Tagarchief: actiefkoolfilter

Valorisatiehal ­reduceert eventuele emissies tot nul

DSC_0942-bw
Lees het gehele artikel

Door een PT filter van Keller Lufttechnik te combineren met een actiefkoolfilter van Desotec garandeert Lybover AIR een maximale beperking van stof en geur.

In de valorisatiehal van waste-to-product bedrijf Renewi in Roeselare worden organische afval­stoffen opgemengd in bunkers met behulp van een graafmachine. In dezelfde hal bevindt zich ook een shredderinstallatie waarbij afval mechanisch verkleind wordt, al dan niet onder toevoeging van absorbentia. De manipulatie van deze afvalstoffen en absorbentia kan voor emissies van geur en stof zorgen. Om de eventuele impact op de omgeving uit te sluiten zocht Renewi een oplossing op maat. De experts van Lybover AIR realiseerden samen met partner Desotec dit duurzaam project van concept tot en met montage.

The Lybover way

Om emissies te vermijden is het allereerst nood­zakelijk om de valorisatiehal in onderdruk te plaatsen. Lybover AIR identificeerde vier afzuig­punten verdeeld over de breedte van de hal ter hoogte van het dak. Het zwevend stof dat voorheen in de hal bleef hangen, wordt naar deze afzuigpunten afgezogen. Op basis van de emissiemetingen en een uitgebreid onderzoek van de actuele situatie kozen onze engineers voor een PT filter met constructieve ATEX-beveiliging. Een platenfilter van partner Keller bleek hier de beste oplossing, aangezien het hier om zeer fijne stofpartikels gaat. De PT filter garandeert een emissie van < 0,5 mg/Nm³. De vuile lucht wordt via de bovenzijde aangezogen en stroomt vervolgens neerwaarts over de filterelementen. Een zelfreinigende filter is essentieel voor de continue werking van de afzuiging. De platenfilter wordt gereinigd met persluchtpulsen waardoor hij zijn debiet continu kan behouden. Aangezien het afgezogen stof mogelijks explosiegevaarlijk is, werden ook de gepaste ATEX-componenten aangewend, zodat er geen explosie gecreëerd kan worden in de filter. Door het hoge filterrendement wordt de actiefkoolfilter nauwelijks belast met stofpartikels. De actiefkoolfilter elimineert in een laatste stap de geuremissies.

Aandacht voor leidingwerk

Bijzondere aandacht werd ook besteed aan de uit­voering van het leidingwerk. Vanwege de wisse­lende samenstelling van de afgezogen stof­partikels werd het leiding­werk voor­zien in warm­bad gegalvaniseerd plaatmateriaal. De vol­ledige project­voorbereiding, montage­werkzaam­heden en inbedrijf­name werden uit­gevoerd door Lybover AIR.