Magazines / Nr 02 2016

Nr 02 2016

Geen leven zonder kunststoffen

Kunststoffen zijn niet meer weg te denken uit het dagelijkse leven. Nochtans genieten ze geen al te best imago. Wanneer ze het nieuws halen, is dat helaas al te vaak in verband met vervuiling in zee. Iedereen kan zich wel een beeld voor de geest halen van een dolfijn verstrikt in plastic verpakking. Maar microplastics, kleine deeltjes waarin plastics afbreken ten gevolge van de wisselwerking tussen de zon en de stroming in de oceaan, zijn minstens even gevaarlijk. Jaarlijks zouden vissen tussen de 12 en 24 miljoen kg van deze plastics verorberen, met alle gevolgen van dien voor hun gezondheid en die van al wie een stapje hoger in de voedingsketen staat.

Toch lijkt het wat kort door de bocht om kunststoffen als dader te veroordelen. Toegegeven, doordat het geen organisch materiaal betreft, zal het niet uit zichzelf verteren en dus een blijvende belasting vormen op het milieu. Maar het verpak- kingsmateriaal is niet uit zichzelf ontsnapt uit een PMD-zak om een verfrissende duik in het water te gaan nemen. Neen, de reden waarom het gros van het zwerfvuil uit kunststof bestaat is omdat de consument het achteloos heeft weggeworpen. En dat heeft verschillende oorzaken. Het grootste probleem dat kunststof heeft is dat het ogenschijnlijk weinig waarde kent. Eenmaal het product uit de verpakking is gehaald, heeft deze zijn nut bewezen. Het wordt met andere woorden hoog tijd om het plichtsgetrouw sorteren van kunststof zoals we dat met zijn allen thuis doen, als beste leerling van de Europese klas zelfs, ook in de wagen en op het werk te gaan toepassen. VAL-I-PAC stippelt in elk geval de nodige initiatieven uit om bedrijven hierin te stimuleren.

Want hun negatieve imago ten spijt, zijn kunststoffen net waardevolle, duurzame bouwstenen van een circulaire economie. Ze spelen vaak een rol in de nieuwste technologische ontwikkelingen. De brede variëteit aan chemische samenstellingen, maakt ze tevens geschikt voor een brede waaier van toepassingen voor hergebruik in tal van domeinen. En daar zijn ook mooie Belgische succesverhalen in. Denk maar aan de textielindustrie die met de toevoeging van kunststoffen en gerecy- cleerde kunststoffen extra functionaliteiten kan meegeven aan zijn producten, terwijl de kringloop gesloten wordt. Een voor- beeld daarvan vinden we bij het technisch textiel van Captiqs dat zijn weg intussen heeft gevonden naar tal van bekende automerken. U kan er binnen dit nummer uitgebreid mee kennismaken.

Wel blijft het nog wachten op een politiek beleid dat het hergebruik van kunststoffen en kunststofvezels nog verder promoot en faciliteert. Hoewel we kampioen zijn in het sorteren hebben we de boot gemist om ook wereldtop te worden in het verwerken van deze verzamelde fracties. Deze eer is nu weggelegd voor China. Laten we dus nu met zijn allen, bedrijven, onderzoeksinstituten sectorfederaties en politieke overheden, de handen in elkaar slaan om gerecycleerde kunststofvezels overal ingang te doen vinden. Green procurement zou bijvoorbeeld al een eerste mooie stap in de juiste richting zijn volgens het VKC. Aan u om de volgende uit te denken om wereldwijd een voortrekkersrol op te nemen.

Veel leesplezier!

Valérie Couplez

Ik wil graag een proefexemplaar of abonnement.

Ik wil graag een: