Tagarchief: Attero

Afvalverwerking in Nederland stabiel

Lees het gehele artikel

Recentelijk is de rapportage ‘Afvalverwerking in Nederland’ over 2017 gepubliceerd. Uit de resultaten blijkt dat Attero in dat jaar net iets meer afval verbrand heeft dan AVR en met een marktaandeel van 22 procent de grootste is. Verder is Attero marktleider in het verwerken van GFT met een marktaandeel van 43 procent en een vergistingscapaciteit van 40 procent. Het marktaandeel van Attero op het gebied van storten bedraagt 19 procent.

Er zijn kleine schommelingen te zien in de verwerking van afval in 2017. De hoeveelheid gecomposteerd gft-afval is met 4 procent toegenomen, de hoeveelheid gestort afval is met 3 procent toegenomen en de hoeveelheid verbrand afval is met 2 procent afgenomen. In 2017 is 1,9 Mton brandbaar afval geïmporteerd op een totaal verwerkt volume van 7,6 Mton. De geproduceerde energie bij die afvalverbranding is met 3 procent toegenomen. Alle resultaten staan in de rapportage van de Werkgroep Afvalregistratie ‘Afvalverwerking in Nederland, gegevens 2017’.