Tagarchief: Afvalverbranding

Kunststoffen en afvalverbranding zijn onverteerbaar voor de toekomstige Waalse regering

Lees het gehele artikel

Begin september presenteerden de Waalse regeringspartners PS, Ecolo en MR hun beleidsplannen voor de komende legislatuur. Go4circle analyseerde het hoofdstuk over de kringloopeconomie en afvalbeheer en zag dat Wallonië volop de circulaire kaart trekt. Een uiterst positief signaal voor de afval- en recyclagesector, al zullen sommige opties moeilijk uitvoerbaar zijn.

Nadat het Waalse Parlement in mei al een resolutie voor de ontwikkeling van een Waalse circulaire economie had goedgekeurd, neemt de nieuwe Waalse regering in haar beleidsverklaring een sterke optie op de verdere uitbouw van die circulaire economie. En go4cicrle is niet teleurgesteld. “Tegenwoordig wordt ongeveer 60% van het afval gerecycleerd. De circulaire economie had dus zeker nog heel wat groeipotentieel. Door het als belangrijke toekomstige industriële as naar voren te schuiven, neemt de Waalse overheid een belangrijke stap om dit potentieel de komende jaren te gaan benutten”, zegt Stany Vaes, algemeen directeur van go4circle.

Voorkeur geven aan gerecycleerde producten

Om hierin te slagen, neemt de Waalse regering een aantal sterke opties, zoals de ontwikkeling van nieuwe recyclagekanalen voor gebruikte oliën, matrassen en vooral bouwafval, waar nog een lange weg af te leggen is. Daarnaast wordt het sorteren van organisch afval voortaan de norm in alle Waalse gemeenten, maar ook in bedrijven en lokale overheden. Bovendien zullen de gemeenten zich aan bijkomende druk verwachten om het restafval te beperken. “We zijn vooral tevreden dat Wallonië niet enkel inzet op sorteren en recycleren, maar ook beslist heeft om de markt aan te trekken. Zo zal de overheid zelf het goede voorbeeld geven door in haar aanbestedingen de voorkeur te geven aan gerecycleerde producten. Om tot een circulaire economie te komen, moet vooral aan de vraagzijde actie worden ondernomen. En dat hebben de Waalse regeringsleiders goed begrepen.”

Productie kunststoffen stopzetten

Een van de meest verregaande ambities van de Waalse Regering is om de productie van kunststoffen tegen 2030 stop te zetten. Tegen die tijd zijn alleen nog die toepassingen toegelaten waarvoor kunststof de enige en beste optie is. “Kunststof is een prachtig materiaal, ook al is het een enorme uitdaging voor onze sector om het te sorteren en te recycleren, zeker gezien de heterogeniteit ervan. Het lijkt ons echter niet meteen realistisch om in tien jaar tijd alle plastic uit Wallonië te bannen”, aldus Vaes.

Ook de halvering van de afvalverbrandingscapaciteit tegen 2027 en de sluiting van stortplaatsen lijkt een onrealistische optie volgens de federatie. “We zullen deze opties voor eindafval altijd nodig hebben. We moeten vermijden dat we die fracties gaan uitvoeren naar naburige regio’s of het buitenland (Europa, zelfs Azië). We zullen hierover zeker nog samenzitten met de bevoegde ministers”, besluit Vaes.

Circulaire economie belangrijk aandachtspunt

Hoe dan ook is de federatie verheugd dat de circulaire economie en het afvalbeheer ook in de volgende Waalse legislatuur belangrijke aandachtspunten zullen blijven. “We staan klaar om Waals minister Céline Tellier te helpen om de komende jaren samen met haar een sterk beleid in de praktijk te brengen.”