Tagarchief: Araani

Detectie bij de bron, voor het te laat is

Araani_control-room
Lees het gehele artikel

Brandbeveiliging wordt steeds belangrijker voor recyclagebedrijven. Araani, opgericht in 2014, is een Belgisch bedrijf dat gespecialiseerd is in video-analysesystemen voor de bescherming van gegevens, eigendommen en personen. Het bedrijf, dat al bekend is om zijn intelligente Video Fire Recognition oplossingen, heeft nu een camera ontwikkeld die zowel rook als vlammen kan detecteren: FireCatcher® Camera. Pieter Claerhout, algemeen directeur van Araani, vertelt ons er meer over, met speciale aandacht voor de recyclagesector. 

FireCatcher® Camera is een gepatenteerde, betrouwbare, vroegtijdige rook- en vlamdetector voor kritische omgevingen. FireCatcher Camera bestaat uit een Axis camera met daarop het analysealgoritme FireCatcher® geïnstalleerd. Het verwerkt video in real time, op de camera zelf. FireCatcher Camera detecteert rook en/of vlammen en integreert naadloos met uw videobewakingssysteem en brandmeldcentrale om vroegtijdig te kunnen waarschuwen. Visuele verificatie van het camerabeeld maakt het mogelijk om het gevaar in te schatten en snel te reageren. FireCatcher Camera biedt dubbele detectie, aangezien de camera gecertificeerd wordt als rookdetector én als vlamdetector.

Rookontwikkeling in een recyclagecentrum.

Voordelen van onafhankelijk gecertificeerde rook- en vlamdetectie 

Het is algemeen bekend dat traditionele rookdetectoren ondoeltreffend kunnen zijn, omdat ze traag zijn of te veel valse alarmen geven als gevolg van stofontwikkeling in de omgeving. Traditionele branddetectoren moeten echter in contact komen met hitte of rook om geactiveerd te worden. Maar tegen de tijd dat dit gebeurt, kan het te laat zijn. Dat geldt niet voor de FireCatcher Camera. “Neem nu het voorbeeld van een recyclagebedrijf: de regelmatige bewegingen van de bulldozers die de shredders laden, zullen onvermijdelijk stof doen opwaaien, veel stof, dat de werking van traditionele rookdetectoren zal verstoren. Het Araani camerasysteem daarentegen herkent de aanwezigheid van de bulldozer en zolang het een beweging van de bulldozer detecteert, kan het de rookdetectie stoppen, maar de vlamdetectie actief laten. Dit gebeurt automatisch, zonder manuele tussenkomst. Zo worden valse alarmen uitgesloten en blijft de site voortdurend beschermd. En in vergelijking met conventionele branddetectie is er geen fysiek contact met rook of vlammen nodig, omdat de FireCatcher software onmiddellijk de brandhaard ziet. Geen tijdverlies”, legt Claerhout uit. “Deze onafhankelijk gecertificeerde dubbele detectie is een belangrijke stap voorwaarts in de beveiliging van kritieke omgevingen”, zegt hij.  

Brand in een gebouw voor papierrecyclage.

Perfect voor de recyclage-industrie

De diversiteit van de verwerkte afvalstromen (batterijen, huishoudelijke apparaten, zonnepanelen, chemicaliën of andere) in de recyclage-industrie leidt tot een verhoogd brandrisico. Daar is geen twijfel over mogelijk. “Maar de recyclage-industrie is aan het veranderen en er zijn andere factoren die pleiten voor een andere aanpak. Recyclagebedrijven zijn hoogtechnologisch geworden en investeren fors in de terugwinning en het hergebruik van afvalstromen. Dit is heel kapitaalintensief. Bovendien wordt afval omgezet in nieuwe grondstoffen, die nu zeer gevraagd worden in tijden van wereldwijde schaarste en politieke onzekerheid …  Met andere woorden, terwijl het belangrijk is om kritische omgevingen veilig te stellen met betrekking tot verzekering en milieu, is het ook belangrijk om de continuïteit van de levering van grondstoffen naar klanten toe te garanderen, omdat een stilstand van de activiteiten op de site kan leiden tot het inroepen van boeteclausules, maar ook resulteren in klantenverlies en, op termijn, beperkte investeringscapaciteit”, legt Claerhout uit. De FireCatcher Camera rook- en vlamdetectieoplossing vindt hier een voor de hand liggende toepassing. “Het is belangrijk op te merken dat wij een volledig pakket aanbieden, dat wil zeggen hardware (camera), software en certificering, en dat wij met erkende installateurs werken. Dit is om een optimale werkingswijze te garanderen. Samen met onze installatiepartners zorgen we ervoor dat het beveiligingsproces vlot verloopt, van de installatie tot de oplevering van het systeem en het servicecontract, inclusief de inbedrijfstelling en de afstelling”, besluit Claerhout.   

FireCatcher Camera is bij uitstek geschikt voor omgevingen met hoge plafonds. Het stratificatieverschijnsel dat de opwaartse beweging van de vlammen verhindert, zal de goede werking van de geïnstalleerde oplossing niet verstoren.

“Branddetectiesystemen moeten 90 à 95% van de tijd alarmvrij werken”

beringen bionerga_5737 kopiëren
Lees het gehele artikel

Om dat op een veilige manier te doen, rekent de installatie onder andere op de rookdetectiecamera’s van Araani die feilloos geïntegreerd zitten in het ­branddetectiesysteem van Siemens. “Op die manier krijgen onze medewerkers de juiste informatie op het juiste moment aangereikt. De minuten die hiermee gewonnen worden, kunnen zeer kostbaar zijn in brandsituaties”, legt Philip Peeters, afgevaardigd bestuurder van Biostoom Beringen uit.

De rookdetectiecamera van Araani is Bosec gecertificeerd.

De afvalverbrandingsinstallatie van Biostoom staat sinds september vorig jaar in voor de ver­werking van het huis­houdelijk rest­afval ingezameld in Limburg. De oude centrale in Houthalen werd ingeruild voor state-of-the-art technologie in Beringen die een zo hoog mogelijke energetische valorisatie nastreeft. “In de eerste plaats warmte­toepassingen dus, wat meteen verklaart waarom we naar hier gekomen zijn. We kunnen door middel van een hogedrukstoomleiding warmte leveren aan onze buur, Borealis Polymers. We willen ook met toekomstige bedrijven op deze site een dergelijke synergie zoeken.” In totaal zal er op jaarbasis een volume van 200.000 ton rest­afval verwerkt worden tot groene energie. Binnen de investering ging ook heel veel aandacht uit naar brandbeveiliging. “Enerzijds omdat er aan de activiteiten in onze sector een inherent risico op brand kleeft. Anderzijds kunnen de temperaturen in onze installatie oplopen tot 1.000 °C en meer. Dan wil je er zeker van zijn dat er geen ontstekingen overslaan.”

Geïntegreerd concept dat tand des tijds doorstaat

Uit de eigen ervaring met de vorige afval­verbrandingsoven werkte Biostoom Beringen voor de brandbeveiliging in de centrale een uitgebreid lastenboek uit dat drie luiken omvatte: preventie, detectie en bestrijding. “Samen met de leveranciers werd die basis dan verder uitgebreid met andere verbindingen die voor toegevoegde waarde konden zorgen. Belangrijk voor ons was dat er een geïntegreerd concept ontstond dat de tand des tijds kon doorstaan. We willen niet binnen vijf jaar tot de vaststelling komen dat onze oplossing niet meer afdoende is of geen ondersteuning meer krijgt. Twee elementen die duidelijk in het voordeel van Siemens spraken”, vat Peeters samen. Stap voor stap werd er vervolgens aan de slag gegaan om elke ruimte afdoende te beveiligen tegen brand. “In overleg kozen we de beste technologie in functie van de omstandigheden in de ruimte en de risico’s. Naast de nodige aandacht voor de opslagbunker, waar de brandlast het grootst is, was de productiehal een boeiende uitdaging. Door de grote omvang van de ruimte vroegen klassieke oplossingen om een veelvoud aan detectiepunten. In tegenstelling tot de rookdetectiecamera’s van Araani, die ons met een minimum aan detectiepunten een mooi overzicht van de ruimte gaven, een snelle detectie garandeerden en tegelijk zelflerend waren, zodat onnodige alarmen geminimaliseerd werden.”

Philip Peeters: “Wanneer een Araani camera rook detecteert, krijgt de controlekamer er meteen het beeld bij om te zien wat er aan de hand is. Men weet er meteen welke actie er vereist is.”

Een virtuele assistent

Voor Peeters is dat een bijzonder belangrijk element in het verhaal. “Branddetectiesystemen moeten 90 à 95% van de tijd storings- en alarm­vrij kunnen werken. Zo niet krijgt de alertheid bij je medewerkers eronder te lijden.” Naast de rook­detectiecamera’s van Araani werd ook nog gekozen voor vlam­detectie (in stoffige om­gevingen), thermische camera’s (in de opslag­bunker en aspiratietechnologie van Siemens (detecteert zeer snel ongewone situaties in elektrische kasten en installaties). Alle signalen komen samen in de Sinteso branddetectiecentrale van Siemens die op zijn beurt naad­loos geïntegreerd is in Desigo CC, het gebouw­beheersysteem van de Duitse specialist. Peeters: “In feite hebben we op die manier een extra mede­werker in de rangen, een virtuele assi­stent die op het juiste moment de juiste infor­matie aanreikt, zonder er zelf naar te moeten zoeken. Wanneer een Araani camera bij­voorbeeld rook detecteert, krijgt de controlekamer er meteen het beeld bij om te zien wat er aan de hand is. Men weet er meteen welke actie er vereist is. Dat maakt dat we de tijd tussen een detectie en de reactie kunnen minimaliseren. Dat geldt voor branddetectie, maar evengoed voor toegangscontrole, beveiligingsbeelden …”

Door de grote omvang van de proceshal vroegen klassieke oplossingen om een veelvoud aan detectiepunten. In tegenstelling tot de rookdetectiecamera’s van Araani, die met een minimum aan detectiepunten een mooi overzicht van de ruimte gaven, een snelle detectie garandeerden en tegelijk zelflerend waren.

Systeem heeft zich al bewezen in de praktijk

De technologie waarvoor Biostoom Beringen koos stond op punt en ook de samenwerking met Araani en Siemens liep vlot. De grootste uitdaging was wachten tot alle componenten er waren om er één geïntegreerd geheel van te maken. “Brand­beveiliging is cruciaal. Dat wil je dus meteen operationeel hebben. Maar omdat we net voor een geïntegreerde aanpak gekozen hadden, was nog niet alles 100% functioneel van in het begin. Soms was het wachten op componenten die pas in een latere fase geïnstalleerd konden worden. Toch heeft de brandbeveiliging zich al bewezen. Bij de opstart waren er een aantal kinderziektes, die geleid hebben tot de ontwikkeling van hitte. De detectie gebeurde echter meteen, zodat de operatoren konden ingrijpen vooraleer het een probleem werd. Ik ben ervan overtuigd dat andere detectiesystemen dit gemist of pas veel later opgemerkt zouden hebben”, besluit Peeters.  

Rookdetectiecamera’s belangrijk onderdeel in totaalconcept brandbeveiliging

araani_vms_vbo-kopieren
Lees het gehele artikel

In de kranten passeren er met regelmaat artikels over branden in afvalverwerkende bedrijven. De vraag van de sector naar technologie met een hoog reactievermogen en een hoge betrouwbaarheid viel niet in dovemansoren. Araani ontwikkelde intelligente en BOSEC gecertificeerde rookdectectiecamera’s die soelaas kunnen bieden. Op voorwaarde tenminste dat ze deel uitmaken van een totaalconcept in brandbeveiliging. Daarom werd een nauwe samenwerking met Siemens aangegaan.

smokecatcher-certified_angle_right-kopieren

Siemens deed een uitvoerige marktstudie om de juiste rookdetectiecamera’s te vinden. De technologische maturiteit van de oplossing (om valse alarmen te vermijden) van Araani en de BOSEC certificatie waren daarin doorslaggevend.

 

Siemens biedt een breed scala aan oplossingen om een performante en betrouwbare brand-detectie en -beveiliging te garanderen. Al enige jaren neemt het ook de rookdetectiecamera’s van Araani op in het totaalpakket waarmee het naar klanten stapt. En daar zijn goede redenen voor. Siemens sales manager Fire Safety & Services Yvan Demunter: “De belangrijkste doelstelling van een performante branddetectie is om een hoog reactievermogen te combineren met een hoge betrouwbaarheid. Hoe snel kan je de brand detecteren zonder te veel valse alarmen te veroorzaken? Deze dubbele uitdaging behoort tot het DNA van Siemens. Je moet beide altijd voor ogen houden, maar de specifieke uitdagingen die de recyclage-industrie met zich meebrengt werpen nog bijkomende drempels op. Vaak begint het met een broeifase, waarin nog geen vlammen te zien zijn. En de hoge plafonds in de meeste loodsen maken dat de rook niet meteen in de detector aan het plafond geraakt. Nochtans is dit het moment om in te grijpen. De BOSEC gecertificeerde camera’s van Araani bieden het antwoord op deze uitdagingen.”

shutterstock_586720352_photo-kopieren

“Je merkt dat de recyclagesector de klik heeft gemaakt. Er komt een steeds groter bewustzijn en professionalisering rond brandveiligheid.”

 

Certificatie belangrijk gegeven voor verzekeraars

Siemens deed een uitvoerige marktstudie om de juiste rookdetectiecamera’s ter aanvulling van zijn portfolio te vinden. De technologische maturiteit van de oplossing (om valse alarmen te vermijden) en de BOSEC certificatie waren daarin doorslaggevend. Araani CEO Pieter Claerhout: “Afvalverwerking is een kapitaalintensieve business geworden door de aanwezigheid van hightech machines en processen. Om nog op een betaalbare manier verzekerd te zijn, moet brandveiligheid top of mind worden van ondernemers in deze sector. Een evolutie die volop aan de gang is. Rookdetectie kan een belangrijk instrument zijn in die strijd. Door de intelligentie die we onze camera meegeven kan hij net die performantie waar de markt om vraagt garanderen. Een BOSEC certificaat bewijst voor alle partijen de betrouwbaarheid van het systeem. Want brandveiligheid is door alle complexe wettelijke normeringen errond een werk van experten geworden.”

5615-kopieren

Pieter Claerhout van Araani: “Door de intelligentie die we onze camera meegeven kan hij net die performantie waar de markt om vraagt garanderen.”

 

Hybride systemen

Toch waarschuwt Claerhout dat ook rookdetectiecamera’s niet zaligmakend zijn. “Het gaat niet zomaar om camera’s aan het plafond te hangen. Je moet nadenken over het scenario en wat er kan gebeuren. Brandveiligheid vertrekt altijd vanuit een risicoanalyse ter plaatse. En die moet echt naar het geheel kijken. Voor elke zone kunnen in functie van de risico’s andere technologische keuzes gemaakt worden. Je hebt immers een totaalconcept nodig om brandveiligheid af te dekken, van detectie tot interventie, van installatie tot onderhoud. En daarom zijn we ook trots dat Siemens onze eerste Platinum partner is. Ze hebben de expertise in huis om overal ter wereld een sluitend concept af te leveren om het brandrisico onder controle te houden.”

img_1886-kopieren

Yvan Demunter van Siemens: “Naargelang de klemtoon die de klant legt kunnen we de camerabeelden integrerentie in een gebouwmanagementsysteem zoals Desigo CC of in een videomanagementsysteem zoals Siveillance. Alle technieken passen dan in één oplossing.”

 

Dubbele integratie voor meer gemoedsrust

Het portfolio van Siemens is opgebouwd rond drie pijlers: detectie, respons en beheer. “Branddetectie gekoppeld aan centrales die op hun beurt de bestrijdingsmiddelen activeren (bijvoorbeeld blussystemen) zijn logische keuzes voor bedrijven. Maar ook die derde stap wordt steeds belangrijker en dat gaat het vooral over software die onder vorm van beheersystemen bedrijven ondersteunt in hun interventiestrategie”, geeft Demunter aan. De rookdetectiecamera wordt als gecertificeerde detector geïntegreerd in Sinteso, het branddetectiesysteem van Siemens. Hierdoor wordt conformiteit met de norm verzekerd, belangrijk voor gebruiker, keuringsinstantie, brandweer en verzekering. Hij krijgt zo meer functionaliteit, comfort en gemoedsrust. Daarnaast zorgen we voor een volwaardige integratie van de videobeelden in het beheersysteem. Dit zal in geval van een incident, de gebruiker toelaten om een alarmverificatie uit te voeren of om de amplitude van het incident ‘live’ waar te nemen – kortom hij wordt ondersteund in het nemen van de juiste beslissingen. Naargelang de klemtoon die door de klant gelegd wordt kan deze integratie in een gebouwmanagementsysteem zoals Desigo CC verlopen of nog in een videomanagementsysteem zoals Siveillance. Alle technieken passen dan in één oplossing.

Meer dan recyclage alleen

Beide partijen werken nu al enige tijd intensief samen. “Je merkt dat de recyclagesector de klik heeft gemaakt. Er komt een steeds groter bewustzijn en professionalisering rond brandveiligheid. Er wordt over nagedacht en in geïnvesteerd en we hebben al een aantal mooie referenties gerealiseerd. Ook buiten de recyclagewereld. Overal waar er processen zijn die niet zomaar kunnen stilgelegd worden kan onze gezamenlijke oplossing en expertise van meerwaarde zijn. Dan denken we aan de energiesector, de procesindustrie, kritische infrastructuur…” besluiten Claerhout en Demunter.    

Eerste gecertificeerde camera voor rookdetectie

shutterstock_586720352_photo-kopieren
Lees het gehele artikel

Begin juli was België een wereldprimeur rijker. Dan kreeg het Kortrijkse Araani als allereerste een BOSEC certificatie voor zijn SmokeCatcher. Dat wil zeggen dat deze intelligente camera gecertificeerd is als rookdetector. Voor recyclagebedrijven garandeert dit een vroegtijdige detectie van brandhaarden. Van zodra nog maar ergens een brandhaard begint te smeulen, ontvangt u al een alarm. Zo vermindert u het risico op schade door vlammen of door blussen gevoelig.

Pieter Claerhout: “Door de snelheid van onze oplossing, maken we ons sterk dat we het risico op brand enorm kunnen indijken voor onze klanten.”

 

Klassieke rookdetectoren bevinden zich typisch in het plafond. Alvorens de rookpluim zo ver reikt, kan de brand echter al een stuk geëvolueerd zijn. Hetzelfde geldt eigenlijk voor systemen die werken op basis van temperatuur of vlamdetectie. Met alle mogelijke gevolgen van dien. In recyclagebedrijven, waar brandbaar materiaal vaak in overvloed aanwezig is, kan dit enorme schade veroorzaken. CEO Pieter Claerhout: “Met de klassieke middelen duurt het te lang vooraleer een brandhaard kan geïdentificeerd worden. Het uitgangspunt bij de ontwikkeling van de SmokeCatcher was dan ook om rook te kunnen detecteren en zodoende een snelle reactietijd te realiseren. Dit doen we op basis van beeldanalyse, we hoeven dus niet te wachten tot de rook het plafond of de camera bereikt.” Het resultaat is SmokeCatcher Certified, de allereerste intelligente camera die gecertificeerd is als rookdetectiesysteem volgens BOSEC in België en de CNPP in Frankrijk.

smokecatcher-certified_angle_right-kopieren

SmokeCatcher Certified is een intelligente camera die niet alleen waarschuwt in geval van nood, maar ook inzichten kan geven in hoe brand ontstaat. (Beeld: Mikael Lindstrom)

 

Intelligentie aan boord

Voor zijn ontwikkeling moest de camera heel wat intelligentie meekrijgen. “Het is de camera zelf die continu de beelden analyseert op zoek naar mogelijke vormen van rookontwikkeling”, verduidelijkt Claerhout. “Dankzij zijn detectievermogen hoeft dus niemand nog permanent de beelden te bekijken. Ze krijgen een alarm bij problemen dat vergezeld gaat van de beelden voor meer details.” De SmokeCatcher Certified komt als geroepen. Het thema brandbeveiliging is momenteel letterlijk en figuur brandend actueel in de afvalwereld. Sommige afvalverwerkers vinden door het hoge risico op brandhaarden of door een verleden met brand nog moeilijk een verzekeraar of moeten zich blauw betalen aan franchises. “Door de snelheid van onze oplossing, maken we ons sterk dat we het risico enorm kunnen indijken voor onze klanten. De certificatie is nog maar net een feit, maar we voelen dat het wel zijn impact zou kunnen hebben.”

Makkelijk inzetbare oplossing

Snelheid van detectie is niet het enige voordeel dat verbonden is aan de SmokeCatcher Certified. De elf medewerkers van Araani hebben er ook alles aan gedaan om met een flexibele oplossing te komen. “Een van de sterktes van ons intelligente videorookdetectiesysteem is dat het kan gecombineerd worden met een bestaand branddetectiesysteem. Nieuwe camera’s kunnen heel eenvoudig toegevoegd of verwijderd worden, wanneer de activiteiten veranderen of het bedrijf groeit. Hij is ook multi-inzetbaar en kan zowel voor binnen of buiten dienen. Wat de SmokeCatcher Certified echter niet is, dat is een zaligmakende oplossing”, nuanceert Claerhout. Voor bepaalde toepassingen kunnen andere technologieën beter geschikt zijn. “Daarom raden we altijd eerst een risicoanalyse aan. Maar we merken wel dat we in net die moeilijk te beveiligen zones met een hoog risico soelaas kunnen brengen. Het is net daar dat onze expertise ligt.”

wasterecycling_batteries-kopieren

Met de klassieke middelen duurt het te lang vooraleer een brandhaard kan geïdentificeerd worden. Het uitgangspunt bij de ontwikkeling van de SmokeCatcher was dan ook om rook te kunnen detecteren en zodoende een snelle reactietijd te realiseren.

 

Brandbeveiliging is meer dan een kost

Het is belangrijk dat bedrijven, zeker in de afvalwereld, beseffen dat brandbeveiliging meer is dan een kost. “Het maakt immers deel uit van de continuïteit van een bedrijf. Wie door brand zijn afval, zijn grondstof kwijt raakt, kan ook zijn klanten en goede naam verliezen. SmokeCatcher Certified biedt ook een meerwaarde in het monitoren van de processen. Het is een intelligente camera die niet alleen waarschuwt in geval van nood, maar ook inzichten kan geven in hoe brand ontstaat. Er zijn er vaak meer dan u denkt die door omstandigheden uit zichzelf doven. Door het videorookdetectiesysteem krijgt u waardevolle inzichten om de flow van stromen in uw bedrijf te optimaliseren en procedures beter af te stemmen. Dat we nu de certificatie hebben, bewijst de betrouwbaarheid van het systeem”, besluit Claerhout.