Tagarchief: afvalbeheer

“Ze weten dat ik in hetzelfde schuitje gezeten heb”

Lees het gehele artikel

De recyclagesector wordt nog te veel gezien als een mannenwereld. Niks is minder waar. Meer en meer vrouwen vinden een job en een plaats in de wereld van afvalinzameling en -verwerking. En we stellen ze graag uitgebreid aan u voor. In elke editie laten we een vrouw uit de sector aan het woord over haar job en wat die precies zo fijn maakt. De slogan van familiebedrijf Lammertyn luidt ‘net iets meer in afvalbeheer’. Een houding die ook Sabine Lammertyn typeert die instaat voor de planning van 30 chauffeurs en laders vanuit de site in Beveren.

Wie zegt planning, die zegt bijsturen. “Mijn job bestaat erin te zorgen dat de ophaling van het afval bij klanten en de verwerking op de site zo vlekkeloos mogelijk verloopt. Een week vooruitkijken en plannen is echter schier onmogelijk. Je komt steeds voor verrassingen te staan, die vragen om aanpassingen. We hebben het geluk nog over een tweede site te beschikken in het Gentse, waardoor we net iets flexibeler kunnen schakelen om zo goed mogelijk aan wensen van klanten of verzuchtingen van medewerkers tegemoet te komen. En als het moet, kruip ik zelf nog achter het stuur van de vrachtwagen.”

Wederzijds respect en begrip

Dat Sabine altijd paraat staat om bij te springen levert haar het nodige respect en begrip op van het team van chauffeurs en laders. “Vroeger reed ik zelf voortdurend met de vrachtwagen rond. Ze weten dus dat ik in hetzelfde schuitje gezeten heb en voor dezelfde uitdagingen stond. En dat ik ook nu nog geen schrik heb om mijn handen uit de mouwen te steken. Het mag dan een mannenwereld zijn, ik kom heel goed met ze overeen door het wederzijds vertrouwen dat na al die jaren ontstaan is. Al kunnen we ook wel eens zagen tegen elkaar”, voegt ze er met een knipoog aan toe. 

Zelf voor kiezen

Tijdens de zomermaand heeft ze overigens nog een extra medewerker om aan te sturen. Dan komt zoon Milan vakantiejob doen als lader. “Niet uit verplichting omdat het een familiebedrijf is. Neen. Hij geniet ervan: afwisselend werk in de buitenlucht … Net zoals ik vroeger ook met mijn hart voor deze sector gekozen heb. Afvalbeheer speelt een cruciale rol om het milieu te beschermen en onze toekomst veilig te stellen. En dat ik daarbij kan samenwerken met mijn broer is bijzonder fijn.”  

OVAM en go4circle bundelden hun gezamenlijke voorstellen voor de legislatuur van 2019-2024

ovam
Lees het gehele artikel

Vlaanderen is top in afvalbeheer, en die positie willen we ook doortrekken naar bodem- en materialenbeheer. Om die ambitie kracht bij te zetten, hebben OVAM en go4circle samen een aantal concrete voorstellen onder de aandacht gebracht van de regeringsonderhandelaars.

De Vlaamse economie is dankzij het rigoureuze Vlaamse milieubeleid en de dagelijkse inzet van duizenden private ondernemingen en overheidsinstanties wereldwijd koploper in afvalstoffenbeheer. In de strijd tegen de klimaatverandering is het sluiten van materialen- en bodemkringlopen essentieel om de opstap naar een circulaire economie te kunnen realiseren. Bovendien worden via de Europese regelgeving tal van doelstellingen inzake het afvalbeleid de komende jaren aangescherpt.

Voorstellen voor verdere ontwikkeling

Willen we in Vlaanderen, en bij uitbreiding in België en Europa, beschikken over een performant beheer van afval, materialen en bodem en willen we hierrond verder onze economische activiteiten ontwikkelen om ook in de toekomst een toonaangevende regio te blijven, dan zijn er de komende legislatuur een aantal concrete beleidsinitiatieven nodig. Go4circle en OVAM hebben daarom een aantal concrete voorstellen voor de legislatuur 2019-2024 onder de aandacht gebracht van de regeringsonderhandelaars, zodat we samen belangrijke stappen voorwaarts kunnen zetten naar een properder en meer circulair Vlaanderen. De gezamenlijke voorstellen zijn te verkrijgen via het secretariaat van de federatie.