Tagarchief: Actieve kool

Ultrafiltratie en actieve kool: een winnende combinatie

DSC_0811
Lees het gehele artikel

De Waalse normen voor atmosferische emissies gelden als de strengste in Europa. GDE – Groupe Derichebourg deed onlangs een beroep op Lybover AIR om zijn metaalshredder in Aubange te laten voldoen aan deze nieuwe emissienormen door middel van bijkomende filtratie­systemen. Lybover’s unieke idee dat ultrafiltratie en actieve kool combineert, naast de bestaande cycloon- en natfilter, behandelt voortaan de emissies van de afzuiging van de shredder. Het zorgt voor een gevoelige verlaging van de emissiewaarden, sommige tot zelfs driemaal lager dan de normatieve grenswaarden. Missie geslaagd.

GDE – Groupe Derichebourg is een van de Europese leiders in de recyclage en terugwinning van ferro- en non-ferroafval. Met een geschiedenis die terugloopt tot 1965 geeft het bedrijf vorm aan de circulaire economie en duurzame ontwikkeling. In 2020 resulteerde dat in bijna 2,8 miljoen ton gerecycleerd materiaal. Dat gebeurt over 85 vestigingen in Europa die een tweede leven geven aan afval door het terug te winnen en materialen opnieuw in het productieproces te integreren. Op de site van Aubange in Wallonië exploiteert GDE – Groupe Derichebour een shredder voor schroot van 3.000 pk. Sinds 2018 engageert GDE – Groupe Derichebourg zich om de emissies daar te beperken en te voldoen aan de bijzonder strenge normen die in Wallonië zijn ingevoerd. Het bedrijf klopte daarvoor aan bij Lybover.

In een tweede stap werd een ultrafiltratiesysteem met filtercellen van Lybover partner Keller Lufttechnik GmbH geïnstalleerd om een optimale verwijdering van alle restdeeltjes te bereiken.

Tot 2.000 keer lager dan laagste emissiewaarden

Gezien het gebrek aan ervaring met dergelijk lage drempels werd na een uitvoerige studieronde eerst een proefinstallatie opgezet in 2020 om de vermindering van de emissies te bestuderen. Begin 2021 volgde dan de bestelling bij Lybover voor de installatie en inbedrijfname van een systeem voor de behandeling van atmosferische emissies voor ultrafiltratie en actieve kool, naast het bestaande filtratiesysteem bestaande uit een cycloon- en natfilter. R&D-verantwoordelijke van GDE – Groupe Derichebourg Gaylord Renard legt uit voor welke uitdaging ze stonden: “Het bereiken van zulke lage emissieniveaus, tot 2.000 keer lager dan de laagste drempelwaarden in Europa, was een echte sprong in het onbekende, die we dankzij teamwerk hebben kunnen overwinnen.” Na een 3D-scan werd de installatie door het team van Lybover tot in detail uitgetekend en vervolgens ter plaatse gemonteerd en in bedrijf gesteld.

Een project in twee fasen

De eerste fase van het project bestond uit de installatie van een mouwenfilter ter verbetering van de emissies van een van de aanzuignetten voor de eerste scheiding van afval uit de shredder. Deze eerste fase werd gevalideerd door de resultaten van de emissiemetingen met waarden die aanzienlijk gedaald zijn. We waren op de goede weg. In een tweede stap werd een ultrafiltratiesysteem met filtercellen van Lybover partner Keller Lufttechnik GmbH geïnstalleerd om een optimale verwijdering van alle restdeeltjes te bereiken. Mobiele actiefkoolfilters van partner DESOTEC werden toegevoegd om de resterende gassen te behandelen. “Lybover heeft ons in staat gesteld de dubbele uitdaging aan te gaan om zowel de drempels te respecteren, alsook het zeer strakke tijdschema dat ons werd opgelegd”, vat Renard de pluspunten van de samenwerking samen.

De eerste fase van het project bestond uit de installatie van een mouwenfilter ter verbetering van de emissies van een van de aanzuignetten voor de eerste scheiding van afval uit de shredder.

In recordtijd opgeleverd

Ondanks de uitdagende context waarin de wereldwijde industrie zich bevond als gevolg van de Covid-19 pandemie, werd de deadline voor oplevering gerespec­teerd. Dankzij de resultaten van verscheidene emissie­onderzoeken kon GDE – Groupe Derichebourg zijn metaalrecyclageactiviteit in zijn vestiging in Aubange optimaal hervatten. De shredder werkt nu met verlaagde emissies waar­van sommige tot driemaal lager liggen dan de normatieve grenswaarden.   

Ultrafiltratie en actieve kool: een winnende combinatie

DSC_0811
Lees het gehele artikel

De Waalse normen voor atmosferische emissies gelden als de strengste in Europa. GDE – Groupe Derichebourgdeed onlangs een beroep op Lybover AIR om zijn metaalshredder in Aubange te laten voldoen aan deze nieuwe emissienormen door middel van bijkomende filtratiesystemen. Lybover’s unieke idee dat ultrafiltratie en actieve kool combineert, naast de bestaande cycloon- en natfilter, behandelt voortaan de emissies van de afzuiging van de shredder. Het zorgt voor een gevoelige verlaging van de emissiewaarden, sommige tot zelfs driemaal lager dan de normatieve grenswaarden. Missie geslaagd.

GDE – Groupe Derichebourgis een van de Europese leiders in de recyclage en terugwinning van ferro- en non-ferroafval. Met een geschiedenis die terugloopt tot 1965 geeft het bedrijf vorm aan de circulaire economie en duurzame ontwikkeling. In 2020 resulteerde dat in bijna 2,8 miljoen ton gerecycleerd materiaal. Dat gebeurt over 85 vestigingen in Europa die een tweede leven geven aan afval door het terug te winnen en materialen opnieuw in het productieproces te integreren. Op de site van Aubange in Wallonië exploiteert GDE – Groupe Derichebourgeen shredder voor schroot van 3.000 pk. Sinds 2018 engageert GDE – Groupe Derichebourg zich om de emissies daar te beperken en te voldoen aan de bijzonder strenge normen die in Wallonië zijn ingevoerd. Het bedrijf klopte daarvoor aan bij Lybover.

In een tweede stap werd een ultrafiltratiesysteem met filtercellen van Lybover partner Keller Lufttechnik GmbH geïnstalleerd om een optimale verwijdering van alle restdeeltjes te bereiken.

Tot 2.000 keer lager dan laagste emissiewaarden

Gezien het gebrek aan ervaring met dergelijk lage drempels werd na een uitvoerige studieronde eerst een proefinstallatie opgezet in 2020 om de vermindering van de emissies te bestuderen. Begin 2021 volgde dan de bestelling bij Lybover voor de installatie en inbedrijfname van een systeem voor de behandeling van atmosferische emissies voor ultrafiltratie en actieve kool, naast het bestaande filtratiesysteem bestaande uit een cycloon- en natfilter. R&D-verantwoordelijke van GDE – Groupe DerichebourgGaylord Renard legt uit voor welke uitdaging ze stonden: “Het bereiken van zulke lage emissieniveaus, tot 2.000 keer lager dan de laagste drempelwaarden in Europa, was een echte sprong in het onbekende, die we dankzij teamwerk hebben kunnen overwinnen.” Na een 3D-scan werd de installatie door het team van Lybover tot in detail uitgetekend en vervolgens ter plaatse gemonteerd en in bedrijf gesteld.

Een project in 2 fasen

De eerste fase van het project bestond uit de installatie van een mouwenfilter ter verbetering van de emissies van een van de aanzuignetten voor de eerste scheiding van afval uit de shredder. Deze eerste fase werd gevalideerd door de resultaten van de emissiemetingen met waarden die aanzienlijk gedaald zijn. We waren op de goede weg. In een tweede stap werd een ultrafiltratiesysteem met filtercellen van Lybover partner Keller Lufttechnik GmbH geïnstalleerd om een optimale verwijdering van alle restdeeltjes te bereiken. Mobiele actiefkoolfilters van partner DESOTEC werden toegevoegd om de resterende gassen te behandelen. “Lybover heeft ons in staat gesteld de dubbele uitdaging aan te gaan om zowel de drempels te respecteren, alsook het zeer strakke tijdschema dat ons werd opgelegd”, vat Renard de pluspunten van de samenwerking samen.

De eerste fase van het project bestond uit de installatie van een mouwenfilter ter verbetering van de emissies van een van de aanzuignetten voor de eerste scheiding van afval uit de shredder.

In recordtijd opgeleverd

Ondanks de uitdagende context waarin de wereldwijde industrie zich bevond als gevolg van de Covid-19 pandemie, werd de deadline voor oplevering gerespecteerd. Dankzij de resultaten van verscheidene emissieonderzoeken kon GDE – Groupe Derichebourg zijn metaalrecyclageactiviteit in zijn vestiging in Aubange optimaal hervatten. De shredder werkt nu met verlaagde emissies waarvan sommige tot driemaal lager liggen dan de normatieve grenswaarden.

In vogelvlucht

 • STAP 1 – De specifieke situatie
  Plaatselijke autoriteiten leggen de werkzaamheden op de site in Aubange aan banden omwille van te hoge emissies. Een nieuwe afzuiginstallatie moet ervoor zorgen dat de site terug kan opstarten.
 • STAP 2- Het unieke idee
  Een combinatie van verschillende filteroplossingen bestaande uit een mouwenfilter, ultrafiltratie en actieve-koolfilters behandelen de emissies van de shredder-afzuiging.
 • STAP 3- Onder onze hoede
  Na een 3D-scan werd de installatie tot in detail uitgetekend en vervolgens ter plaatse gemonteerd door onze eigen monteurs en in bedrijf gesteld door onze technici en projectingenieurs.
 • STAP 4- Eindresultaat
  De shredder kan blijven werken met verlaagde emissies waarvan sommige tot driemaal lager liggen dan de normatieve grenswaarden.

Welke producten
werden ingeschakeld?

Recyclagecapaciteit met 70% omhoog dankzij nieuwe investering

desotec_lab_01-kopieren
Lees het gehele artikel

Actieve kool is een beproefd middel om vervuiling en contaminaties te gaan verwijderen uit lucht- en vloeistofstromen. Door middel van adsorptie worden organische stoffen aan het materiaal gebonden en verwijderd. Maar wie reinigt het reinigingsmiddel? Net hierin maakt Desotec het verschil. Het materiaal wordt niet zomaar gestort of verbrand. Uit 1.000 kg kan men ongeveer 990 kg opnieuw inzetten. Met een investering van 17,6 miljoen zullen de recyclagefaciliteiten met 70% toenemen dankzij een vierde reactivatieoven.

De Europese milieustandaarden en -eisen worden steeds strenger inzake de behandeling van afvalwater of uitstootgassen. De corebusiness van productiebedrijven en dus ook hun expertise is echter soms ver verwijderd van deze materie. Desotec kwam daarom met een investeringsloze oplossing op de proppen. Al 25 jaar plaatsen ze mobiele actievekoolfilters bij klanten, permanent of als een tijdelijke oplossing, om vervuilingen weg te nemen. Chief Business Development Officer Mathias Meersseman: “Actieve kool gaat een verbinding aan met koolstofmoleculen. Als een spons zal ze verontreiniging opnemen.” De oplossingen van Desotec winnen snel terrein. Jaarlijks groeien ze doorheen heel Europa met 15 à 20%. Bij de trein- en giframp in Wetteren in 2013 waren het bijvoorbeeld de actievekoolfilters van Desotec die het grondwater zuiverden en zo de bodem saneerden.

desotec_furnace_01-kopieren

Op de site in Roeselare komt er een vierde reactivatieoven bij die 70% productiecapaciteit toevoegt.

 

Reactiveren van actieve kool

Maar de binding is ook omkeerbaar, dat is net het mooie aan actieve kool. Meersseman: “In vele gevallen wordt de actieve kool gestort of in het beste geval verbrand met energierecuperatie. Wij willen echter de kringloop verder sluiten. Door een vergaande thermische behandeling kunnen we de actieve kool reactiveren, de spons als het ware uitwringen en enkel de vervuilingen vernietigen. De eerste reactivatieoven staat hier sinds 2004.” Of reactivatie mogelijk is hangt in grote mate af van de aard van de vervuiling. Om de grenzen weer wat verder te leggen bouwt Desotec nu aan een vierde reactivatieoven in Roeselare, een investering waar een prijskaartje van 17,6 miljoen euro aan vasthangt en die zeventig extra jobs zal opleveren. “Het zal niet alleen onze capaciteit gevoelig verhogen met 70%. Door de inzet van onze eigen engineering en R&D-afdeling zullen we ook actieve kool met zwaardere vervuiling kunnen reactiveren. Denk bijvoorbeeld aan zware zwavel-, chloor- of kwikvervuiling.”

desotec_hq_02-kopieren

De 160 Desotec Warriors vechten voor een zuivere toekomst.

 

160.000 ton CO2 minder

Met de nieuwe reactivatieoven zal Desotec voor zijn klanten jaarlijks 160.000 ton CO2 helpen vermijden, het equivalent van de uitstoot van 80.000 voertuigen. Ook het begin van de keten krijgt de volledige aandacht van Desotec: de grondstof van de actieve kool. “Onze 160 medewerkers noemen zich niet voor niets Desotec warriors. We vechten voor een zuivere toekomst en zijn volledig doordrongen van het circulaire concept. Daarom onderzoeken we of we actieve kool uit hernieuwbare houtsoorten kunnen winnen: kokosnootschalen, hout … Door nieuwe types van actieve kool te ontwikkelen zullen we tevens andere soorten vervuiling de baas kunnen en in andere sectoren van meerwaarde kunnen zijn. Luchtzuivering, behandeling van biogas, waterzuivering, purificatie van chemische producten … het zijn stuk voor stuk domeinen waar onze oplossingen van meerwaarde kunnen zijn. Met de juiste technologie willen we alles circulair maken.”