Magazines / Nr 03 2018

Nr 03 2018

Stof tot nadenken
Hoeft het nog veel betoog dat de milieu- en recyclage-industrie in Vlaanderen een grote aantrekkingskracht uitoefent in Europa en daarbuiten? Volgend jaar zet onze regio dat nog eens extra in de verf met twee internationale topcongressen die naar Antwerpen komen. Met eerst het World Resources Forum in februari en later in mei nog het Europese Bodemcongres krijgen we een uitgelezen kans om onze expertise ter zake en onze technologische verwezenlijkingen voor de hele wereld te presenteren. Een kans die we als sector niet onbenut mogen laten voorbijgaan.

Want hoewel we ons nog steeds kampioen in sorteren en recycleren mogen noemen, staan we voor een kantelpunt in de maatschappij. De circulaire economie wil doorbreken en afval definitief transformeren tot een grondstof. Met onze sterke achtergrond, mogen we dan wel in koppositie aan deze transitie beginnen, we kunnen allerminst op onze lauweren rusten. De circulaire gedachte zal immers voor een grondige verschuiving zorgen op allerlei vlakken. Als bouwafval bijvoorbeeld economisch waardevol wordt, kan dat de uit de spuigaten lopende kosten voor bouwen bijvoorbeeld terugdringen. Met andere woorden de baksteen in onze maag kan een stuk verteerbaarder worden en in zijn meest extreme vorm zelfs voor nieuwe modellen inzake hypothecaire financiering zorgen. Lang leve de circulariteit dus.

Het zijn net die baanbrekende nieuwe manieren van denken en doen waar we voor moeten openstaan. We spitsen dat in deze editie toe op de problematiek van de afvalmobiliteit. Een steeds heter hangijzer nu steden met een strenge blik kijken naar het zware verkeer in hun straten. De klassieke manier van inzamelen wordt daardoor meer en meer in vraag gesteld. Kunnen we nog de stad in met al die verschillende vuilniswagens of moeten we gaan uniformiseren om CO2 te reduceren? Is het überhaupt nog van deze tijd om afval in te zamelen of moeten we meer richting aanbiedsystemen beginnen kijken? Het zijn vragen die niet toevallig net op dit kantelpunt naar meer circulariteit hun kop boven water steken. Er is meer maatschappelijke draagkracht dan ooit om ter vernieuwen in ruil voor meer duurzaamheid en leefbaarheid.

Er liggen dus enorm veel opportuniteiten te rapen voor ons als industrie, zolang we bereid zijn om mee te denken en verworvenheden in vraag te stellen. Er zijn in elk geval al mooie voorbeelden te vinden van hoe het anders kan. Ondergrondse inzamelsystemen zijn duidelijk in opmars bijvoorbeeld en zorgen voor een verhoogde ergonomie en een duidelijke vermindering van het aantal logistieke bewegingen. In Limburg loopt dan weer een proefproject waarbij de verschillende fracties niet meer apart maar gezamenlijk worden opgehaald met een mooie winst zowel voor de afvalinzamelaar als voor de consument. En in het Nederlandse Gouda tonen twee toonaangevende spelers uit de sector dat ook samenwerking tussen afvalinzamelaars kan zorgen voor oplossingen.

Stof tot nadenken …

Veel leesplezier!

Valérie Couplez

Ik wil graag een proefexemplaar of abonnement.

Ik wil graag een: