Magazines / Nr 02 2020 NL

Nr 02 2020 NL

Het nieuwe normaal?

Hoe anders zag de wereld eruit toen ik het voorwoord van het eerste nummer van de Nederlandse editie van Recyclepro schreef? Ik denk dat niemand toen had kunnen bevroeden dat we krap drie maanden later in een volstrekt andere wereld zouden leven. Een wereld waar we elkaar geen hand meer geven (iets waar onze sector zo ongeveer op gebouwd is: een ferme handdruk bij het sluiten van een mooie deal) en op tenminste anderhalve meter afstand met elkaar moeten communiceren. En dat allemaal vanwege een niet met het blote oog waar te nemen virus dat zich sneller over onze planeet heeft verplaatst dan we ooit voor mogelijk hadden gehouden.

Dat virus maakte ook dat een belangrijk artikel uit het vorige nummer al bij het oud papier kon op het moment dat het magazine bij u op de deurmat plofte: IFAT 2020, misschien wel de belangrijkste beurs voor de recyclingbranche, gaat dit jaar niet door.

En door het virus praten we nu over ‘het nieuwe normaal’ en ‘de anderhalve meter samenleving’. Maar ook over hoe we kunnen leren van een crisis als deze. Hoe we de wereld beter, mooier, schoner en leefbaarder kunnen maken voor onszelf en ons nageslacht. En daar ligt wat mij betreft een belangrijke rol voor de sector: juist de bedrijven in de recyclage hebben de kennis en kunde in huis om andere sectoren bewuster te maken van het feit dat afval niet bestaat. Dat we de aarde minder hoeven uit te putten als we meer en beter en slimmer gebruik maken van wat we al hebben maar nu nog achteloos weggooien.

Dit tweede nummer van Recyclepro barst van de verhalen over hoe het anders kan en moet. Lees bijvoorbeeld hoe de Friese afvalverwerker Omrin niet alleen in de race is om het beste mkb-bedrijf van Nederland te worden, maar ook al een tijdlang het meest duurzame bedrijf van ons land is.

Of over hoe hele woonwijken energie kunnen besparen door restwarmte uit het riool te gebruiken om woningen mee te verwarmen. Zie hoe een Nederlands initiatief heeft geleid tot een samenwerking van ondertussen meer dan 60 bedrijven en instellingen in de Polystyrene Loop. Samen bouwen ze een proeffabriek waar in de komende jaren HBCD-houdende EPS wordt gerecycled.

En lees bijvoorbeeld hoe een samenwerking tussen sloop en vastgoed heeft geleid tot een nieuwe manier van vastgoedtaxatie waarbij ook de waarde van de gebruikte grondstoffen wordt meegewogen. Stuk voor stuk zijn het voorbeelden en initiatieven die ervoor zorgen dat we de samenleving in een gezondere richting manoeuvreren. Verhalen die het waard zijn om verteld en gedeeld te worden. Schroom dus vooral niet om ook uw verhalen aan ons te sturen.

Op pagina34 van dit nummer vindt u overigens een nieuwe rubriek waar we het woord geven aan dames in de recycling. Die zijn weliswaar dun gezaaid in onze sector, maar ze zouden in de komende decennia wel eens een toonaangevende rol kunnen gaan spelen.

Ik wil graag een proefexemplaar of abonnement.

Ik wil graag een: