Magazines / Nr 04 2019

Nr 04 2019

Onder de hamer

Tot 1 januari 2020. Minder dan drie maanden. Zolang heeft de sector nog alvorens de volgende fase van het eenheidsreglement ingaat en ze hoog- en laagmilieurisicopuin als twee volledig aparte stromen zal moeten verwerken. Het einddoel is iets waar iedereen zich wel rond kan verenigen: de verbetering van de kwaliteit van granulaten. Dat is goed voor het milieu maar ook voor de portemonnee als er een hogere valorisatie aan gekoppeld kan worden. Maar de implicaties voor slopers en brekers zijn niet min. Op Matexpo verzamelden daarom verschillende partijen doorheen de volledige keten voor een debat rond sorteren aan de bron of nasorteren. Ongetwijfeld zal ook tijdens Recycling Gorinchem het onderwerp nog aan bod komen.

Het vraagstuk kent echter geen eenduidig antwoord. Er zijn voordelen te rapen door selectief te slopen, maar even goed kan het aan ruimte, middelen en expertise ontbreken op een werf om dat volgens de regels van de kunst te doen. Het transformeren van iemands afval in andermans grondstoffen is immers een complex verhaal dat niet in duidelijke afgelijnde hokjes valt. Welke afvalstroom het ook betreft, one size fits all oplossingen zijn er niet, maar belangrijker nog, tijden veranderen. Want hoe meer we weten en leren, hoe beter we op een zorgvuldige manier met afvalstromen kunnen omspringen om de kwaliteit van het eindproduct, de veiligheid van de betrokkenen en de gezondheid van het milieu te vrijwaren. En daartoe zullen standaarden en regels onontbeerlijk zijn. Asbest is daar een perfect voorbeeld van. Een eens geprezen bouwmateriaal, vormt nu een belangrijke drijfveer in de installatie van het Eenheidsreglement.

Maar er zijn gelukkig ook veranderingen aan de gang waar iedereen uit de sector het wel volmondig eens kan zijn. De federale regering ontbreekt misschien nog, maar we hebben wel drie regeerverklaringen al gekregen van Vlaanderen, Brussel en Wallonië, waarin de transitie naar een circulaire economie prioriteit krijgt. Met andere woorden, het is de politiek, op papier toch al, menens om van afval iets waardevols te maken. Het doet het beste verhopen dat de markt voor gerecycleerde producten verder zal aantrekken. Een streepje voor bij openbare aanbestedingen zou alvast een mooi duwtje in de rug zijn voor een sector die al jaren werkt aan een duurzamere maatschappij. Voeg daar nog de opportuniteiten voor lokale tewerkstelling aan toe en er kan echt een win-winverhaal uit bloeien.

Op voorwaarde tenminste dat de wetgeving ook alle wind in de zeilen zal geven. Dat belemmeringen in het gebruik van gerecycled content in producten kan weggewerkt worden, dat er een gelijk speelveld ontstaat voor alle actoren in het veld, dat er niet nog meer administratieve lasten volgen, dat er voldoende verbrandingscapaciteit (met energierecuperatie) overblijft voor het restresidu … Ook voor de politiek is er dus nog werk aan de winkel en zal de sloophamer mogen bovengehaald worden om de weg naar een circulaire economie te plaveien.

Veel leesplezier!

Valérie Couplez

Ik wil graag een proefexemplaar of abonnement.

Ik wil graag een: