen brengt immers specifieke uitdagingen met zich mee en vraagt om specifieke oplossingen. Niet alleen de materialen veranderen, met de komst van de hybride en elektrische voertuigen zal er ook voor recyclagebedrijven veel veranderen. Febelauto werkte daarom een richtlijn uit om veilig aan de slag te kunnen met batterijen. Batterijen zijn niet meer geschikt voor wagens wanneer ze onder 80% van hun capaciteit duiken. Daarom onderzoekt Febelauto welke nuttige toepassingen ze nog kunnen hebben. Een voorbeeld daarvan is BORGT, een proefproject rond stationaire energieopslag voor woongebouwen en -buurten. Zo kunnen ze nog tien jaar een tweede leven krijgen. En ook erna liggen er nog mogelijkheden om de componenten te recupereren om er nieuwe batterijen van te maken. Zo circulair kan de toekomst van de wagen dus worden.